Viggo Krüger

Alder: 49
  RSS

Om Viggo

Førsteamanuensis, Griegakademiet, UiB

Følgere

Skrevet av Trude Senneseth, koordinator for kommunepsykolog, Fjell, Ragnhild Inderhaug, Sjef Spesialpedagogiske tjenester, Bergen, Thomas Høisteth, Fagsjef Barnevern, Stendi AS og Viggo Krüger,Førsteamanuensis, Griegakademiet, UiB

Musikkterapi har fått økende oppmerksomhet i barnevern og psykiske helsetjenester, og er relevant i arbeidet med å besvare moderne krav til medbestemmelse og medvirkning i barnevern og psykisk helsevern. Det er på tide at musikkterapien etableres som et regulært tilbud til barn og unge i vanskelige livssituasjoner.

Musikk er viktig i unges hverdagsliv og gir lydspor til egen historie. Derfor gir musikkterapi verdifull helsegevinst for ungdom under psykisk helsevern. Musikk kan være som en livbøye for ungdom som bearbeider traumesymptomer etter overgrep eller krigsopplevelser. Effekten av musikkterapi dokumenteres i forskning og bør tilbys for å nå terapeutiske mål ved å legge til rette for at brukeren kan hjelpe seg selv ved bruk av musikk og tekstskriving. Sangtekster om barndom eller vonde opplevelser kan bearbeide følelser og tanker.

Musikkterapi aktiverer personlige ressurser, skaper et språk for å bearbeide vanskelige tema og etablerer et fundament for historier som skal fortelles for seg selv og for omgivelsene. Det skaper nærhet til egne erfaringer og kommuniserer håndterbare og tilgjengelige sammenhenger både for personen selv og for omgivelsene, og det er personens egne ressurser som konstruerer fortellingene. Da blir ikke personen kun en passiv mottaker av hjelp, men vil kunne ta rollen som aktiv bidragsyter til endringsprosesser i eget liv.

Musikkterapi gis ikke til alle som trenger det, til tross for at musikkterapi i Helsedirektoratets retningslinjer for behandling og utredning av psykose beskrives som effektivt tilskudd til behandling i, særlig når det gjelder symptomer som handler om sosial tilbaketrekking, og mangel på kontakt med andre mennesker. Effektstudier viser i tillegg at musikkterapi har tilsvarende positive resultater i behandling av rusavhengighet, angst og depresjoner.

Tross oppgang i antall stillinger på landsbasis er det potensial for flere musikkterapeuter der helse skapes og uhelse forebygges; i barnehager, skoler, tilbud til familier og på fritiden, i barnevern og i psykisk helsevern. En økning i antall stillinger er i tråd med myndighetsoppnevnte målsetninger om likeverd og rettferdighet i helsetjenester.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere