Reidar Holtet

Alder: 80
  RSS

Om Reidar

Følgere

Publisert over 1 år siden

Jeg ser at Njål Kristiansen kommer med en intetsigende kommentar til mitt spørsmål om ulovlig okkupasjon og bosettinger. Mitt spørsmål var rettet til de som kom med de feilaktige påstandene, nemlig Magelssen og Glad-Gjernes. Hva Njål Kristiansen måtte mene om dette har begrenset interesse, men de som kom med dem bør komme på banen hvis de tror at kan dokumentere sine påstander.

Gå til kommentaren

Publisert over 1 år siden

Magelssen og Glad-Gjernes skriver i innlegget at den israelske okkupasjonen er ulovlig og at bosettingene er ulovlige. Det er feilinformasjon, begge deler er lovlige. 

Eller kan de herrer vise til hvilken lov de kan melde brudd på? Det må jo være en definert folkerettslig lov som er brutt hvis okkupasjonen og bosettingene er ulovlige? Her må de være presise skal de bli tatt alvorlig.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 2 år siden
Lars Gule – gå til den siterte teksten.

Når Lars Gule skjeller ut sine meningsmotstandere som tullebukker, rørebøtter, fjollete propagandister og analfabeter, og at de farer med dilldall, tøv og rør, da har noen truffet spikeren på hodet.

Jeg kan bare konstatere at Gule ikke har patent på sannheten. Hans kommentar til meg føyer seg inn i rekken av feil og omtrentligheter. Hva han mener med Palestina er uklart. Palestinamandatet omfattet bl.a. Jordan og dagens Israel som i tråd med Folkeforbundets paragraf 22 er etablert som frie stater med evne til selvstyre. Det er i motsetning til dagens palestina-araberes krav om egen stat, siden de har nektet å godta FN`s delingsplan i 1947, og senere heller ikke har vist evne til selvstyre.

Dessuten var Palestinamandatet opprettet på basis av Balfour-erklæringen som eksplisitt hadde som mål å gi jødene et hjemland, altså en egen stat. Det er oppfylt, men på et mye mindre område enn tiltenkt.

Jeg forstår at Gule synes dette er tungt å svelge, men fakta er uomtvistelige selv om han skulle ønske de var annerledes. De endres ikke av Gules skyllebøtter og iherdige forsøk på omskriving av historien.

Jeg forstår også at han har bestemt seg for sin egen virkelighet, og at det er umulig å få svar på mine spørsmål. Han vil helst snakke om noe annet enn de feil jeg har påvist. Hans lange tirade i hans kommentar *95 til meg viser med all tydelighet det, men den styrker ikke hans troverdighet. 

Derfor sier jeg takk for samtalen.

Reidar Holtet

Gå til kommentaren

Publisert nesten 2 år siden
Dag Løkke – gå til den siterte teksten.

Er det en slags redningsaksjon for Lars Gule du prøver på, Løkke? Skal det være forbudt å påpeke konkrete feil i offentlige avisartikler?

Både i mitt hovedinnlegg og i senere kommentarer har jeg pekt på unøyaktigheter og direkte feil i Lars Gules skriv, det er bare å kontrollere hva jeg har skrevet. Hvis det ikke er uetterretteligheter, så er det bare å foreslå et mer dekkende ord for det. Det er ikke å henge han ut å påpeke dette. Da jeg eksempelvis påpekte hans feilaktige påstander angående Folkeretten i denne konkrete konflikten, så prøvde han seg med å gå hardt ut og snakke om noe annet, nemlig det generelle folkesuverenitetsprinsippet, som det ikke er uenighet om, uten å ta hensyn til de faktiske vedtak i denne saken. 

Han har fått gjentatte anmodninger om å rette opp dette. I stedet har han ved to anledninger hengt meg ut som nærmest en analfabet som ikke kan lese. Det har jeg karakterisert som hersketeknikk, uten å gjøre noe mer utav det. Jeg tåler det fordi jeg vet at det sier mer om Gule enn om meg, men særlig saklig opptreden  overfor motdebattanter er det ikke.

Kanskje Dag Løkke heller skulle anmode Lars Gule om å svare på mine konkrete spørsmål, i stedet for å forsøke å stoppe en tydeligvis nødvendig debatt? At sannheten føles belastende for Lars Gule i denne debatten kan jeg lite gjøre med, annet enn å be ham om korrekt informasjon.

Reidar Holtet

Gå til kommentaren

Publisert nesten 2 år siden
Dag Løkke – gå til den siterte teksten.

Det ville jeg ha funnet så belastende at jeg straks hadde undersøkt de konkrete påstandene. Hvis det hadde vist seg at det var hold i dem, ville jeg ha kommet med en beklagelse, og rettet opp feilene.

Så enkelt og greit er det.

Reidar Holtet

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
9 dager siden / 2960 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1859 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
6 dager siden / 1570 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
6 dager siden / 1081 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
12 dager siden / 1061 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
17 dager siden / 637 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere