Jon-Olav Strand

Alder: 59
  RSS

Om Jon-Olav

Følgere

En viktig stemme i samfunnet

Publisert 10 måneder siden

Dersom vi splitter oss i fraksjoner, vil gjennomslagskraften bli mindre, og samfunnet vil bevege seg i en retning du kanskje ikke ønsker.

Som mangeårig KrF-medlem, tillitsvalgt og politiker er det kanskje ikke så overraskende at jeg vil forsvare KrFs posisjon i norsk politikk. Den siste tiden har mange stilt spørsmål om viktigheten av KrF. Jeg vil tydelig si at KrF er viktigere enn noen gang.

Hvorfor er så KrF mitt parti? Sentralt for meg står kampen for menneskeverdet, uavhengig av kjønn, rase, seksuell legning eller andre skillelinjer. Dette er sentralt i det kristne menneskesynet. KrF ønsker et samfunn der alle skal føle seg velkommen. Dette er nedfelt i KrFs grunnsyn, og det skal prege vår politikk fra Storting til kommunestyrer.

Medisinsk kompetanse gjør det mulig å sortere fra foster til livets slutt. Dette er ikke i tråd med vår politikk. Å kjempe for de svakes rettigheter er grunnleggende for KrF. Derfor er det viktig hvilke rammer bioteknologien skal ha i samfunnet vårt. En liberalisering på dette feltet kan få store negative konsekvenser og føre til et sorteringssamfunn som vi ikke ønsker.

Familien som kjernen i all samfunnsbygging er et annet viktig felt for KrF. Dersom familien ikke fungerer, får det enorme konsekvenser for samfunnet rundt oss. Derfor har KrF en familiepolitikk som tar som utgangspunkt at vi har forskjellige behov. Kontantstøtte er et viktig bidrag for å gi reell valgfrihet. Det samme er gode barnehager. Vi ønsker ikke å styre familienes valg, men i størst mulig grad gi familiene mulighet til å velge selv.

Å ta vare på miljøet rundt oss henger sammen med det forvalteransvaret vi har for verden. Derfor må dette prioriteres høyt. Vi må innse at den kloden vi lever på, er under press og ta konsekvensene.

Å ta mot innvandrere og flyktninger på en god måte er også sentralt for KrF. Vi vil bidra i verdenssamfunnet og ikke se på innvandrere som en trussel, men som en ressurs. Mennesker i nød er et felles ansvar – også for Norge.

Det er knapt noen som er enige i alt et parti står for, men det gjelder å finne den plattformen som mest samsvarer med hver enkelt sine verdier.

Min oppfordring er: Dersom du også tenker at disse sakene er viktige, så støtt opp om KrF. Dersom vi splitter oss i fraksjoner, vil gjennomslagskraften bli mindre, og samfunnet vil bevege seg i en retning du kanskje ikke ønsker.

Trykket i Vårt Land 13. september 2018. 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Pride har nådd sin peak
av
Tonje Gjevjon
21 dager siden / 8247 visninger
Vi som ikkje forstår Pride
av
Emil André Erstad
22 dager siden / 6205 visninger
Sangens elv stopper opp
av
Harald Bjørkøy
16 dager siden / 3336 visninger
Isolerte menigheter
av
Vårt Land
11 dager siden / 2584 visninger
Det er normalt å bli eldre
av
Magne Nylenna
19 dager siden / 2136 visninger
Sant og usant fra Lomheim
av
Merete Thomassen
7 dager siden / 1879 visninger
En verdig død for alle
av
Marie Aakre
9 dager siden / 1686 visninger
Oase og snever kritikk
av
Vårt Land
5 dager siden / 1622 visninger
Den tunge arven
av
Ingrid Nyhus
5 dager siden / 1506 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere