Ommund Lindtjørn

Alder: 43
  RSS

Om Ommund

Følgere

En mer moderne abortlov, takk

Publisert 5 måneder siden

Abortloven er i 40-årskrise, men dens forkjempere vil ta vare på loven uten å gjøre nødvendige endringer. De kan med rette få merkelappen konservative. Kan en ny regjering bidra til en mer nyansert debatt som medfører en sårt tiltrengt modernisering av lovverket?

Når man fyller 40 er det tid for refleksjon. Abortloven bør også gis mulighet til å se seg selv i speilet og gjøre nødvendige endringer basert på ny innsikt og en nyansert debatt. 

Loven gav kvinnene en rettighet mange hadde kjempet for siden begynnelsen av forrige århundre. Nå er det på tide at også barnet i mors liv kommer i fokus og sakte men sikkert oppnår livsnødvendige rettigheter.

Lovgiver gav kvinnen råderett over egen kropp i 12 uker (30%) av svangerskapet. Kan det tenkes at dette var et lite sosialt og historieløst trekk? Er det ikke også et familieansvar og ikke minst et samfunnsansvar å skulle ta imot og legge til rette for nye samfunnsmedlemmer? Hvorfor skal kvinnen bære byrden alene - når både fedre, medmødre og søsken vil være helt naturlige og selvfølgelige medmennesker i barnets liv etter fødsel? Når menneskebarn fødes har det historisk sett alltid vært inn i en fellesskapsramme - familien, stammen - og afrikanerne sier det godt: "It takes a village to raise a child". Det er et paradoks at  et felleskapsorientert parti som Arbeiderpartiet ikke vil bidra til at kvinnen  får mer støtte i avgjørelsen.

Vårt norske samfunn verdsetter vitenskapen og dens bidrag høyt, og siden abortloven kom har vitenskapen fortsatt med å gi oss stadig mer kunnskap om barnet og dets liv før fødsel. Unge Venstres forslag om å utvide til 24 uker ble imøtegått og nedstemt nettopp fordi vi vet mer i dag enn da loven ble til. Ungdomspartiets unge leder fremstod som gammel i måten ha argumenterte.

Abortloven er dårlig håndverk. Den kommer til kort, da den kun gir beskyttelse til den ene part – kvinnen. Å skulle klare det juridiske kunststykket å gi likeverdig beskyttelse til både kvinnen og hennes barn krever langt større dyktighet og grad av samarbeid mellom de involverte i prosessen, enn det som ble utvist for 40 år siden. Mitt inntrykk er at ambisjonsnivået var for lavt, og resultatet ble dagens abortlov. Den er umoderne i sin konsekvens fordi den i sitt ønske om å tildele en gruppe en rettighet, fratar en annen gruppe selv et minimum av vern.

Abortloven trenger å moderniseres. Den gav kvinnen frihet til å råde over barnet i livmoren. En ny lov må anerkjenne det ufødte barnets behov for vern. Barnet er ikke sin mor. Det er et eget individ med sitt helt unike arvemateriale. Vårt samfunn må ta mål av seg til å klare det kunststykket å opptre raust og inkluderende også for de ufødte iblant oss.
Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Kristen gutt-syndromet
av
Merete Thomassen
29 dager siden / 2746 visninger
Uten Gud i Guds hus
av
Linn Stalsberg
11 dager siden / 2331 visninger
Den avgjørende barmhjertigheten
av
Ingebjørg Nesheim
10 dager siden / 2235 visninger
KrF svikter den kristne presse
av
Vårt Land
6 dager siden / 2111 visninger
Fløyene på Kirkemøtet
av
Vårt Land
20 dager siden / 2070 visninger
Kirkenes framtid
av
Berit Hustad Nilsen
4 dager siden / 1480 visninger
Unnfallenhet er ikke en dyd
av
Hilde Frafjord Johnson
10 dager siden / 1443 visninger
Når pressen svikter
av
Vårt Land
20 dager siden / 1425 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere