Ole Mads Gjervoldstad

Alder: 61
  RSS

Om Ole Mads

Følgere

Hardnakkede fordommer.

Publisert over 1 år siden

Takk for mail.Du har alt publisert dine tanker om dette temaet. Vi er ikke interessert i å følge dette videre - det har du rett i. Vi vil eventuelt vurdere å ta tak i det dersom saken kommer til politisk behandling.Med vennlig hilsenSteinar UlrichsenAnsv. red./daglig leder

Hardnakkede fordommer. ang. redaktør Steinar Ulrichsen

For noen år siden, jeg tror det må ha vært før årtusen skiftet, en gang tilbake i en tid der man tror fordommer hører hjemme, hadde jeg en prat på telefonen med redaktøren for Sandefjord blad.

Sandefjord blad hadde tatt opp et tema der en var blitt feilbehandlet for løsemidler og behandler mente det var psykiske problemer. Der kommentaren "mentalt tilbakestående" ikke på noen måte ble problematisert. Det var riktignok ikke redaktøren selv som hadde skrevet artikkelen, men i samtale med redaktøren hevdet han at det å ha psykiske problemer faktisk var å være "mentalt tilbakestående". Dette var så ille at jeg tok et verbalt oppgjør med herremannen og ansvarliggjorde han at avisa videreførte stygge fordommer.

I min kamp om mer brukermedvirkning på systemnivå, har jeg hatt med en nåværende redaktør Steinar Ulrichsen å gjøre der slike fordommer åpenbart fortsatt sitter i veggene på det nye huset. Han nekter å vise interesse for det som for meg og flere har vært en lang kamp. Han unnskylder seg med at han vurderer å ta dette inn dersom det kommer på politisk nivå. Ut over det har det ifølge Steinar Ulrichsen ingen interesse - dette i et brev til meg.

Jeg fikk lov til å sende avisen ett eneste innlegg angående brukermedvirkning for en stund siden og innlegget ble endret uten min deltakelse på det. Dette har innebåret en lang kamp for en bedre helsetjeneste for alle, spesielt innen psykiatrien. Her har Sandefjord blad ingen interesse what so ever! Det faktum at psykiatrien ikke er representert på systemnivå har ingen verdens aktualitet for Steinar Ulrichsen og hans fortreffelige avis.

Til Ulrichsens informasjon har saken for lengst kommet på politisk nivå, men selv om jeg sendte han all relevant dokumentasjon, er det virkelig ikke mye som han har fått med seg. Dette skjedde når leder i HSO utvalgets leder i Sandefjord ønsket en prat med meg før dette ble bestemt på politisk nivå.

Daværende redaktør inviterte meg til å skriftlig komme med motforestillinger til hans fordomsfulle ytringer. Det vil jeg nå gjøre. Jeg ser fortsatt at dette er Sandefjord blads sine holdninger. Vi ser at forestillingene om at vi som sliter psykisk ifølge redaktørene i Sandefjord blad er "mentalt tilbakestående" det er lite sympatiske holdninger og dessuten vil enhver forsker på området blåse av slike fordummende og gale påstander. De er med på å spre holdninger og negasjon i stede for å ta ting på alvor.

Innlegget ble ikke tatt inn i lokalavisa her i Sandefjord. Det forteller meg at stygge holdninger om psykisk syke lever fortsatt. Og når redaktører ikke anser dette som stygge og uønskede holdninger, kan man ikke klage på at slike holdninger spres via media de står ansvarlige for.

ved Ole M Gjervoldstad

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere