Jenny Rolness

Alder: 56
  RSS

Om Jenny

Følgere

Skuddpremie - uetisk og feilslått

Publisert 2 måneder siden - 58 visninger

Skuddpremie på arter som rev og kråke er en feilslått strategi for å øke bestandene av andre arter.

På Varangerhalvøya ble det i en fireårsperiode drevet intens jakt på rødrev i forbindelse med et fjellrevprosjekt. Til tross for at det ble drept ca. 600 rødrever, kunne det ikke påvises at dette hadde innvirkning på rypebestanden.

Forskere ved Percy FitzPatrick Institute of Ornothology i Cape Town samlet mer enn 40 studier av kråkefugler og deres effekt på andre arter. De fant at i 81 % av tilfellene hadde kråkefugler ingen negativ effekt på bestandene og produktiviteten hos andre arter. I de tilfellene der de hadde effekt, var det mer på produktivitet uten å påvirke bestandene, og med liten langsiktig effekt. Konklusjonen var at om kråkene fjernes vil det ikke bli større bestander av andre arter.

Prosjektet "Kameraovervåkning av hønsefuglreir" (Trøndelag og Hedmark 2010-2012) viser at kråker har en svært lav predasjon på reir, tilsvarende den som gjelder for løse hunder.

Effektiv beskyttelse av trua arter kan best oppnås gjennom redusert jakt og storskala bevaring av artenes leveområder, ikke ved å ta livet av dyr som hører til i naturen. Det bør ellers ikke være en kommunal oppgave å legge til rette for økt jaktubytte for jegere. I forhold til husdyrhold bør beskyttelse av nyfødte lam om våren være en selvfølge.

Det er kanskje mer bekvemt å skylde på andre arter og drive jakt på dem enn å snu vårt eget handlingsmønster. Men på den måten skyver vi bare problemene foran oss, og kommer dermed på etterskudd med tiltak som kunne redde arter. Alle arter har sin plass i naturen og alle dyr har egenverdi - dette bør det tas hensyn til i artsforvaltningen.

Jenny Rolness
Dyrenes Rett

Gå til innlegget

Dyr på beite er det beste utstillingsvindu for landbruket

Publisert 2 måneder siden - 57 visninger

Dyrevelferd debatteres som aldri før. Mattilsynets tilsynskampanje på gris i Rogaland og tidligere landsdekkende tilsynskampanjer på kalv, kylling og pelsdyr viser at en høy andel av produsentene bryter minimumskravene i regelverket.

 

Men debatten dreier seg også om de lovlige påkjenningene som dyr rutinemessig utsettes for. Adskilling av mor og barn ved fødselen i melkeproduksjonen, oppbinding av kyr på bås, bruk av kutrener og dyr som aldri kommer ut har vært på dagsorden. Når bønder svarer med at velferden er god nok og at det blir for mye "føleri", blir man virkelig bekymret.

Dyr på beite er det beste utstillingsvindu for landbruket. Hvordan står det til med dette utstillingsvinduet? Folk som ferierer i Norge stiller ofte spørsmål ved hvor beitedyrene er. De kan reise gjennom fylker uten å se stort annet enn tomme jorder. For bønder som ikke har fjellbeite og som produserer sommermelk må dyrene være mer synlige rundt gårdene. Hvor er alle disse dyrene?

Vi som bor på landet ser det på nært hold. Kyr og ungdyr som står inne det meste av sommeren og kommer ut sent på gamle, brune beiter, luftegårder til løsdriftsfjøs som er lite i bruk og okser som aldri ser dagslys. Mattilsynet avdekker hver sommer mange tilfeller av brudd på mosjonskravet. Skrekkeksempelet fra i fjor var bonden som ikke hadde luftet noen av sine dyr på 36 år.

Det koster ikke noe å ha ut dyrene, bare litt velvilje og omtanke. Noen viser dyrene en slik omtanke, og det gjør godt å se kyr og ungdyr som går ute hele sommerhalvåret. Dyr har det samme behovet som oss for sollys, frisk luft og frihet. Alle som har sett storfe slippe på beite etter lang tid inne vet at de føler stor glede ved å komme ut. Det samme gjelder selvfølgelig griser, høner og kyllinger - alle disse dyrene som det er blitt legitimt å holde innesperret på livstid med minimal plass.

Det er ikke for mye følelser som er problemet i vårt forhold til dyr. Det er tvert imot for lite følelser, for liten evne til innlevelse med dyrene og for liten vilje til å tilegne oss ny kunnskap om dyrs komplekse følelser og behov - som er vesentlig like våre egne. Dette tilsier at vi må behandle dyrene på en annen måte, ikke som varer men som medskapninger.

Jenny Rolness
Dyrenes Rett

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Nådens evangelium
av
Petter Olsen
rundt 4 timer siden / 171 visninger
3 kommentarer
Vis kirkelig solidaritet!
av
Tron Hummelvoll
rundt 4 timer siden / 192 visninger
1 kommentarer
No treng vi anti-populistane
av
Emil André Erstad
rundt 4 timer siden / 537 visninger
0 kommentarer
De unge enslige
av
Vårt Land
rundt 4 timer siden / 507 visninger
0 kommentarer
Skinne klart
av
Åste Dokka
rundt 13 timer siden / 533 visninger
1 kommentarer
Digitale disipler
av
Ingeborg Dybvig
rundt 13 timer siden / 127 visninger
1 kommentarer
Pisken svinges i feil retning
av
Gunn Pound
rundt 17 timer siden / 230 visninger
0 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Nådens evangelium
32 minutter siden / 171 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Opprop til dugnad
34 minutter siden / 2136 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Nådens evangelium
38 minutter siden / 171 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Nådens evangelium
rundt 1 time siden / 171 visninger
Audun Aase kommenterte på
Kyrkjeval og vallokale
rundt 2 timer siden / 200 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Vis kirkelig solidaritet!
rundt 2 timer siden / 192 visninger
Helge Erik Solberg kommenterte på
Skinne klart
rundt 5 timer siden / 533 visninger
Lars Slåttå kommenterte på
Opprop til dugnad
rundt 11 timer siden / 2136 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Digitale disipler
rundt 11 timer siden / 127 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Opprop til dugnad
rundt 12 timer siden / 2136 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Stolt av barnevernet
rundt 13 timer siden / 304 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Stolt av barnevernet
rundt 13 timer siden / 304 visninger
Les flere