Reidar Holtet

Alder: 80
  RSS

Om Reidar

Følgere

Biskop Helga Byfugliens talende taushet.

Publisert 5 måneder siden

De som har fulgt godt med på verdidebatt.no vil ha registrert at jeg for et drøyt halvår siden utfordret biskop Byfuglien til å komme med sin bibelske begrunnelse for kirkens vedtak om homovigsel. Vedtaket ble fattet med hennes støtte som preses og leder av bispemøtet.

Det har hittil vært umulig å få denne begrunnelsen. Hun gjorde et forsøk på å vri seg unna spørsmålet ved å gi et kort tilsvar på verdidebatt.no der hun henviste til en offentlig samlivsutredning med ”teologiske overveielser”som grunnlag for sin støtte til vedtaket. I min forståelse av kristentroens grunn er det Bibelen som er basis for liv og lære i kirken, ikke en offentlig samlivsutredning. Det ga jeg uttrykk for i et tilsvar 19.08.19, der jeg nøye presiserte at mitt spørsmål var hvor i Bibelen hun finner legitimitet for vedtaket. Da ble det stille på biskopen.

Etter det har jeg med ujevne mellomrom purret på svar, forgjeves. Jeg har sendt henne mange oppfordringer pr. e-post helt fram til nå, og har også appellert til hennes samvittighet, uten reaksjon. Det eneste jeg har fått er én tilbakemelding fra henne i en e-post 19.11.19 der hun sier at hun ikke vil ha ytterligere kommuniksjon med meg fordi vi har ulikt syn på homovigsel. Som om det vedrører saken! Jeg har bare stilt et spørsmål om bibelsk, ikke teologisk, begrunnelse. I tillegg har jeg fått en kort e-post fra hennes rådgiver Helge Nylenna 03.12.19, der han på hennes vegne vil avslutte kommuniksjonen ut i løse luften. Etter over et halvt år med purringer, senest nå på nyåret, er dette alt jeg har fått, overhodet ikke et forsøk engang på å besvare mitt spørsmål!

Slik opptrer den øverste geistlig ansvarlige i vår kirke. Det er egentlig helt utrolig. Er det fortsatt noen som undres over hvorfor kirken mister innflytelse og respekt blant folk flest og i vårt samfunn? Det er dypt tragisk at vi har en så svak biskop på topp i DNK. Hun våger ikke å gi noen respons på mitt grunnleggende spørsmål. Hennes taushet er dog talende, hun har rett og slett ikke noe svar. Det er avslørende, ja egentlig enda verre, fordi det nevnte vedtaket i såfall er truffet på gale premisser, og at det i praksis er irreversibelt. Blinde har veiledet blinde!

Drammen 11.01.2020

Reidar Holtet

Gå til innlegget

Byfuglien svarer ikke på spørsmålet

Publisert 9 måneder siden

Biskop Byfugliens korte innlegg forleden, om at kirken ikke har vært taus om kirkelig vigsel av likekjønnede, må få et tilsvar. Hun bommer på spørsmålstillingen i mitt innlegg 8. august.

Hun åpner med å si at jeg har utfordret henne "- om å gi en teologisk og bibelsk begrunnelse for vigsel av likekjønnede."

Det er feil, og illustrerer selve problemet. Jeg har sagt at teologi er så mangt. Det er bare å se seg om i vår multikulturelle verden og i vårt eget samfunn. Teologi kan brukes til å forsvare det meste. Jeg var helt klar på at det kun er kirkens bibelske begrunnelse jeg etterlyser fra kirkens ledelse. Den har ikke kommet, hverken før eller nå fra biskopen. Jeg skrev i purringen 8. august at kirken har et kjempeproblem hvis det ikke kan gis en bibelsk begrunnelse. Det må jeg fastholde inntil svar foreligger.

I sitt svar henviser hun til en samlivsutredning som best gjør rede for de teologiske overveielsene. Det er altså ikke teologiske overveielser jeg er ute etter, men bibelsk begrunnelse. Det må være Bibelen som er utgangspunktet for liv og lære i kirken, og ikke en offentlig utredning. Hun sier videre at hverken hun, Bispemøtet eller kirken har vært tause. Nei, de har heller vært ganske høyrøstet, men ingen av dem har gitt en bibelsk begrunnelse med henvisning til hvor i Bibelen de finner legitimitet for vedtaket. 

Byfuglien er hermed utfordret. Kommer den nå?

19.08.2019

Reidar Holtet

Gå til innlegget

Taushet fra preses Byfuglien

Publisert 10 måneder siden

For snart 3 måneder siden utfordret jeg biskop Helga Haugland Byfuglien i spørsmålet om likekjønnet vigsel. Hun har så langt jeg har sett ikke kommet med noen reaksjon, men forholder seg taus. Det er ikke tillitvekkende.

Bakgrunnen var mobbingen av vikarprest Børge Ryland som gjorde kjent at han ikke ville vie homofile, for øvrig i tråd med sin sitt ordinasjonsløfte om troskap mot skrift og bekjennelse. Min utfordring til Byfuglien kom i etterkant av hennes uttalelse om at  "- det fins to teologisk begrunnede syn" på dette spørsmålet.

Dette problematiserte jeg ved å si at teologi er så mangt, men at bibelen er klar i denne saken. Det foreligger intet bibelsk belegg for å foreta en kirkelig homovigsel. Det finnes ikke ett eneste bibel-vers som legaliserer homofilt samliv. Derfor skrev jeg følgende i det åpne brevet: "Jeg utfordrer derfor preses til å vise hvor i bibelen hun finner læremessig begrunnelse for homovigsel i kirken."

Det må vel være slik at forkynnelse og praksis i kirkens liv og lære må ha sin basis i bibelen i god reformatorisk ånd? Da hjelper det ikke å komme med en rund formulering om "teologisk begrunnelse" uten bibelhenvisning. Jeg etterlyser altså en "bibelsk begrunnelse". Er det uoverkommelig for preses? I såfall har hun og kirken et kjempeproblem. Taushet er ingen løsning, tvert imot. Det provoserer, og vitner om utillatelig unnfallenhet fra kirkens øverste ledelse. Tre måneders tenketid skulle kanskje holde? Jeg venter svar fra Byfuglien denne gangen. 

Drammen 08.08.19

Reidar Holtet

Gå til innlegget

Åpent brev til preses, biskop Byfuglien.

Publisert 11 måneder siden

Så har vi igjen sett klisjéen fra kirkens ledelse, gjengitt i pressen nylig. Biskop Nordhaug og preses, Helga Haugland Byfuglien, sies å ta et oppgjør med debattkulturen i anledning mobbingen av vikarprest Børge Ryland på Osterøyfordi han ikke vil vie homofile.

Hvilken klisjé er det som går igjen? Jo, det er følgende sitat fra pressedekningen av nevnte vikarprestsak: ”Både hun (preses) og Raaum understreker at bispemøtet er samlet i sin holdning og at kirkemøtet har vært klinkende klar på at det fins to teologisk begrunnede syn.”

Denne påstand har vi sett mange ganger, og det er etter min mening en falsk påstand i den forstand at den ikke har belegg i bibelen. Det finnes ikke et eneste bibelvers som legaliserer homofilt samliv og langt mindre ditto ”ekteskap”. Selv har jeg ved flere anledninger utfordret kirkeledelsen til å gjøre rede for påstanden, men de svarer ikke, trolig fordi det er mer enn vanskelig. Hvis to teologisk begrunnede syn er ”klinkende klar” må det vel være enkelt å svare på hvor kirkeledelsen finner læremessig begrunnelse for homovigsel? Det jeg imidlertid etterlyser er bibelsk begrunnede syn. Det er mange som bedriver teologi, det gjør også muslimene eksempelvis, så det kan føre til litt av hvert, men vår kirke har sin basis i bibelen. Kirkens mandat og forkynnelse har bibelen som eneste læremessige autoritet, og da må begrunnelsen finnes der.

Jeg utfordrer derfor preses Byfuglien til å vise hvor i bibelen hun finner læremessig begrunnelse for homovigsel i kirken. 

Biskopene har rotet dette til, og må rydde opp i sitt eget rot.

Det hjelper lite at biskop Nordhaug nå forsøker seg på brannslukking. Han selv, sammen med de andre påstått konservative biskopene, stemte for kirkemøtevedtaket selv om de var imot, med den begrunnelse at det ville føre til et likeverdig rom i kirken for kirkens gamle syn. Det var altså et mislykket forsøk på hestehandel med et politisert kirkemøte som ville det motsatte av det de konservative biskopene tilsynelatende ville. At han og de andre nå ser konsekvensen av stemmegivningen er sannelig på tide, for nå er det for sent.

Professor emeritus Bernt T. Oftestad har truffet spikeren på hodet med sin korte nettkommentar: ”Mobbingen av Børge Ryland er en varslet konsekvens av Den norske kirkes ”dobbeltspill” i homosaken.” 

Det er bare så utrolig at bispemøtet ikke skjønte det.

Jeg mener det er grunnlag for å si det så sterkt som følgende: Mobbingen av Børge Ryland er et resultat av den teologiske krisen i Den norske kirke, og en konsekvens av at kirkeledelsen har drevet et dobbeltspill uten konsekvensanalyse i homosaken.

Drammen 17.06.2019.

Reidar Holtet

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
5 dager siden / 2771 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
28 dager siden / 1884 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
2 dager siden / 1278 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
8 dager siden / 1002 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
30 dager siden / 687 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
3 dager siden / 620 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere