Maria Røsok

Alder: 0
  RSS

Om Maria

Følgere

Ikke påstå at kvinner ikke tar ansvar

Publisert rundt 1 måned siden - 530 visninger

«I dag er det ingen norske kvinner som ikke vet hvordan barn blir skapt. Likevel gambler de med ubeskyttet sex», skriver Liv Wergeland Sørbye i Vårt Land 25. oktober.

Videre sammenligner hun det å ha ubeskyttet sex med å kjøre med promille. Å påstå at alle kvinner opptrer uansvarlig, at de har ubeskyttet samleie og bruker abort som en angrerett, er ikke greit.


En norsk studie viser at rundt 40 prosent av alle som ønsket abort i Norge i perioden 2007-2011, sier at de brukte prevensjon da de ble gravide[1]. De fleste som hadde brukt prevensjon, hadde brukt p-piller eller kondom. Ingen prevensjonsmidler er 100 % sikre mot uønsket graviditet. Tall fra Verdens helseorganisasjon viser at ved vanlig bruk av kondom blir 18 av 100 gravide hvert år. Ni av 100 brukere av p-piller blir gravide.

 

Noen har ubeskyttet sex når de ikke burde hatt det. Mennesker har til alle tider hatt sex, også når et eventuelt svangerskap ikke er ønsket. Seksualitet er en sterk drift, og vi er ikke alltid rasjonelle. Det har dessuten vært to personer som har hatt den ubeskyttede sexen.

 

Det er ikke sånn at alle som er innblandet i trafikkulykker har kjørt med promille. Det er heller ikke sånn at alle kvinner som får utført en abort har hatt ubeskyttet sex. Vi bør heller fokusere på å gi kvinner de sikreste prevensjonsmidlene tilgjengelig, og samtidig innse at heller ikke disse garanterer mot uønsket graviditet.

 

Men å påstå at kvinner ikke tar ansvar for egen kropp, det bør vi slutte med. I tillegg bør vi slutte med å sette oss til doms over andre.

   


Teksten er skrevet av:

Maria Røsok, daglig leder ved Sex og samfunn

Britt-Ingjerd Nesheim, styreleder i Sex og samfunn


 
  
 


[1] Justad-Berg RT, Eskild A, Strøm-Roum EM. Characteristics of women with repeat termination of pregnancy: a study of all requests for pregnancy termination in Norway during 2007–2011. Acta Obstet Gynecol Scand 2015; 94:1175–1180. (Sammendrag)

Gå til innlegget

Vi misforstår ikke

Publisert rundt 1 måned siden - 639 visninger

«Misforståelser i abortbråket», kaller Maria Victoria Kjølstad Aanje vår reaksjon på Erna Solbergs ja til KrF om å åpne opp for se på eventuelle endringer i abortloven.

Skrevet av: Maria Røsok, Daglig leder Sex og samfunn og Britt Ingjerd Nesheim, professor dr.med.

Vi misforstår ikke. Aanje skriver i Vårt Land 29. oktober at paragraf 2c i abortloven ikke handler om kvinners rett til abort. Hvordan kan hun påstå det? Her er det hun som misforstår.

Abortlovens paragraf 2c sier følgende: Etter utgangen av tolvte svangerskapsuke kan svangerskapsavbrudd skje når […] det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet.[1]  

Det er ikke slik at kvinner som får utført abort med begrunnelse i 2c kynisk sorterer ut syke barn. Deres avgjørelse er basert på deres livssituasjon, deres familie og deres mulighet til å ta vare på et barn som kan få flere alvorlige helseutfordringer gjennom livet.

Det er i praksis ikke snakk om abort ved tilstander som «leppe-gane-spalte, klumpfot, ryggmargsbrokk og andre utviklingsavvik», som Aanje skriver. 2c gjelder når det er stor fare for at barnet kan få en alvorlig sykdom, ikke såkalte «utviklingssavik».

  Aanje skal ha rett i én ting: Paragraf 2c har ingen innvirkning på retten til selvbestemt abort, som gjelder før uke 12. Men Erna har også uttalt at hun vil diskutere hvorvidt muligheten for fosterreduksjon bør fjernes, noe som i dagens lovgivning er tillatt frem til svangerskapets uke 12. En slik endring vil derfor ha innvirkning på retten til selvbestemt abort.  Fremtiden er usikker. Statsministeren sier hun åpner for å diskutere verdispørsmål med KrF, et parti som har programfestet «at retten til liv skal gjelde fra unnfangelse […] og at dette prinsippet skal nedfelles i grunnloven»[2]. 

  Vi gir oss ikke i at politikere i 2018 skjødesløst setter kvinners rettigheter på spill for å sikre seg makt. Kvinners råderett over egen kropp og eget liv ofres uten en mine og legges i forhandlingspotten på samme måte som skatt og veier. Dette kan vi ikke sitte å se på, og deltakelse i demonstrasjoner for abortloven i flere norske byer mandag 29. oktober viser at det er mange som synes at Erna Solberg går for langt i denne handlingen.

Abortloven er ikke til forhandling!
 

[1] Lovdata: Lov om svangerskapsavbrudd.

[2] KrFs stortingsprogram 2017-2021: s. 19.

Gå til innlegget

Kobberspiral virker ved at spermier drepes

Publisert 3 måneder siden - 1072 visninger

Skrevet av Britt Ingjerd Nesheim, professor dr.med. og Maria Røsok, daglig leder Sex og samfunn.

«Sex og samfunn bør sette seg inn i rettssakene de kommenterer før de skriver i avisen», uttaler advokat Håkon Bleken i Vårt land 6. september. Bleken er advokat for legen Katarzyna Jachimowicz, som mistet jobben som fastlege fordi hun av samvittighetsgrunner nektet å sette inn spiral.

Vi har aldri påberopt oss å inneha kompetanse til å kommentere rettssaker, men vi har derimot uttalt oss om premisset for fastlegens reservasjon, som vi mener er basert på et dårlig medisinsk grunnlag.

Jachimowicz er av den oppfatning at kobberspiral har en abortiv funksjon, hvilket vil si at et befruktet egg ikke vil feste seg i livmoren. Kobberspiral virker i all hovedsak ved at spermier drepes, og dermed hindrer spiralen at egg blir befruktet.

Kobberspiralen kan i ytterst sjeldne tilfeller svikte, som all annen prevensjon. Likevel er spiral det sikreste prevensjonsmiddelet.

Hvis man ønsker å jobbe for å hindre abort, er det ikke da viktig å hindre uønsket svangerskap hos kvinner som ikke ønsker å bli gravide? Jachimowicz opplyser at hun forskriver hormonell prevensjon. Hormonell prevensjon i form av ulike typer p-piller, plaster, p-ring er svært sikker hvis den blir brukt riktig, men i praksis svikter det ikke sjelden, for det er ikke like lett for alle å huske å ta en pille hver dag på helst samme klokkeslett, eller bytte plaster og ring til riktig tid.

Hvis man anbefaler disse prevensjonsmetodene i stedet for kobberspiral, vil så mange som 9 av 100 bli gravide, i stedet for 0,6 av 100, slik det er med spiralen. Mange av disse vil ta abort. Hvor er samvittigheten til den legen som ikke ønsket å sette inn spiral da, men som heller ønsker at kvinnene skal bruke p-piller?

Sex og samfunn ønsker et norsk helsevesen der pasientene møtes med verdighet og med likeverd. Da ønsker vi også at alle fastleger skal få opplæring i hvordan de skal sette inn spiral, og på den måten sørge for at alle kvinner får best mulig tilgang til selvbestemt prevensjon.

Trykket i Vårt Land 19. september 2018.

Gå til innlegget

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
2 måneder siden / 77464 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 43495 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
10 måneder siden / 34862 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
7 måneder siden / 27830 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
9 måneder siden / 22453 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
4 måneder siden / 22156 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
10 måneder siden / 20062 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
3 måneder siden / 19069 visninger

Lesetips

Om å se biskoper ved høylys dag
av
Karl Øyvind Jordell
rundt 9 timer siden / 258 visninger
Kirken er politisk
av
Andreas Masvie
rundt 9 timer siden / 114 visninger
Kontrastenes jul i Frankrike
av
Tom Holta Heide
rundt 9 timer siden / 77 visninger
Hatet mot miljøbevegelsen
av
Eivind Trædal
rundt 9 timer siden / 119 visninger
Når staten misbruker makt
av
Øyvind Håbrekke
2 dager siden / 176 visninger
Trangere og farligere
av
Wenche Fone
3 dager siden / 391 visninger
Hva med menighetene?
av
Dag Brekke
3 dager siden / 144 visninger
La flere unge slippe til
av
Rode Hegstad
3 dager siden / 127 visninger
Taushet og tale om jødene
av
Torleiv Austad
3 dager siden / 221 visninger
Les flere

Siste innlegg

Statsfinansiert hatblogg
av
Usman Rana
rundt 5 timer siden / 322 visninger
Menneskers rettigheter
av
Vårt Land
rundt 7 timer siden / 117 visninger
Om å se biskoper ved høylys dag
av
Karl Øyvind Jordell
rundt 9 timer siden / 258 visninger
Kirken er politisk
av
Andreas Masvie
rundt 9 timer siden / 114 visninger
Kontrastenes jul i Frankrike
av
Tom Holta Heide
rundt 9 timer siden / 77 visninger
Hatet mot miljøbevegelsen
av
Eivind Trædal
rundt 9 timer siden / 119 visninger
En hjelpeløs hånd
av
Ane Bamle Tjellaug
rundt 10 timer siden / 268 visninger
Historisk kirkemøte i Ukraina
av
Alexander Tymczuk
rundt 18 timer siden / 66 visninger
Les flere