Magne Richardsen

Alder: 43
  RSS

Om Magne

Følgere

Troendes identitet

Publisert 3 måneder siden

Den enes tro kan true en annens eksistens om troen skulle få fotfeste i reelle handlinger. Det har vi sett flere eksempler på i nær fortid.

Er det innenfor å stille spørsmålstegn ved hvordan vi som samfunn har tenkt å håndtere slike motsetninger?  Skal vi late som de ikke er reelle, eller skal vi ta standpunkt?

«Debattens utgangspunkt bør være at mennesker er fullt ut akseptert, ikke bare som mennesker, men som religiøse mennesker», uttaler Vårt Land på lederplass (15.07). Når mennesker får høre at troen deres er uønsket. Så hører de at de er uønsket.

Det er forståelig og ville ikke vært noe problem for meg om jeg ikke oppfattet det slik at min egen identitet, ja til og med rett til liv, utfordres av andres tro. Hvem er det da som skal gå av med seieren i den kampen? Begge to kan ikke få ha sin identitet i behold samtidig? I alle fall ikke hvis troen skal praktiseres i samfunnet. Da blir det en interessekamp.

Reell konflikt

For meg som homofil har det lite å si hva jeg tror, jeg er den jeg er uansett hva jeg tror. Jeg kan prøve å praktisere annerledes, men det nytter ikke å komme unna min egen natur. En troende opplever nok egen religion nærmest som naturgitt også. Vel. Jeg har ikke tenkt til å slutte å kjempe for min rett til liv og frihet, like lite som jeg antar troende vil slutte å kjempe for sin trosfrihet. Da får jeg heller ta en politisk kamp om hvem som skal få sin rett gjennom. Jeg mener da at troende faktisk har mulighet til å endre sin tro slik at det er rom for mitt liv, og at retten til et fritt liv står høyere enn retten til trosfrihet når disse er i konflikt. Hvordan skal jeg kunne kjempe for min rett til liv uten å tråkke på andres tro? Når det faktisk er troende som mener at jeg ideelt sett burde drepes?

En slik konflikt oppleves kanskje som oppkonstruert, men den er faktisk helt reell, selv for homofile i Norge. Det pågår en kamp på liv og død for homofile og over hele verden. Før var venstresiden en alliert mot religionen, nå oppleves de mer som en alliert på de troendes side. Troende tror de kan forholde seg nøytrale, dermed fortsetter praksisen med forfølgelse og undertrykking av homofile. 

Religiøs nedlatenhet

Det trenges en debatt om hvilken menneskerett som skal stå sterkest som ideal i Norge. Retten til liv og til å elske hvem en vil, eller trosfriheten. Hvis det er din tro at jeg ideelt sett burde drepes, er det da etisk riktig av meg å kjempe med nebb og klør mot din tro og dermed kanskje mot din identitet, eller skal jeg la deg tro hva du vil, tolerere deg, og håpe du aldri får makt til å gjennomføre troen din? Er det bare om man påberoper seg Gud på sin side at aksept for homofiles mindreverdighet skal aksepteres eller i alle fall tolereres, eller gjelder det også når det er rent politiske bevegelser som mener dette?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Glansbilder av Sjømannskirken?
av
Arnfinn Eng
22 dager siden / 1828 visninger
Servietter og skam
av
Merete Thomassen
14 dager siden / 1589 visninger
Tenåringstrass i regjeringen
av
Usman Rana
22 dager siden / 1566 visninger
Idiotforklarer kristen høyreside
av
Espen Ottosen
21 dager siden / 1497 visninger
Ord som truer vår religionsfrihet
av
Trond Bakkevig
13 dager siden / 1395 visninger
En samfunnsskapende kraft
av
Berit Hustad Nilsen
15 dager siden / 1343 visninger
Hva skjer Hanvold?
av
Bendik Storøy Hermansen
11 dager siden / 1257 visninger
Stolthet er undervurdert
av
Magne Nylenna
26 dager siden / 1164 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere