Reidar Holtet

Alder: 80
  RSS

Om Reidar

Følgere

Høyre er ugjenkjennelig

Publisert 5 dager siden

Dagens oppslag på nettet er at kommunalminister Nikolai Astrup (H) vil endre flaggloven. Han sier at den er utdatert siden den ikke tillater at kommunene fritt kan heise homoflagget på sine flaggstenger. Han sier at Pride representerer samfunnets mangfold, og at de står for verdier han vil fremme.

Han unnlater å si at budskapet til Pride ikke er mangfold i sin alminnelighet. Nei, det er kun seksuelt mangfold som er budskapet til foreningen FRI som er arrangøren av Pride-paradene. Vet ikke Astrup og Høyre dette?

Han sier at kommunene bør få kunne markere verdiene som Pride står for uten at lovverket skal stå i veien for det. Han sier videre at Pride  ”…har bidratt til å bryte normer i samfunnet”. Har det blitt god Høyre-politikk nå?

Han synes altså at dette er prisverdig, og vil av den grunn endre flaggloven. Hvilke andre verdier står disse for, som Astrup bifaller? Jo, de står for å oppløse den normale familien, de ønsker fri sex-utfoldelse uavhengig av kjønn og relasjoner, de vil tillate kjøp- og salg av sex, de vil legalisere polygami, de er for planlagt farløshet og morløshet for barn, de er for å innføre flere kjønn enn de biologiske, osv. De er kort sagt forkjempere for et normløst samfunn på det seksuelle og familiemessige plan, og for kjønns-anarki. Dette bør alle som planlegger å delta i Pride-parader merke seg. Ved deltagelse i toget støtter de denne ideologien, uansett hvilken fane de går under. Det er i grunnen bare dumskap som kvalifiserer for deltagelse i Pride-parader.

Dette synes altså statsråden er verdier vi skal støtte, til og med ved å endre flaggloven. Høyre er ikke til å kjenne igjen som noe i nærheten av et verdikonservativt parti. Vi har jo sett det lenge. Høyre i regjering er for eksempel primus motor for at alle fra barnsben av skal kunne skifte kjønn ved å sende en melding på nettet til en statlig etat. Det er helt hårreisende.

Det er dessverre vel kjent at alternativet til dagens regjering, nemlig fra Ap og den øvrige venstresiden, er om mulig enda verre på dette området. Vi velgere er i en kattepine når det gjelder partienes verdier, men at Høyre skulle synke ned på dette nivået var utrolig for få år siden. Jeg håper de får merke det ved valget neste år.


Gå til innlegget

Dagsnytt 18

Publisert rundt 2 måneder siden

Kunnskapsløst i Dagsnytt 18, som 30 april hadde et selsomt innslag om konflikten i Midtøsten.

Ap-politiker Anniken Huitfeldt og NRK’s korrespondent Kristin Solberg fikk gjentatte ganger komme med sine feilaktige påstander om ”Israels brudd på folkeretten”, og at de bedriver ”ulovlig okkupasjon” av Vestbredden. Det selsomme var at programleder Sigrid Sollund ikke én gang stilte dem spørsmål om hvor i folkeretten de finner belegg for sine påstander.  Det tyder på kunnskapsløshet hos alle tre. Da heller ikke Høyres Michael Tetzschner var på høyden denne gangen, ble det hele ganske pinlig.

Enda verre ble det da Anniken Huitfeldt upåtalt fikk sammenligne Sovjets annektering av sine naboland etter 2. verdenskrig med Israels eventuelle annektering av Vestbredden og Jordandalen. Visste ingen i studio at begge disse områdene er en del av Israel etter folkeretten? Kjente de ikke til at Vestbredden lovlig ble gjenerobret fra Jordan i 1967 etter 19 års ulovlig okkupasjon, og at Israel anvender gjeldende folkerett etter fredstraktaten mellom Jordan og Israel fra 1994? Vet ikke NRK’s korrespondent det heller? Det er faktisk ikke en annektering som forestår, men Israels erklæring om å etablere suverenitet over eget landområde. Jordandalen grenset mot Syria som ble drevet tilbake over Golan i 1967, og er lovlig ”okkupert” av Israel i påvente av en fredsavtale med Syria.

Historien i kortversjon er følgende:

FN’s delingsplan i 1947 for det gjenværende britiske mandatområdet ble forkastet av araberne, og bortfalt. Da Israel 14. mai 1948, i samsvar med FN’s delingsplan, proklamerte sin egen stat, ble de straks overfalt av arméer fra fem arabiske land uten at de greide å knekke den nye staten. Den 24. mai ble det inngått våpenhvile. Da var situasjonen at Jordan ble stående som okkupant på Vestbredden, Israels land etter folkeretten. Dette ble gjenopprettet etter Israels forsvarskrig i 1967, da de gjenerobret Vestbredden, stadfestet som folkerett etter nevnte fredstraktat i 1994.

Det deltakerne i Dagsnytt 18 betegnet som ”Israels ulovlige okkupasjon” er feil. Hvis det overhode kan betegnes som okkupasjon, så er den lovlig i påvente av en fredsavtale som palestinerne ikke er interessert i å inngå. For dem er Israels utslettelse eneste mål. BDS-aksjonen med boikott av israelske varer er moderne utslag av antisemittisme. Da alle deltakerne i nevnte program aksepterte utsagnet ”ulovlig okkupasjon”, så viste de en skremmende kunnskapsløshet. For å komme videre i fredsprosessen snakket alle om å legge maksimalt press på Israel, uten å nevne motpartens aggresjon og terror. Selv Michael Tetzschner bommet kraftig der. Det var merkelig og særdeles skuffende. Programmet var ubalansert, med Kristin Solberg og Anniken Huitfeldt mot en passiv Michael Tetzschner.

Kommer det en beklagelse fra NRK?

Reidar Holtet

Gå til innlegget

Magelssen og KFUM feiler om boikott. Igjen.

Publisert 7 måneder siden

Det er velkjent at Øystein Magelssen og Fredrik Glad-Gjernes i KFUM er Israel-kritiske, men det får da være måte på feilinformasjon som i Vårt Land 11. ds. En ting er at de vil skade Israels økonomi, og samtidig frata palestinerne de arbeidsplassene Israel gir dem, ved å oppfordre til boikott av israelske varer. En annen ting er at de farer med usannheter for å oppnå det. Det er ukristelig.

De påstår at Israels bryter menneskerettighetene og internasjonal lov ved sin okkupasjon og tillatelse av bosettinger på Vestbredden. De sier til og med at Israel driver en aktiv ekspansjonspolitikk. Alt dette er feilinformasjon, og de burde vite bedre. Eksempelvis er okkupasjonen  fullt lovlig etter krigens regler, det vet alle som ønsker å vite.

Det er underlig at de fortsatt får komme med slike påstander uten krav om dokumentasjon.

Hvilke menneskerettigheter bryter de? Hvilken lov er okkupasjonen et brudd på? Hva er ulovlig med bosettingene?

Det er umulig å få svar på disse spørsmålene fra Israels kritikere og fiender, og de kan bare ukritisk gjenta påstandene fordi det er uten risiko i vårt samfunn. De vet at om de kreves til regnskap for dem, så er det bare å tie det i hjel. Det har de myndighetenes støtte til. Jeg har selv forgjeves prøvd å få svar på dette fra utenriksministeren, men hun er fullstendig taus.

For øvrig: Folkeretten forbyr å diskriminere personer på grunnlag av rase eller etnisitet. Hvorfor er de ikke heller opptatt av at palestinernes president Abbas konsekvent vil bryte folkeretten ved å insistere på at ingen jøder får bo i en palestinsk stat på Vestbredden? Da ville de kanskje bidra til fred. Nå gjør de det motsatte ved falske anklager mot Israel til skade for landets og palestinernes økonomi. Fakta er underordnet når det skader Israel.

Gå til innlegget

KIRKERÅDSLEDERENS NYE INNSIKT

Publisert 8 måneder siden

På første side i Vårt Land for en ukes tid siden kom kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum med et oppsiktsvekkende utsagn.


Hun sa: ”Det er ikke sant at Gud ikke liker homofili.” Hvor har hun den kunnskapen fra? I bibelen står nemlig det stikk motsatte. Der står det at de som lever ut sin homofili ikke skal arve Guds rike. Det er grunn til å etterspørre hvor hun henter dekning for sin påstand fra? Jeg forventer at lederen for kirkens høyeste myndighet snakker sant. Det gjør hun ikke her.

Videre sier hun i artikkelen inne i avisen at hun ”bare får lyst til å rope og skrike” angående debatten om homofili, nemlig fordi den ikke betingelsesløst applauderer homofilt samliv. Tenk om vi i stedet hadde hatt en kirkeledelse som hadde ropt og skreket i fortvilelse over at det norske folk kaster vrak på bibelens gode budskap om ekteskap og familie! Hun gjør det motsatte, hun forsvarer avkristningen av samfunnet på dette avgjørende viktige området. Den normale familien med mor, far og barn, selve grunnenheten i samfunnet slik den til alle tider og alle steder har fremstått, burde fremelskes og fremsnakkes. Kirkerådslederen gjør det motsatte.

Hvordan har vi klart å få til en slik kirkeledelse? Jo, det er et resultat av at det politisk er forlangt av kirken at den skulle få sin frihet under forutsetning av en demokratisk  beslutningsprosess angående kirkens lære, nemlig i Kirkemøtet. Politikerne har med vitende og vilje vedtatt dette som en forutsetning for å skille stat og kirke, og kirkens ledelse har ikke forstått konsekvensene av hva de har akseptert av politisk innblanding i kirken. Nå er det trolig for sent. Det forhold at biskopene Fiske og Veiteberg er heiagjeng for denne utglidningen og familieforvirringen er minst like illevarslende, og at ingen andre av biskopene protesterer er uforståelig. Det ser ut til at de blir populister og opportunister alle sammen så snart de får bispekappen på. Hvor er de ”konservative” biskopene? Er det bare anførselstegnene igjen av dere?

Det siste nå er at statsminister Erna Solberg har tatt på seg rollen som skriftlærd. Hun sa i spørretimen sist onsdag at  ”det er horribelt at kirkesamfunn definerer homofili som synd.” Det er å håpe at kirkeledere tar til motmæle, men jeg har mine tvil. Mange sier at KrF ikke må blande politikk og kristendom, i betydningen å fremme kristne standpunkter med bibelsk begrunnelse. Jo, det bør de etter min mening absolutt gjøre med god samvittighet og åpent sinn når selveste statsministeren til de grader blander seg inn i kirkens lære- og trosgrunnlag. En ting er at hun åpenbarer sin totale mangel på innsikt i dette bibelske anliggende, men at hun sier noe slikt i åpen Stortingsdebatt er, ja nettopp, helt horribelt.   

Er det snart noen i kirkelig eller politisk posisjon som ser skriften på veggen?

Drammen 14.11.2019

Reidar Holtet

Gå til innlegget

Kristne leder svikter

Publisert 8 måneder siden

Det var trist å lese Kjell Marksets artikkel på verdidebatt.no 22. oktober. Han er grunnleggeren av KRIK, kristen idrettskontakt, og skulle stå som en stødig leder av dette nettverket.

Det har han gjort til nå så vidt jeg har sett, men så svikter han når det drar seg til i den aktuelle debatten om homofili, hvem som kan være ledere på leirer osv. etter at ny leder har ønsket å endre spillereglene.

Den nye generalsekretæren Silje Kvamme Bjørndal vil endre reglene om at samboende og de som lever i homofilt samliv ikke kan være ledere i organisasjonen, og får støtte av Markset. I den nevnte artikkelen skriver han så fint om å holde fram ekteskapet mellom mann og kvinne som Guds gode ordning og om sømmelig adferd. Men, så på slutten av innlegget slår han kontra, og støtter endringsforslaget om å gå bort fra dette. Hvordan han får sømmelighet til å harmonere med det som bibelen kaller usømmelighet, utukt og vanærende lidenskaper er en gåte.

Det er menneskelig sett forståelig at han snur kappen etter vinden i en tid da et samlet bispemøte gjør det samme. Det skal mot og integritet til å stå oppreist i stormen når kirkens toppledelse ikke klarer det. Jeg trodde imidlertid at Markset hadde ryggrad til det, men der tok jeg dessverre feil. Her gjelder det å være politisk korrekt. Opportunisme er aldri vakkert, men nå er det svikt så det holder over hele linjen.

All honnør til idrettsprofilen Andreas Håtveit som protesterer. Han bør få støtte i stedet for å bli dolket i ryggen av sine egne. Sosiale medier er meget stygge i sine omtaler og karakteristikker av ham. De er så fulle av intoleranse og grove utsagn at de ikke kan siteres i en anstendig debatt. Jeg håper han står løpet ut slik han har gjort i idretten, og at mange gir ham støtte i kampen for det bibelske syn på ekteskapet som eneste kristne standpunkt, også i en tid som denne. Generalforsamlingen i november har et stort ansvar.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
16 dager siden / 1456 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
rundt 1 måned siden / 1284 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
26 dager siden / 1281 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
6 dager siden / 822 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
2 dager siden / 820 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
25 dager siden / 560 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere