Reidar Holtet

Alder: 79
  RSS

Om Reidar

Følgere

Byfuglien svarer ikke på spørsmålet

Publisert rundt 2 måneder siden

Biskop Byfugliens korte innlegg forleden, om at kirken ikke har vært taus om kirkelig vigsel av likekjønnede, må få et tilsvar. Hun bommer på spørsmålstillingen i mitt innlegg 8. august.

Hun åpner med å si at jeg har utfordret henne "- om å gi en teologisk og bibelsk begrunnelse for vigsel av likekjønnede."

Det er feil, og illustrerer selve problemet. Jeg har sagt at teologi er så mangt. Det er bare å se seg om i vår multikulturelle verden og i vårt eget samfunn. Teologi kan brukes til å forsvare det meste. Jeg var helt klar på at det kun er kirkens bibelske begrunnelse jeg etterlyser fra kirkens ledelse. Den har ikke kommet, hverken før eller nå fra biskopen. Jeg skrev i purringen 8. august at kirken har et kjempeproblem hvis det ikke kan gis en bibelsk begrunnelse. Det må jeg fastholde inntil svar foreligger.

I sitt svar henviser hun til en samlivsutredning som best gjør rede for de teologiske overveielsene. Det er altså ikke teologiske overveielser jeg er ute etter, men bibelsk begrunnelse. Det må være Bibelen som er utgangspunktet for liv og lære i kirken, og ikke en offentlig utredning. Hun sier videre at hverken hun, Bispemøtet eller kirken har vært tause. Nei, de har heller vært ganske høyrøstet, men ingen av dem har gitt en bibelsk begrunnelse med henvisning til hvor i Bibelen de finner legitimitet for vedtaket. 

Byfuglien er hermed utfordret. Kommer den nå?

19.08.2019

Reidar Holtet

Gå til innlegget

Taushet fra preses Byfuglien

Publisert 2 måneder siden

For snart 3 måneder siden utfordret jeg biskop Helga Haugland Byfuglien i spørsmålet om likekjønnet vigsel. Hun har så langt jeg har sett ikke kommet med noen reaksjon, men forholder seg taus. Det er ikke tillitvekkende.

Bakgrunnen var mobbingen av vikarprest Børge Ryland som gjorde kjent at han ikke ville vie homofile, for øvrig i tråd med sin sitt ordinasjonsløfte om troskap mot skrift og bekjennelse. Min utfordring til Byfuglien kom i etterkant av hennes uttalelse om at  "- det fins to teologisk begrunnede syn" på dette spørsmålet.

Dette problematiserte jeg ved å si at teologi er så mangt, men at bibelen er klar i denne saken. Det foreligger intet bibelsk belegg for å foreta en kirkelig homovigsel. Det finnes ikke ett eneste bibel-vers som legaliserer homofilt samliv. Derfor skrev jeg følgende i det åpne brevet: "Jeg utfordrer derfor preses til å vise hvor i bibelen hun finner læremessig begrunnelse for homovigsel i kirken."

Det må vel være slik at forkynnelse og praksis i kirkens liv og lære må ha sin basis i bibelen i god reformatorisk ånd? Da hjelper det ikke å komme med en rund formulering om "teologisk begrunnelse" uten bibelhenvisning. Jeg etterlyser altså en "bibelsk begrunnelse". Er det uoverkommelig for preses? I såfall har hun og kirken et kjempeproblem. Taushet er ingen løsning, tvert imot. Det provoserer, og vitner om utillatelig unnfallenhet fra kirkens øverste ledelse. Tre måneders tenketid skulle kanskje holde? Jeg venter svar fra Byfuglien denne gangen. 

Drammen 08.08.19

Reidar Holtet

Gå til innlegget

Åpent brev til preses, biskop Byfuglien.

Publisert 4 måneder siden

Så har vi igjen sett klisjéen fra kirkens ledelse, gjengitt i pressen nylig. Biskop Nordhaug og preses, Helga Haugland Byfuglien, sies å ta et oppgjør med debattkulturen i anledning mobbingen av vikarprest Børge Ryland på Osterøyfordi han ikke vil vie homofile.

Hvilken klisjé er det som går igjen? Jo, det er følgende sitat fra pressedekningen av nevnte vikarprestsak: ”Både hun (preses) og Raaum understreker at bispemøtet er samlet i sin holdning og at kirkemøtet har vært klinkende klar på at det fins to teologisk begrunnede syn.”

Denne påstand har vi sett mange ganger, og det er etter min mening en falsk påstand i den forstand at den ikke har belegg i bibelen. Det finnes ikke et eneste bibelvers som legaliserer homofilt samliv og langt mindre ditto ”ekteskap”. Selv har jeg ved flere anledninger utfordret kirkeledelsen til å gjøre rede for påstanden, men de svarer ikke, trolig fordi det er mer enn vanskelig. Hvis to teologisk begrunnede syn er ”klinkende klar” må det vel være enkelt å svare på hvor kirkeledelsen finner læremessig begrunnelse for homovigsel? Det jeg imidlertid etterlyser er bibelsk begrunnede syn. Det er mange som bedriver teologi, det gjør også muslimene eksempelvis, så det kan føre til litt av hvert, men vår kirke har sin basis i bibelen. Kirkens mandat og forkynnelse har bibelen som eneste læremessige autoritet, og da må begrunnelsen finnes der.

Jeg utfordrer derfor preses Byfuglien til å vise hvor i bibelen hun finner læremessig begrunnelse for homovigsel i kirken. 

Biskopene har rotet dette til, og må rydde opp i sitt eget rot.

Det hjelper lite at biskop Nordhaug nå forsøker seg på brannslukking. Han selv, sammen med de andre påstått konservative biskopene, stemte for kirkemøtevedtaket selv om de var imot, med den begrunnelse at det ville føre til et likeverdig rom i kirken for kirkens gamle syn. Det var altså et mislykket forsøk på hestehandel med et politisert kirkemøte som ville det motsatte av det de konservative biskopene tilsynelatende ville. At han og de andre nå ser konsekvensen av stemmegivningen er sannelig på tide, for nå er det for sent.

Professor emeritus Bernt T. Oftestad har truffet spikeren på hodet med sin korte nettkommentar: ”Mobbingen av Børge Ryland er en varslet konsekvens av Den norske kirkes ”dobbeltspill” i homosaken.” 

Det er bare så utrolig at bispemøtet ikke skjønte det.

Jeg mener det er grunnlag for å si det så sterkt som følgende: Mobbingen av Børge Ryland er et resultat av den teologiske krisen i Den norske kirke, og en konsekvens av at kirkeledelsen har drevet et dobbeltspill uten konsekvensanalyse i homosaken.

Drammen 17.06.2019.

Reidar Holtet

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Glansbilder av Sjømannskirken?
av
Arnfinn Eng
22 dager siden / 1828 visninger
Servietter og skam
av
Merete Thomassen
14 dager siden / 1589 visninger
Tenåringstrass i regjeringen
av
Usman Rana
22 dager siden / 1566 visninger
Idiotforklarer kristen høyreside
av
Espen Ottosen
21 dager siden / 1497 visninger
Ord som truer vår religionsfrihet
av
Trond Bakkevig
13 dager siden / 1395 visninger
En samfunnsskapende kraft
av
Berit Hustad Nilsen
15 dager siden / 1343 visninger
Hva skjer Hanvold?
av
Bendik Storøy Hermansen
11 dager siden / 1257 visninger
Stolthet er undervurdert
av
Magne Nylenna
26 dager siden / 1164 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere