Jan Kløvstad

Alder: 0
  RSS

Om Jan

Følgere

Er vi nordmenn verkeleg så ulike andre europearar?

Publisert 3 måneder siden - 1840 visninger

Eg synest det er leit at Nei til EU og fleire norske politiske partier protesterer mot internasjonal solidaritet og reinare luft - også i Norge.

Eg har undra meg lenge over debatten om det europeiske energibyrået Acer. Bakgrunnen min er over førti års miljøinteresse, som Venstremedlem. Eg har gått i demonstrasjonstog mot sur nedbør i Hamburg i juli 1975, hadde gleda av å leie den store Aksjonen Norge mot Dounreay frå 1986 til 1989. Heilt frå 1970-talet var eit av dei sentrale krava våre å få internasjonalt forpliktande avtalar for å stoppe den sure nedbøren over Sørlandet og i kampen mot Dounreay, Sellafield, Tsjernobyl og annan atomkraft. Ei samla miljørørsle ville forplikte dei store landa og store forureinarane til å binde seg til å redusere forureininga. 

Nå har EU skapt denne mekanismen, og markert ei heilt anna linje enn Donald Trump, som støttar sterkt forureinande kolkraft. I heile Europa er det sterk støtte til Acer. Dei som støttar energipakka og Acer er alle søsterparti i alle land sør for Kristiansand og aust for svenskegrensa til Venstre, Arbeidarpartiet, Høgre, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Kristeleg folkeparti, SV og i dei fleste land også partia som tilsvarar Framstegspartiet. 

Dei som IKKJE støttar Acer er engelske UKIP med Nigel Farage som leiar, franske Le Pen, nederlandske Geert Wilders, ungarske Fidez med Viktor Orbán, tyske Die Linke, Liga Nord og andre i italiensk politikk som ofte blir kalt meir og mindre fascistiske, det nynazistiske Gyllent Daggry i Hellas. I tillegg er talspersonane for kolkraftselskap og atomkraftindustri sterkt skeptiske til opnare grenser, som kan svekke økonomien i kolgruvene og atomkraftanlegga. 

Nei til EU, Senterpartiet, SV, Rødt, delar av LO og langt inn i Arbeidarpartiet og Kristeleg folkeparti er motstandarar av europeiske samarbeid for å hindre forureining og styrke den langsiktige klimapolitikken. Miljøpartiet De Grønne blør og har mista folkevalte til SV som følge av den norske kampanjen mot Acer. Arbeidarpartiet har store problem med å roe gemytta internt i partiet. 

Argumenta er nasjonal sjølvråderett og straumprisen. På årskonferansen i Norske kraftfylke var den framtidige kraftmarknaden tema. Høg kraftpris gir meir i inntekt til fylke og kommunar. Eg spurte innleiarane og kraftanalytikarane om dei trudde Acer ville føre til høgare straumpris i Norge og at andre enn norske styresmakter kan avgjere norsk kraftutbygging. Svara var at dei hadde leita og leita, men dei var ikkje i stand til å sjå at Acer hadde noen som helst verknad på verken straumprisen eller kven som bestemmer utbygging. 

Eg helsar Acer velkomen. Acer vil bli viktig i kampen for å nå FNs klimamål, og det utan å ha den minste av innverknad på norske straumprisar og norsk sjølvråderett. Eg veit at eg, som vanleg, er sterkt usamd med Nigel Farage, Marine le Pen, Silvio Berlusconi og Geert Wilders. Eg synest det er leit at Nei til EU og fleire norske politiske partier protesterer mot internasjonal solidaritet og reinare luft - også i Norge.

Trykket i Vårt land 18. juni 2018

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Nådens evangelium
av
Petter Olsen
rundt 8 timer siden / 377 visninger
15 kommentarer
Vis kirkelig solidaritet!
av
Tron Hummelvoll
rundt 8 timer siden / 217 visninger
1 kommentarer
No treng vi anti-populistane
av
Emil André Erstad
rundt 8 timer siden / 841 visninger
4 kommentarer
De unge enslige
av
Vårt Land
rundt 8 timer siden / 692 visninger
1 kommentarer
Skinne klart
av
Åste Dokka
rundt 17 timer siden / 601 visninger
2 kommentarer
Digitale disipler
av
Ingeborg Dybvig
rundt 17 timer siden / 160 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Njål Kristiansen kommenterte på
No treng vi anti-populistane
2 minutter siden / 841 visninger
Trond Bollerud kommenterte på
No treng vi anti-populistane
3 minutter siden / 841 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Nådens evangelium
6 minutter siden / 377 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
President Donald Trump snakker sant
13 minutter siden / 391 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
4 hovudvegar til eit reinare hav
18 minutter siden / 54 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Pisken svinges i feil retning
24 minutter siden / 278 visninger
Dagfinn Gaarde kommenterte på
Nådens evangelium
28 minutter siden / 377 visninger
Gunn Pound kommenterte på
Pisken svinges i feil retning
41 minutter siden / 278 visninger
Pål Georg Nyhagen kommenterte på
Opprop til dugnad
44 minutter siden / 2310 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Pisken svinges i feil retning
rundt 1 time siden / 278 visninger
Elise Skarsaune kommenterte på
Kall til samling
rundt 1 time siden / 233 visninger
Muhammad Yasser Shafeian kommenterte på
Skinne klart
rundt 1 time siden / 601 visninger
Les flere