Ole Mads Gjervoldstad

Alder: 60
  RSS

Om Ole Mads

Følgere

Hvem tenker på Palestinerne?

Publisert 6 dager siden - 1233 visninger

Hvem bryr seg om de som ikke har ytringsfrihet blant palestinerne?Jeg tar for meg noe av hva dette handler om, et ikketema i dagsaktuelle og tidsaktuelle midtøsten

Det er også ganske spesielt og spesielt betegnende for situasjonen både med Gaza, Hamas, Israel og israelske regjering.

La meg illustrere dette:
Vi ser brennende bildekk påtent av kanskje 40 tusen demonstranter!!!! - Hva vil de si? De vil si etter hva enkelte arabisktalende media sier; en protest på forholdene på Gaza. Javel, Gaza har sin egen myndighet, folkevalgte regjering, så klager man altså til Israel.

Hva annet enn de usanne påstandene om okkupasjon, for Israel etter avtalen flyttet store jødiske bosettinger fra Gaza, kan dette være tale om?
Jo Gaza er blokkert, hvorfor? Jo fordi myndigheten holdes ansvarlig for alle angrep fra Gaza og så lenge det vedvarer, ja så kan ikke blokaden oppheves. Betyr det at ingen varer kommer inn til Gaza? Joda, flottillaaksjonen for noen år tilbake viser at Israel inviterte denne flåten å ta iland i Ashdod, en av de største havnene i regionen, for alle varer som går inn til Gaza blir kontrollert og sendt videre herfra. Så kommer disse påstandene om at Israel er ansvarlig for forholdene for sivilbefolkningen, der de ikke får vann eller strøm. Joda, det gjør de, og det fra Israel, men de betaler rett og slett ikke for denne varen, og hva annet kan man stenge kranene til de som ikke vil betale?

Så kommer mitt poeng:
Om innbyggerne i Gaza, et stramt muslimsk land, hadde klaget til sin egen valgte regjering, hva hadde skjedd da?
Jeg vet og måtte sende info om dette til NRK under Gazakrigen i 2014 når jeg befant meg i Israel på dette tidspunktet. Jo informasjonen handlet om de som gravde disse tunellene som Israel en etter en har sprengt. For at de ikke skulle røpe hvor tunellene befant seg, så likviderte Hamas tunellgraverne.
Hva forestiller naive nordmenn seg at dersom innbyggerne hadde klaget til Hamas som er den folkevalgte myndigheten i Gaza hadde skjedd om de klaget til dem?
Det er ingen tvil, eller det bør ikke herske tvil om hvor umulig disse innbyggerne hadde løpt mye høyere risiko enn å protestere og raljere mot Israel som det påskudd for i det hele tatt å få utløp for sin frustrasjon.
Jeg synes enhver oppegående nordmann bør reflektere hvem de støtter og på hvilke premisser man gir denne støtten.

Gå til innlegget

Hardnakkede fordommer.

Publisert 4 måneder siden - 129 visninger

Takk for mail.Du har alt publisert dine tanker om dette temaet. Vi er ikke interessert i å følge dette videre - det har du rett i. Vi vil eventuelt vurdere å ta tak i det dersom saken kommer til politisk behandling.Med vennlig hilsenSteinar UlrichsenAnsv. red./daglig leder

Hardnakkede fordommer. ang. redaktør Steinar Ulrichsen

For noen år siden, jeg tror det må ha vært før årtusen skiftet, en gang tilbake i en tid der man tror fordommer hører hjemme, hadde jeg en prat på telefonen med redaktøren for Sandefjord blad.

Sandefjord blad hadde tatt opp et tema der en var blitt feilbehandlet for løsemidler og behandler mente det var psykiske problemer. Der kommentaren "mentalt tilbakestående" ikke på noen måte ble problematisert. Det var riktignok ikke redaktøren selv som hadde skrevet artikkelen, men i samtale med redaktøren hevdet han at det å ha psykiske problemer faktisk var å være "mentalt tilbakestående". Dette var så ille at jeg tok et verbalt oppgjør med herremannen og ansvarliggjorde han at avisa videreførte stygge fordommer.

I min kamp om mer brukermedvirkning på systemnivå, har jeg hatt med en nåværende redaktør Steinar Ulrichsen å gjøre der slike fordommer åpenbart fortsatt sitter i veggene på det nye huset. Han nekter å vise interesse for det som for meg og flere har vært en lang kamp. Han unnskylder seg med at han vurderer å ta dette inn dersom det kommer på politisk nivå. Ut over det har det ifølge Steinar Ulrichsen ingen interesse - dette i et brev til meg.

Jeg fikk lov til å sende avisen ett eneste innlegg angående brukermedvirkning for en stund siden og innlegget ble endret uten min deltakelse på det. Dette har innebåret en lang kamp for en bedre helsetjeneste for alle, spesielt innen psykiatrien. Her har Sandefjord blad ingen interesse what so ever! Det faktum at psykiatrien ikke er representert på systemnivå har ingen verdens aktualitet for Steinar Ulrichsen og hans fortreffelige avis.

Til Ulrichsens informasjon har saken for lengst kommet på politisk nivå, men selv om jeg sendte han all relevant dokumentasjon, er det virkelig ikke mye som han har fått med seg. Dette skjedde når leder i HSO utvalgets leder i Sandefjord ønsket en prat med meg før dette ble bestemt på politisk nivå.

Daværende redaktør inviterte meg til å skriftlig komme med motforestillinger til hans fordomsfulle ytringer. Det vil jeg nå gjøre. Jeg ser fortsatt at dette er Sandefjord blads sine holdninger. Vi ser at forestillingene om at vi som sliter psykisk ifølge redaktørene i Sandefjord blad er "mentalt tilbakestående" det er lite sympatiske holdninger og dessuten vil enhver forsker på området blåse av slike fordummende og gale påstander. De er med på å spre holdninger og negasjon i stede for å ta ting på alvor.

Innlegget ble ikke tatt inn i lokalavisa her i Sandefjord. Det forteller meg at stygge holdninger om psykisk syke lever fortsatt. Og når redaktører ikke anser dette som stygge og uønskede holdninger, kan man ikke klage på at slike holdninger spres via media de står ansvarlige for.

ved Ole M Gjervoldstad

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Tove S. J Magnussen kommenterte på
Regjeringen vil fjerne Odelsloven.
4 minutter siden / 706 visninger
Egil Andre Gjerde kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
6 minutter siden / 412 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Helligdager
15 minutter siden / 141 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
18 minutter siden / 412 visninger
Hans Ingvald Røed kommenterte på
Regjeringen vil fjerne Odelsloven.
21 minutter siden / 706 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Biskop Currys utopi
32 minutter siden / 68 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Den åpne kroppen
36 minutter siden / 1859 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Åndens mangfold
rundt 2 timer siden / 2779 visninger
Dag Løkke kommenterte på
Tegn og undre i den arabiske verden
rundt 2 timer siden / 393 visninger
Alf-Erik Hallert kommenterte på
Grundtvigs ambivalente arv
rundt 2 timer siden / 567 visninger
Kjellrun Marie Sonefeldt kommenterte på
Regjeringen vil fjerne Odelsloven.
rundt 3 timer siden / 706 visninger
Rune Holt kommenterte på
Åndens mangfold
rundt 3 timer siden / 2779 visninger
Les flere