Reidar Holtet

Alder: 78
  RSS

Om Reidar

Følgere

KrF`s skjebnevalg

Publisert 29 dager siden - 112 visninger

Mange skryter av Knut Arild Hareide som en dyktig politiker. Ja, mon det? En politiker som sier at han med vilje var utydelig om regjeringsspørsmålet før valget, som har ledet partiet utfor bakke ned mot sperregrensen, og som nå splitter partiet fra øverst til nederst, gir grunn til spørsmålstegnet ovenfor.

Han sier at det nå er lagt opp til en åpen og ærlig debatt, og en demokratisk behandling i partiet. Er det tilfellet?  I Sandnes har nyinnmeldte medlemmer sørget for at et knapt flertall kun har valgt delegater som støtter Hareide. Det er ikke ulovlig, men det er udemokratisk i den forstand at det ikke gjenspeiler folkeviljen. Halve lokallaget er kneblet. I Rogaland skjedde nesten det samme, men med motsatt fortegn.

Hvorfor har KrFU hatt avstemning om retningsvalg? Det har jo ingen konsekvenser? Deres landsmøte nylig bestemte at de ikke støtter Hareides retningsvalg, men vil gå inn i Erna Solbergs regjering. Nestlederne og andre delegater fra KrFU har imidlertid sagt at det vedtaket bryr de seg ikke om å følge. De vil stemme mot landsmøtevedtaket. Her er det plutselig en helt annen variant av demokratiet som råder grunnen og som aksepteres. Dette blir et tilfeldig og uærlig spill.

Hvis man hadde ønsket en ærlig og demokratisk prosess så måtte partiet ha bestemt på forhånd at alle delegasjonene skulle være slik sammensatt at de var representative for de enkelte lokallag. Det skjer tydeligvis ikke. Her er det makta som rår, og ikke hva grasrota mener.

I verste fall kan altså denne prosessen ende opp med at nyinnmeldte medlemmer som straks kampanjen er gjennomført kan melde seg ut igjen, bestemmer et dramatisk linjeskift og et skjebnevalg for KrF, og med regjeringskrise uten saklig grunn som resultat. Det burde være utillatelig.

Med et slikt lederskap vil KrF være uten fremtid. Nå har Hareide sagt at han vil gå av som partileder hvis han ikke får viljen sin. Det er lovende. Delegatene bør av hensyn til partiets fremtid stemme mot hans sosialistiske prosjekt 2. november.

Reidar Holtet

Gå til innlegget

LARS GULE ER UETTERRETTELIG

Publisert 4 måneder siden - 4378 visninger

Lars Gule har 2. august publisert en lang artikkel med tittel: En enkel konflikt. Den er kort og godt uetterrettelig og historieløs. Det undrer meg at han får breie seg slik med påstander og angrep på jødene og Israel, uten at hverken han eller de som har kommentert artikkelen nevner de folkerttslige forhold som ligger til grunn for Israels lovlige tilstedeværelse og opptreden.

Det vrimler av unøyaktigheter og usanne påstander. Det er bare å begynne med hans første avsnitt med overskrift: Tihører menneskene som bodde der. Han skriver at det var britene som etablerte mandatene i Midtøsten. Det er feil. Det var de allierte hovedmaktene Storbrittannia, Frankrike og Italia, med tilslutning fra USA, som gjorde det etter å ha befridd områdene fra det Osmanske rike etter å ha nedkjempet det tyrkiske imperiet etter første verdenskrig. Mandatfordelingen skjedde som en overenskomst i San Remo i 1920 i forlengelsen av fredskonferansen i Paris i 1919. I San Remo ble dette utformet som et vedtak med folkerettslig status. Palestinamandatet ble stadfestet av Folkeforbundet i 1922 og uten endring overtatt av FN ved etableringen i 1945.

Utgangspunktet var Balfour-erklæringen fra 1917 om å etablere et nasjonalt hjem for jødene, og med den uttrykte hensikt å legge til rette for en jødisk stat når tiden var moden for det. Dette er folkerett. Er Gule ukjent med historien og Folkeretten? Palestinamandatet omfattet et mye større område enn dagens Israel, nemlig Jordan, dagens Israel inklusive Jerusalem, Golan-høydene, Vestbredden og Gaza. Hans utsagn om at "Det palestinske territoriet tilhører de som bodde og bor der..." er ikke i samsvar med Folkeretten. Det er betenkelig at Lars Gule som førsteamansuensis ved universitet i verste fall ikke vet bedre, eller i beste fall underslår fakta for å tjene en Israel-fiendtlig agenda. 

Videre sier han om palestinerne i betydningen muslimer, kristne, drusere og jøder: "Det var denne befolkningen som gjennom flertallsbeslutninger hadde rett til å etablere en stat i territoriet, noe de også ble lovet av Folkeforbundet og Storbrittannia..."  En slik rett eller et slikt folkerettslig løfte er ikke gitt. Det er bare en løs påstand fra Gule.

Dette var bare første avsnitt av hans innlegg. Fortsettelsen bygger på disse feilaktige påstandene, og det vil føre for langt å gå i rette med det. Dette får være en illustrasjon på Gules uetterrettelighet. Den er lite ærerik.

Reidar Holtet

Gå til innlegget

KFUK/KFUM OG PRIDE

Publisert 4 måneder siden - 260 visninger

ADVAR DE UNGE MOT KFUK/KFUM

Sofie Braut hadde en god og betimelig artikkel i Vårt Land 13. juli, der hun påpeker nødvendigheten av kallet om å vende om. Den var et oppgjør med generalsekretær i KFUK/KFUM Øystein Magelssens forsvar for deres deltagelse i Pride-paraden. Hennes klare budskap står i grell kontrast til Magelssens alminnelige prat om sosial tilpasning.

Selv med en helside til disposisjon i Vårt Land 18. juli berører han ikke Brauts hovedanliggende, nemlig behovet for forkynnelse til omvendelse. De unge trenger retningsvisere som leder dem på rett spor, i stedet for Magelssens forsvar av at omtrent alt er like riktig, inklusive budskapet fra Pride om seksuell løsluppenhet og demontering av ekteskapet og familien.

Når Magelssen sier: ”Vær deg selv, du er god nok som du er.”, så blir det helt feil. Ingen av oss er gode nok som vi er, for da hadde Jesu lidelse og død for våre synder vært helt unødvendig. Vi behøver alle Guds nåde hver dag, både unge og eldre. Hvor blir det av denne dimensjonen i hans forkynnelse?

Han sier videre i sitt svar: ”Vi forholder oss til bredden av unge mennesker i Norge og verden.” Hva betyr det?

Det samme kan vel sies om hans utsagn om foreningens fokus: ”Å ta unges virkelighet på alvor og være evangeliet tro gjennom handling og et sentralt vitnesbyrd om Jesus Kristus.” Nei, Magelssen, de unge hører ikke hva du sier i slutten av denne setningen fordi du forsvarer, og deltar i, nedbygging av den kristne samlivsetikken. Det hjelper ikke med fromme ord når gjerningene sier det motsatte. Jesus sa tvert i mot til den som drev utukt: ”Gå bort og synd ikke mer.” Det var ikke budskapet i Pride-paraden, men det motsatte. Bibelens budskap er helt entydig i dette spørsmålet.

Det er betenkelig at Magelssen var en aktuell bispekandidat helt til siste runde ved den seneste utnevnelse av ny biskop. Det sier mye om Den norske kirkes armod i vår tid.

Jeg gir Magelssen rett når han sier at KFUK/KFUM er en ”sosial bevegelse i stadig utvikling”. Derfor vil jeg advare foreldre mot å sende sine barn og unge til KFUK/KFUM i den tro at det er en trygg kristen forening. Det er det dessverre ikke, det er Magelssens opptreden og skriverier som nevnt bevis for.

Reidar Holtet

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Syversens formaning
av
Berit Aalborg
rundt 9 timer siden / 731 visninger
5 kommentarer
Redelig maktkamp
av
Øystein Blymke
rundt 12 timer siden / 78 visninger
0 kommentarer
Verdt å prøve
av
Vårt Land
rundt 19 timer siden / 286 visninger
4 kommentarer
Vil vi ta på oss ledertrøya?
av
Lisa Sivertsen
rundt 19 timer siden / 153 visninger
0 kommentarer
Armenerne i en brytningstid
av
Egil Sjaastad
rundt 19 timer siden / 87 visninger
0 kommentarer
Hva visste kirken?
av
Torleiv Austad
rundt 19 timer siden / 467 visninger
3 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Når man kaster "et bein" til flokken.....
rundt 1 time siden / 294 visninger
Øivind Hundal kommenterte på
Kan kristne drive vitenskap?
rundt 2 timer siden / 376 visninger
Øivind Hundal kommenterte på
På feil frekvens
rundt 2 timer siden / 320 visninger
Øivind Hundal kommenterte på
Ich habe genug!
rundt 2 timer siden / 792 visninger
Arne D. Danielsen kommenterte på
Hvor salig er den lille flokk?
rundt 3 timer siden / 461 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Verdt å prøve
rundt 3 timer siden / 286 visninger
Tore Olsen kommenterte på
NRK med kraftig underdrivelse og slagside om rakettangep fra Gaza
rundt 3 timer siden / 1796 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Vil Frp la homofile fra Tanzania få politisk asyl i Norge?
rundt 4 timer siden / 475 visninger
Isak BK Aasvestad kommenterte på
Vil Frp la homofile fra Tanzania få politisk asyl i Norge?
rundt 4 timer siden / 475 visninger
Øivind Hundal kommenterte på
Kjønnsforskning og ideologi
rundt 5 timer siden / 196 visninger
Tore Olsen kommenterte på
NRK med kraftig underdrivelse og slagside om rakettangep fra Gaza
rundt 5 timer siden / 1796 visninger
Les flere