Heidi Maria Steinback Sørensen

Alder: 52
  RSS

Om Heidi Maria Steinback

Følgere

Publisert nesten 3 år siden

Det er mulig at jeg uttrykker meg uklart. Jeg bruker kanskje ikke bibelsk språk eller terminologi,  men slik jeg forstår det,  så skriver du nesten det samme som jeg tidligere har skrevet, bare med andre ord. 

Gå til kommentaren

Selvfølgelig

Publisert nesten 3 år siden
Tore Olsen – gå til den siterte teksten.

Hvordan kan det eksistere noe annet enn Gud? 

Er ikke Gud uendelig? Er ikke Gud alt? Er ikke Gud alle steder samtidig? Ufattelig mye større enn vi kan forestille oss? Likevel sier du at det selvfølgelig finnes noe annet. Fordi det finnes mennesker?? Er ikke Gud i oss?  Kunne vi overhodet eksistert uten Gud? Jeg vet ikke,  jeg har som sagt ikke fasiten her,  men jeg synes det er veldig vanskelig å begrense Gud selv om jeg ikke forstår alt. Men om jeg skal tro på en allmektig uendelig Gud,  så finner jeg det vanskelig å tro at Gud ikke er i alt,  gjennomsyrer det hele. Så har vi fått valget til å tro eller tvile. Vi tror litt forskjellig. 

Gå til kommentaren

Egoist eller ikke.

Publisert nesten 3 år siden

Det var ikke jeg som introduserte påstanden om at Gud var egoist i utgangspunktet.  Jeg responderte på påstanden om at Gud var egoist gjennom å argumentere for at Gud er i alt,  Gud elsker alt,  ettersom Gud skal være kjærlighet,  ergo må Gud elske seg selv siden det ikke finnes noe utenfor Gud, om man forutsetter at Gud er uendelig. Siden kjærlighet til seg selv regnes som egoisme,  må man kunne si at Gud er egoist.  Det som mangler er at det går på bekostning av noe annet,  noe som er umulig hvis det ikke finnes noe annet enn Gud. 

Gå til kommentaren

Uendelig kjærlighet

Publisert nesten 3 år siden
Dag Løkke – gå til den siterte teksten.

Hvorfor elsker Gud også dem som ikke tror på ham? Hvorfor elsker Gud alle mennesker, alt han har skapt?

Da kan vi begynne å ane hvor stor og fantastisk Gud er, og hvor annerledes enn oss, vi som begrenser vår kjærlighet. Det gjør ikke Gud.    

Ja dette er noe av det jeg mener.  Gud elsker deg selv om du ikke elsker Gud.  Det må jo være slik, hvis Gud er 100% god. Og hvis Gud er evig,  uendelig og allestedsnærværende total,  så er Gud alt. Absolutt alt. Og vi er i Gud,  Gud er i oss,  vi lever av,  i og gjennom Gud,  pga av Gud og vha Gud.  Det som utgjør forskjellen er hvorvidt vi forholder oss til dette. Hvorvidt vi tror det,  er bevisst på det eller om vi ikke tror det. Det er hvilket livssyn du har som menneske som former ditt forhold til Gud og mennesker, det er her den frie viljen kommer inn,  men guds kjærlighet til alt,  guds kjærlighet som er alt,  kan du ikke komme unna, gjøre noe med eller hindre.  Den vil jo være der uansett.

 

Dette er kanskje en enda særere påstand 😊

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden

Men hvis Gud elsker noe annet enn seg selv,  så betyr det at det finnes noe utenfor Gud,  og da blir Gud begrenset,  noe jeg har forstått at Gud ikke er. Guds kjærlighet må nødvendigvis være en form for egenkjærlighet, men den kan ikke gå på bekostning av noe annet,  da det ikke kan eksistere noe annet enn Gud uten at Gud blir begrenset. 


 Og det valget vi har er hvorvidt vi forholder oss til denne kjærligheten eller ikke.  Om jeg ikke ønsker å forholde meg til den har ingen betydning for dens eksistens. Gud er Gud uavhengig av hva jeg måtte mene om saken og lyset er overalt selv om jeg lukker øynene. Det er i alle fall sånn jeg har forstått det. 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere