Ragnar Kristoffersen

Alder: 64
  RSS

Om Ragnar

Jobber med forskning, statistikk og undervisning på Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter

Følgere

Straff handler også om moralsk gjengjeldelse, og forfatteren har rett i at vi har mye å vinne på å snakke ærligere og mer åpent om dette viktige aspektet ved straffen. Når det er sagt, er det en utbredt misforståelse at rehabiliteringen kun er et offentlig ansvar, som særlig påhviler kriminalomsorgen og hjelpeapparatet forøvrig. Den straffedømte må selv ta et klart ansvar for sin egen rehabilitering, som ikke bare innebærer et lovlydig liv og evnen til å klare seg selv økonomisk og på andre måter, men som også innebærer å innrømme skyld og et oppriktig ønske om å forandre seg. Uten denne viljen til endring, er det lite kriminalomsorgen eller andre etater kan gjøre for en fullstendig rehabilitering av fangen. En fullstendig rehabilitering handler om mer enn en bolig og en jobb etter løslatelse. Skal samfunnet og lovbryteren forsones, må lovbryteren også ta et oppriktig oppgjør med seg selv. Bare slik vil han også kunne forsone seg med seg selv. 

Gå til kommentaren

Ingen tvil om at saken bør gjenopptas

Publisert over 1 år siden

Advokat Sjødin har argumentert mer enn tilstrekkelig for grunnlaget for en gjenopptakelse av denne saken, ikke minst for å få visshet om at Viggo faktisk er skyldig. Det er nå absolutt påkrevet på grunn av meget sterk tvil om at han er skyldig. Det er nok å nevne at Andersen er tatt i løgn i flere deler av sin forklaring, det finnes kun DNA som knytter Andersen til saken, ingen andre tekniske bevis knytter Kristiansen til saken, måten drapene er begått på er identisk og tyder på 1 gjerningsperson, og mobilbeviset er man nå nokså sikker på utelukker Kristiansen som medskyldig. Hvorfor motarbeider de som er overbevist om Kristiansens skyld at han får saken opp på nytt, slik at vi kan få ryddet all tvil av veien? Hvis de er så sikre i saken, vil Kristiansen bli dømt på nytt, og tvilen vil bli ryddet av veien. Etterforskningen den gang har fått kritikk, blant annet på grunn av skandaløse politiavhør som legger ordene i munnen på Andersen. Men det viktigste er ikke om det er begått slike feil i saken. Slike feil utelukker ikke nødvendigvis Kristiansen, men den eneste måten vi kan finne ut det på er å ta opp saken på nytt og vurdere bevisene på nytt i lys av nyere og mer uavhengige kilder og moderne kunnskap. 

Gå til kommentaren

Oslo er i stigende grad en segregert by

Publisert over 1 år siden
Bjørn Blokhus – gå til den siterte teksten.

Oslo er i stigende grad en segregert by, der innvandrere utgjør en betydelig andel av befolkningen i enkelte bydeler, som i Oslo indre øst (Grønland, Tøyen og gamlebyen), Oslo syd (Mortensrud, Bjørnholt og Holmlia) og i Groruddalen, samtidig som de er få eller bortimot fraværende i andre. Og denne utviklingen fortsetter fordi ingen gjør noe for å hindre den. 

Gå til kommentaren

Ali utsatt for «religiøs rasisme»?

Publisert over 1 år siden

Da Sum­aya Jirde Ali gikk fram for å motta prisen som "Årets stemme" ropte hun "F**k Sylvi Listhaug!" til stor jubel fra salen. Det har visst ikke falt inn kommentatoren at "rasismen" rettet mot Ali ikke minst kan skyldes denne og andre provoserende uttalelser, som ikke har noe med religion å gjøre. 

Gå til kommentaren

"Det beste vi kan gjøre er derfor å slutte rekkene rundt religionsfriheten, hvori opptatt friheten til ikke å ha noen religion." Men spørsmålet er hvor fri en dypt troende er til å akseptere det siste. Religiøs fundamentalisme er på fremmarsj blant europeiske muslimer og ellers i muslimske land, men kristendommen svekkes som livssyn. Mange muslimer aksepterer ikke livssynsfrihet, de kaller ikke-muslimer for vantro. Det skal visstnok finnes 25 drapsoppfordringer i Koranen mot vantro. Den norske kirke må slutte å være så opptatt av religionsfriheten til erklærte troende og begynne å bry seg om de mange ikke-dogmatiske eller livssynsnøytrale nordmenn som fortsatt støtter den norske, kristne tros- og kulturarven, men som ikke uten videre bekjenner som personlige troende. Ellers er jeg redd islam vinner. 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Noen bør skamme seg
av
Espen Ottosen
22 dager siden / 5521 visninger
Kreftens krigsmetaforer
av
Aud Irene Svartvasmo
20 dager siden / 3740 visninger
Ingen skal leve med skam
av
Tor Håkon Eiken
21 dager siden / 1334 visninger
Nå må vi stå sammen
av
Berit Hustad Nilsen
16 dager siden / 1221 visninger
Småprathelvetet
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
7 dager siden / 1179 visninger
Skal vi forby det vi ikke liker?
av
Paul Leer-Salvesen
16 dager siden / 1087 visninger
HVILKEN ELEFANT?
av
Rikke Grevstad Kopperstad
5 dager siden / 1086 visninger
Den eneste du skal og kan omvende, er deg selv
av
Joanna Bjerga
rundt 1 måned siden / 1001 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere