Hilde Frafjord Johnson

Alder: 56
  RSS

Om Hilde

Følgere

Den stille revolusjonen

Publisert over 1 år siden

Det pågår en stille revolusjon. Viktige verdier som menneske­verd og likeverd og grunnleggende rettsstatsprinsipper er i spill.

Mens vi nyter en fantastisk sommer sammen med vår nære familie, pågår marerittet i USA: Hundrevis av barn holdes­ fortsatt internert mens det letes etter ­foreldrene. Sist uke meldte myndighetene at 463 foreldre allerede er deportert – uten barna sine.

I en rekke tilfeller var foreldrene ikke klar over at barna ikke ville følge etter. Dermed kan Trump-administrasjonen ha bidratt til en permanent atskillelse av barn og foreldre og i praksis gjort mange barn foreldreløse.

Bakgrunnen var «null-toleranse»-­politikken for migranter fra Mexico til USA, der en valgte å separere og internere tusenvis av barn. Det var reaksjonene i amerikansk opinion og i Kongressen som førte til at president Trump til slutt stanset separasjonene.

Gjenforening har imidlertid vist seg vanskelig. Splittelsespolitikken ble gjennomført uten prosedyrer for å kunne spore­ barn og foreldre. Resultatet var byråkratisk kaos. Fortsatt finner ikke amerikansk myndigheter foreldrene til over 750 barn.

Flere steder. 

Dette er det foreløpig siste og grelleste eksemplet på hva som er i ferd med å skje: Det pågår en stille revolusjon. Viktige verdier som menneskeverd og ­likeverd og grunnleggende rettsstatsprinsipper er i spill. Handlinger som før ble ansett som moralsk uakseptable av en vestlig regjering, blir nå gjennomført. Det gjelder særlig i land der høyrepopulismen har fått fotfeste. Men det skjer også ellers, først og fremst knyttet til innvandring.

Ta Storbritannia. 

Den såkalte Wind­rush-generasjonen var nylig i ferd med å bli deportert til de vest-indiske øyene i Karibien. De ble hentet til England for å hjelpe med å bygge opp landet etter 2. verdenskrig. De fikk en egen oppholdstillatelse og pass fra Det Britiske Samveldet.

Tidlig i år bestemte innenriksdepartementet plutselig at alle som hadde oppholdstillatelse som borgere av Samveldet før 1971 ikke lenger hadde rett til å oppholde seg i landet, rett til pensjon, helsehjelp. Det kunne berøre så mange som 60.000 mennesker. De hadde plutselig ingen rettigheter lenger, og de skulle ut.

Det ble skandale. 

Heldigvis var det nok rettsfølelse og anstendighet i det britiske­ folk: De som hadde bygget opp landet igjen skulle ikke kastes ut. Gamle rettsstatsprinsipper skulle holdes i hevd. Til slutt måtte statsminister Theresa May gå til Underhuset og be Windrush-generasjonen offentlig om unnskyldning.

Et verdivalg. 

Ta Norge og tilbakekallelse av norsk statsborgerskap. Dette er en av de sterkeste reaksjonene i norsk straffe­lov, og forbindes gjerne med landsforræderi. Nå gjaldt det plutselig mennesker som hadde bodd i landet i 15 – 30 år. De fikk brev fra UDI om at de ikke lenger var norske statsborgere og måtte ut av landet. En del av dem var født i Norge. En feil opplysning (eller flere) som en selv, foreldre eller besteforeldre var skyldig i førte til at de mistet statsborgerskapet. Flere hadde bodd lenger i landet enn meg – som attpåtil ikke er født her.

Dette strider mot grunnleggende rettsprinsipper. Lover skal ikke ha tilbakevirkende kraft. Og man skal ikke straffes for andres overtredelser; de arves ikke i nye generasjoner. Selv om Stortinget sørget for at slike beslutninger kun kan fattes av domstolene, hersker det fortsatt usikkerhet rundt flere av statsborgerskapssakene.

Og nå hører vi at mellom 6.000 og 7.000 mennesker kan få sin oppholdstillatelse trukket tilbake, blant dem også mange flyktninger. Det finnes sikkert enkeltsaker å ta tak i, men fortsatt må prinsippet om at lover ikke skal ha tilbakevirkende kraft gjelde. Fokus på retur av spesifikke nasjonaliteter kan også skape stor usikkerhet. En kan rykke opp familier ved roten, splitte dem og risikere å undergrave integreringen for de mange. En kan dessuten ta feil i landanalysen og sende mennesker tilbake til nye fluktsituasjoner. At UDI og Landinfo karakteriserer situasjonen i Afghanistan som trygg er for eksempel foruroligende.

Sakte, men sikkert endres holdninger og politikk i flere og flere land, uten store protester, også hos oss. Den stille revolusjonen kan endre oss alle – om vi ikke selv endrer den. Da må vi ta til motmæle. Verdivalget er vårt.

Trykket i Vårt Land 31. juli 2018 i spalten Overblikk. 

Gå til innlegget

Keiserens nye klær i Sør-Sudan

Publisert over 1 år siden

Vi går mot en skjebnetid for Sør-Sudan. Og først etterpå vet vi om det er noe å feire.

Verden vil bedras. Internasjonale medier – og Vårt Land – rapporterte i forrige uke om en fredsavtale for Sør-Sudan. Det ville vært fantastisk om det var sant. Men det er det ikke. Dette var keiserens nye klær. Derfor var det ingen jubel blant sørsudanerne. Folket i Sør-Sudan er tvert imot opprørt og oppgitt. De skjønner dette. 

I beste fall. 

Norge burde også skjønt det og ikke vært med på en uttalelse fra Troika-landene (USA, Storbritannia og Norge) der en ser ut til å ta «avtalen» for god fisk med krav til hvordan den skal forvaltes. I beste fall vil intensjonserklæringen undertegnet av Salva Kiir og Riek Machar i Khartoum få mer fart på fredsbestrebelsene. 

Men først er det mest sannsynlig at det kommer en krise. 

Det er ikke klokt å gjøre opp regning uten vert. En ting er at de avgjørende spørsmålene fortsatt er uløst. Dette gjelder sikkerhet og politisk maktdeling, altså hvem som skal styre landet i en overgangsperiode og hvordan. Det er disse spørsmålene som har vært stridens kjerne fram til nå. I intensjonserklæringen forpliktet en seg kun til å forhandle videre om dette. En annen er at hele den øvrige opposisjonen i en pressemelding har erklært at de er tatt til inntekt for en enighet de ikke stiller seg bak. 

Uten fremgang. 

Hvorfor så denne gladmeldingen? Toppmøtet i den Afrikanske Union finner sted nå, 1.– 2. juli. Regionale ledere som har ansvaret for fredsforhandlingene for Sør-Sudan hadde behov for å vise resultater. Det var pinlig å komme til AU uten noen fremgang. Ellers kunne de risikere at andre fikk mandat til å overta de resultatløse forhandlingene. 

Tiden er nemlig knapp. Salva Kiirs mandat som president går ut 17. august, og han vil da regjere uten legitimitet. Innen da må en løsning for en overgangsregjering på plass. Mens ledere som Ugandas president Museveni helst ser at Salva Kiir fortsetter som president og gis et nytt mandat, av ren egeninteresse, har flere andre fått nok. De ønsker en ny regjering i Juba, - uten at noen gir offentlig uttrykk for slikt. 

Sjelden smart. 

Nabolandene har dessuten ulike strategiske interesser i SørSudan. Derfor har de også vært uenige om strategien for fredsforhandlingene. Dette er en viktig grunn til at forhandlingene har stått i stampe og ikke kommet videre. Å la naboland ha direkte ansvar for fredsforhandlinger er sjelden smart. 

Møtet i Khartoum var et siste forsøk på å få til resultater før AU-toppmøtet. Samtidig hadde president Bashir behov for å innkassere en diplomatisk seier. Sudan er dessuten i økonomisk krise og har behov for en stabil nabo i sør som kan sikre dem mer oljeinntekter, i tråd med avtalen dem imellom. Derfor var det å få i gang oljeproduksjonen på flere felt i Sør-Sudan en vesentlig del av intensjonserklæringen. 

Nå er alle parter, opprørsgrupper og hele den politiske opposisjonen samlet i Khartoum for å forhandle videre. Når partene skal hamre ut detaljene på sikkerhet og politisk maktdeling, vil krisen komme. For der er de rykende uenige. Mens regjeringen i Juba vil at president Kiir skal fortsette, vil alle andre opposisjonsgrupper at han skal gå av og få en ny overgangsregjering på plass. 

Det er mulig. 

Mens noen ønsker at regjeringen skal bestå av teknokrater og at ingen parter i borgerkrigen skal sitte i regjeringen, er andre mer opptatt av en rettferdig maktdeling. Det er mulig å komme til enighet her, men hovedspørsmålet er altså hva som skjer på toppen og viljen til gjennomgripende reform. 

Salva Kiir har sittet ved makten i SørSudan siden John Garangs død, den suverene frigjøringslederen for SPLM/A, i 2005. Men Kiirs maktbase er nå blitt så begrenset at selv hans egen etniske gruppe ikke fullt ut støtter hans lederskap. Det store spørsmålet er hva som skjer de neste seks ukene. Enten fortsetter samtalene og borgerkrigen, med en president som ikke har legitimitet, eller vi kan oppleve at den Afrikanske Union trer inn på arenaen og bidrar til å finne en løsning i siste sving.

Trykket i Vårt Land 3. juli 2018 i spalten Overblikk.

Gå til innlegget

Selvgodhetens svøpe

Publisert over 1 år siden

Den norske kombinasjonen av beskjedenhet og selvtilfredshet gjør det vanskelig å bli kjent med oss.

For de fleste i verden er ikke Norge en mektig oljenasjon, en humanitær stormakt eller verdens beste land å bo i. De har ikke engang hørt om landet. Og de lever sine liv i beste velgående – uten å ta skade av det. Det kan synes utrolig for oss nordmenn. 

Overlegen andre. 

Og et flertall av oss, 58 prosent, mener altså at vår kultur er overlegen andre kulturer. Kanskje det er derfor nordmenn søker til sine egne? Vi klumper oss sammen, enten vi er på en internasjonal konferanse, eller vi utvandrer. Den norske kolonien i Brooklyn var velkjent. Jeg har besøkt flere «Little Norway-er» rundt omkring i verden. Og nå finner vi det samme på Solkysten i Spania. Der lever nordmenn uten å snakke spansk, med brunost til frokost, kjøttkaker til middag, norske venner, norske vaner, norsk lege og norsk prest. Og så vidt jeg vet – et lokallag av Frp. 

Når våre nye landsmenn gjør det samme på Grønland i Oslo, vekker det stor bekymring. Da heter det ghetto, eller parallellsamfunn. Og det liker vi ikke. Men kan det være en grunn til at de finner sammen? Gjør vår tilbakeholdne natur det vanskelig å bli kjent med oss?

Undrer meg. 

Jeg har brukt mye tid på å analysere norsk kultur - gjennom egne erfaringer og som sosialantropolog. Jeg hadde min barndom på det afrikanske kontinentet og har bodd lengre i utlandet enn dem som nylig ble fratatt sine norske statsborgerskap. Det har vært mye å undre seg over. 

På den ene siden preges norsk kultur av beskjedenhet. Vi vet at Norge er et lite land i verden, som Lars Korvald i sin tid uttrykte det. Vi vet at stormaktene er i en annen divisjon, og vi prøver ikke å være større enn vi er. Norsk kultur er utpreget egalitær, konensusbasert, preges av betydelig konformitet og – ikke minst tilbakeholdenhet. Sosialantropologer som har studert norsk kultur er enige om det.

Vi er rett og slett litt beskjedne. Men på den andre siden har mange utlendinger som har flyttet til Norge merket seg noe annet. De er amerikanere, meksikanere, briter, belgiere, rwandesere og mer til. De er glade for å være i Norge, og opplever et velorganisert velferdssamfunn. Men, det er noe med det at nordmenn føler at de er bedre enn andre. Og jeg merker at det plager dem. Denne følelsen av at Norge er et bedre land i verden.

Høye tanker. 

Det er ikke noe særegent norsk å ha litt høye tanker om eget land og egen kultur. Det finner vi i mange land. Men ubehaget mange føler på er altså denne litt bramfrie norske selvgodheten. Derfor var jeg ikke overrasket over Pew-undersøkelsen som nettopp ble offentliggjort, der nordmenn skilte seg ut fra alle andre vest-europeere med sin selvgodhet. Utlendinger i Norge ble nok ikke overrasket de, heller. 

En europeer som hadde bodd i fem land og som kunne like mange språk, sa at Norge var det desidert vanskeligste landet å få venner i. Utlendinger blir venner med hverandre, men veldig få med nordmenn. Er vi så tilfredse med oss selv at vi ikke ser behov for å bli venn med og lære av andre? 

Av og til ser vi også ut til å ha glemt vår egen historie. Glemt at mange som kommer hit er fra tusenårige sivilisasjoner med filosofi, poesi og litteratur - da vi fortsatt risset i runer. Glemt at vi har stått med lua i handa selv. Glemt at vi hadde kjempeflaks med delingen av kontinentalsokkelen. 

En beskjeden mann. 

Ja, vi har gjort veldig mye riktig i dette landet. Men det var en spesialrådgiver fra Irak som var pioneren for norsk oljeforvaltning. Al-Kasim Farouk hadde lang fartstid som oljeekspert da han kom hit. Uten hans innsats hadde mye vært annerledes. Farouk er en meget beskjeden og ydmyk mann. Han bor her fortsatt. Farouk ville vært en superhelt i de fleste andre land. Men i Norge er det bare Kongen som har gjort krus på ham med sin medalje. 

Etter ti år i utlendighet kom jeg tilbake til et Norge som var litt mer åpent, litt mindre bramfritt og litt mer i stand til å lære av andre. Vi er på rett vei. Om nye ti år håper jeg at selvgodheten ikke lenger er et norsk særtrekk og at det er flere som Farouk som har fått sjansen til å lære oss viktige ting, og som hylles for det av oss alle.

Trykket i Vårt land 5. juni 2018 i spalten Overblikk. 

Gå til innlegget

Lange skygger over demokratiet

Publisert over 1 år siden

Demokratiet er ikke sterkere enn det vi gjør det til – i fellesskap.

FOR NOE UKER siden ble det klart at USA for andre år på rad ikke lenger kvalifiserer til betegnelsen «fullt demokrati». Amerikanernes demokrati ansees som svært mangelfullt, og karakteriseres som «flawed» i rapporten «Democracy Index». Dette er en rapport utarbeidet av det anerkjente Economist Intelligence Unit, som overvåker demokrati-utviklingen globalt i henhold til 60 indikatorer. Deres siste rapport er dyster lesning.

Feil retning. Mer enn halvparten av landene som vurderes er blitt mindre demokratiske de siste to årene. Det går altså i feil retning. Utviklingen i USA er med andre ord del av en global trend. En viktig indikator er domstolenes uavhengighet og pressefriheten. Ta situasjonen i Tyrkia. Den er blitt forverret etter kuppforsøket i 2016. Flere journalister er fengslet her enn av noen annen demokratisk valgt regjering, og de får ingen rettferdig rettergang. En FN-rapport slår fast at 177 medier er blitt stengt av tyrkiske myndigheter de siste to årene. Dette påvirker den pågående valgkampen i Tyrkia.

I demokratier som Israel og India, er vi også vitne til en negativ utvikling, først og fremst med systematiske forsøk på å begrense medienes uavhengighet og frihet. Statsminister Benjamin Netanyahu har vært gjenstand for kritikk og fordømmelse for dette selv i de mest konservative politiske kretsene. I India har Narendra Modis regjering kommet med en lite tillitvekkende korrupsjonsanklage mot den mest regjeringskritiske TV-stasjonen i landet.

Autoritær retning. I Ungarn og Polen går det i stadig mer autoritær retning. ­Ungarns statsminister Viktor Orbán har blant annet lagt begrensninger på ytringsfriheten og private og offentlige media, svekket domstolenes uavhengighet, og utfordret sivilsamfunnet. Utviklingen i Polen har også vært urovekkende. I 2015 ble en ny medielov innført som tok kontroll over alle statlige medier.

EU vurderer nå sanksjonsvirkemidler mot disse to medlemsstatene. Det kan tenkes at budsjettkronene blir brukt som pressmiddel. Mye står på spill. Dersom disse to landene slipper unna uten reaksjoner, og flere høyrepopulister vinner frem i Europa, kan det skapes en uheldig presedens: Et EU som aksepterer framferd i strid med menneskerettighetene og EUs grunnleggende prinsipper. Da vil EUs troverdighet undergraves.

Rettsstaten for gitt. Vi har i lang tid tatt demokratiet og rettsstaten for gitt i vestlige land. USA har vært betraktet som det største, mest rotfestede demokratiet, og i Europa har vi tatt institusjonene våre som en selvfølge. Det har samtidig vært en klar forventning om en vedvarende positiv demokratiutvikling i mange andre land. Slik kan vi ikke lenger tenke.

I USA er for eksempel mulighetene til å registrere seg som velgere blitt vanskeliggjort, blant annet ved nye grensedragninger for mange valgkretser. Dette skjer ut fra politiske beveggrunner, med følger for fattige og minoriteter. Selv USAs ­demokrati er ikke immunt for politiske grep som kan undergrave dets institusjoner.

Den lange skyggen. Det er fare på ferde når høyrepopulismens frammarsj fører sterke menn fram i ledende posisjoner. Da kan også Ralph Waldo Emerson få rett. «En institusjon», sier han, «er den lange skyggen av en mann». For institusjoner består av regler og normer som mennesker i fellesskap er blitt enige om. Hvis ledere undergraver eller bryter dem, svekkes de. Demokratiet er ikke sterkere enn det vi gjør det til – i fellesskap.

Derfor kan det ikke tas som en selvfølge, verken her hjemme, i Europa, eller globalt. Snart feirer vi grunnlovsdagen i Norge. Det minner oss om å stå vakt om hardt tilkjempede verdier og rettigheter. I 2018 krever dette årvåkenhet og vilje til å satse på fellesskapet, dets institusjoner og rettsprinsipper, også internasjonalt. Bare slik kan vi unngå lange skygger som kveler demokratiet i stadig flere land.

Gå til innlegget

Redningsaksjon for Sør-Sudan

Publisert over 1 år siden

Det meste blekner når handelskrig og tilløp til kald krig preger nyhetsbildet. Svaret ser ikke lenger ut til å være felles løsninger på felles problemer, men at enhver får sørge for seg selv.

Utenrikspolitikk har aldri vært altruistisk i noe land. Men en har sett seg tjent med sam­arbeid fremfor solo-løp. Nå ser dette grunnleggende prinsippet ut til å være i spill. Det er alvorlig.

Prisgitt sine ledere. Og det er ­dårlig nytt for flertallet av verdens befolkning. For de befinner seg verken i New York ­eller London, Moskva eller Tokyo. De ­fleste av dem er fattige og strever med å få nok mat til sine. Og de er ofte prisgitt sine ­ledere. Verst er det for de som ­lever i konflikt. For verden har nesten ikke sett verre ­humanitære kriser enn dem vi nå opplever i Jemen, Somalia, ­deler av Syria og i Sør-Sudan. Makt­syke ledere, regionale makter som ­kjemper om ­hegemoni, ­våpeneksporterende stor­makter og ­milits-grupper holder liv i ­mange konflikter. Og de blir ­vanskeligere og ­vanskeligere å løse.

Sør-Sudan er en av dem. Snart er det tid for nye forhandlinger i Addis ­Ababa. Etter bare 100 dagers regjeringstid i 2016, på femårsdagen for Sør-Sudans ­uavhengighet, kollapset fredsavtalen fra året før og borgerkrigen startet igjen. Nå er jobben å reforhandle deler av ­fredsavtalen og etablere en ny overgangsregjering i hovedstaden, Juba.

Samtidig har konflikten eskalert og blitt langt mer uoversiktlig, med enda flere væpnede grupper. Kamphandlingene omfatter nå nesten hele landet. Mer enn 4 millioner sør-sudanere har flyktet fra sine hjem, halvparten til utlandet som flyktninger. FN har beregnet at sju millioner mennesker vil ha behov for nødhjelp. Dette utgjør flertallet av befolkningen i verdens yngste land.

Brukt opp. Sør-Sudan er totalt banke­rott. Alle inntekter er brukt opp, oljeinntekter som skulle ha holdt i mange tiår framover. Nå låner myndighetene penger til våpen mot framtidige oljeinntekter. Støtten til President Salva Kiir er i ferd med å svinne hen, også fra hans egne. Det samme er i ferd med å skje med hans erkerival, Riek Machar. Flere og flere ­opposisjonsgrupper dannes. Samtidig er nabolandene mer splittet enn på lenge. Det gjør meklingsjobben, gjennom den ­regionale samarbeidsorganisasjonen IGAD, enda vanskeligere.

Forhandlingene i Addis Ababa førte ­ingensteds hen i februar. Nå skal ­partene samles igjen til et nytt forsøk i slutten­ av april. De neste ukene blir brukt til skyttel­trafikk mellom partene for å ­berede ­grunnen. Salva Kiirs presidentmandat ­løper ut 17. august 2018. Innen den tid må en ny overgangsregjering på plass. Selv om noen av Kiirs støttespillere fortsatt satser på uthalingstaktikk, vet alle at ­status quo ikke vil føre til fred.

Sør-Sudans ledere har sviktet sitt land og sitt folk på det groveste. De har satt egne maktambisjoner foran rettferdskampen, drivkraften gjennom 50 år: Frigjøring fra fattigdom og ­undertrykkelse for eget folk. Nå står de i fare for å ­ødelegge ­prisen de vant, landet sitt. En rednings­aksjon for fred er derfor helt nødvendig. En redningsaksjon som kan redde verdens yngste land fra å falle helt fra hverandre.

Den vil ikke sør-sudanerne selv klare å gjennomføre. De må ha hjelp utenfra.

Den tyngste aktøren. President ­Museveni (Uganda) har til nå ikke vist seg å være redningsmannen gjennom sitt engasjement for Sør-Sudan. Med et Etiopia i krise hadde de fleste observatører også gitt opp den tyngste aktøren på Afrikas Horn. Det så veldig mørkt ut.

Men den 2. april trådte en ny aktør inn på arenaen: Dr. Abiye Ahmed, den nye statsministeren i Etiopia. Valget av en ­oromo som statsminister ble møtt med jubel i mange leire – og ikke minst de som har følt seg marginalisert av den etiopiske partieliten. 41 år gammel er han Afrikas og IGADs yngste leder. Han har allerede ­etablert et samarbeid med Moussa Faki, arvtakeren i sjefsstolen i den ­Afrikanske Union. Begge har nå tatt Sør-Sudans skjebne i sine hender. De forstår at ­klokken tikker.

Og de kan bare lykkes med redningsaksjonen dersom de får internasjonal støtte og landene i regionen velger samarbeid fremfor solo-løp. Sør-Sudan står ved en skjebnetime. Dersom alle aktører, i landet – og i regionen, kun vil redde seg selv, synker Sør-Sudan. La oss håpe de går motstrøms!

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Noen bør skamme seg
av
Espen Ottosen
24 dager siden / 5630 visninger
Kreftens krigsmetaforer
av
Aud Irene Svartvasmo
22 dager siden / 3747 visninger
Ingen skal leve med skam
av
Tor Håkon Eiken
23 dager siden / 1353 visninger
Nå må vi stå sammen
av
Berit Hustad Nilsen
18 dager siden / 1251 visninger
Småprathelvetet
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
9 dager siden / 1223 visninger
Smiths Venner på ville veier.
av
Gerard Oord
8 dager siden / 1157 visninger
HVILKEN ELEFANT?
av
Rikke Grevstad Kopperstad
7 dager siden / 1147 visninger
Skal vi forby det vi ikke liker?
av
Paul Leer-Salvesen
18 dager siden / 1131 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere