Ole Paulshus

Alder: 54
  RSS

Om Ole

Følgere

Sunn økonomisk politikk ?

Publisert over 2 år siden

Da er valgsirkuset i gang og partiene gjør seg lekre for velgerne. Valgflesk kastes ut i alle retninger, men ikke alt er like troverdige. Høyresiden og venstresiden kjemper om makten og begge mener de har den beste oppskriften  for et godt fremtidig Norge .

Politikk  er bla. å vurdere  enkeltindividets interesser opp mot  fellesskapets interesser og de økonomiske interessene  opp mot de menneskelige hensyn og ønsker. Vi ønsker  ikke et samfunn hvor alt  skal vektlegges  i kroner og øre.

 

I Norge har vi f.eks. hatt en politikk med ønske om bosetting  i hele landet og et ønske om å ha en høy grad av selvforsyning med egenprodusert mat. Det hadde nok vært mer økonomisk om alle bodde i byene, og vi bare importerte billig  mat  fra utlandet. Men er det samfunnsmessig smart? At bygdene gror igjen og dør ut, og gjøre oss helt avhengig  av utenlandsk matimport ? Skal vi bare styre etter det som er mest økonomisk  og ikke ta hensyn til innbyggernes ønsker og behov? Kald økonomisk profitt skal ikke styre samfunnet!

 

Økonomien er verktøyet politikere bruker  for å skape  det samfunnet innbyggerne ønsker, og ikke omvendt. Om økonomien ikke reguleres (via lover, importbegrensinger osv) ,vil vi kunne risikere å miste  1000 vis av arbeidsplasser i Norge, bare for å få enkelte varer litt rimeligere . Det blir som å tisse i buksa. Norge er et høykostland, men jeg tror Ola og Kari  er villig til å betale litt mer for enkelte norske produkter, og dermed  også sikre Norske arbeidsplasser.

 

Det Norske samfunn fungere ganske bra, men det ville være tragisk om "blå" økonomisk politikk får dominere for mye.  Vi ser at den blå-blå regjeringen ønsker sentralisering for så legge til rette for privatisering, slik at store private aktører kan ta over noe av  tjenestetilbudet. De åpner også for salg av norske selskaper og kraftressurser. Kommunereform, nærpolitireform, sammenslåinger til store "robuste" enheter langt  fra folk.  Er det dette vi ønsker mer av de neste årene ?

 

En  god balanse i politikken kan være et sted mellom  AP og Høyre, det beste  fra begge sider. Jeg tror at sentrumspolitikk er bra for Norge. Med vekt  på bo og sysselsetting  i hele landet. Råderett over egne ressurser og norsk suverenitet. Mer makt til Stortinget, mindre til EU. Jeg mener vi må sikre nasjonale verdier for bruk til fellesskapet  og ikke privatisere arvesølvet via salg med kortvarig gevinst. Trygg mat, bedre grensekontroll og styrking av forsvaret. Vi ønsker nærhet til folkevalgte og å opprettholde tjenester der du bor. Vi har ingen tro på at sammenslåing, sentralisering og privatisering er eneste vei til et bedre samfunn.

 

For meg er en regjering bestående av et sterkt SP sammen med AP og KRF et meget godt alternativ.

Ole Paulshus  Våler Senterparti

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Muskuløs kristendom
av
Hilde Løvdal Stephens
rundt 1 måned siden / 1995 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
16 dager siden / 1176 visninger
Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
10 dager siden / 1164 visninger
Hva skjer Visjon Norge?
av
Bendik Storøy Hermansen
29 dager siden / 958 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 1 måned siden / 766 visninger
Eit ansvarslaust Europa
av
Emil André Erstad
25 dager siden / 644 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere