Reidar Holtet

Alder: 78
  RSS

Om Reidar

Følgere

Norges opptreden i FN

Publisert 15 dager siden - 123 visninger

Det er grunn til uro over hvordan Norge opptrer i FN. Vi har i alle år hatt en tillit til at FN er selve garantisten for rettssikkerheten i internasjonale spørsmål, og at vår opptreden i FN er i tråd med dette. Jeg må dessverre konstatere at det er feil, og at Norge ikke opptrer troverdig der.

Desember måned er tiden for FNs årlige angrep på Israel i form av fordømmende resolusjoner i Hovedforsamlingen. Året 2018 var intet unntak, og Norges opptreden er som den var under den rød-grønne regjeringen.

Det er en kjent sak at Hamas har drevet med terror fra Gaza mot sivilsamfunn i Israel, med ekstra intensitet fra mars måned i fjor. Tidligere i desember avfyrte Hamas 600 raketter fra Gaza mot sivile lokalsamfunn i det sørlige Israel i løpet av to døgn. I hele høst har Hamas sendt brannbomber inn over de samme områdene, med tusentalls dekar nedbrent kornavling og skogsområder i Israel som resultat. I tillegg har de drevet en omfattende luftforurensning med svart røyk fra brennende bildekk veltende inn over Israel. Ren terror mot sivile israelere, alt dette i sterk strid med folkeretten. FN finner ingen grunn til å vedta noen resolusjon mot dette.

Etter at Norge har stemt for fordømmelser av Israel i FN i mange år skulle man tro at Solberg-regjeringen ville rette opp noe av dette, men så skjer følgende: USA forsøkte i midten av desember å få vedtatt en resolusjon som fordømte de nevnte rakettangrepene fra Hamas i Gaza mot sivile israelere, noe som nevnt er grove brudd på folkeretten. Det ville ikke Norge være med på, og stemte mot dette sammen med Island, som de eneste Nato-land. Dermed ble det ikke flertall for å fordømme denne åpenbart folkerettsstridige terroren.

Dette fikk USAs FN-ambassadør Nikki Haley til å uttale: Det er ingenting som er mer antisemittisk enn å nekte å fordømme terrorisme når den retter seg mot den jødiske staten.

Så blir spørsmålet om Norges regjering er komfortabel med sin stemmegivning i FN? Når Norge ikke har stemt mot en eneste av de 21 fordømmelsene av Israel i FN bare i 2018, og aksepterer at alle andre land i verden til sammen (inkludert redselsregimene i Syria, Jemen og Kongo med hundretusener omkomne) bare fikk 7 resolusjoner mot seg, da er det grunn til uro over Norges opptreden i FN.

Hvorfor støttet ikke Norge USAs forslag til resolusjon mot åpenbar folkerettsstridig terror fra Gaza? Er denne terroren ok?

Gå til innlegget

Tåler Den norske kirke mer nå?

Publisert rundt 1 måned siden - 204 visninger

Hvor går grensen for hva vi skal tåle av vranglære i Den norske kirke? Det er grunn til å spørre etter at presten i Grorud kirke, Vibeke Bergsjø Aas, holdt en avslørende preken siste søndag i november. Etter avisomtalen å dømme fornekter hun helt grunnleggende bibelsk lære om livets to utganger. Selv ”den lille bibel” i Joh. 3.16 er visst ikke gangbar. Jesu lignelse om de ti jomfruene er ”stygg”, sier hun. Hun aksepterer altså ikke Jesu lignelse, og forkaster Bibelens lære om dommen. Er dette forenlig med å være prest i Dnk? Så vidt jeg kan se er det også i strid med prestens ordinasjonsløfte.

I en hvilken som helst annen sammenheng, det være seg næringsliv, politikk eller foreningsliv, vil en slik opptreden være grunn til oppsigelse eller eksklusjon. Man kan ikke undergrave selve fundamentet for virksomheten man er ansatt i, og samtidig vente å beholde jobben. Illojalitet er ødeleggende for tilliten. I dette tilfellet er det enda verre fordi det dreier seg om forførelse av mennesker, med evig konsekvens. Denne prestens mening har selvsagt ingen jurisdiksjon på dommens dag, men den kan lede mennesker i fortapelsen. Verre kan det neppe bli, og hennes ansvar er formidabelt.

Så skulle man forvente at biskopen umiddelbart ville ta affære overfor en slik prest, og innkalle til en alvorlig samtale om troens og tjenestens forutsetninger, men nei da. Den nyutnevnte biskop Veiteberg ser  -”ingen grunn til å drive tilsyn for prester som diskuterer på bloggen Det norske prekeskap.” Men dette var vitterlig en preken i Grorud kirke, i all offentlighet! På selve ”Domssøndagen” fornekter presten dommen og hele Bibelens vitnesbyrd om livets to utganger, i stedet for å formidle og forklare Bibelens tale om dommens alvor. Hvem skal biskopen drive tilsyn med hvis ikke med Vibeke Bergsjø Aas?  Preses Helga Byfuglien er som vanlig taus. Den som er i ansvarlig posisjon og tier, den samtykker. Tragisk.

Veiteberg har selv klart tilkjennegitt sin tilhørighet til liberal teologi, så hun er nok ikke den rette til å veilede villfarne prester. Slik sett er jeg ikke overrasket over hennes utsagn, men hun har ingen unnskyldning for unnlatelsen, for hun burde vite bedre. Slik går det når en blind skal veilede en blind, og som Skriften beskriver som fatal. Det går ganske visst mot kveld i Den norske kirke, med slokte lanterner, dessverre.

Reidar Holtet

Gå til innlegget

KrF`s skjebnevalg

Publisert 3 måneder siden - 117 visninger

Mange skryter av Knut Arild Hareide som en dyktig politiker. Ja, mon det? En politiker som sier at han med vilje var utydelig om regjeringsspørsmålet før valget, som har ledet partiet utfor bakke ned mot sperregrensen, og som nå splitter partiet fra øverst til nederst, gir grunn til spørsmålstegnet ovenfor.

Han sier at det nå er lagt opp til en åpen og ærlig debatt, og en demokratisk behandling i partiet. Er det tilfellet?  I Sandnes har nyinnmeldte medlemmer sørget for at et knapt flertall kun har valgt delegater som støtter Hareide. Det er ikke ulovlig, men det er udemokratisk i den forstand at det ikke gjenspeiler folkeviljen. Halve lokallaget er kneblet. I Rogaland skjedde nesten det samme, men med motsatt fortegn.

Hvorfor har KrFU hatt avstemning om retningsvalg? Det har jo ingen konsekvenser? Deres landsmøte nylig bestemte at de ikke støtter Hareides retningsvalg, men vil gå inn i Erna Solbergs regjering. Nestlederne og andre delegater fra KrFU har imidlertid sagt at det vedtaket bryr de seg ikke om å følge. De vil stemme mot landsmøtevedtaket. Her er det plutselig en helt annen variant av demokratiet som råder grunnen og som aksepteres. Dette blir et tilfeldig og uærlig spill.

Hvis man hadde ønsket en ærlig og demokratisk prosess så måtte partiet ha bestemt på forhånd at alle delegasjonene skulle være slik sammensatt at de var representative for de enkelte lokallag. Det skjer tydeligvis ikke. Her er det makta som rår, og ikke hva grasrota mener.

I verste fall kan altså denne prosessen ende opp med at nyinnmeldte medlemmer som straks kampanjen er gjennomført kan melde seg ut igjen, bestemmer et dramatisk linjeskift og et skjebnevalg for KrF, og med regjeringskrise uten saklig grunn som resultat. Det burde være utillatelig.

Med et slikt lederskap vil KrF være uten fremtid. Nå har Hareide sagt at han vil gå av som partileder hvis han ikke får viljen sin. Det er lovende. Delegatene bør av hensyn til partiets fremtid stemme mot hans sosialistiske prosjekt 2. november.

Reidar Holtet

Gå til innlegget

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 81304 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44424 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35414 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28721 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
10 måneder siden / 22815 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22443 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 21276 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20344 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19391 visninger

Lesetips

Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
rundt 6 timer siden / 59 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
rundt 6 timer siden / 58 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
rundt 6 timer siden / 30 visninger
Hvorfor får ikke norske kvinner flere barn?
av
Svein Rognaldsen
rundt 13 timer siden / 108 visninger
Mangelfull bokomtale
av
Ola Tjørhom
1 dag siden / 75 visninger
Mangelfull kritikk
av
Per Eriksen
1 dag siden / 144 visninger
Stygt og trist fra Amundsen
av
Rune Berglund Steen
1 dag siden / 350 visninger
Kan døden gjøres enkel?
av
Jan Willy Løken
1 dag siden / 253 visninger
Sanksjonene dreper
av
Even Sandvik Underlid
1 dag siden / 83 visninger
Åpent brev til Frp
av
Marit Arnstad
1 dag siden / 213 visninger
Les flere

Siste innlegg

De godes problem
av
Ingrid Nyhus
rundt 1 time siden / 258 visninger
The best a man can get
av
Une Bratberg
rundt 5 timer siden / 51 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
rundt 6 timer siden / 59 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
rundt 6 timer siden / 58 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
rundt 6 timer siden / 30 visninger
Slå ring om både mor og barn!
av
Ragnar Andersen
rundt 6 timer siden / 46 visninger
Sjuk islamsk og vestleg kultur
av
Per Steinar Runde
rundt 8 timer siden / 251 visninger
Factum est – i Krf sin politiske verden
av
Øystein Blymke
rundt 13 timer siden / 73 visninger
Les flere