Johannes Heggland

Alder: 54
  RSS

Om Johannes

Følgere

Store muligheter

Publisert 3 måneder siden - 745 visninger

Bruksendring av kirkebygg gir store muligheter for ny og kreativ satsing med kultur, diakoni og mangfolds­fellesskap.

I et spennende innlegg i Aften­posten 30. juli drøfter Frida Maureen Hultberg og Joakim Skajaa hva kirker kan brukes til dersom de avvikles som tradisjonelle menighetskirker, noe som nå er aktuelt i Oslo. Dette­ er en viktig samtale som vi i Kirkens Bymisjon deltar i.

Alternativ bruk. 

Som Hultberg/Skajaa nevner, finnes det eksempler fra blant annet ­København for god og alternativ bruk av kirke­bygg. Men det finnes mer nærliggende eksempler vi like gjerne kan peke på, noe kirkeverge Robert Wright også gjør i sin kommentar i Aftenposten 8. august.

Da Jakobskirken i Oslo sentrum først ble besluttet revet, for deretter å bli vernet, førte dette, etter en omfattende planleggings- og finansieringsprosess, til at Kulturkirken Jakob ble etablert. Kirkelig Kulturverksted har i Kulturkirken etablert en scene som utfordrer og utvider våre forestillinger om hva en kirke kan være. Gjennom et mangfold av kunst- og kultur­uttrykk, forestillinger, utstillinger, foredrag, fester og mye mer, er Kulturkirken en plattform for stemmer og grupper som trenger en scene, et annerledes møte­sted, en bro mellom minoritet og ­majoritet, ulike tradisjoner, religioner og livssyn.

Om kort tid skal den årlige­ ­sigøynermusikkfestivalen ­arrangeres. Andre ganger er kirken hjemmescene for iranske kvinnelige artister som ikke kan gi ut musikken sin i hjem­landet. Noen kvelder sitter publikum langt framme på stolen og følger Tomm Kristiansen og hans gjester­ når viktige samfunns­temaer belyses på utradisjonelle måter. Kirkelig Kulturverksted leier kirkebygget av Oslo kirkelige fellesråd.

Åpent fellesskap. 

De som ­besøker Bymisjonssenteret i Tøyenkirken blir møtt av Kirkens­ Bymisjons ansatte og frivillige medarbeidere som hver dag strekker seg for å tilby et åpent og inkluderende fellesskap i hoved­staden, et sted der mennesker erfarer å bli sett, verdsatt og gitt muligheter for utfoldelse. Gjester kjøper rimelig, næringsrik middag i Hertzberg kro, eller de vasker klær mens de er på ­besøk. Hver helg er det mange som besøker Byfrokost, et gratis frokosttilbud for fattige tilreisende. I tillegg finnes en rekke andre ­sosiale og ­humanitære aktiviteter­ sted i dette kirkebygget som eies av Kirkens Bymisjon.

Det Jakobskirken og Tøyen­kirken har felles, er at de er kirker, og at det inviteres til gudstjeneste­feiring på litt utradisjonelle måter. Hver onsdagskveld er det hverdagsmesse i Tøyenkirken, etter at suppa er servert i kroa. Søndag kveld er det studentprestene som leder Jakobsmessene i Kulturkirken. Begge disse kirkebyggene rommer på hver sin måte noe av det mangfoldige livet som Hultberg og Skajaa etterlyser, og dette skjer innenfor rammen av det å være kirke.

I Gamlebyen kirke har Kirkens­ Bymisjon i tett samspill med den nasjonale minoriteten rom, samt departementet, etablert første versjon av Romano Kher, romsk kultur- og ressurssenter. Samtidig er vi på leting etter mer langsiktige lokaler for dette formålet.

Mangfoldige fellesskap. 

Når enkelte kirkebygg i Oslo etter alt å dømme skal avvikles som tradisjonelle menighetskirker, blir det viktig å spørre seg hvordan disse byggene kan benyttes på måter som rommer mangfoldige­ fellesskap. I 2018 er det stort behov for hus som skaper tilknytning og tilhørighet, tillit og deltakelse. Kultur og diakoni er to sentrale satsninger i det kirkelige arbeidet. Vi håper at dette kan styrkes i de planlagte endringene. ­Kirkens diakoni (sosialt arbeid/omsorgstjeneste) uttrykkes i henhold til kirkens egen diakoniplan gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Dette utgjør mye av hovedoppdraget for en kirke i vår tid.

Nytenkning. 

I Kirkens Bymisjon ser vi hver dag at det er behov for nytenkning og styrket innsats på disse områdene. Kanskje kan den varslede endringene for enkelte kirkebygg gi mulighet for slik diakonal nysatsing. Det heier vi på i Kirkens Bymisjon. Og vi bidrar gjerne.

Trykket i Vårt Land 14. august 2018.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Sigurd Eikaas kommenterte på
Matematikk og evolusjon
9 minutter siden / 5206 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
En trist nyhet om Smiths Venner
13 minutter siden / 1453 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Matematikk og evolusjon
18 minutter siden / 5206 visninger
Svein Ausland kommenterte på
Klassisk miljøvern vs. klima
20 minutter siden / 44 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Matematikk og evolusjon
36 minutter siden / 5206 visninger
Hermod Herstad kommenterte på
Matematikk og evolusjon
41 minutter siden / 5206 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Matematikk og evolusjon
rundt 1 time siden / 5206 visninger
Øyvind Hasting kommenterte på
Kjønnsforskning som skyteskive
rundt 1 time siden / 373 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Matematikk og evolusjon
rundt 1 time siden / 5206 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Matematikk og evolusjon
rundt 1 time siden / 5206 visninger
Gunnar Søyland kommenterte på
Kjønnsforskning som skyteskive
rundt 1 time siden / 373 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Matematikk og evolusjon
rundt 1 time siden / 5206 visninger
Les flere