Dana Æsæl Manouchehri

Alder:
  RSS

Om Dana Æsæl

Generalsekretær LIM - Likestilling, integrering og mangfold

Følgere

Søskenbarnekteskap rammer kvinner og barn

Publisert 6 måneder siden - 1764 visninger

Med tanke på de store konsekvensene søskenbarnekteskap har for barnas helse og kvinners frihet, mener vi at vurderingen av forholdsmessighet er i favør av et forbud.

Av Dana Manouchehri, Generalsekretær LIM; og Sylo Taraku, Rådgiver i Tankesmien Agenda

Tankesmien Agenda og LIM (Likestilling, integrering og mangfold) har i et notat kommet med flere forslag til tiltak mot æresvold og negativ sosial kontroll. Et av tiltakene er å forby søskenbarnekteskap. I to kronikker i Vårt Land 23. og 24. januar har det kommet innvendinger mot dette forslaget.


Proporsjonalt. Torunn Arntsen Sajjad (Forsker og sosialantropolog) og Farrukh Abbas Chaudhry (Professor i medisin) mener at et forbud ikke står i sammenheng til de helsemessige gevinstene. Vi mener at det forholder seg stikk motsatt.

Med tanke på de store konsekvensene praksisen har for barnas helse og kvinners frihet, mener vi at en forholdsmessighetsvurdering i denne saken er i massivt favør av et forbud. I dette regnskapet har vi ikke tatt med de betydelige samfunnsøkonomiske utgiftene som følge av sykdommene knyttet til søskenbarnekteskap.


Godt dokumenterte. De helsemessige konsekvensene er alvorlige og godt dokumenterte. Sajjad og Chaudhry reagerer på at vi er «selektive» når vi refererer til en kronikk av barnelege Ingvild Heier i Vårt Land og ikke Sajjads tilsvar i samme avis.

Vi kunne sikkert referert til divergerende normative meninger om denne saken i samfunnsdebatten, men poenget med referanser til rapportene fra Folkehelseinstituttet og kronikker fra medisinske fagfolk som barnelege Ingvild Heier var å synliggjøre de medisinske konsekvensene av søskenbarnekteskap.

Heier deler de daglige praktiske erfaringene fra barneleger i Norge og kommer med svært relevante opplysninger om risikoen knyttet til søskenbarnekteskap. Som for eksempel blodsykdommer, nyresykdommer, leversykdommer og hudsykdommer som kan medføre lidelse og tidlig død.


Nedgang i antall. Det reageres også mot at vi ikke har tatt med en rapport som viser nedgang i antall søskenbarnekteskap. Det kunne vi godt ha hatt med, men vårt notat fokuserer ikke bare på foreldre født i Pakistan. Uten å ha eksakt oversikt over omfanget i dag, mener vi at problemet er alvorlig nok og at et forbud vil gi en rask og nødvendig effekt.

Vi må igjen minne om at det ikke bare er de medisinske konsekvensene som er grunnlaget for vårt forslag, men også formålet å forebygge tvangsekteskap og negativ sosial kontroll. Det strukturelle presset mot jenter som eksisterer i noen miljøer om å gifte seg med sine slektninger opprettholder en sterk sosial kontroll og begrenser kvinners frihet.

Professor i rettshistorie, Jørn Øyrehagen Sunde skriver på sin side at søskenbarnekteskap handler mer om politikk enn religion. Det er vi enig i. Men det er ikke «statens behov» for å lykkes med integrering vi har i tankene, slik Sunde antyder.


Må foretas avveiinger. Agenda og LIM står på de svakes side. Retten til å gifte seg med hvem man vil er ikke absolutt. Det er en rekke restriksjoner mot denne retten, alt fra alder til familierelasjoner. I alle slike saker må det foretas avveiinger mellom ulike hensyn.

Det er sikkert mange som har interesse av å opprettholde praksisen med søskenbarnekteskap, men konsekvensene for barnas helse og kvinners frihet er så alvorlige at vi som samfunn har et moralsk ansvar for å beskytte dem.

Gå til innlegget

Send bilder til HRS!

Publisert 10 måneder siden - 1112 visninger

For at prosjektet skal bli mest mulig realistisk oppfordrer jeg alle vi som utgjør det nye Norge til å ta ett bilde av seg selv. Slik kan alle minoriteter i alle farger og fasonger, religioner og kjønn å være med å vise hvor nyansert Norge er.

JEG HAR FÅTT mange spørsmål om hva jeg synes om HRS sitt prosjekt om å ta bilder av den kulturelle revolusjonen i Norge.

Personlig støtter jeg friheten til å kunne drive med slik type virksomhet og håper HRS oppnår noe konstruktivt med dette prosjektet.

Men for at prosjektet skal bli mest mulig realistisk oppfordrer jeg alle vi som utgjør det nye Norge til å ta ett bilde av seg selv. Slik kan alle minoriteter i alle farger og fasonger, religioner og kjønn å være med å vise hvor nyansert Norge.

Og slik vise at den gruppen HRS ønsker å få inn bilder av kun er en marginal del av
minoritetene i Norge.

Æsæl Manouchehri, 
Generalsekretær i nett­verket Likestilling 
Integregring Mangfold (LIM)

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Robin Tande kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 2 timer siden / 1766 visninger
Tore Olsen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 2 timer siden / 1766 visninger
Tore Olsen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 2 timer siden / 1766 visninger
Sigmund Voll Ådnøy kommenterte på
Oase - eller religiøs villmark?
rundt 2 timer siden / 1499 visninger
Tore Olsen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 2 timer siden / 1766 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 3 timer siden / 1766 visninger
Robin Tande kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 3 timer siden / 1766 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Bibelsk økumenisme vs skjøgekirkenes falske økumenisme
rundt 3 timer siden / 1157 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 3 timer siden / 1766 visninger
Tore Olsen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 3 timer siden / 1766 visninger
Tore Olsen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 4 timer siden / 1766 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Oase - eller religiøs villmark?
rundt 4 timer siden / 1499 visninger
Les flere