Mats Reinholdtsen

Alder: 30
  RSS

Om Mats

Bare en vanlig disippel.

Følgere

Kreasjonisme eller Evolusjon?

Publisert rundt 2 måneder siden

Forteller bibelen oss at jorden ble laget på seks bokstavelige dager eller tok det tusenvis av år?

La ut et utkast tidligere ved et uhell. Her er et mer ferdigskrevet innlegg;


Jeg er som du sikkert allerede har forstått en bibeltro kristenfundamentalist og hvis det står i bibelen så er det for meg av høyere autoritet enn noen annen bok. Jeg har imidlertid lest at det er mulig å tro på bibelen og på evolusjon samtidig. Jeg klarer ikke helt å se hvordan det er mulig uten å legge godviljen til i fortolkningen.


I følge bibelen ble jorden skapt på seks dager og Gud hvilte den syvende. Likt vårt samfunn blir skapt i vår tid også. Jeg har derimot hørt teorier som forteller at det fikk tusen år mellom hver dag i bibelen. Kanskje også hundretusen år eller en million år. Det legges gjerne til et vers om at en dag for Gud er som tusen år.


Slik det står skrevet i bibelen kom både jorda og planter før sola og stjernene. Det er selvfølgelig et stort problem med tanke på fotosyntesen og at planter kan ikke leve uten sollys. Videre tenker jeg hvis liv har utviklet seg i millioner av år før mennesket kom på banen ville det bety at døden kom før synden. Det blir er et teologisk problem.

Evolusjon flyver samtidig i ansiktet på erosjon og entropi; Observasjonen av at ting går fra orden til kaos, står i motsetning til evolusjonens påstand om at ting går fra kaos mot orden.  Alt du trenger å gjøre er ingenting og alt vil sakte  men sikkert forvitre, kollapse, råtne og ruste. Ikke utvikle seg eller forbedres. Det er nettopp derfor vi bruker så mye energi på vedlikehold. De sier så at fra ett stort smell og en masse kaos har vi i etterkant fått alt den orden som vi kan observere og måle. Ved hjelp fysikk kan se at verden følger bestemte lover og ingenting er tilfeldig. All virke har en årsak. Å si at denne sofistikerte ordenen ble til ved ett stort bang, blir som å si at en Audi ble til ved en eksplosjon på Audi-fabrikken.

De sier kroppen kan utvikle og at dette står ikke mot entropien fordi kroppen er ikke et lukket system. Her er jeg uenig. Greit at vi tilfører mat og der av får energi, men hvis ikke kroppen hadde hatt mekanismer til å ta opp denne energien ville det være destruktivt å tilføre energi. Slik som solens energi ødelegger alt det den tilfører energi, bortsett fra fotosyntesen, som har en mekanisme som kan ta opp energien i fra sola og bruke den. Amerikanerne tilførte masse energi til Hirosjima en gang. Det ble lite utvikling av den energitilførselen. 


Likevel sies det at «enkle organismer» dukket opp (jeg ikke kalle noe som helst livsform for enkel) av en kosmisk suppe og utviklet seg fra A til Å. Selv om det ikke forklarer hvordan symbiotiske forhold kan eksistere, som at planter trenger nitrogen og vi trenger oxygen. Bier trenger blomster og blomster trenger bier osv. For ikke å nevne kroppen vår. Den er en enestående symbiose av deler hvor alle delene er avhengig av hverandre. Klart du kan leve uten visse ting som armer og ben. Du kan også leve med to hoder eller tre ben, men dette er ikke ny informasjon. DNA vet allerede hvordan den skal lage ben og hodet, slik at der finnes ingen tilfeller hvor det har dukket opp ny informasjon til kroppen.


Fra aper til mennesker og til alle mulige andre varianter av livsformer som i dag finnes både i havet, i lufta og på jorden har en celle utviklet seg over millioner av år. Dette blir som eventyret om prinsessen som kysset frosken slik at den ble en prins. Det er bare å legge til «millioner av år» så er det plutselig ikke et eventyr lenger. Her blir jeg sittende å gruble så jeg velger å rekke opp hånden for på nytt å stille noen kritiske spørsmål..


Hvis aper ble til mennesker; hvorfor finnes det ennå aper? Sluttet moderne aper å utvikle seg på et tidspunkt? For meg ser det ut til at aper, og for så vidt alle andre dyr, er ferdig utviklet. De jo ser hele ut.... Vi finner ikke ofte halvt utviklede mennesker eller dyr. Videre havner jeg i dilemmaer som hva utviklet de først av blodårer eller blodet eller hjertet? Hva utviklet seg først av munn og mage? Hvordan kan vi utviklet øyne før vi viste det var mulig å se? Flaks det var mat å spise. At den brune kua kan spise det grønne gresset og vi kan drikke den hvite melken og få proteiner til å gro det blonde håret. Fantastisk. Men vent, ikke bare utviklet det seg enn hannkjønn, men også hunnkjønn, på samme sted og de fikk barn. Det var da svært så flaks.


Når det gjelder en mutasjon er det som tidligere nevnt ikke ny informasjon, men mangel på informasjon og/eller ødelagt informasjon. Bakterier som blir resistente mot antibiotika, mangler de egenskaper som gjør at antibiotika fungerer. Eks. på en mutasjon kan være at du mangler armer. Det er kanskje positivt mangle armer hvis noen ønsker å sette håndjern på deg, men i de fleste tilfeller vil det å mangle armer mangelen være en svakhet som går på bekostning av andre egenskaper.

Hvis skapelsen var moden der i mot, ville vi enkelt kunne forklare symbiosen og erosjon. Entropi og ikke minst kunne svare på spørsmålet om hva kom først av høna eller egget? Adam og Eva var aldri barn. De var voksne og hagen var moden ved skapelsen. Svaret i følge bibelen er høna. Siden den gang verden ble skapt har den falt mot kaos. I tillegg har vi aldri observert at noe dyr produserer et annet dyr enn seg selv. Bonden har i tusenvis av år vært avhengig av at når han parrer suene, kommer der en ny sau. På samme måte har de vært avhengig av at når de planter korn er det også korn som vokser opp av jorda.

Faktumet at nostalgi eksisterer kan være et tegn på at ting faktisk var bedre før i tiden. Uansett for meg er å svaret «Gud» bedre enn svaret «Vet ikke». Jeg vil anbefale alle å lytte til kreasjonister sin tolkning av verden med et åpent sin som kontrast til denne evolusjonsteorien. På skolen lærte jeg aldri at det i det hele tarr fantes en fullstendig kreasjonsteori. Dette tok selvfølgelif livet av min gudstro i mange år før jeg etterhvert fant et seminar om kreasjon av en mann ved navn Kent Hovind på YouTube. Det er viktig å vite begge sider for å kunne drøfte og å gjøre seg gode konklusjoner.

Gå til innlegget

Kreasjonisme eller Evolusjon.

Publisert rundt 2 måneder siden

Forteller bibelen oss at jorden ble laget på seks bokstavelige dager eller tok det tusenvis av år?

Jeg er selvfølgelig en bibeltro kristenfundamentalist og hvis det står i bibelen så er av høyere autoritet enn noe annen bok. Jeg har imidlertid lest at det er mulig å tro på bibelen og på evolusjon samtidig. Jeg klarer ikke helt å se hvordan det er mulig uten å legge godviljen til i fortolkningen.


I følge bibelen ble jorden skapt på seks dager og Gud hvilte den syvende. Likt vårt samfunn blir skapt i vår tid også. Jeg har derimot hørt teorier som forteller at det fikk tusen år mellom hver dag i bibelen. Kanskje også hundretusen år eller en million år. Det legges gjerne til et vers om at en dag for Gud er som tusen år.


Slik det står skrevet i bibelen kom både jorda og plantene før sola og stjernene. Det er selvfølgelig et problem med tanke på fotosyntesen. Hvis liv har utviklet seg i millioner av år før mennesket kom på banen ville det bety at døden kom før synden. Det blir er et teologisk problem.

Evolusjon flyver litt i ansiktet på erosjon og antropologi; Observasjonen av at ting går fra orden til kaos, står i motsetning av at ting går kaos mot orden.  Alt du trenger å gjøre er ingenting og alt vil sakte forvitre, råtne og ruste. Ikke utvikle eller forbedre. De sier ved hjelp av ett stort smell og mye kaos har vi fått alt orden som fysikken viser seg å følge bestemte lover. Det blir som å si at en Audi ble til ved en eksplosjon på Audi-fabrikken. 


Likevel enkle organismer», jeg ville være nølende med å kalle noe som helst livsform for enkel, dukket opp av en kosmisk suppe og utviklet seg fra A til Å. Selv om det ikke forklarer hvordan symbiotiske forhold kan eksistere, som at planter trenger nitrogen og vi trenger oxygen. Bier trenger blomster og blomster trenger bier osv.


Fra aper til mennesker og alle mulige andre varianter av livsformer som i dag finnes både i havet, i lufta og på jorden har utviklet seg over millioner av år. Her blir jeg sittende å gruble så jeg velger å rekker opp hånden for på nytt å stille noen spørsmål..


Hvis aper ble til mennesker, hvorfor finnes det ennå aper? Sluttet kanskje moderne aper å utvikle seg på et tidspunkt? For meg ser det ut til at aper og alle for så vidt andre dyr er ferdig utviklet. De jo ser hele ut.... Vi finner ikke ofte halvt utviklede mennesker eller dyr. Videre havner jeg i dilemmaer som hva utviklet de først av blodårer eller blodet eller hjertet? Hva utviklet seg først av munn og mage? Hvordan kan vi utviklet øyne før vi viste det var mulig å se? Flaks det var mat å spise. At den brune kua kan spise det grønne gresset og vi kan drikke den hvite melken og få proteiner til å gro det blonde håret. Fantastisk. Men vent, ikke bare utviklet det seg enn hannkjønn, men også hunnkjønn, på samme sted og de fikk barn. Det var svært flaks.


Som regel er en mutasjon ikke ny informasjon, men mangel på informasjon og/eller ødelagt informasjon. Bakterier som blir resistente mot antibiotika, mangler de egenskaper som gjør at antibiotika fungerer. Eks. på en mutasjon kan være at du mangler armer. Det er kanskje positivt mangle armer hvis noen ønsker å sette håndjern på deg, men i de fleste tilfeller vil det å mangle armer mangelen være en svakhet som går på bekostning av andre egenskaper.

Hvis skapelsen var moden og fullstendig der i mot, ville vi enkelt kunne forklare symbiosen og antropologi. Adam og Eva var aldri barn. De var voksne og hagen var moden ved skapelsen. Svaret på hva kom først av høna eller egget, er høna i følge bibelen. Siden den gang har verden falt mot går mot kaos. Faktumet at nostalgi eksisterer kan være et tegn på at ting faktisk var bedre før i tiden. Uansett for meg er å svaret «Gud» bedre enn svaret «Vet ikke».


Gå til innlegget

Kommer alle til himmelen?

Publisert rundt 2 måneder siden

Jeg ramlet over ett gammelt innlegg om Biskopens uttalelser; Alle kommer til himmelen... Dette fikk meg til å øyeblikkelig lage en bruker for å delta i debatten.

Ja, jeg forstår det finnes flere mennesker enn meg her i verden og at disse menneskene nødvendigvis ikke tenker det samme som meg. Heldigvis.. Mye mulig jeg er ført vill, men jeg stiller ett stort spørsmålstegn ved denne teologien som sier at alle kommer til himmelen. Og at vi ikke lengre kan dømmes til evig fortapelse? 


Det er selvfølgelig ikke Guds ønske at noen som helst skal havne i helvete. Tvert i mot, ønsker han at alle skal bli reddet fra evig fortapelse og bli frelst.

Den Gud som jeg tilber er absolutt. Det vil si at han dømmer absolutt all synd på absolutt samme måte, fordi han er absolutt rettferdig. Ingen kan komme til himmelen med synd fordi i himmelen finnes ikke syndere. Straffen for synd er døden.


Samtidig som Gud er absolutt rettferdig er også Guds nåde absolutt. Det var nettopp derfor Jesus døde på korset. Det var en gave av Gud som selv tok på seg vår straff og betalte prisen av hele verdens synder, imens vi enda var syndere. Denne gaven er gratis for alle som har tro. Dette skjer ved at vi bekjenner med vår munn og tror med vårt hjerte at Jesus døde for våre synder.

 

Ingen kommer til himmelen uten at de kommer igjennom Jesus. Etter trosbekjennelsen blir vi fylt med den hellige ånd som gjør oss gradvis salige og mer lik Jesus. Vi blir aldri helt perfekt, helt uten synd. Bare gud er helt perfekt, helt uten synd. Jesus er det perfekte mennesket. Jesus er Gud kommet til verden i kjøtt og blod.


Dette er de gode nyhetene. Vi er alle syndere, men vi kan alle få forlatelse. Veien til himmelen er smal og porten er liten. Jeg blir litt redd for hva utfallet kan bli om vi slutter å forkynne og å hjelpe mennesker til å tro på Jesus. Det finnes millioner av mennesker som ikke kommer til himmelen, fordi de ikke velger å tro på at sannheten kan redde dem. For det er igjennom tro vi blir reddet, det er igjennom å høre budskapet vi tror, og budskapet er Guds Ord, budskapet om Jesus Kristus.


Dette er min oppfatning, mulig slik teologi ikke gjelder nå lengre i vår moderne tid?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
9 dager siden / 2960 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1859 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
6 dager siden / 1570 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
6 dager siden / 1081 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
12 dager siden / 1061 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
17 dager siden / 637 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere