Ingvild Kjerkol

Alder: 44
  RSS

Om Ingvild

Arbeiderpartipolitiker sitter i helse- og omsorgskomiteen

Følgere

Overrasket, mot bedre vitende

Publisert 3 måneder siden

Geir Jørgen Bekkevold er overrasket over «den høye temperaturen». Den må han regne med.

Torsdag 13. juni skal Stortinget behandle en lovendring som gjør at alle fosterantallsreduksjoner må vurderes av en nemnd. Kvinner som allerede er i en vanskelig situasjon vil måtte forklare seg foran to leger, som deretter skal ta beslutningen for henne. For vedtak om innvilgelse kreves enstemmighet.

Sagt tydelig fra

Lederen av Stortingets helse- og omsorgskomité, Geir Jørgen Bekkevold (KRF), erklærte seg 5. juni i denne avis overrasket over den høye temperaturen saken har skapt. Arbeiderpartiet har bidratt til temperaturen. Vi har tydelig sagt fra at denne endringen er en historisk innstramming i kvinners rett til selvbestemmelse.

Årsaken til at Bekkevold ble overrasket, er at Bent Høie og regjeringen har jobbet hardt for å dekke over hvor historisk denne innstrammingen er. Høie sier at den medisinske ekspertisen ønsker denne endringen. Han sier at fosterantallsreduksjon uansett skjer etter uke 12, altså utenfor retten til selvbestemmelse. Han sier at det gjenværende fosteret utsettes for risiko, og fordi dette er en krevende operasjon, bør kvinnen ikke ta beslutningen på egenhånd.

Bekkevold trekker selv frem alle disse argumentene i sitt innlegg. Hadde de vært riktige, så kunne han hatt god grunn til å bli overrasket. Men ærlig talt er det vanskelig å tro på ham, for i løpet av debatten rundt lovforslaget har alle disse argumentene blitt grundig motbevist.

Går imot lovforslaget

Til tross for en usedvanlig rask prosess for å få vedtatt loven, har det kommet inn mange gode og tydelige høringssvar. Det store flertallet av disse går imot lovforslaget. Legeforeningen og Norsk Gynekologisk Forening understreket begge at det langt fra er enighet i fagmiljøet, og at de var bekymret for at en prinsipiell og viktig avgjørelse som en endring i abortloven er, gjennomføres under tidspress og uten tid til en grundig etisk og faglig vurdering.

Legeforeningen peker på at forsk-ningen ikke gir tydelig støtte for at det er enklere å foreta fosterantallsreduksjon etter uke 12, og at det heller ikke er entydig hvilke konsekvenser det har for gjenværende foster, avhengig av sen eller tidlig fosterantallsreduksjon. Mark Evans, en av verdens fremste eksperter på fosterantallsreduksjonsprosedyren, har uttalt seg om det faglige grunnlaget som lovforslaget bygger på. Han påpeker at behandlende legers erfaring i stor grad påvirker den mulige risikoen, og at den forhøyede risikoen som Høie opererer med ikke er reell. Evans sier også at det er ganske vanlig å utføre inngrepet før uke 12.

Betydelig risikoreduksjon

Særlig rart er det at forslaget fra regjeringen understreker at nemndbehandling også skal være påkrevet ved reduksjon av flerlingesvangerskap med mer enn to fostre. I regjeringens eget høringsnotat fremgår det tydelig at fosterantallsreduksjon kan redusere risikoen for tidlig fødsel fra 25 til 8 prosent for trillinger og 40 til 16 prosent for firlinger. Det er en betydelig risikoreduksjon!

Det eneste Høie og Bekkevold har rett i, er at fosterantallsreduksjon er et krevende inngrep. Det er ingen tvil om at kvinnen bør få den beste informasjon om risiko og medisinske forhold av sin behandlende lege. Men det er ikke nemndens oppgave. Nemnda er der for å ta den endelige beslutningen. Dermed blir den lovendringen vi skal debattere 13. juni den første innstramming av retten til kvinners selvbestemmelse på over 40 år. En innstramming som bevisst forsøkes skjult av feilaktig informasjon. Det burde strengt tatt ikke overraske noen at det blir temperatur i debatten.

Ingvild Kjerkol

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson

Gå til innlegget

Uredelig og usant fra Høyres nestleder

Publisert 12 måneder siden

Jeg tror ikke jeg tar munnen for full hvis jeg garanterer Krf et langt større gjennomslag med Ap når det kommer til helse- og omsorgspolitikken, enn de noen gang kan drømme om å få med Høyre og Frp.

Vi forstår at panikken griper om seg i Høyre nå som sentrumspartiet Krf vurderer å gå andre politiske veier enn den utelukkende borgerlige, men Jan Tore Sanner burde holde seg for god til å blankt ut lyve om hva Arbeiderpartiet og hans eget parti mener i spørsmålene om bioteknologi.

Jeg vil tilbakevise de misvisende påstandene fra Jan Tore Sanner som har stått på trykk i denne avis. Men først kan det være behov for å oppklare hva vi snakker om: Bioteknologi er en samlebetegnelse på prosesser mennesker har benyttet i århundrer til å forbedre liv og helse for både seg selv, dyr og planter. Folk brukte bioteknologi uten å vite det ved å tilsette gjær i brødbaksten.

I dag tenker vi på bioteknologi som en type forskning vi benytter til ulike formål innen for eksempel landbruk, til miljøforbedringer og innen medisin. Livsviktige preparater som antibiotika og vaksiner kan vi takke bioteknologien for. Mange av oss hadde ikke eksistert uten at foreldrene våre ble reddet fra sykdommer som kopper, tuberkulose og lungebetennelser. Bioteknologi sørger for at det stadige dukker opp nye livreddende og livsforlengende medikamenter som kan redde oss og de vi er glad i fra sykdommen nordmenn frykter mest, kreft. Vi ville heller ikke vært foruten alle barna som er født ved hjelp av prøverørsbehandling, antagelig flere enn 50 000 mennesker bare i Norge.

Når Sanner påstår at tidlig ultralyd ikke har medisinsk nytte, og at Ap vil innføre det for å avdekke Downs syndrom, er han sørgelig uopplyst. Alle leger må undersøke pasientene sine og trenger verktøy for å kunne gjøre det. For leger som jobber med redde de minste blant av oss er dette verktøyet ultralyd.

Jeg vil anbefale Jan Tore å dra til St. Olavs hospital og høre de rørende historiene leger og foreldre kan fortelle, før han skråsikkert slår fast hva som er verdiløst. Om knøttsmå babyer i magen som overlever takket være at de får blodoverføring, om tvillinger som overlever uten skade selv om de deler morkake og fostersekk, om babyer som blir operert rett etter fødselen for hjertefeilen som ble oppdaget i tide. Dette er tilstander som må oppdages tidlig i svangerskapet.

Fostermedisinere trenger tidlig ultralyd for å redde liv. Og ved de tilfeller man oppdager alvorlige avvik og tilstander som ikke er forenelig med liv, innebærer det lavere helserisiko for kvinnen hvis hun kan unngå en senabort. Derfor støtter Ap å gi dette tilbudet til alle gravide uavhengig av økonomi og bosted.

Av de samme grunner var Ap for å innføre den skånsomme NIPT prøven, den redder liv. Vi vet at morkake- og fostervannsprøver kan være farlige for mor og barn. Når det dukket opp et tryggere alternativ er det helsemessig riktigere å tilby. Men Sanner snakker usant også om NIPT.

Høyre mener i likhet med de andre partiene på stortinget at vi skal tilby fostervannsdiagnostikk til de om lag 4000 som årlig fyller 38 år ved termin og andre som har med forhøyet risiko for avvik i svangerskapet. Det er kvinner i denne gruppen som skal få et offentlig tilbud om NIPT.

Den store avstanden Sanner forfekter handler om at Høyre vil at kvinnene fortsatt skal ta den gamle blodprøven først, hvilken eneste konsekvens har å forsinke prosessen. Ap har spurt hvilke helsegevinst det vil gi, uten å få svar. Det er tom symbolpolitikk Krf bør avsløre som det spillet det er.

Det er grunn til å minne om at det er Høyres andre nestleder helseminister Bent Høie, og ikke Ap, som har godkjent NIPT for bruk i Norge. Det er for øvrig den samme ministeren som har slått fast at tvillingreduksjon ikke skal forbys, slik Krf og Sp ønsker.

Når Høyre og Sanner prøver å tegne et bilde av Krf og H som hjertevenner i bioteknologiske spørsmål er det retorisk pent, men ikke sant. Sannheten er at Høyre ligger nærmere venstresiden i de fleste av disse spørsmålene;

Høyre slår fast at dagens abortlov ikke skal røres, de sier ja til eggdonasjon og assistert befruktning for enslige, de er for screeningsprogrammet for nyfødte, for preimplantasjonsdiagnostikk og forskning på stamceller fra befruktede egg,. De stemte riktignok mot mitokondriedonasjon som kan føre til at kvinner kan sleppe og føre videre alvorlige, arvelige sykdommer. Men det sikret regjeringspartner Frp flertall for.

Grunnen til at Sanner foretar denne avledningsmanøveren er nok at han ikke ønsker fokus på hvor ofte Krf og Ap finner hverandre i andre store helsespørsmål.

Vi har stått sammen om å skape flertall mot regjeringen i mange viktige saker. Vi er på linje for en økt satsning på folkehelse, og bidro til flertall for en times daglig fysisk aktivitet i skolen. Vi vil styrke de offentlige sykehusene og holde andelen innsatsstyrt finansiering på et lavt nivå. Vi er enige om det meste innenfor bedre kvalitet i eldreomsorg, og stemte frem et flertall, mot de borgerlige, for å øke den statlige tilskuddssatsen for dagaktivitetsplasser til demente fra 30 % til 50%. Vi er opptatt av å gi rom for de ideelle institusjonene, og vil begrense kommersialisering og todeling av helsevesenet. Vi er også på linje om hvor viktig det er å legge til rette for frivilligheten. Og rett før sommeren ble Krf med på et stortingsflertall for å presse helseminsier Høie til å ta grep i den betente situasjonen med flyambulansen i Nord-Norge. 

Det er spill fra høyresiden når de skyver frem bioteknologi på denne måten. Ap samarbeidet godt med Sp i regjering gjennom åtte rødgrønne år på tross av ulike syn på dette feltet, og Krf ligger mye nærmere sentrumskameraten Sp, enn de gjør Høyre på dette området.

Jeg skal ikke blande meg i hvilke valg Krf foretar, men jeg er glad for å kunne si at vi har et utmerket samarbeid med Krf og nesteleder Olaug Bollestad i helsekomiteen på Stortinget.

Jeg tror ikke jeg tar munnen for full hvis jeg garanterer Krf et langt større gjennomslag med Ap når det kommer til helse- og omsorgspolitikken, enn de noen gang kan drømme om å få med Høyre og Frp.

Gå til innlegget

Usant og uanstendig, Høie

Publisert over 2 år siden

Forsiden på Vårt Land onsdag 28.mars vitner om at vi har fått en helseminister som villig til å si nær sagt hva som helst hva for å ramme sine politiske motstandere. Vi vet at Høyrestrategene har vært hos republikanerne i USA og lært valgkamp. Men et sted må grensen gå, også for Høyre. Påstanden om at Arbeiderpartiet «jakter» på fostre med Down Syndrom er like uverdig som den er usann.

Jeg tar dyp avstand fra en slik ordbruk. Ikke fordi den rammer oss politikere –  det tåler vi. Men fordi den rammer alle gravide som takker ja til et offentlig helsetilbud om fosterdiagnostikk. Det er noe hjerteløst ved å rakke ned på kvinner som lurer på om barnet i magen har det bra. De lurer på om barnet de bærer er levedyktig, om det er friskt, eller om det trenger hjelp av våre fantastiske fostermedisinere.

 

Hvis Høie virkelig mener det pågår er en slik «dansk jakt» så er det han, og ikke Arbeiderpartiet som er skyld i det. Ap sitter ikke i regjering, det er ikke vi som har tillatt at NIPT-testen kan tas i bruk. At Høie later som han har innført en strengere versjon av NIPT ved å gjøre veien for å ta testen unødvendig lang og kronglete, er politisk spill.

 

For dem som lurer på hva stridens kjerne står om, handler det om tilbudet om fosterdiagnostistikk som gis til gravide over 38 år. Også noen andre grupper med forhøyet risiko for sykdom blir tilbudt slik testing. Av de rundt 60 000 gravide i Norge gjelder det om lag 4000 kvinner.

 

Det tilbudet gravide har fått til nå kalles KUB (kombinert ultralyd og blodprøve). Ultralyd må alle ta for å se om fosteret lever, hvor mange fostre det er i magen, om eventuelle tvillinger deler morkake med mer. Ultralyden er altså en selvstendig test som tas uansett, selv om de som leser svaret til Høie vil stusse over at han feilaktig kobler funn fra ultralyd med funn i blodprøve.

 

I dagens KUB, står B’en for en test av hormonene i kvinnens blod, som ikke gir ikke noe klart svar, men en indikasjon. Hvis man mistenker for eksempel down syndrom etter KUB, utløses et nytt tilbud om å ta morkake- eller fostervannsprøver.

 

Mange kvier seg for morkake- eller fostervannsprøver da disse ikke er uten risiko. Mellom fem og ti fostre spontanaborteres hvert år som følge av slike tester. Etter press fra fagmiljøene har derfor Høie gått med på å innføre NIPT-prøven, som gjør at langt færre vil trenge å ta de risikable prøvene og dermed måtte utsette fosteret og seg selv for fare.

 

La oss kalle en spade for en spade, Høie. Vi mener begge at de 4000 kvinnene som i dag har et tilbud om fosterdiagnostikk, fortsatt skal ha det. Navnet på B’en vil ikke endre hvor mange som finner ut om fosteret har et kromosomavvik eller ei. Hvordan budskapet finner veien er ikke det som vil påvirke familiens valg om å beholde fosteret eller ikke. Men flere vil unngå å miste barnet i magen unødvendig, nå som man får lov å ta NIPT. Det er bra at du falt ned på rett avgjørelse om å tillate NIPT.

 

Det du skylder norske gravide en forklaring på, er hvorfor de må ta en omvei med en svakere blodprøve før de kan tilbys prøven med det presise svaret? Hva er ditt belegg for påstanden om at flere vil ta abort hvis man blir tilbudt NIPT først?

 

For NIPT er – som du godt vet Høie –  ment å avdekke akkurat det samme som dagens blodprøve. Den gjør det bare mer presist. Det er ikke riktig at det nå blir færre tester. Det blir snarere flere, og det vil ta lengre tid før kvinnen får svar, som igjen betyr at den gravide må være urolig lenger.

 

Som kvinne og mor må jeg nesten spørre ministeren om han har tenkt over hva han utsetter gravide for med et slik unødig langvarig testregime? Og har han reflektert over hvordan ordbruken oppleves av en gravid kvinne som beskyldes for å være på «downs-jakt» ved å takke ja til et offentlig helsetilbud? Jeg frykter at svaret er nei. Det er skammelig fra en ansvarlig statsråd som smykker seg med at han vil «skape pasientens helsetjeneste».

 

Det er et uverdig politisk spill vi er vitne til i debatten om fosterdiagnostikk. Bent Høie har ikke foreslått noen begrensninger i rett til fosterdiagnostikk. Arbeiderpartiet har ikke foreslått noen utvidelse. Partiene våre er enige om at det er rett å tilby den sikre NIPT-testen.

 

Men Høie prøver å skape et kunstig inntrykk av at han har en strengere policy ved å legge inn unødvendige forsinkelser i pasientforløpet til den gravide.  Det Høie driver med her kalles valgkamp, og ingen burde ikke falle for det.

 

 

Ingvild Kjerkol (A)

Medlem av helse- og omsorgskomiteen Stortinget

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Sjelesørgeren Alf Gjøsund
av
Vebjørn Selbekk
21 dager siden / 5188 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
29 dager siden / 3173 visninger
Hva KRIK er og skal være
av
Bjørnulf Tveit Benestad
22 dager siden / 2338 visninger
Snevert om synd
av
Torunn Båtvik
29 dager siden / 2213 visninger
Støre-saken: Blodtåke i NRK
av
Vårt Land
19 dager siden / 1780 visninger
KRIK ved et veiskille
av
Øivind Benestad
23 dager siden / 1757 visninger
KRIKs spagat
av
Vårt Land
21 dager siden / 1740 visninger
En løsning som inkluderer
av
Berit Hustad Nilsen
16 dager siden / 1676 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere