Odd Haugstad

Alder:
  RSS

Om Odd

Følgere

Samling om KrF

Publisert 1 dag siden

KrF er nå kommet i en maktposisjon, og det må utnyttes. Nå må vi slutte å snakke om høyre og venstrefløyer. KrF har nå vunnet en viktig seier ved å få gjennomslag for å forby selvbestemt tvillingabort.

I tillegg har KrF fått framforhandlet en vetorett i bioteknologispørsmålet. I tillegg en støtte til familien med blant annet økt barnetrygd, og en likeverdsreform blant annet med frikort til barn og unge som har det vanskelig – for å nevne noe.

Det er interessant å registrere Arbeiderpartiets reaksjon etter at forhandlingsresultatet forelå. «Regjeringen har gitt utilgivelig etter for KrF sine krav», uttalte Jonas Gahr Støre i partlederdebatten på tv. Et slikt utsagn tyder på at KrF hadde lite å hente på den sida.

Og til dere som gir deres stemme til Partiet de kristne (PDK). Jeg er redd det fort kan være en stemme til AP, SV eller et annet parti som KrF ikke kan identifisere seg med på Stortinget. Nå er det tid for samling om Ropstad!

Nå ved siste Stortingsvalg mistet KrF sin kandidat i Østfold. En kan med stor rett hevde at dersom PDK hadde gitt Østfold KrF sine stemmer, hadde Østfold fått beholde sin kandidat. Det var SV som fikk den kandidaten i Østfold som KrF skulle hatt. Det samme skjedde i Oslo – Syvertsen falt ut.

Kjære kristne venner nå må vi kjenne vår besøkelsetid.

Gå til innlegget

Forpliktelsens kraft

Publisert 8 måneder siden

Ekteskapet er både livsforlengende og helsefremmende.

Nyere forskning synes å vise at dersom en bruker kraft og energi på å pleie forholdet til partneren vil dette være både livsforlengende og helsefremmende.

Det som synes å være særlig interessant, er at ekteskapet gir en spesiell helseeffekt. En må i alle forhold ta valg. Det å forplikte seg handler om et klokt valg en må ta. Et vellykket ekteskap forutsetter en sterk forpliktelse og en gjensidig lojalitet. En kan definere forpliktelse som både å ville og å gjøre hva en kan for at forholdet skal vare livet ut.

Ikke tilstrekkelig. 

Forelskelse er ofte den første fasen i et forhold, men erfaring og forskning synes å vise at forelskelse verken er tilstrekkelig eller nødvendig for å elske hverandre livet ut. Derimot er det andre kvalitet som er avgjørende, slik som for eksempel tillit, respekt, intimitet, evnen til å tilgi. På toppen av denne kjeden av kvaliteter i et forhold, er forpliktelse, lojalitet og trofasthet helt avgjørende.

Det handler med andre ord om å investere maksimalt når det gjelder spesielt forpliktelse, lojalitet og trofasthet. Begge­ parter i et forhold må være innstilt på 100 prosent monogami. Dersom en ikke går 100 prosent inn for å satse bare på partneren, setter en automatisk døren på gløtt for å oppleve en ny partner i en forelskelse (kjærlighetens første stadium). Det hender at mennesker er på kontinuerlig leting etter den ene forelskelsen etter den andre.

Trussel mot forholdet. 

Dersom en ikke satser 100 prosent på monogamiet, er dette selvsagt en stor trussel mot forholdet. Det blir som å leve på en udetonert bombe. Et slikt forhold vil preges av mistillit og utrygghet. Under slike forhold vil trofasthet og lojalitet være totalt fraværende. I en slik situasjon­ og med en slik holdning, er det bare et tidsspørsmål før forholdet ryker – når en annen kommer inn i bildet. Det finnes tusenvis som kan være den mulige rette for den enkelte. John G. Gottman, en av verdens fremste forskere på parforhold, fremhever at når en har bestemt seg og gått inn i et forhold, må en gå helt og fullt inn for å pleie forholdet (legge ved på bålet). En flamme brenner ikke uten stadig tilførsel av brensel.

Kjærlige forhold skapes ved lag på lag med gode ord og handlinger, og bunnbjelken må være saftig impregnert med trofasthet, forpliktelse og lojalitet. En må med andre ord stole på at partneren ikke har døra på gløtt med hensyn til en annen.

En har kanskje hørt at «ekteskapet­ er bare et papir, en trenger ikke å forplikte seg i et ekteskap». Vi har vært inne på at parforholdet gir en helsegevinst, men Gottman har ved sine studier kommet fram til at det er ekteskapet som gir den største helsemessige effekt og ikke samboerskap. Gottman har funnet at i et samboerskap ligger det implisitt en mindre sosio-psykologisk forpliktelse. Det har blant annet vist seg at samboere har lettere for å gå fra hverandre enn ektepar.

Størst gevinst. 

Det synes som om mannen er den som har størst helsemessig gevinst av å leve i et forpliktende parforhold. Gottman har ved sine studier vist at mannen legger åtte år til sin livslengde ved å leve i et sterkt forpliktende 
ekteskap.

Jeg vil avslutte med å sitere John Gottman, og det han sier ved å satse på et forpliktende ekteskap: «Dersom du har funnet den rette, forplikt deg. Du vil ikke tro hvor vidunderlig livet­ vil bli. Dette er noe vi vet av egen erfaring. Livet har overgått våre villeste fantasier.»

Trykket i Vårt Land 4. juli 2018.

Gå til innlegget

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere