Anne Korsvold

Alder:
  RSS

Om Anne

Følgere

Derfor meldte jeg meg inn

Publisert nesten 1 år siden

Jeg finner igjen de kristne grunnverdiene i Miljøpartiet de grønne.

Jeg er opptatt av at vi har et samfunn basert på nestekjærlighet, solidaritet, minske den økonomiske forskjellen mellom folk og at vi tar vare på naturen og miljøet her på jorda. Dette er jo de kristne grunnverdiene og de verdiene finner jeg i Miljøpartiet de grønne. Derfor er jeg medlem der nå, er også styremedlem og 2.kandidat på kommunelista for Mdg Østre Toten.

I slutten av mai i år kom jeg over en artikkel i avisen Vårt Land hvor det var et intervju med Miljøpartiet de grønnes landbrukstalsmann og førstekandidat for partiet i Vestfold og Telemark, Harald Moskvil. Her leste jeg noe som jeg følte stemte veldig overens med hva jeg mener. Harald hadde lang fartstid i Normisjon og andre kristne miljøer bak seg da han i 2014 meldte seg inn i Miljøpartiet de grønne. Tidligere hadde han stemt på KrF, men var bl.a. skuffet over dere miljøpolitikk. Han synes Miljøpartiet de grønne best ivaretar de grunnleggende kristne verdiene som nestekjærlighet, solidaritet og forvaltertankegangen.

Dette er det jeg selv har leitet etter hos et politisk parti. Derfor meldte jeg meg inn i Miljøpartiet de grønne. Jeg står som medlem av Den norske kirke, men er ingen aktiv kirkegjenger. Det å tro på noe større, en høyere makt er viktig for meg. Det gir meg trygghet og mening i hverdagen. I dagens samfunn synes mange det er vanskelig å snakke om sin egen tro. Troen rører ved noen strenger som er dypt personlige. Artisten Gabrielle Leithaug sa en gang til Dagbladet i 2012. «Her i Norge har folk et veldig merkelig forhold til det å være kristen, det er nærmest tabu å si til Gud at du er takknemlig for at du lever.» Jeg vil presisere at jeg mener ikke at man skal prakke på andre sin egen tro, mange opplever jo det som negativt. Det handler bare om å få lov å være seg selv enten man er muslim, hindu eller hva man ellers tror eller ikke tro på.

Som samfunn tror jeg vi har mye å tjene på å fjerne dette tabuet. Dersom vi sier at tro bare er privat og lukker troen inne i et trangt rom, møter vi ikke hverandre som hele mennesker. Vi kan ikke forstå hverandre dersom vi ikke kan vise fram hvem vi er. Noe av politikkens oppgaver er å skape et samfunn til beste for alle, uavhengig av hva mennesker skulle tro på. Miljøpartiet de grønne er opptatt av at troens- og livssynsfrihet er en grunnleggende menneskerett og en forutsetning for et fritt samfunn. Et godt samfunn har rom for hele mennesket, også for den enkeltes religiøse identitet eller livssyn. Både religiøse og ikke-religiøse livssynssamfunn har en naturlig plass i den offentlige debatten og i det offentlige rom. Det er derfor viktig med sikre vern av ytringsfriheten, både for kritikk og forsvar av ulike livssyn.

Jeg var heldig å få en telefon samtale med Harald Moskvil. Vi snakket om hvor viktig det er for mange å finne en mening med tilværelsen i dag. Mange unge sliter med tunge og vanskelige tanker om hvordan framtida blir på en klode med store klimamessige utfordringer, stadig flere arter som dør ut og forurensninger av miljøet. Det er derfor viktig å ha fokus på at det finnes løsninger og at vi sammen kan snu utviklingen i riktig retning. Vi må bort fra den tankegangen om at et høyt materielt forbruk, prestasjonsjag og en fin ytre fasade er det som skal til for å få et godt liv. I stedet bør livskvaliteten styrkes gjennom å være sammen med familie og venner, til å drive med hobby og delta i frivillig arbeid. Det å finne en ro i seg selv og akseptere seg selv som man er, er også viktig.

Hans Børli var flink til å sette ord på følelser med få ord.

 ETT ER NØDVENDIG

Ett er nødvendig – her

I denne vår vanskelige verden

Av husville og heimløse.

Å ta bolig i seg selv.

Gå inn i mørket

og pusse sotet av lampen.

Slik at mennesker på veiene

Kan skimte lys

i dine bebodde øyne.

 «Vi kan ikke løse problemer ved å benytte den samme tenkning som vi brukte da vi skapte problemene» uttalte Albert Einstein. i sin tid. Vi trenger en ny tenkning, en ny måte å forstå oss selv og virkeligheten på, et bredere perspektiv. Det som kan holde oss over vannet og tilskynde oss til gode gjerninger «er det håp som vi henter så å si et annenstedsfra» uttalte Vaclav Havel, tidligere president i Tsjekkoslovakia. Annetstedsfra. Han snakket om «menneskevesenets gåtefulle kraft, den gåtefulle kraften som ligger som et potensiale inne i oss mennesker.

Miljøpartiet de grønne poengterer hvor viktig det er å holde fast på et positivt syn på menneskelig mangfold og ser på det som grunnleggende politiske oppgaver å forsvare enkeltmenneskets rett til å leve som de vil, å skape inkluderende fellesskap og ta vare på vårt felles livsgrunnlag.

 Tilslutt vil jeg oppfordre flere til å skrive sin mening i kommentarfeltene etter leserinnlegg. Hvis flere skriver sin mening enten man støtter vedkommende eller har en annen mening, så skriv på en anstendig og respektfull måte. Da vil de negative og hatefulle kommentarene bli mindre usynlig. Ytringsfrihet og tørre å vise hvem man er og hva man mener er viktig for å bevare et mest mulig demokratisk samfunn. 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
29 dager siden / 2922 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
17 dager siden / 1123 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 859 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
10 dager siden / 623 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
15 dager siden / 587 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
rundt 1 måned siden / 526 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
8 dager siden / 473 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere