Muhammad Yasser Shafeian

Alder: 38
  RSS

Om Muhammad Yasser

Følgere

I islam, vin og løgner, som er mer stygg?!

Publisert 6 måneder siden

Ligger er verre enn å drikke vin!

I Islam,
Vin er forbudt.
Kanskje en veldig viktig årsak er beruselse, anestesi, rastløshet, forsømmelse og forsømmelse av Gud, og forsømmelsen av hendelsene i det levende miljø, forårsaket av å drikke vin.

I utgangspunktet,
 Islam er imot enhver form for forsømmelse av noe slag og for noe.

Og,
 selv om,
vi gjør anstendig arbeid; men hvis det går utover sine grenser og forårsaker forsømmelse, vil det bli forbudt i islam.

Men

Verre enn vin, lyver.

Det er,
 en person, med vilje og med intensjon, "fortell feil!"

Det er,
 det var ikke at han ikke ble distrahert (som også var forbudt av islam),
men det var hans oppmerksomhet
Men han ønsket å fortelle og gjøre motsatt av virkeligheten og sannheten, for å få fordelen

Denne modusen og denne ånden blir introdusert i islam, verre enn å drikke vin og det er helt forbudt!
Det er,
personen trenger ikke å være uvitende, tankeløs og urimelig!

Og verre, aldri, det er ikke tillatt å fokusere på motsatt av virkeligheten,
slik at sansene fra andre kan bli fjernet fra sannhetens vei.

ENGLISH.....

In Islam, wine and liar, which is more ugly ?!

In Islam,
Wine is forbidden.
Perhaps a very important reason is drunkenness, anesthesia, restlessness, neglect, and neglect of God, and the neglect of the events of the living environment, caused by drinking wine.

Basically,
Islam is opposed to any kind of neglect of any kind and for anything.

And,
though,
we do decent work; but if it goes beyond its limits and causes neglect, it will be forbidden in Islam.

But

Worse than wine, is lying.

That is,
a person, on purpose and with intention, "tell the wrong!"

That is,
it was not that he was not distracted (which was also forbidden by Islam),
but it was his attention
But he wanted to tell and do the opposite of reality and truth, to gain the benefit

This mode and this spirit are introduced in Islam, worse than drinking wine and it is completely forbidden!
That is,
the person does not have to be ignorant, mindless and unreasonable!

And worse, never, at any time, it is not allowed to focus on the opposite of reality,
so that the senses of others may be removed from the path of truth.

 

 

Gå til innlegget

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere