Maria Victoria Kjølstad Aanje

Alder: 33
  RSS

Om Maria Victoria Kjølstad

Følgere

Vi må ta vare på mennesker i livets siste fase

Publisert rundt 1 måned siden - 968 visninger

Når vi i dag ser konkrete svar på reelle utfordringer som vil ivareta pasientens fysiske og psykiske situasjon, hvorfor skal vi da åpne opp for aktiv dødshjelp?

Ole Peder Kjeldstadli, leder i Foreningen Retten til en verdig død, skriver i et innlegg i Dagbladet 18. september at jeg overser at dagens ordning påfører mange store smerter og lidelser. Jeg har aldri skrevet eller hevdet at ingen opplever lidelse knyttet til livets siste fase. Menneskeverd erkjenner at omsorgen for alvorlig syke og døende i dag ikke er optimal, og derfor må vi hele tiden strebe etter å bli bedre på lindrende behandling og helhetlig omsorg for de menneskene som er nærstående døden. Vi forventer at våre politikere setter i verk offensive tiltak for å motvirke dette. Noen tiltak for å bedre livets siste fase – er allerede lansert.

Nylig ble de Nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase offentliggjort. De har til hensikt å bistå ansatte i helse- og omsorgstjenestene i å gjenkjenne når pasienten nærmer seg livets slutt, ivareta pasientmedvirkning, gjøre vurderinger med tanke på ernæring de siste dagene, og gi omsorg og lindrende behandling som er forsvarlig og kunnskapsbasert slik at pasienten har det best mulig på tross av symptomer og plager som kan oppstå i livets sluttfase.

Vi kjenner godt til studien fra 2016 (som Kjeldstadli refererer til) som viser at 46 prosent av de som dør på norske sykehjem har plager og lidelser knyttet til siste del av livet. Det er tall som vekker bekymring og som vi må gjøre noe med. Våre eldre skal oppleve å ha en verdig og god alderdom – også på sykehjem.

Omsorg ved livets slutt er komplisert. Personalet trenger mer undervisning for å kjenne symptomene og tilpasse behandlingen deretter. Enkel behandling som kunne ha forbedret livskvaliteten til pasientene, for eksempel beroligende medikamenter mot angst, må godkjennes av lege. De enkelte kommuner bør derfor ha større stillingshjemler og sykehjemsleger som jobber mer integrert med de andre på sykehjemmet. Med andre ord: Vi har kunnskap, men trenger mer kompetanse der hvor behandlingen skjer. Det er altså god grunn til å tro at ved høyere tilstedeværelse av leger sammen med tiltakene ovenfor, vil bildet som ble tegnet for et par år siden se annerledes ut i fremtiden.

Når vi i dag ser konkrete svar på reelle utfordringer som vil ivareta pasientens fysiske og psykiske situasjon, hvorfor skal vi da åpne opp for aktiv dødshjelp? Hvorfor skal vårt helsepersonell gi opp kampen mot lidelse og smerte hos de svakeste blant oss når alternativer finnes?

Det kreves i årene fremover en sterk og bred allianse som sikrer en verdig død – ikke gjennom dødshjelp, men å ta i bruk hele samfunnets innsats for å lindre smerte og gi pleiende omsorg. Det er grunn til å minne om Hospicefilosofiens grunnholdning: «Vi kan alltid gjøre mer!»

Gå til innlegget

Splittende abortforslag

Publisert rundt 2 måneder siden - 561 visninger

Abortforslaget til AUF og Mani Hussaini er lite gjennomtenkt og bør skrotes snarest.

Vårt Land skriver at leder for AUF, Mani Hussaini tar til ordet for å åpne opp for selvbestemt abort frem til 18. uke i svangerskapet (VL 23. august). Dette utspillet kommer i forbindelse med at sentralstyret i ungdomspartiet enstemmig har foreslått radikale endringer i dagens abortlov. Forslaget vil etter all sannsynlighet bli vedtatt på landsmøtet til AUF 18.-21. oktober. Deretter håper Hussaini på at moderpartiet følger etter. Den hjelpen tror vi han må se langt etter. Forslaget fikk nemlig raskt en «kald skulder» fra helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol, som mener at grensen ikke bør heves ytterligere.

Det er ikke første gang at noen har prøvd å endre spillereglene når det gjelder abort. I fjor gikk Karin Andersen (SV) ut og insisterte på at nemndsystemet burde fjernes og abortgrensen økes til 22. uke. Forslaget møtte raskt motstand, hun modererte seg, og siden ble det musestille fra Andersen om grensetøying rundt abort.

Gråsone. 

Det er nemlig svært problematisk å skulle tøye grensene dit AUF nå vil. Forslaget om ny abortgrense er skremmende nær grensen for å kunne redde barn i mors mage. I dag vet vi at foster på 22 og 23 uker kan overleve. En tysk undersøkelse fra 2013 viste at fostre på 23 uker overlevde i 80 prosent av tilfellene og hadde også forbausende få skader. Prosessor i barnesykdommer, Ola Didrik Saugstad ser ikke bort ifra at grensen for når man kan redde et foster vil bli lavere etter hvert som medisinen utvikler seg.

Det er et paradoks at man 40 år etter abortloven trådte i kraft, nå foreslår et senere tidspunkt for abort, når man på samme tid har fått mer og detaljert kunnskap om hvor komplekst og utviklet fosteret er fra et tidlig stadium. Den rimelige logikken burde vært at abortgrensen heller burde innskrenkes.

Det er en stor påkjenning for kvinnen å gjennomføre en abort opp mot 18. uke i graviditeten. Mange kvinner kjenner tydelige spark fra babyen i denne perioden, og når man har kommet så langt i en graviditet, skjer aborten ved dødfødsel. Vet egentlig AUF-lederen hvilken avgjørelse og belastning han er i ferd med å legge over på kvinnens skuldre alene? Man har nemlig god grunn til å tro at dersom man gir slipp på 12-ukers-grensen, vil flere kvinner ende opp med å gjennomføre abort på et senere tidspunkt. Antall uker med selvbestemmelse påvirker abortraten.

Et mangfoldig samfunn. 

Åpner man opp for selvbestemt abort fram til 18. uke, vil trolig flere kvinner oppdage avvik eller uønskede egenskaper ved fosteret. Frykten for at kvinner vil sortere ut barn med diagnoser som er godt forenlig med et leveverdig liv, er høyst reell.

Vi har akkurat hatt en bred debatt om fosterdiagnostikk i forbindelse med revidering av den nye loven om bioteknologi. Der har man vektet viktigheten av et mangfoldig samfunn på den ene siden og ny teknologi på den andre. Grenseoppgangen mellom disse to hensynene er oppsummert av kompetente fagfolk utnevnt av Regjeringen, fordi man er enige om at regulering av dette området er for viktig til å overlates til den enkelte. Det er samfunnets ansvar.

Å gi fullt frislipp av abort inntil 18. uke blir å relativisere vår kollektive og politiske sorteringsdebatt til hver enkelt kvinne. Det er uklokt og lite bærekraftig om vi ønsker et samfunn hvor vi respekterer menneskeverdet og ønsker å opprettholde et mangfoldig samfunn.

Trykket i Vårt Land 27. august 2018.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Trykk på knappen "oppdatér"
av
Gunnar Kartveit
rundt 7 timer siden / 29 visninger
0 kommentarer
Vår nye jord
av
Erling Rimehaug
rundt 8 timer siden / 152 visninger
0 kommentarer
Ropstads bløff
av
Simen Bondevik
rundt 9 timer siden / 47 visninger
1 kommentarer
Rettferdighetens mange sider
av
Marianne Munz
rundt 14 timer siden / 372 visninger
3 kommentarer
Ivar Braut`s etterfølger som biskop.
av
Dan Lyngmyr
rundt 15 timer siden / 156 visninger
0 kommentarer
Ny biskop i Stavanger
av
Haakon Omejer Sørlie
rundt 17 timer siden / 132 visninger
0 kommentarer
En skjebnetid
av
Hilde Frafjord Johnson
rundt 22 timer siden / 1404 visninger
18 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 3 timer siden / 5186 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Ropstads bløff
rundt 4 timer siden / 47 visninger
Arne D. Danielsen kommenterte på
Kirka og det hele mennesket
rundt 6 timer siden / 902 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Hareide har moralsk rett - vi trenger en ny regjering
rundt 6 timer siden / 596 visninger
Gunnar Søyland kommenterte på
Et sterkere og tydeligere KrF
rundt 7 timer siden / 390 visninger
Roald Øye kommenterte på
Et sterkere og tydeligere KrF
rundt 7 timer siden / 390 visninger
Gunnar Søyland kommenterte på
En skjebnetid
rundt 7 timer siden / 1404 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 7 timer siden / 21841 visninger
Gunnar Søyland kommenterte på
Vårt Land på ville veger
rundt 8 timer siden / 2126 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Hareide har moralsk rett - vi trenger en ny regjering
rundt 8 timer siden / 596 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Rettferdighetens mange sider
rundt 8 timer siden / 372 visninger
Ole Jørgen Anfindsen kommenterte på
Vårt Land og politikken
rundt 9 timer siden / 3949 visninger
Les flere