Karin Kilden

Alder: 48
  RSS

Om Karin

Religiøs sekulærfundamentalist. Oppvokst i konservativt religiøst miljø. Er særlig opptatt av barns rettigheter i møte med foreldres religionsfrihet.

Følgere

Takk for svar, Jan Erik Sundby!

Publisert 11 måneder siden

Jeg er glad for at Jan Erik Sundby svarer på min kronikk i Vårt Land 3. desember der jeg argumenterer for at religiøse friskoler bør forbys. Glad fordi det eksemplifiserer det jeg mange ganger har erfart fra konservativt hold: Den som kritiserer tillegges andre meninger enn dem man faktisk har, og det unngås ofte å snakke om det som saklig debatteres.

  • Her er noen oppklaringer: 

  • 1) Sundby hevder at jeg kun vil tillate den påvirkningen av barn jeg «liker». Tvert imot. Nettopp fordiforeldre har rett til å oppdra barn til alt mulig som kan være på tvers av det Sundby eller jeg «liker» - så bør barn ha rett på én arena som er fri for den påvirkningen foreldrene tilbyr. Dette er mitt hovedpoeng – noe Sundby overhode ikke berører.

  • 2) Sundby påstår at jeg med sekulær mener nøytral. Det har jeg aldri ment og aldri sagt. Poenget er tvert imot at den sekulære skolen skal formidle noe vi vet at kristne miljøer ikke alltid formidler – nemlig retten til å tro og tenke hva man vil uten ideer om straff og synd, pluss like rettigheter for alle uavhengig av livssyn, kjønn, seksuell legning osv. Dette er hva den offentlige, sekulære skolen skal stå for, og det er ikkenøytralt. 

  • 3) Det er en utbredt oppfatning at religiøse friskoler ikke kan forbys. Der er Sundby og jeg enige. Der våre veier skilles er når jeg argumenterer for at dette ikke behøverå være den eneste forståelsen av jussen. Sundby unngår å forholde seg til logikken i argumentasjonen fra Sverige, der blant annet en professor i statsvitenskap argumenterer for at vi på menneskerettslig grunnlag ikke behøvervære juridisk forpliktet til å tillate religiøse friskoler. Dette er like gyldige argumenter uansett om forbudet som er på trappene i Sverige primært har til hensikt å hindre muslimske friskoler. At innholdet i norske og svenske religiøse friskoler er noe ulikt, svekker heller ikke dette hovedpoenget. 

  • 4) Sundby nevner regelverket friskolene er pålagt å følge, og sier: «Regelverk, tilsyn, læreplaner og annen kunnskap myndighetene sitter med om disse skolene, gir ikke grunnlag for å hevde at de bidrar til at barns rettigheter blir krenket». Igjen ser han bort fra mitt hovedpoeng som er at barn bør sikres en sekulær arenaog at dette bør være skolen. At det er selve det å bli fratatt denne fellesarenaen som kan betraktes som et brudd på barns rettigheter. 
  •  

For øvrig noterer jeg meg at Sundby ikke positivt avkrefter min mistanke om at kristne friskoler ikke nødvendigvis «formidler verdien av kritisk tenkning og like rettigheter for alle, inkludert homofile, ateister og mennesker med andre livssyn». Blant mye annet er det nok dette regelverket han henviser til har til hensikt å sikre.

Jeg noterer også at Sundby ikke har ett ord å si knyttet til historier som min egen, der jeg forteller at jeg tenker med skrekk på muligheten for at jeg, i tillegg til påvirkningen jeg fikk hjemme og i menigheten, også skulle gått på en skole drevet på samme grunnlag. Kan det være fordi han er mer opptatt av foreldrenes enn barnas rettigheter?

At mitt innlegg skulle vise at jeg er arrogant, intolerant og lider av vrangforestillinger har jeg vanskelig for å forstå. Saklighetsnivået fra øverste representant for kristne friskoler er ikke særlig tillitvekkende.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere