Oddbjørn Kleivane

Alder: 0
  RSS

Om Oddbjørn

Følgere

En ny kjærlighet til kirken

Publisert 8 måneder siden

Jeg blir så lei meg for å lese og høre om alle som snakker ned Den norske kirke, den har gitt vårt folk glede og håp både i gode og onde dager – ja både i fredstid og i tider med krig. Senest her om dagen hører jeg en prest fortelle at han har forlatt sin ­tjeneste i Dnk, og stiftet en egen menighet i et tettsted på Vestlandet. Begrunnelsen er langt på vei slik jeg oppfattet det, at der er ikke lenger plass for «ekte troende» i Dnk. Vedkommende fortalte også at han har tatt gjendåp, den troendes dåp som det ble sagt. Den nye menighet er inspirert av, og i Hans Nielsen Hauges ånd.

Vel, jeg må nok si at dette kan oppfattes nokså historieløst. Få i norsk kirke og kristenliv har vært så utfordret og plaget av kirken som nettopp Hauge, men på sine eldre dager da han sitter veletablert på gården sin på Bredtvet formidler han sitt «testamente» til sine venner: «Thi er min siste vilje at i heretter holder eder til vår stats religion, saa i mottager af de offentlige lærere alt hva deres embede medfører, i går i kirken og tar i mot dens sakramenter».

Jeg tenker også her i denne sammenheng på Ludvik Hope, etter mitt skjønn en av de flotteste personligheter i norsk kristenliv. Han kjempet en utrettelig kamp mot store deler av presteskapet i kirken for at legfolket skulle få forette nattverden. Hans kamp førte fram og i 1913 ga Stortinget legfolket denne rettighet. Hva gjorde så Hope – jo han oppfordret legfolket og misjonsvennene til å bli i Dnk.

For de av dere som fortsatt vurderer å melde dere ut, og som ikke har lest Bo Giertz bok Steingrunnen så vil jeg sterkt oppfordre dere til først å gjøre det. Og jeg vil her ta dere med inn i en samtale mellom baptisten Alberg og kapelan Fridfeldt på et husmøte i Ødesjø på begynnelsen av 1900-tallet.

Alberg spør: «De mener vel ikke kapelan Fridfeldt at det skulle være urett å døpe seg igjen? Svar! Hvis jeg skulle la meg døpe om igjen, så ville det være et forsøk på å blidgjøre Gud med enda en lovgjerning, og klatre opp til himmelen på lydighetsveien. Men jeg har sett at den veien fører ikke fram. Intet kjød blir rettferdiggjort ved lovgjerninger. Når hjertet blir plaget av loven, da prøver det å skaffe seg fred med stadig nye offer. Jeg har forsøkt å fornekte meg alt verdsliv å gjøre alt som er rett for Gud til siste sjærv, men jeg ser at det var en fristelse til å komme unna Guds dom. Hvis jeg nå lot meg døpe, ville det være vantro, det ville være å underkjenne det Gud alene har gjort, prøve å sette noe bedre isteden som jeg selv hadde hjulpet til med, og ikke våget å tro på nåden alene, men gjøre en rettferdighetsgjærning».

På veien hjem kjente Fridfeldt en kjærlighet til kirken som var fullkommen og ny for han, kanskje det var fordi han i dag hadde fått høre en umoden forakt for den. En skal ikke forakte umodne foreldre tenkte han, kirken er dog mor til oss alle fordi den forvalter dåpen.

Trykket i Vårt Land 5. juli 2018.

Gå til innlegget

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere