Reidar Holtet

Alder: 79
  RSS

Om Reidar

Følgere

Den besværlige sannheten

Publisert 25 dager siden

Den siste tidens kronikker, synspunkter og debattinnlegg angjeldende splittelsen i kirkens ekteskapssyn, gjør at det er naturlig å stille Åpen folkekirke (ÅF) det enkle spørsmål: Hvorfor er det så vanskelig å si det som det er?

Eksempelvis har både leder av kirkerådet, Kristin Raaum Gunleiksrud, og leder av ÅF og Oslo bispedømmeråd, Gard R. Sandaker-Nielsen, påstått at det er teologisk grunnlag for homofilt samliv. Underforstått at det er bibelsk belegg for å gå inn for homovigsel i kirken. Det er ikke i samsvar med fakta slik jeg ser det. Hva de mener med teologisk grunnlag er uklart, for teologi er så mangt, men bibelskgrunnlag har de ikke. Det vil de imidlertid ikke innrømme, men bruker i stedet det mindre forpliktende uttrykket teologisk. Hvorfor er det så besværlig å veilede i stedet for å villede? Jeg forstår det dithen at ÅF uttrykker seg slik fordi de ikke kan verifisere at deres sak har bibelsk begrunnelse. 

Professor Egil Morland har prisverdig engasjert seg i debatten, og har påvist at det i vår kirke nå ikke er samsvar mellom ÅF´s utsagn om at de vil gi rom for den klassiske lære om ekteskapet, og hva de faktisk gjør. Årets kirkemøte er beviset på at Morland har rett.

Til Kristelig Pressekontor sier Sandaker-Nielsen følgende: ”Rommet for to syn har ikke blitt endret. Vi skapte det rommet sammen i vigselsvedtaket hvor vi sa at det var rom for ulike syn på ekteskapet både i forkynnelse og praksis. Det står vi i Åpen Folkekirke fast på og vil forsvare.” Hvor sant er dette? Jeg kan ikke se at han har dekning for å si det.

På årets kirkemøte vedtok flertallet å frata menighetsmøtet muligheten til å unngå homovigsel i sine menigheter, helt i tråd med ÅF´s agenda og stemmegivning. Det var nemlig et smutthull i kirkelovens § 11 som tilla menighetsmøtet mandat til lokal styring angående innføring av ny liturgi. Dette gjorde det mulig for menighetene å unngå å innføre ny ekteskapsliturgi.

Det ville ikke ÅF ha noe av, og fikk sitt syn gjennom med en ny formulering som ikke er til å misforstå. Dermed ble det smutthullet tettet, og det snevret inn det omtalte rom i kirken, uansett om Sandaker-Nielsen påstår det motsatte. Nå kan ikke noen menighet protestere mot at ny ekteskapsliturgi innføres. Den nye liturgien har ingen bibelsk henvisning til noe som engang antyder at to av samme kjønn kan etablere et ekteskap. Det er nesten pinlig å lese den nye liturgien angående dette forhold, men menighetene skal nå påtvinges dette.

Hvorfor kan ikke ÅF si det som det er? At de har forledet de konservative biskopene med på et flertall for den nye ekteskapsliturgien med sitt løfte om å gi rom for to syn, som så ved årets kirkemøte ble avgjørende innsnevret? 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Bryllup med bismak
av
Trond Langen
28 dager siden / 2296 visninger
Den verkeleg raude fare
av
Emil André Erstad
20 dager siden / 1892 visninger
Kjønnsideologi på avveie
av
Marit Johanne Bruset
13 dager siden / 1886 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
rundt 1 måned siden / 1800 visninger
Spooky sjamanisme?
av
Vårt Land
25 dager siden / 1760 visninger
Kunnskapsløst om «koranskoler»
av
Usman Rana
13 dager siden / 1525 visninger
Bli i kirken, Märtha Louise!
av
Vårt Land
rundt 1 måned siden / 1295 visninger
En fallende stjerne?
av
Vårt Land
13 dager siden / 1224 visninger
Kallmyrs tabbe
av
Vårt Land
16 dager siden / 1158 visninger
Forledet av Frp
av
Vårt Land
20 dager siden / 1095 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere