Kjetil Fyllingen

Alder: 41
  RSS

Om Kjetil

Er ektemann! Pappa til 4. Leder for omGud.net (Tro & Medier). Prosjektleder for Preik.tv og nettkonsulent for Damaris Norge. Har en Lekendelett blogg på http://lekendelett.net og blogger av og til om film på http://snakkomfilm.no.

Følgere

Om kristne mediestrategier

Publisert 5 måneder siden

Hvordan bør kristne opptre i en hverdag med stadig større kritisk interesse for kristen praksis og teologi?

Skrevet av Henrik Peder Govertsen, Kjetil Bergerud Larssen, Simen Søvik, Asbjørn Furre, Kjetil Fyllingen,  og Darjan Kovači. Styret i Mediekonferansen MELT

Og hvordan kan vi formidle Guds rike i opphetede debatter? Vi tror det er på tide å snakke om kristne lederes medie­strategier.

Tre strategier. Her er det vi anser som tre vanlige måter for kristne å håndtere kritisk oppmerksomhet på. Selv om vi er kritiske til dem mener vi ikke at de alltid er feil. Men terskelen for å bruke dem må være høy.

1. Taushet. 

Journalist Lars Akerhaug mente i en kommentar i Medier24 at kristne ledere oftest opptrådte som «skremte høns» når mediene rettet søkelys mot dem. Dette peker på den kanskje vanligste mediestrategien vi ser hos kristne: taushet. Når kristne­ organisasjoner eller profiler får kritisk oppmerksomhet, er det fra de fleste andre temmelig stille. Fordelen med en slik strategi er at man skjermer seg selv fra en potensielt sårbar posisjon. Men taushet kan også føre til at man oppleves som feig og unnvikende, samtidig som den kan føre til usikkerhet rundt hva man egentlig står for.

Hva er bakgrunnen for denne tausheten? Oppleves det å ta stilling i enkelte saker som et eneste stort tapsprosjekt, der det man taper på å la være er bedre enn det man risikerer ved å gå inn i det?

For en kristen leder bør terskelen for å mene mye i offentligheten om andre kristne ledere være meget høy. Og ikke alle debatter hører hjemme i avisene. Men det er forskjell på å være taus fordi det er riktig, og taus fordi man er feig. I det lange løp tror vi det ikke er fruktbart å unnvike ­debatt. Vi tror derimot at det tilsynelatende behovet for alltid å ha ryggen fri på sikt kan gå ut over vår integritet som kristne. Vi har alt å vinne på å snakke – det handler bare om å snakke om det som betyr noe.

2. Distanse. 

En annen måte å håndtere saker på er ved å ta avstand. Flere distanserer seg offentlig når kristne organisasjoner eller teologisk uenighet skaper debatt. I kjølvannet av sommerens helbredelsesdebatt gikk for eksempel flere kristne profiler ut i offentligheten og tok avstand.

En fordel med dette er at man gir et tydelig signal om at man selv ikke er en del av gruppen som kritiseres. Baksiden med denne strategien er at det kan skape et kaldere klima mellom mennesker som egentlig jobber for det samme. Samarbeid blir vanskelig når potensielle samarbeidspartnere tar offentlig ­avstand fra hverandre.

Her finnes selvsagt også unntak. Det kan være nødvendig å markere avstand til usunne miljøer og dårlig behandling av mennesker, som kan skade evangeliets rykte. Men unntakene­ bør være tydelige. Guds nasjonale og globale menighet er i det store bildet sjeldent tjent med at kristne søsken som arbeider for samme sak samtidig distanserer seg fra hverandre.

3. Motangrep. 

Noen håndterer kritikk med angrep, og anklager mediene for heksejakt. I visse tilfeller kan frustrasjon over å bli misforstått, feilsitert og mistenkeliggjort være høyst forståelig. Men ulempen med en slik ­angrepsstrategi er at man risikerer å bidra til å nøre opp om en spekulativ og tidvis ufin debatt – særlig i kommentarfeltene. Ideen om at mediene er «korrupte», og nærmest driver et korstog mot kristne er tilbakevendende. Slike­ konspirasjonsteorier forgifter debatten, og fører, slik vi ser det, til at alle taper.

Journalister og pressens rolle i et moderne demokrati er uvurderlig, og vi bør være takknemlige for jobben de gjør. Og dersom en journalist oppleves som partisk, hva har kristenfolket å tjene på å fyre løs i aggresjon og affekt? Bibelen taler om Åndens frukter som tålmod, overbærenhet og fred. Når kristne bruker angrepsstrategien havner disse fruktene fort i skyggen, og blir vanskelig å se. Og da blir det også vanskelig å formidle Guds rike.

Et fjerde alternativ. 

Vi tror nøkkelen er å strebe etter å løfte­ frem det som forener oss. Som både lokal, nasjonal og global kirke er vi alle samlet om Jesus, og vi jobber alle for samme målsetting – å bringe evangeliet om Jesus ut til folket.

Jesu siste ord til disiplene var misjonsbefalingen, og den har vært kirkens arbeidsinstruks og DNA i 2000 år. Oppdraget om å spre Guds rike til jordens ender er omfattende og tidvis krevende, men også altfor viktig til at vi kan la oss stanse av intern uenighet. Hadde det ikke vært bedre om vi fokuserte den offentlige taletiden vår på den helheten vi er enige om, framfor detaljene som skiller oss? Når mediene interesserer seg for helbredelsespredikanter, hvorfor ikke starte med å løfte frem vår tro på en Gud som kan helbrede? Så kan vi ta diskusjonene om alt det andre derfra.

Vi drømmer om å se et kristenfolk som våger å stå for noe, selv når det stormer. Vi drømmer om et kristenfolk som tør å være ­uenige, men aldri lar det gå på bekostning av det store oppdraget. Vi drømmer om å se kristne ledere som bruker sin innflytelse i tradisjonelle og nye mediekanaler på en oppbyggelig måte. Og vi drømmer om å se et kristenfolk som samler seg – ikke med enighet som grunnstein, men enheten i troen på Jesus Kristus.

Gå til innlegget

Er du en Digital Disippel?

Publisert over 1 år siden

Hvordan kan vi leve som en Digitale Disippel i 2017? Her er 6 kjennetegn på en Digital Disippel.Er du enig?

 

Vi lever i en mer og mer digitalisert hverdag. Hvordan lar vi dette prege oss? Hvilke utfordringer og muligheter ligger og venter bak neste skjerm? Hvordan kan vi leve som digitale disipler i 2017?  

  

Hva er en disippel?  

 

Først kan det være greit å si litt om hva som ligger i begrepet disippel.   

 

Det greske ordet for disippel, ”Mathetes”, betyr lærling og ble brukt om en som tar imot instrukser fra en annen. 

 

Altså er en disippel ikke bare en elev. Du kan være elev på skolen, uten at du nødvendigvis får med deg så mye av det læreren snakker om. En disippel er en som lytter oppmerksomt til det mesteren sier, og følger de instruksene som blir gitt. 

 

Derfor kan vi si at en disippel av Jesus, er en som ønsker å høre på det Jesus sier, og ønsker å handle slik Jesus vil at en skal handle.  

 

En disippel av Jesus har gitt Jesus rollen som Sjef i livet og har Jesus som sitt forbilde.  

 

Det handler om hele livet, på alle arenaer. Ikke bare den tiden en bruker i en forsamling eller smågruppe.  

 

Nå har det skjedd en del endringer i måten vi lever på siden ca. år 30, og vi har fått en del utfordringer som ikke blir direkte adressert i Bibelen.  

 

Hvordan bør vi forholde oss til digital teknologi

Hvordan bør vi oppføre oss på Facebook?  

 

Jeg tror likevel det finnes noen grunnleggende prinsipp vi kan finne i Bibelen og bruke i vår hverdag.  

 

Her er noen av disse som et utgangspunkt for videre refleksjon over temaet.  

 

  

1. En digital disippel husker å logge av 

  

Kanskje ikke dette du trodde at jeg skulle begynne med? Med en oppfordring til å skru av teknologien? Men jeg tror det er viktig å starte der.  

 

Kanskje er det først når vi klarer å skru helt av, at vi klarer å bruke mobilen på en god og gjennomtenkt måte når vi skrur den

  

I Markus 6, 31 inviterer Jesus disiplene med til et øde sted for å ha alenetid sammen med ham. Det var så mye mas og støy at de måtte stikke av for å få ro og fred. Nå viste det seg at dette ikke var så lett i praksis, og det er kanskje også vår erfaring når vi prøver å finne tid til å være alene med Jesus.  

Vi ser i evangeliene at dette er noe Jesus praktiserte selv. Han trakk seg unna folkemengden og brukte tid alene i bønn. Skal Jesus være vår læremester bør vi prøve å finne en god rytme på dette i våre liv.  

 

Min personlige erfaring er at dette er vanskelig, men ekstremt godt og nødvendig.  

Både for meg personlig og for familien.  

  

2. En digital disippel velger det gode 

  

Spørsmålet blir ”hva er det gode?”  

 

Vi lever i en verden full av digitale tilbud og fristelser.  

På samme måte som med mat er det ikke alltid slik at det som ser godt ut er det som gir oss det vi trenger.   

 

Mange fristelser er bare fulle av tomme kalorier, uten gode næringsstoffer som kan bygge opp kroppen vår.  

 

Kanskje er maten i stedet kreftfremkallende, eller øker risikoen for trøbbel med hjertet.   

Hvorfor er det lettere å se en hel serie med ett eller annet på Netflix, enn å se en god tale?  

 

Det handler om å ta bevisste og gode valg, og at vi som fellesskap hjelper hverandre til å gjøre dette.  

 

Del tips om det du finner som er bra, for eksempel en god tale, en film eller en ny lovsang.  

 

Det er livsviktig: "Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det." 

 

Gjør som disippelen Maria: "Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne", sa Jesus når Marta spurte hvorfor søsteren ikke kunne hjelpe henne i stedet for å sitte ved Jesu føtter og lytte.  

 

"Legg vinn på det som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, alt som er til glede og alt som fortjener ros", står det også i Bibelen.   

  

3. En digital disippel bruker mulighetene 

  

Læremesteren vår, Jesus, brukte "tekniske hjelpemiddel" for at budskapet skulle nå lengre ut. Se historien i Matteus 13 der Jesus benytter en båt og et naturlig amfi for at stemmen skulle nå flest mulig.  

I følge tradisjonen var dette i en vik som var formet som en hestesko. Skråningene rundt viken ble et naturlig amfi, der Jesu stemme kunne nå over 91 meter (ifølge Studiebibelen min).  

 

En tid senere gir Jesus misjonsbefalingen til disiplene der han ber etterfølgerne om å gå ut i hele verden. På den tiden lå det godt til rette for dette, fordi romerne hadde bygget mange veier.  

 

Veiene var egentlig bygget for å kunne forflytte hæren hurtig, og på den måten holde kontrollen over riket.  

 

Men på de samme veiene som soldatene gikk ut for å undertrykke, skulle nå disiplene gå for å sette mennesker i frihet.  

 

Kirkehistorien viser at disipler til alle tider har vært ivrige på å bruke ny teknologi for å nå lengre ut med budskapet. Fra Paulus som skrev brev, Luther sine bøker, kristne filmer, radio og så videre.  

 

På starten av 1990-tallet begynte vi å ta i bruk internett (the world wide web) og dette blir starten på en enorm "demokratisering av mediene".

Det er ikke lenger bare de store medieselskapene, med utstyr for mange millioner, som kan kringkaste sine radio- eller tv-program.

Nå kan alle som har en smarttelefon være sin egen mediebedrift.

I dag er alle organisasjoner en mediebedrift og alle disipler er en "mediemisjonær" med (snart) hele verden som sin potensielle misjonsmark.  

 

I løpet av de siste 25 årene har omtrent halvparten av verdens befolkning tatt i bruk internett. Anslagsvis 3,2 milliarder mennesker var på nett ved utgangen av 2015, mens det antas at cirka 6 milliarder mennesker vil være på nett i 2020.  

 

Statistikken viser at 7 av 10 nordmenn over 18 år bruker Facebook daglig. Antall norske brukere har passert 3,4 millioner. Og Instagram har 2 millioner brukere i Norge og har vokst med 300.000 norske brukere de siste 6 månedene.  

 

Jesus sa "gå ut" til sine disipler, og i dag ville han sannsynligvis også sagt "logg på".  

 

Her gir verktøyene som vi i omGud.net har til disposisjon svært gode muligheter. Du kan dele din historieMyStory.me, eller utfordre vennene dine til å ta et nettkurs via kurs.onGud.net.

 

4. En digital disippel lar lyset skinne 

 

For noen år siden gjennomførte ImF en spørreundersøkelse for å kartlegge det norske folks meninger om Indremisjonen og bedehuset.  

 

Et av spørsmålene de fikk svar på var om folk med kristne venner og bekjente opplevde at disse var opptatt av å fortelle om det de tror på.  

 

72 prosent svarte at de ikke var opptatt av å dele noe om troen sin.  

Det kan se ut som om mange kristne i Norge har latt seg overbevise om at troen er en privatsak. At vi har kommet inn i en "taushetsspiral" når det gjelder å dele noe om den kristne troen i offentlige fora.  

 

Hvordan kan dette sammenstilles med Jesu ord i Matteus 5 om at "dere er verdens lys"?  

 

I Apostelgjerningene leser vi om at disiplene fikk to befalinger. En befaling av Jesus om å være vitne og en befaling fra styresmaktene om å være stille. Hvem var disiplene lydige mot?  

 

I boken Sharing Faith Using Social Media forteller  Bryony Taylor dette:  

 

"People are now very likely to search not only Google for answers but search for a person that can answer their question. If they can find someone they know and trust then all the better! This raises the question of how available Christians should be to their friends on social media. " 

 

Hvem finner dine venner dersom de googler noe som har med kristen tro å gjøre, eller om de søker i feeden på facebook?  

 

Har du vist tydelig at du er åpen for en dialog om kristen tro?  

 

Lar du lyset skinne?  

 

5. En digital disippel er et (godt) forbilde  

 

Som disipler får vi mange formaninger om å være et godt forbilde. Både for troende og ikke-troende.  

 

Når vi leser i diverse kommentarfelt eller ser oppdateringer på facebook kan det virke som om noen har glemt dette, eller at det i alle fall er behov for refleksjon over hva det vil si å være et godt forbilde i en digital hverdag.  

 

"Tenk før du taster" kan være et nyttig prinsipp også her.  

 

6. En digital disippel 
trenger av og til en restart 

 

Det finnes ingen perfekte disipler, verken analoge eller digitale.  

Alle har vi behov for en "restart" i ny og ne.  

 

De fleste av oss (i alle fall de med en Windows-maskin) har erfart at når ting går litt i stå, så hjelper det å ta en restart.  

 

I disippellivet kaller vi dette gjerne for en daglig omvendelse.  

 

Jeg roter meg avgårde på egen hånd, bort fra læremesteren og trenger å vende om og finne tilbake til rett plass.  

 

Kanskje trenger vi også en restart i måten vi forholder oss til den digitale hverdagen vår?  

 

Det kan være mer tid i frakoblet modus. Eller at vi må ta bedre valg med tanke på tidsbruk og innhold. 

 

Vi kan også be Jesus om frimodighet til å bruke de mulighetene vi har på en god måte.  

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere