Reidar Holtet

Alder: 78
  RSS

Om Reidar

Følgere

Hjelpeløse biskoper

Publisert 26 dager siden

Bispemøtets enstemmige uttalelse om abort er selsom lesning, og den vitner om et bispemøte hvor samtlige biskoper har abdisert. Det forhold at ikke en eneste biskop har tatt dissens er helt uforståelig. Er konsensus viktigere enn alt annet?

Halvor Nordhaug har i intervju i pressen prøvd seg med en stemmeforklaring. Den er på høyde med det han skrev da han prøvde å forklare hvordan han på Kirkemøtet 2017 kunne stemme for det han var imot.

Et samlet bispemøte uttaler: ”Et samfunn med legal adgang til abort er et bedre samfunn enn et samfunn uten slik adgang.” Denne uttalelsen er så åpen at den av mange, med god grunn, oppfattes som en aksept av dagens abortlov. Så sier Nordhaug at: ”Nei, det betyr det ikke”, og tilføyer: ”Dette sier vi ganske tydelig: Vårt fokus er ikke å reise spørsmål om lovens berettigelse, men et lovverk i seg selv løser ikke ethvert etisk dilemma.” Hvor tydelig er dette? Jeg vil si at det er hjelpeløst utydelig. Jeg er enig i at det kan finnes aktverdige grunner til å innvilge abort, men nå råder det anarki overfor de ufødte barna.

Fratatt rettsvern

Et annet paradoks er bispeuttalelsen om at:  ”Fosteret er fra unnfangelse et liv med verdi og krav på vern---.” Alle vet, også biskopene, at i gjeldende abortlov er fosteret fullstendig fratatt alt rettsvern før 12. uke. Hvorfor påpeker ikke biskopene det himmelropende nedverdigende og livsfarlige i denne mangel på rettsvern? Ikke ett ord! Hadde vi hatt noen modige biskoper, hadde de stått opp for barnet i mors liv og sagt at loven bør forandres på dette punkt. Skjønt modige? Har det blitt slik i vårt samfunn at det kreves mot for å forsvare den grunnleggende menneskerettighet, retten til liv? Det er ikke én av dem som tar dissens og gjør det, det er for ubehagelig ser det ut til. De svikter fundamentalt. Det hadde faktisk vært bedre å ti stille.

Under krigen sto biskopene med Berggrav i spissen opp mot uretten, i dag slår de ring om den. Preses Helga Byfuglien uttalte servilt i Dagsnytt 18 at vi bor i en rettsstat og må akseptere lovene. Kari Veiteberg sier at ”dagens abortlov er et gode”. Solveig Fiske sier: ”Jeg er svært fornøyd med uttalelsen”. Kan det bli stort verre? Hvor er dere, Reinertsen og Myrseth, for å nevne noen jeg ventet mer av? 

Avgrunn

Det er en uoverstigelig avgrunn mellom biskop Per Lønnings dramatiske protest mot den ukristelige loven, og dagens Oslo-biskop som ser uforbeholdent fosterdrap før uke 12 som et gode.

Bispemøtet minner mer om et 8. mars-tog enn på en ansvarlig kirkeledelse.

Gå til innlegget

Underlig kommentar av Nyhus

Publisert rundt 1 måned siden

Håvard Nyhus hadde en underlig ­kommentar i Vårt Land 26. januar angående stats-
råd ­Ropstads svar på spørsmålet om han vil ­delta i Pride-parade. Ropstad vil ­naturlig nok ikke delta i en slik ytterliggående ­demonstrasjon mot kristen moral og ­normale familier.

Nyhus antyder at det burde være en plikt for Ropstad, selv om han modererer seg noe ­senere i samme kommentar. Så galt kan det gå når verdirelativismen forblinder ­
gangsynet, og det viktigste ikke lenger er hva som er ­anstendig og rett, men det å være ­politisk korrekt. Nyhus er fast ­kommentator i Vårt Land, og mitt spørsmål er derfor om avisen står for dette? Man skulle nesten tro at Nyhus ikke har satt seg inn i ideologien til ­foreningen FRI som står bak. Den er så ­ekstrem at det er mer enn underlig at ­oppegående folk kan heie på dens utagerende hyllest av ­seksuell uansvarlighet og polyamorøse ­forhold, for å nevne noe.

Nyhus skriver nedlatende om Ropstad, blant annet med formuleringen: «Til sammen ­tegner uttalelsene et bilde av en nyslått statsråd som ikke riktig har grep om sin nye rolle.» Det er en ganske spesiell omtale av en statsråd som konsistent og modig har stått opp for ­kristne verdier, og som tør å tale de høy­røstede ­homo-aktivister imot.

Det Nyhus ellers skriver om Kongen i statsråd og snorklipping som obligatoriske ­oppgaver, og om Ropstad at han «ikke bare kan si nei til Pride med henvisning til egne ‘behov’ og preferanser», er usaklig. Som om hans egne behov er saken her, nei, den er ­alvorligere enn som så. Avisen bøter dog litt på skaden 28. januar ved sin lederartikkel, der den understreker Ropstads selvsagte rett til å avstå fra pride-deltagelse.

Håvard Nyhus burde heller gi Ropstad ­honnør som en dyktig og rakrygget politiker, sin unge alder til tross, i stedet for å harselere med at han er modig nok til ikke å tute med de ulver som er ute. Der strakk ikke Hareide til. Kjell Ingolf Ropstad har en jobb å gjøre i vårt sekulære Norge som er vanskelig nok, om han ikke også skal ha kritikk for sin integritet.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere