Peder Borgen

Alder: 90
  RSS

Om Peder

Følgere

Historisk besøk av Pave Frans

Publisert 5 måneder siden - 268 visninger

I de 70 årene som har gått har det vokst frem et stadig nærmere forhold mellom Kirkenes Verdensråd og Vatikanet.

Grunnleggelsen av Kirkenes Verdensråd (KV) fant sted i Amsterdam for 70 år siden. Konferansen varte fra 22. august til 4. september 1948. Selve opprettelsen av Rådet skjedde på åpningssesjonen mandag 23. august. 

Pastor Marc Boegner fra Frankrike la frem følgende forslag: At Kirkenes Verdensråds første møte erklæres å være, og herved er konstituert i overensstemmelse med vedtaket i Utrecht i 1938; at konferansen består av de personer som har blitt utpekt som offisielle delegater fra de kirker som har sluttet seg til Rådet; og at dannelsen av Kirkenes Verdensråd erklæres å være, og herved er fullendt. 

Erkebiskopen av Canterbury, dr. Geoffrey Francis Fischer tjenestegjorde så som ordstyrer og tok forslaget til avstemning: De som er for resolusjonen vil behage å reise sin hånd. Imot? Resolusjonen er vedtatt. La oss ha en stille stund. Så ba erkebiskopen en bønn: ’Allmektige Gud. Vi bringer Deg her og nå vår takk og pris, at Du har ført oss til denne stund og denne handling i troen på Jesus Kristus og ved den Hellige Ånds kraft. Likesom Du har latt deres gjerning lykkes, de som har arbeidet for dette i flere år, så la det lykkes for oss i dette som vi har påtatt oss ved Din nåde, slik at vi i alt vårt arbeid, som er begynt, fortsatt og fullendt i Deg, kan åpenbare Din herlighet til beste for Din kirke og til frelse for alt Ditt folk. 

Nå var Kirkenes Verdensråd opprettet. Cirka 150 protestantiske, ortodokse og koptiske kirker fra hele verden hadde åpnet en ny periode av sine liv og sitt virke. I dag er antallet steget til over 400 medlemskirker. Lutherske kirker og Metodistkirker var og er blant de protestantiske kirkene. 

Det var imidlertid en stor mangel at den absolutt største kirken, Den romersk-katolske kirke, ikke ville sende observatører til konferansen i 1948. 

I de 70 årene som har gått har det imidlertid vokst frem et stadig nærmere forhold mellom Rådet og Vatikanet. Resultatet er at en historisk hendelse vil finne sted om tre dager: 21. juni vil Pave Frans avlegge et offisielt besøk i Kirkenes Verdensråds økumeniske senter i Geneve ved Sentralkomiteens møte. Mangelen fra 1948 blir overvunnet, slik at det nå igjen blir manifestert at en ny æra er kommet. Den romerskkatolske kirke er ikke medlem av Kirkenes Verdensråd, men det er utstrakt kontakt mellom Rådet og Vatikanet. 

Pavebesøkets logo forestiller en båt med kors til mast som seiler på opprørt hav. Logoen symboliserer ønsket om at kristne skal reise sammen i sin søken etter rettferdighet og fred i verden. Logoen synes å være er en variant av det båt-symbolet som ble benyttet ved grunnleggelsen av Kirkenes Verdensråd i Amsterdam i 1948. 

Det spesifikke mottoet for Pave Frans’ pilgrimsferd til Kirkenes Verdensråds senter i Geneve den 21. ds.er samlet i tre ord: Arbeid, Bønn, og Samarbeid (Working, Prayer and Working Together.) 

Erkebiskop Fischers bønn ved grunnleggelsen den 23. august i 1948 ga et godt fremadrettet perspektiv for det som skjer nå i vår tid: Allmektige Gud, la det lykkes for oss i dette vi har påtatt oss ved Din nåde, slik at vi i alt vårt arbeid kan åpenbare Din herlighet til beste for Din kirke og til frelse for alt Ditt folk. 

Slik kan generalsekretær i Kirkenes Verdensråd, dr. theol. Olav Fykse, si at feiringen av Kirkenes Verdensråds 70-årsjubileum begynner allerede nå ved Pavens besøk til Geneve. På denne måten kan også medlemmene av KVs Sentralkomite ta del i feiringen på sitt møte nå, en feiring som på forskjellige måter vil bli fortsatt fremover til og med den 23. august. På denne datoen ble Kirkenes Verdensråd grunnlagt for 70 år siden.

Trykket i Vårt land 18. juni 2018

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Roger Johnsen kommenterte på
KrF ble styrt inn i høyrefellen
5 minutter siden / 616 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Spekulative og kyniske pengepredikanter
6 minutter siden / 5333 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Flukten fra abortargumentet
12 minutter siden / 529 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Du skal ikke stjele Det gamle testamentet
22 minutter siden / 1367 visninger
Eddie Whyte kommenterte på
Ambassadør Roth, femti år er nok!
40 minutter siden / 95 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Du skal ikke stjele Det gamle testamentet
41 minutter siden / 1367 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Spekulative og kyniske pengepredikanter
44 minutter siden / 5333 visninger
John S Skiftesvik kommenterte på
KrF ble styrt inn i høyrefellen
rundt 1 time siden / 616 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
KrF ble styrt inn i høyrefellen
rundt 1 time siden / 616 visninger
Dag Løkke kommenterte på
En trist nyhet om Smiths Venner
rundt 1 time siden / 1764 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Ambassadør Roth, femti år er nok!
rundt 1 time siden / 95 visninger
Dag Løkke kommenterte på
Spekulative og kyniske pengepredikanter
rundt 2 timer siden / 5333 visninger
Les flere