Ragnar Kristoffersen

Alder: 64
  RSS

Om Ragnar

Jobber med forskning, statistikk og undervisning på Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter

Følgere

Straff handler også om moralsk gjengjeldelse, og forfatteren har rett i at vi har mye å vinne på å snakke ærligere og mer åpent om dette viktige aspektet ved straffen. Når det er sagt, er det en utbredt misforståelse at rehabiliteringen kun er et offentlig ansvar, som særlig påhviler kriminalomsorgen og hjelpeapparatet forøvrig. Den straffedømte må selv ta et klart ansvar for sin egen rehabilitering, som ikke bare innebærer et lovlydig liv og evnen til å klare seg selv økonomisk og på andre måter, men som også innebærer å innrømme skyld og et oppriktig ønske om å forandre seg. Uten denne viljen til endring, er det lite kriminalomsorgen eller andre etater kan gjøre for en fullstendig rehabilitering av fangen. En fullstendig rehabilitering handler om mer enn en bolig og en jobb etter løslatelse. Skal samfunnet og lovbryteren forsones, må lovbryteren også ta et oppriktig oppgjør med seg selv. Bare slik vil han også kunne forsone seg med seg selv. 

Gå til kommentaren

Ingen tvil om at saken bør gjenopptas

Publisert rundt 2 år siden

Advokat Sjødin har argumentert mer enn tilstrekkelig for grunnlaget for en gjenopptakelse av denne saken, ikke minst for å få visshet om at Viggo faktisk er skyldig. Det er nå absolutt påkrevet på grunn av meget sterk tvil om at han er skyldig. Det er nok å nevne at Andersen er tatt i løgn i flere deler av sin forklaring, det finnes kun DNA som knytter Andersen til saken, ingen andre tekniske bevis knytter Kristiansen til saken, måten drapene er begått på er identisk og tyder på 1 gjerningsperson, og mobilbeviset er man nå nokså sikker på utelukker Kristiansen som medskyldig. Hvorfor motarbeider de som er overbevist om Kristiansens skyld at han får saken opp på nytt, slik at vi kan få ryddet all tvil av veien? Hvis de er så sikre i saken, vil Kristiansen bli dømt på nytt, og tvilen vil bli ryddet av veien. Etterforskningen den gang har fått kritikk, blant annet på grunn av skandaløse politiavhør som legger ordene i munnen på Andersen. Men det viktigste er ikke om det er begått slike feil i saken. Slike feil utelukker ikke nødvendigvis Kristiansen, men den eneste måten vi kan finne ut det på er å ta opp saken på nytt og vurdere bevisene på nytt i lys av nyere og mer uavhengige kilder og moderne kunnskap. 

Gå til kommentaren

Oslo er i stigende grad en segregert by

Publisert rundt 2 år siden
Bjørn Blokhus – gå til den siterte teksten.

Oslo er i stigende grad en segregert by, der innvandrere utgjør en betydelig andel av befolkningen i enkelte bydeler, som i Oslo indre øst (Grønland, Tøyen og gamlebyen), Oslo syd (Mortensrud, Bjørnholt og Holmlia) og i Groruddalen, samtidig som de er få eller bortimot fraværende i andre. Og denne utviklingen fortsetter fordi ingen gjør noe for å hindre den. 

Gå til kommentaren

Ali utsatt for «religiøs rasisme»?

Publisert rundt 2 år siden

Da Sum­aya Jirde Ali gikk fram for å motta prisen som "Årets stemme" ropte hun "F**k Sylvi Listhaug!" til stor jubel fra salen. Det har visst ikke falt inn kommentatoren at "rasismen" rettet mot Ali ikke minst kan skyldes denne og andre provoserende uttalelser, som ikke har noe med religion å gjøre. 

Gå til kommentaren

"Det beste vi kan gjøre er derfor å slutte rekkene rundt religionsfriheten, hvori opptatt friheten til ikke å ha noen religion." Men spørsmålet er hvor fri en dypt troende er til å akseptere det siste. Religiøs fundamentalisme er på fremmarsj blant europeiske muslimer og ellers i muslimske land, men kristendommen svekkes som livssyn. Mange muslimer aksepterer ikke livssynsfrihet, de kaller ikke-muslimer for vantro. Det skal visstnok finnes 25 drapsoppfordringer i Koranen mot vantro. Den norske kirke må slutte å være så opptatt av religionsfriheten til erklærte troende og begynne å bry seg om de mange ikke-dogmatiske eller livssynsnøytrale nordmenn som fortsatt støtter den norske, kristne tros- og kulturarven, men som ikke uten videre bekjenner som personlige troende. Ellers er jeg redd islam vinner. 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
21 dager siden / 1485 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 1230 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
12 dager siden / 1071 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
8 dager siden / 966 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 634 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
17 dager siden / 435 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere