Ommund Lindtjørn

Alder: 44
  RSS

Om Ommund

Følgere

En mer moderne abortlov, takk

Publisert rundt 1 år siden

Abortloven er i 40-årskrise, men dens forkjempere vil ta vare på loven uten å gjøre nødvendige endringer. De kan med rette få merkelappen konservative. Kan en ny regjering bidra til en mer nyansert debatt som medfører en sårt tiltrengt modernisering av lovverket?

Når man fyller 40 er det tid for refleksjon. Abortloven bør også gis mulighet til å se seg selv i speilet og gjøre nødvendige endringer basert på ny innsikt og en nyansert debatt. 

Loven gav kvinnene en rettighet mange hadde kjempet for siden begynnelsen av forrige århundre. Nå er det på tide at også barnet i mors liv kommer i fokus og sakte men sikkert oppnår livsnødvendige rettigheter.

Lovgiver gav kvinnen råderett over egen kropp i 12 uker (30%) av svangerskapet. Kan det tenkes at dette var et lite sosialt og historieløst trekk? Er det ikke også et familieansvar og ikke minst et samfunnsansvar å skulle ta imot og legge til rette for nye samfunnsmedlemmer? Hvorfor skal kvinnen bære byrden alene - når både fedre, medmødre og søsken vil være helt naturlige og selvfølgelige medmennesker i barnets liv etter fødsel? Når menneskebarn fødes har det historisk sett alltid vært inn i en fellesskapsramme - familien, stammen - og afrikanerne sier det godt: "It takes a village to raise a child". Det er et paradoks at  et felleskapsorientert parti som Arbeiderpartiet ikke vil bidra til at kvinnen  får mer støtte i avgjørelsen.

Vårt norske samfunn verdsetter vitenskapen og dens bidrag høyt, og siden abortloven kom har vitenskapen fortsatt med å gi oss stadig mer kunnskap om barnet og dets liv før fødsel. Unge Venstres forslag om å utvide til 24 uker ble imøtegått og nedstemt nettopp fordi vi vet mer i dag enn da loven ble til. Ungdomspartiets unge leder fremstod som gammel i måten ha argumenterte.

Abortloven er dårlig håndverk. Den kommer til kort, da den kun gir beskyttelse til den ene part – kvinnen. Å skulle klare det juridiske kunststykket å gi likeverdig beskyttelse til både kvinnen og hennes barn krever langt større dyktighet og grad av samarbeid mellom de involverte i prosessen, enn det som ble utvist for 40 år siden. Mitt inntrykk er at ambisjonsnivået var for lavt, og resultatet ble dagens abortlov. Den er umoderne i sin konsekvens fordi den i sitt ønske om å tildele en gruppe en rettighet, fratar en annen gruppe selv et minimum av vern.

Abortloven trenger å moderniseres. Den gav kvinnen frihet til å råde over barnet i livmoren. En ny lov må anerkjenne det ufødte barnets behov for vern. Barnet er ikke sin mor. Det er et eget individ med sitt helt unike arvemateriale. Vårt samfunn må ta mål av seg til å klare det kunststykket å opptre raust og inkluderende også for de ufødte iblant oss.
Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Noen bør skamme seg
av
Espen Ottosen
23 dager siden / 5572 visninger
Kreftens krigsmetaforer
av
Aud Irene Svartvasmo
21 dager siden / 3745 visninger
Ingen skal leve med skam
av
Tor Håkon Eiken
22 dager siden / 1345 visninger
Nå må vi stå sammen
av
Berit Hustad Nilsen
17 dager siden / 1239 visninger
Småprathelvetet
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
8 dager siden / 1206 visninger
Skal vi forby det vi ikke liker?
av
Paul Leer-Salvesen
17 dager siden / 1114 visninger
HVILKEN ELEFANT?
av
Rikke Grevstad Kopperstad
6 dager siden / 1113 visninger
Smiths Venner på ville veier.
av
Gerard Oord
7 dager siden / 1101 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere