Lilly Kristin Langnes

Alder: 47
  RSS

Om Lilly Kristin

5. kandidat til Oslo KrFs bystyreliste

Følgere

God inkludering forutsetter jobb

Publisert 11 måneder siden

KrF vil at Oslo skal være byen med det store hjertet. Ett av målene er å utjevne sosiale forskjeller og sikre inkludering. Å stå ufrivillig utenfor arbeidsmarkedet bidrar til utenforskap. Dette gjelder for de fleste personer her i landet, men det kan få store konsekvenser for mennesker med minoritetsbakgrunn. Regjeringen inviterte i fjor alle arbeidsgivere til en inkluderingsdugnad, med det mål å løfte flere inn på arbeidsmarkedet. Dugnaden er langt fra over.

Media, rapporter og forskning peker på at personer med minoritetsbakgrunn opplever større utfordringer med å komme i arbeid enn resten av befolkningen. Mange har godkjent fagkompetanse, men mangler språkkunnskaper. Det fører til at noen, til tross for deres etterlyste kompetanse, er lengre arbeidsledige enn resten av befolkningen (SSB 2018).

Dersom språk- og yrkesopplæring har størst betydning for integrering av etniske minoriteter, vil læring på arbeidsplassen være klart mest effektivt. Et arbeidsforhold ved siden av opplæringen vil gi et større utbytte enn klasseromsundervisning alene (FAFO-notat (2003:23)).

Å lære et nytt språk i voksen alder er vanskelig. Motivasjonen øker når deltakerne fortløpende får brukt nyervervede ord, og opplever at norskferdighetene øker tilsvarende. Her skal man heller ikke glemme betydningen av det å være inkludert i et fellesskap, i tillegg til at det gir både arbeidserfaring og kjennskap til norsk arbeidsliv.

Det er vår ambisjon å være en tydelig stemme for menneskeverdet, sosial rettferdighet og godt forvalterskap i Oslo-politikken.

KrF i Oslo vil arbeide for at språkopplæringen skal gjøres mer arbeidsrettet, blant annet gjennom tilbud om introduksjonsjobb. Vi vil sørge for raskere og bedre ordninger for godkjenning, og lik behandling av utdanning og realkompetanse fra andre land. Vi vil også sørge for tilrettelagte kurs og eksamener for å oppnå slik godkjenning, om nødvendig. Alle asylsøkere som har sannsynliggjort sin identitet, skal få midlertidig arbeidstillatelse. Det bør også opprettes flere forsøk med anonyme søknadsrunder for å hindre diskriminering i arbeidslivet. Vi utfordrer Oslo kommune til å gå foran som et godt forbilde og rekruttere flere med minoritetsbakgrunn.

Oslo, som eneste fylke i landet, er uten et offentlig karriereveiledningssenter. Et pilotprosjekt med støtte fra IMDI, hvor dette ble testet ut i 2017 og foreslått videreført i 2018, kan vise til strålende resultater. Vi ønsker dette velkommen, og vil arbeide for at det sikres midler.

Oslo KrF – sammen for en inkluderende by

Lilly Kristin Langnes, 5. kandidat, Oslo KrF

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
rundt 1 måned siden / 2536 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
19 dager siden / 1135 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 787 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
12 dager siden / 640 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
18 dager siden / 597 visninger
Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
3 dager siden / 553 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
10 dager siden / 477 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere