Hårek Elvenes

Alder: 59
  RSS

Om Hårek

Følgere

Det er handling som teller

Publisert 7 måneder siden

Forsvarsbevilgningene er økt betraktelig med Høyre i regjering­, og vil fortsette å øke.

Sandra Borch avleverer et høyst merkverdig innlegg i Vårt land 19.juli. Toppen av ansvarsfraskrivelse og grenseoverskridende frekkhet er at hun skylder på tidligere forsvarsjef Sverre Diesen som årsaken til Senterpartiets blodfattige forsvarspolitikk i regjering. Forsvarssjef Sverre Diesen gjorde sin embetsplikt og anbefalte en forsvarsstruktur innenfor mulighetsrammen­ av Senterpartiets triste forsvarsbudsjett. Det er ikke forsvarsjefen som bestemmer forsvarsbudsjettet. Det gjør regjering og stortingsflertallet.

Høyeste oljeinntektene noensinne. Senterpartiet var med å styre landet da Norge hadde de høyeste oljeinntektene noensinne. Likevel etterlot de seg en forsvarsregning på 180 milliarder kroner. Uten noen plan for å betale regningen. Høyre i regjering tar regningen og viser evne og vilje til å styrke Forsvaret. Senterpartiet blafrer med monopolpenger i opposisjon og driver overbudspolitikk frikoplet fra fagmilitære vurderinger.

Senterpartiets forsøk på å gjøre Heimevernet til sin forsvarspolitiske paradegren er parodisk. Senterpartiet fornekter at Heimevernet har hatt en merkbar positiv utvikling med Høyre i regjering. Senterpartiet i regjering sørget for at Heimevernets innsatsstyrke ble redusert fra 5.000 til 3.000 soldater, og la ned HV skarpeste avdeling (HV-016). Antall HV-distrikter ble redusert fra 13 til 11 og Sjøheimevernets kommandostruktur ble avviklet. Heimevernsreserven på 33 000 soldater ble også lagt ned.

Under denne regjeringen øver HV mer, har mer penger å rutte med, får nye våpen og 360 nye feltkjøretøyer. Senest i Revidert nasjonalbudsjett for 2018, vedtatt i juni, ble antall HV-soldater økt med 2.000, og det settes av mer penger til våpen­ og utstyr.

Tøv. Sandra Borch svinger seg til de store høyder når hun hevder at undertegnede ikke har lest forsvarssjefen fagmilitære råd. Det er tøv. Attpåtil hevder hun at landmakten svekkes. Langtids-planen for Forsvaret har satt av 54 milliarder kroner til investeringer i Hæren. Forøvrig en langtidsplan som øker forsvarsbevilgningene med 180 milliarder sammenlignet med de rødgrønnes langtidsplan for Forsvaret.

Hærens våpensystemer erstattes nå gradvis nye våpensystemer med sterkere ildkraft og bedre presisjon. Nytt artilleri er satt i bestilling, nye kampvogner er levert og nye stridsvogner skal anskaffes. Hæren får kampluftvern for første gang på 14 år, og hypermoderne utstyr mot elektronisk krigføring. For Hæren og Heimevernet kom det flere gledelige nyheter før sommerferien.

Det skal investeres om lag 2 milliarder kroner i nye lastevogner, om lag 600 millioner kroner i nye våpen og rundt 1,5 milliarder kroner i nytt pansret bromateriell og annet militært ingeniørmateriell.

Styrkes. Hæren styrkes ikke bare gjennom økte bevilgninger. Regjeringen vil utnytte verneplikten bedre gjennom flere soldatinnrykk i året. I dag roterer hele avdelinger samtidig noe som reduserer hærens operative evne. Regjeringen vil også innføre en aktiv soldatreserve som skal øves årlig.

Sandra Borch raljerer med at regjeringen vil ha et forsvar som kan forsvare landet mot langtrekkende kryssermissiler. Dette er av de mest avanserte og mest tapspåførende våpensystemer som kan rettes mot Norge. Det skulle bare mangle at ikke regjeringen tar denne trusselen på alvor. Svaret på langtrekkende presisjonsmissiler er ikke flere HV-soldater.

Operer ikke isolert. Utviklingen av hæren­ må sees i en fellesoperativ sammenheng. Hæren opererer ikke isolert. Hæren skal samvirke med resten av Forsvaret. Eksperter har vurdert hvordan en krig der Norge vil bli involvert, mest sannsynlig vil arte seg. Kontrollen over Nord-Atlanteren vil være helt avgjørende. Det er grunnen til at regjeringen i første fase av oppbyggingen av Forsvaret prioriterer nye overvåkningsfly, nye ubåter, nye kampfly og en styrket Etterretningstjeneste. Norge er NATO i nord, og dette er kapasiteter som er kritisk for NATOs fellesforsvar og vårt nasjonale forsvar. Norge har også fått gjennomslag i NATO for opprettelsen av en ny NATO-
kommando for Nord-Atlanteren.

Det tar tiår å bygge reell forsvarsevne, og kun måneder å ødelegge den. Regjeringen har økt forsvarsbudsjettet med 11,5 milliarder kroner siden 2013. Forsvarsbevilgningene er økt betraktelig med Høyre i regjering, og vil fortsette å øke. Det er et uttrykk for politisk vilje og evne til å styrke Forsvaret. Det er handling som teller.

Trykket i Vårt land 20. juli 2018.

Gå til innlegget

Senterpartiets innretning av Forsvaret er i strid med alle fagmilitære råd og trusselvurderinger.

Sandra Borch fra Senter­partiet angriper Høyres forsvarspolitikk i et innlegg i Vårt Land 15. juli. Dersom Senterpartiet kunne vist til egne resultater i forsvars­politikken gjennom åtte år i den rødgrønne regjeringen, ville det ha vært mer interessant. I mangel på resultater er tydeligvis angrep det beste forsvar.

Åtte år med rødgrønt ­styre var åtte tapte år for ­forsvaret. Kun ­Landbruksdepartementet og ­Fiskeridepartementet ­hadde ­svakere budsjettutvikling enn Forsvarsdepartementet i ­perioden 05–12. Heimevernet øvde ­overhodet ikke enkelte år, kun 5 av 17 kampfartøyer i marinen var kampklare, soldater fikk så vidt løsnet skudd under førstegangstjenesten, og forsvarsmateriellet led under skrikende mangel på vedlikehold og reservedeler.

Glansbilde. 

Den ­rødgrønne regjeringen tegnet et ­glansbilde av Forsvaret. ­Statsminister Jens Stoltenberg uttalte at vi har et forsvar som strutter av sunnhet. Faktum er at Solberg­regjeringen i 2013 overtok et forsvar som var nedprioritert og ­nedbygget. ­Forsvarsminister Ine Marie ­Eriksen og forsvarssjef ­Haakon Bruun-Hansen igang­satte en ­offentlig selvransakelse om ­tingenes tilstand i ­Forsvaret. Konklusjonen var nedslående. ­Forsvaret var på vei inn i en styrt avvikling. Forsvarssjefen ­avslørte i sitt fagmilitære råd høsten 2015 at de rødgrønne etterlot en ­regning på 180 milliarder kroner uten noen plan for å betale den. Senterpartiet satt i en flertallregjering i en periode da Norge hadde de høyeste oljeinntektene noensinne. Handlingsrommet ble ikke utnyttet til å styrke Forsvaret. Senterpartiet sviktet i forsvars­politikken og lot Forsvaret gå for lut og kaldt vann.

Senterpartiet forsøker å fremstå som Heimevernets beste venn. Fasiten forteller sann­heten. ­Senterpartiet ­reduserte Heimevernets budsjett fra 2005 til 2013. Ingen av soldatene i Heime­vernets områder øvde i 2009. Innsats­styrken ble ­redusert fra 5000 til 3.000 soldater, og ­Heimevernets skarpeste ­avdeling (HV-016) ble lagt ned. Antall Heime­vernet­distrikter ble redusert fra 13 til 11, og Sjøheimevernets kommando­struktur ble avviklet. Heime­vernet-reserven på 33.000 ­soldater ble også lagt ned. Heime­vernets nedadgående utvikling er nå snudd. Budsjettet økte med 16 prosent fra 2013–2017, Heimevernet øver mer, får nye våpen og feltkjøretøyer. Særlig styrkes ­Heimevernet i Nord-Norge.

Motstand. 

Senterpartiet prøver å gjøre motstand mot nedleggelse av Andøya flystasjon som sitt glansnummer i forsvars­politikken. Grunnlaget for Andøya flystasjon er drift av de maritime overvåkningsflyene. Orion-­flyene er i ferd med å gå ut på dato, men Senterpartiet ville ikke kjøpe nye P-8 maritime overvåkningsfly i sin alternative langtidsplan for Forsvaret. Forøvrig en plan som Senterpartiet manglet 20 ­milliarder kroner til å finansiere.

Senterpartiets innretning av Forsvaret er i strid med alle fagmilitære råd og trusselvurderinger. Partiet er mot å utvikle Forsvaret i møtet med moderne trusler, raske endringer og ­kortere varslingstider. Senterpartiet er mot å forandre Forsvaret selv om verden forandrer seg.

Stanset nedbyggningen. 

Høyre 
har i regjering stanset ned­byggingen av Forsvaret, og oppbyggingen er i gang. Norges ­forsvar er summen av vårt nasjonale ­forsvar og det NATO kan bidra med. Norge anskaffer nye ubåter, nye maritime overvåkingsfly og 52 F-35 kampfly med enorm kampkraft, og Etterretningstjenesten er styrket betraktelig. Norge er NATO i nord. Dette er svært viktige bidrag til NATOs kollektive forsvarsevne og vårt eget forsvar avskrekkende evne. Vår nærmeste allierte USA gir regjeringen ros for oppbyggingen og innretningen av Forsvaret.

Forsvarsbudsjettet er økt med 11,5 milliarder kroner siden 2013. Ansvarlig forsvarspolitikk handler om å sette helheten foran særinteressene. Forsvarspolitikk er nasjonal politikk. Forsvarspolitikk skal ikke være kasteball i et kortsiktig partipolitisk spill uten ansvar for helheten.

Ikke gjort over natta. 

Å gjenreise forsvarsevnen er ikke gjort over natta. Steg for steg gjen­reises luftforsvaret, sjøforsvaret og landmakten til et balansert og sterkere nasjonalt forsvar. Regjeringen vil bruke 180 milliarder kroner mer på Forsvaret enn de rødgrønne la opp til i den forrige langtidsplanen. Det er et uttrykk for politisk vilje og evne til å styrke forsvaret.

Trykket i Vårt Land 17. juli 2018.

Gå til innlegget

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere