Jørn Maurstad

Alder:
  RSS

Om Jørn

Følgere

Menighetskristne, prester og kirkevalg

Publisert 12 måneder siden

Hvordan skal uenighet om likekjønnede ekteskap håndteres lokalt i menighetene? Å gjøre nattverden mer sentral i gudstjenestene kan løfte frem nye ideer for hvordan man kan arbeide med uenigheten.

I min lokale menighet går vi til nattverd sammen, vi bekjenner sammen, selv om vi har ulikt syn på likekjønnede ekteskap. Dette gjør vi, uten å få noen støtte for det av prester eller andre ledere i den norske kirke. Jeg vil ikke nøle med å utrope oss til hverdagsheltene i kirken. For å få menighetsarbeidet til å gå rundt, så må vi samarbeide med andre medlemmer som ikke deler vårt eget ståsted i spørsmålet om likekjønnede ekteskap. Uansett hvilket syn en prest har på likekjønnede par, så kan det i menigheten være noen som har et annet syn. 

Det har vært lite fokus på hvordan det å ha to syn på likekjønnede par, skal gjennomføres i praksis i menighetene. En måte å tydeliggjøre dette på, kan være å legge større vekt på den delen av gudstjenesten som ikke handler om forkynnelsen. I lutherske gudstjenester har forkynnelsen stor plass, men dette kan gjøre det vanskeligere å bygge en kirketenkningen som kan bære to syn. En preken kan lett bli farget av prestens eget ståsted. Det er viktig å stå opp for retten til å ha egne meninger. Men i kirken så kan ikke dette være alt. Derfor blir det nødvendig i tiden fremover å tenke på hvordan også andre gudstjenesteelementer kan brukes.  

Å gjøre nattverden mer sentral i gudstjenesten, kan være den beste måten å bygge et fundament for å leve med uenigheten på.  Ved for eksempel å ta inn under nattverdutdelingen, en påminnelse om at Jesus Kristus er kirkens hode, og at vi er blitt en del av hans kropp. Ved å tydeliggjøre at vi er hverandres lemmer, blir det lettere å se at vi har ansvar for hverandres tro og bønneliv.  

Noen Bibel vers kan også hjelpe til med refleksjon over hvordan dette kan gjøres: 

I 1.Korinterbrev kap12 vers 20-22 står det:

20 Men nå er det mange kroppsdeler, men bare én kropp. 21 Øyet kan ikke si til hånden: «Jeg trenger deg ikke», eller hodet til føttene: «Jeg har ikke bruk for dere». 22 Tvert imot! De delene av kroppen som synes å være svakest, nettopp de er nødvendige.

Fra Bergprekenen finner vi: Matteus 5.vers 44-45:

44 Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, *velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere,• og be for dem som *mishandler dere og• forfølger dere. 45 Slik kan dere være barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige.  

Fra 1.Korinterbrev 13 vers 5-6 står det:

5 Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget,
 er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde.
   6 Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten.

Foran kirkevalg blir det lett at fløyene dominerer debatten. Men alle som har sitt daglige virke i kirken, bør tenke over hvordan denne uenigheten skal håndteres i den menigheten som de har sitt arbeide i.

Gå til innlegget

De usynlige ateistene

Publisert 12 måneder siden

Nrk bør vise Khan sin film om ex-muslims.

På verdidebatt er det mange som diskuterer. Det er kristne fra ulike trossamfunn, muslimer, jøder og ateister, agnostikere og human-etikere. Men en gruppe mangler. Ateister som skriver på verdidebatt kommer ifra en kristen kulturell bakgrunn, men hvor blir det av de som er ateister med utgangspunkt i islam? 

En slik gruppe av ateister med bakgrunn fra islam er gruppen ex-muslims. Cemal Knudsen Yucel skriver 7 mars 2018 under tittelen: «Har NRK fobi mot Ex-Muslimer?» på ex-muslims.com, at nrk hadde en anledning til å løfte frem denne gruppen. Film regissøren Deeyah Khan, har laget en film kalt:«Islam’s Non-Believers (2016)». Nrk har vist tre filmer av henne, men denne om frafalne fra islam har ikke blitt vist. 

I følge Knudsen Yucel fikk Khan full støtte i fra engelske ITV for å lage denne filmen, men ikke full støtte fra nrk. Her hadde nrk hatt en glimrende mulighet til å vise frem mangfoldet i islam- kritikk til et bredt norsk publikum. 

Stemmene ifra Ex- muslims er viktige å få frem i den norske debatten. Jeg oppfordrer herved nrk til å vise filmen.

Gå til innlegget

Å løfte frem noen av problemene knyttet til argumentasjonen i homofilidebatten, kan hjelpe til med å avklare dette spørsmålet. Her kan lærenemndas uttalelse i fra 2006 være til hjelp.

Slik kunne man spørre etter å ha lest hva folk mener i homofilidebatten. Det er ikke rart at mange reagerer på kirkemøtevedtaket hvis de tror at det er dette som har skjedd. Men forestill deg at du skal svare på følgende spørsmål: ‘Ville du vært for mer overvåking, hvis det fører til penere vær?’ De fleste skjønner at dette er et tullete spørsmål. Å diskutere om ja eller nei på dette spørsmålet er riktig, har ingen hensikt. Det er ingen sammenheng mellom overvåkning og vær.

Uten å ha satt seg grundig inn i homofilidebatten, kan det være vanskelig å oppdage at spørsmålet i tittelen er litt av samme type. Når folk kommer til ulik konklusjon i denne saken, så skyldes det en rekke forhold som ikke har noe med Bibeltroskap å gjøre.

I 2006 offentliggjorde den norske kirkes lærenemnd enn uttalelse kalt: «Skriftforståelse og skriftbruk med særlig henblikk på homofilisaken». Her har to sider som har ulikt syn på spørsmålet om å anerkjenne homofilt samliv, sittet sammen og sett på det samme tekst materialet. Da blir det mulig å se på hvilke faktorer som har hatt betydning for uenigheten.

For å avgjøre hvilken relevans de Bibeltekster som omhandler seksuelle handlinger mellom to av samme kjønn, har for dagens situasjon, trenger man kjennskap til hvordan homoseksuell praksis artet seg i antikken, sammenliknet med i dag. Men til dette formålet leverer nemnda to framstillinger. De som har laget de to framstillingene, havner på hver sin side i spørsmålet om kirken skal anerkjenne homofilt samliv eller ikke. De som vil anerkjenne homofilt samliv skriver: «Den kultursituasjon som de bibelske tekstene reflekterer, og den kunnskap om homoseksualitet som de forutsetter, er meget forskjellig fra vår». De som går imot å anerkjenne homofilt samliv skriver: «Det har imidlertid vist seg at det neppe er grunnlag for å hevde at homofili i dag er vesensforskjellig fra det en forbandt med homoseksualitet i antikken».

Det er altså ingen enighet på dette viktige punktet. Men denne uenigheten viser frem et annet problem med homofilidebatten, som i altfor liten grad har vært diskutert. Uenigheten i nemnda viser at det lar seg gjøre å lage en ensidig fremstilling av homofilisaken. Men uten at denne vil kunne forklare hvorfor andre kan mene noe annet. Derfor er det mulig å fremstille det slik at motparten har gjort et valg, som går imot Bibelen.

Gå til innlegget

I et innlegg kalt 'Nei til sosial ensretting', hevder Ivar Johnsen at å skulle endre noens legning er en fjern tanke i miljøene rundt Til Helhet. Men dette stemmer ikke overens med informasjon som ligger ute på Til Helhets hjemmeside.

I sitt innlegg 4.mars 2019 på verdidebatt kalt «Nei til sosial ensretting» kommenterer Ivar Johnsen kritikken mot organisasjonen TilHelhet. Homofile som har kommet til at det er riktig å leve i sølibat, må få støtte og aksept for dette. At noen finner støtte blant Til Helhets medlemmer for dette valget, fritar imidlertid ikke de som står bak Til Helhet for ansvar. Johnsen skriver: «Nei, det er ingen som kan eller skal endre andres legning. Det synes å være en fjern tanke også i miljøene rundt «Til Helhet», slik jeg kjenner dem». 

Men stemmer dette overens med det som Til Helhet selv har lagt ut på sin hjemmeside? 

Under «Hva sier Bibelen?» finnes et innlegg av Jens Fredrik Brenne, publisert i Dagen 22.januar 2017. Der stå det: 

«Mange med homofile følelser kan berette om hva grundig terapi har betydd og hva omvendelse til Jesus Kristus har betydd for endring av livet og relasjoner til motsatt kjønn.»

Til Helhet har også følgende lagt ut på sin hjemmeside Under Hjem og den norske overskriften: «Det finnes håp» samt den engelske overskriften: «welcome to the international federation for therapeutic and counselling choice (IFTCC)»: 

«Due to the historically poor standards of care some people have received in this area, and the increasingly intolerant attitudes towards people who seek to turn from homosexuality and gender confusion, the International Federation for Therapeutic and Counselling Choice (IFTCC) was set up to offer people high-quality, professional and discreet support to enable them to follow their life-choices.

 

The IFTCC exists to help anyone experiencing unwanted relational and sexual behaviours, attractions and patterns. We are developing a worldwide network of highly-skilled practitioners, counsellors and therapists in offering research-based,scientifically grounded practise, and we are dedicated to maintaining the highest professional standards”.

 

Å bruke uttrykk som “grundig terapi” og “endring av livet og relasjoner til motsatt kjønn” slik som det står i Brennes innlegg, samt å berette om at det utvikles et nettverk som også består av terapeuter, slik det beskrives i det engelskspråklige sitatet, stemmer ikke overens med at det å endre andres legning skulle være en fjern tanke i miljøene rundt Til Helhet, slik Johnsen hevder.

Under SSA/ ‘hvor kan jeg gå/ ulike hjelpetiltak’, skriver Til Helhet følgende under overskriften Danmark: «Basis er foreningen Agapes arbeid overfor mennesker med homofile følelser (Agape driver et bredt diakonalt, sjelesørgerisk og terapeutisk arbeid), knyttet opp til Exodus-bevegelsen».

I et innlegg på verdidebatt 22. nov 2017 med tittelen: «Jeg var homo og dere tok imot meg» beretter Thomas Erlandsen følgende om Exodus: «Exodus international startet på 1970-tallet og varte frem til 2013, da organisasjonen la ned. Exodus-organisasjonene har hatt profesjonelle fagteam og vært det stedet alle har kunnet peke til for vellykkede prosjekter med å få homofile helbredet, leve i sølibat eller tross sin homoseksuelle orientering, leve i heteroseksuelle ekteskap. I 2013 ba lederen for Exodus, Alan Chambers, om tilgivelse for all smerte ex-gay-organisasjonene har påført mennesker. Han ba om tilgivelse for skam og skyld de har påført homoseksuelle og for at man forkynte at en endring var mulig for alle. Men mest av alt ba han om tilgivelse for at mange har kjent at Gud ikke har akseptert dem og derfor mistet troen, og for at flere har tatt sitt eget liv på grunn av dette».

Under overskriften «Hva sier Bibelen?» har Til Helhet også lagt ut noen artikler av Olaf Edsinger. I en artikkel som heter: «Argument i den kristna debatten – och hur de kan bemötas. Del I:Bibeltexterna», står det i avsnitt 3: 

«Där homosexualitet fördöms bland assyrierna eller hettiterna, blir den ofta fördömd i specifika termer för en specifik handling(t ex en man som begår övergrepp mot sin son). Men trots detta finns det ingen antydan i Tredje Moseboken att vi bara talar om en smal form av homosexuellt beteende».

Her brukes som eksempel på homoseksualitet at en mann begår overgrep mot sin sønn. Dette er et fordomsfullt syn på homofili.

Til Helhet har også følgende liggende ute på sin hjemmeside under «om oss» og «basis og organisering»: 

«Virksomheten vår er basert på overbevisningen om at Bibelen gir autoritativ veiledning i hva som er kristen tro og kristent liv. Mennesket er skapt som mann eller kvinne, og ekteskapet mellom én mann og én kvinne er den rette og gode ramme om det seksuelle samliv og det etiske grunnlag for kontaktforumets arbeid».

I Bibelen så står det: «..som mann og kvinne skapte han dem (1.Mos 1, 27)», og ikke «Mennesket er skapt som mann eller kvinne» slik det skrives hos Til Helhet. 

Hva skal forresten mennesker som har bestemt seg for og leve som enslige, med samlivsetikk?

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
20 dager siden / 1190 visninger
Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
14 dager siden / 1187 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
6 dager siden / 822 visninger
Muskuløs kristendom
av
Hilde Løvdal Stephens
rundt 1 måned siden / 743 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 1 måned siden / 678 visninger
Eit ansvarslaust Europa
av
Emil André Erstad
29 dager siden / 650 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere