Reidar Holtet

Alder: 79
  RSS

Om Reidar

Følgere

Takk til Morten Andreassen

Publisert 1 dag siden

Mine to spørsmål ble raskt besvart av Morten Andreassen. Det skal han ha honnør for. Så er det mulg det stopper litt opp.

Neida, jeg har ikke store problemer med hans skrivefeil, det bare undret meg og bragte tanken inn på kvaliteten på innholdet.

Til mitt første spørsmål svarer han at jeg ikke A) forstår hva ateisme er, eller B) hva vitenskap er, og føyer til som et ekstra spark et pkt. C) at jeg ikke forstår noen av delene. Det er vel for å understreke min uvitenhet.

Ja, jeg kan være litt ironisk eller sarkastisk, men helst ikke hånlig. I såfall er vi kanskje skuls nå med hans desavouering av hva jeg forstår.

Ok, vi får gå videre: Når han sier at mitt spørsmål, om hans ateisme begrenser hans vitenskapelige tilnærming, er ugyldig, så undres jeg igjen. Ingen ærlige spørsmål er ugyldige, så jeg fastholder spørsmålet. Hvis en vitenskapsmann aner at det er flere løsninger på en sak, så forkaster han ikke ved starten av sin forskning halvparten av mulige svar, for så å gå videre med et amputert mulighetsrom.  Ateismen innebærer nettopp det i sin krampaktige overbevisning om at Gud ikke finnes. Flere muligheter trigger heller forskningstrangen. 

Det andre spørsmålet svarer han ærlig og redelig på at han ikke vet svaret på. Han sier helt korrekt at det gjør ikke jeg heller. Abiogenese er troen på at en organisme kan oppstå av seg selv, en overtro som Louis Pasteur parkerte for 150 år siden. Ateisten svarer allikevel bastant at det er i hvert fall ikke Gud som har skapt! Hvordan vet han det? Han vet ikke det! Han tror det, eventuelt håper det, for ellers ligger han tynt an både karriere-messig og senere. Selv er jeg fascinert av livets mysterium, og tror på Gud som skaper som den mest sannsynlige årsak til liv. 

Gå til innlegget

Spørsmål til Morten Andreassen

Publisert 2 dager siden

De siste par ukene har det vært en grenseløs ordflom fra Morten Andreassens side på verdidebatt.no angående evolusjon og Intelligent Design. Han viser ingen respekt for sine motdebattanter.

Morten Andreassen har i sine mange innlegg så mange trykkfeil/skrivefeil, at det er grunn til å spørre om innholdet i hans belæringer er like full av feil. Det er uansett ikke tillitvekkende når det dreier seg om eksakt vitenskap. Han har dessuten kommet med meget sterke påstander om evolusjonsteoriens vitenskapelige fortreffelighet og Intelligent Design's tilsvarende dumskap. Andre har visst ikke greie på noen verdens ting. 

Der Intelligent Design har undring over livets tilblivelse og kompleksitet, og en åpenhet som er karakteristisk for all seriøs forskning, der slår Morten Andreassen døra igjen for muligheten for en skaper. Han kutter altså allerede i utgangspunktet ut den ene av to muligheter, at enten er alt blitt til av seg selv, eller det står en skaper bak. Det mener han er den eneste vitenskapelige tilnærming. Det er ganske spesielt og svært uvitenskapelig etter min mening. Han har svart på direkte spørsmål fra andre at han er ateist, og det er selvsagt helt greit, men du verden for et strev for å underbygge sin egen sterke tro på det umulige.

Det ser ikke ut til å være grenser for hans eget selvbilde og vitenskapelige innsikt, han vet og kan visst alt, side opp og side ned i det uendelige. På den bakgrunn vil jeg stille ham to spørsmål som det derfor burde være enkelt for ham å svare på.

Det første spørsmål er egentlig et ja/nei-spørsmål. Det andre krever en nøyaktig beskrivelse ut fra hans enorme kunnskap om evolusjon og sterke tro på at ting blir til av seg selv ut av intet:

1.   Ser du at din ateisme begrenser din vitenskapelige tilnærming?

2.   Hvordan ble det første liv til?

Reidar Holtet

Gå til innlegget

Det er heldigvis sjelden å se verre overtramp på verdidebatt.no enn det Morten Andreassen presterte for noen dager siden, der han får skjelle ut prof. dr. med. Kjell Tveter over flere sider og i en tone som er hinsides enhver anstendighet. Har redaktøren sovet? Er hans artikkel virkelig akseptabel på et forum som heter verdidebatt?

Saken dreier seg om Intelligent Design (ID). Bare betegnelsen får det til å renne over av indignasjon hos ateistene. Prof.dr.med. Kjell Tveter hadde 16.mars en meget velfundert og grundig analyse av spørsmålet: Hva er Intelliget Design? Hans konklusjon er i meget forkortet versjon at livets  kompleksitet tilsier at det står en intelligent skaper bak vårt makro- og mikrounivers. Alt ifra det uendelige univers til levende cellers oppbygging, er umulig å forstå uten at det må ha en intelligent årsak og designer.

Hans utlegning om livets opprinnelse er meningsfull undring over skaperverkets kompleksitet i den minste celle. Liv kan umulig bli til av seg selv. Videre er hans konstatering av universets "fine-tuning" presis og  reell empiri.

Til dette sier Morten Andreassen foraktelig harselerende: "Hva vet vi om livets opprinnelse? Ganske masse faktisk, som f.eks. at det er tull og tøys at man har prøvd å lage liv i laboratorium i 60 år. Dessuten er forskere så pass smart at hadde de ønsket å lage liv kan de gjøre det med å ha sex med det motsatte kjønn." Har han virkelig ikke mer innsikt, og allikevel kaller seg forsker? Vet han ikke at kjønnsceller er levende? Utrolig arrogant!

Om fine-tuning er han om mulig enda mer på jordet når han bl.a. sier: "Vi lever i et ubetydelig hjørne i et ubetydelig kosmos som ikke er annet enn en forurensning av atomer i forhold til det virkelige kosmos av mørk materie og energi.",  Han sier videre, og nå siterer jeg ordrett: "Den steinen vi bor på er ikke mer fine-tuned enn at vi gjenstår kommer til å få store og stener i hodet som fint medfører utryddelse av liv som vi kjenner det. Ikke nok med det, etterhvert vil den sola vi gudedyrker sluke og brenne oss til ingenting gjenstår av hverken kjøtt og bein eller jord og stein".

Han har så mye trykkfeil i hele artikkelen at jeg mistenker ham for å være så sint på at Kjell Tveter tillater seg å anfekte hans ateistiske livssyn, at det har gått helt over styr med sterk hodepine.

Der Tveter har en åpen vitenskapelig tilnærming til livets opprinnelse, evolusjon i betydningen både mikro og makro, mutasjoner, DNA-mysteriet og gener, for bare å nevne noe, kommer Morten Andreassen utelukkende med utskjelling av hedersmannen og vitenskapsmannen Kjell Tveter. Morten Andreassen har ingen forklaring å komme med på  livets opprinnelse, bare forakt for den som holder muligheten åpen for noe større enn oss selv, nemlig Gud som skaper slik Kjell Tveter gjør. 

Hans mange sider med harselas kan ikke kommenteres i detalj her, men hans innledning på epilogen er betegnende for Andreassens tilnærming til Tveters grundige gjennomgang av skaperverkets mysterier: "Ikke bare har du feil på nærmest ALT du har lagt frem av vitenskap, men ikke en eneste plass la du frem beviser for ID." Selv har han ingen beviser for noe.

Jeg er tilbøyelig til å være enig med Kjell Tveter når han sier følgende: "Både universets opprinnelse og dets fininnstilling gir naturalister og ateister sterk hodepine." Det må ha rammet Morten Andreassen.


Reidar Holtet

sivilingeniør

Gå til innlegget

Hans Morten Haugen og okkupasjon

Publisert 21 dager siden

Okkupasjons-boikott er ikke Israel-boikott sier Hans Morten Haugen i et innlegg for noe dager siden. Jeg har ofte undret meg over hans iver etter å angripe jødestaten og Israel. Hva vil han med det?

Denne gangen prøver han å unnskylde seg med at det er boikott av alle som bedriver okkupasjon han mener. De som har fulgt med på hans skriverier over tid har måttet merke seg at det er Israel han snakker om, og som han stadig angriper. Som medlem av Sabeels venner har han ikke lagt skjul på det tidligere, men nå er det visst om å gjøre å være smart og ikke være så tydelig. Derfor sier han nå at det gjelder ikke boikott av Israel. Neida, nå gjelder det plutselig alle stater som okkuperer andres landområder. Dette er nytale i Orwellsk betydning. 

Har han noen gang hevet sin røst og forlangt boikott av varer og tjenester fra eksempelvis Kina eller Russland eller Kypros eller Vest-Sahara? Jeg har ikke sett det. Han er ikke troverdig. Han er, etter alle sine innlegg for øvrig, egentlig ute etter å anklage Israel. Hele tiden. Hans forsøk på å alminneliggjøre sine boikott-forslag, og si at det ikke gjelder Israel-boikott er skalkeskjul for hans aversjon mot Israel og jødenes eneste fristed på jord. Er denne lille landstripen som de har tilkjempet seg på helt lovlig vis noe å misunne dette prøvede folk? Jeg undres over hans stadige angrep, og over at han ikke er mer oppegående på historie og folkerett.

Reidar Holtet

Gå til innlegget

Biskop Helga Byfugliens talende taushet.

Publisert 3 måneder siden

De som har fulgt godt med på verdidebatt.no vil ha registrert at jeg for et drøyt halvår siden utfordret biskop Byfuglien til å komme med sin bibelske begrunnelse for kirkens vedtak om homovigsel. Vedtaket ble fattet med hennes støtte som preses og leder av bispemøtet.

Det har hittil vært umulig å få denne begrunnelsen. Hun gjorde et forsøk på å vri seg unna spørsmålet ved å gi et kort tilsvar på verdidebatt.no der hun henviste til en offentlig samlivsutredning med ”teologiske overveielser”som grunnlag for sin støtte til vedtaket. I min forståelse av kristentroens grunn er det Bibelen som er basis for liv og lære i kirken, ikke en offentlig samlivsutredning. Det ga jeg uttrykk for i et tilsvar 19.08.19, der jeg nøye presiserte at mitt spørsmål var hvor i Bibelen hun finner legitimitet for vedtaket. Da ble det stille på biskopen.

Etter det har jeg med ujevne mellomrom purret på svar, forgjeves. Jeg har sendt henne mange oppfordringer pr. e-post helt fram til nå, og har også appellert til hennes samvittighet, uten reaksjon. Det eneste jeg har fått er én tilbakemelding fra henne i en e-post 19.11.19 der hun sier at hun ikke vil ha ytterligere kommuniksjon med meg fordi vi har ulikt syn på homovigsel. Som om det vedrører saken! Jeg har bare stilt et spørsmål om bibelsk, ikke teologisk, begrunnelse. I tillegg har jeg fått en kort e-post fra hennes rådgiver Helge Nylenna 03.12.19, der han på hennes vegne vil avslutte kommuniksjonen ut i løse luften. Etter over et halvt år med purringer, senest nå på nyåret, er dette alt jeg har fått, overhodet ikke et forsøk engang på å besvare mitt spørsmål!

Slik opptrer den øverste geistlig ansvarlige i vår kirke. Det er egentlig helt utrolig. Er det fortsatt noen som undres over hvorfor kirken mister innflytelse og respekt blant folk flest og i vårt samfunn? Det er dypt tragisk at vi har en så svak biskop på topp i DNK. Hun våger ikke å gi noen respons på mitt grunnleggende spørsmål. Hennes taushet er dog talende, hun har rett og slett ikke noe svar. Det er avslørende, ja egentlig enda verre, fordi det nevnte vedtaket i såfall er truffet på gale premisser, og at det i praksis er irreversibelt. Blinde har veiledet blinde!

Drammen 11.01.2020

Reidar Holtet

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
19 dager siden / 1188 visninger
Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
13 dager siden / 1180 visninger
Muskuløs kristendom
av
Hilde Løvdal Stephens
rundt 1 måned siden / 959 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
5 dager siden / 815 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 1 måned siden / 704 visninger
Eit ansvarslaust Europa
av
Emil André Erstad
28 dager siden / 647 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere