Ragnar Kristoffersen

Alder: 65
  RSS

Om Ragnar

Jobber med forskning, statistikk og undervisning på Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter

Følgere

Norsk politikk kommer ikke til å bli å kjenne igjen. Stortinget er omgjort til en arena for symbolske verdikampdebatter, der realpolitikk kommer helt i bakgrunnen.

Venstresiden og Krf har nå satt en ny parlamentarisk standard, som gjør at den norske politikken ikke lenger kommer til å bli å kjenne igjen. Opposisjonspartiene valgte å presse en statsråd ut av en regjering som Stortingsflertallet støtter på grunn av en meningsytring på sosiale medier, som etter min mening er misforstått og overdrevet både i innhold og konsekvens - men det er egentlig ikke viktig her. Det viktige i denne saken er at de valgte å bruke mistillitsforslag som pressmiddel til tross for at Listhaug ikke har brutt de konstitusjonelle spillereglene for samspillet mellom Storting og Regjering. Mistillitsforslag fremmer Stortinget mot politikere som bryter løfter overfor Stortinget eller ikke leverer på det Stortinget har bestemt, og ikke på grunn av hva slags meninger statsråden ellers måtte ha privat eller i andre sammenhenger. Dette har lang historisk tradisjon i Norge og er en grunnfestet spilleregel for vårt demokrati. Det er ingen i Stortinget som har noe konkret å utsette på det politiske arbeidet Listhaug har levert som statsråd, og som Stortinget har gitt sin tilslutning til. Denne saken er derfor et konstitusjonelt overtramp av spillereglene for samarbeidet mellom Storting og Regjering, og det kommer til å få varige og meget uheldige konsekvenser for den politiske debatten i årene fremover. At et flertall i Stortinget ikke liker Listhaugs kommentarer, er helt greit, og at de også fremmer sterk kritikk mot henne i Stortinget, er også helt greit, men at de nå har sørget for at man på et slikt grunnlag kan kreve å få fjernet en statsråd og tilmed presse en flertallsregjering til å kvitte seg med en statsråd, slik som Hareide i realiteten gjorde ved å kreve at "Solberg må ta grep", er en ulykke for landet. Denne saken handler egentlig ikke om man liker Listhaug eller ikke. Det er ikke vanskelig å slutte seg til at Listhaugs ordbruk og oppførsel er problematisk. Denne saken handler om hvordan man ønsker at den politiske debatten skal være i årene fremover i de konstitusjonelle organene for politikkutvikling. Det er - og bør være for Stortinget - relativt uinteressant hvordan det politiske ordskiftet arter seg utenfor de organene som skal bestemme norsk politikk, i hvert fall når det gjelder følelser og retorikk. Det har alltid vært mange følelser i den folkelige politiske debatten ute i samfunnet. Frontene og beskyldningene har vært mange og steile i mange politiske saker opp gjennom årene, men det har aldri tidligere fått Stortinget til å vingle når det gjelder hvordan man avgjør politiske saker eller Regjeringens sammensetning . Venstresiden sammen med Krf har nå ødelagt en lang historisk tradisjon, og velgerne kommer til å straffe dem hardt.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere