Janka Ekrem Holstad

Alder: 49
  RSS

Om Janka Ekrem

Følgere

Utenforskap – hva er det egentlig?

Publisert 7 dager siden

Hvordan er det egentlig å være småbarnsmor og leve for 1000 kroner i uka? Ville du vært villig til å bytte navn for å få jobb? Hvordan opplever en tørrlagt alkoholavhengig å gå på fest?

Disse spørsmålene og mange flere skal vi i Blå Kors i tiden fremover løfte inn i samfunnsdebatten fra mennesker som lever utafor fellesskapet. Vi gjør dette fordi utenforskap er et stort samfunnsproblem vi snakker for lite om. Utenforskap kommer i mange former: psykisk og fysisk sykdom, frafall i skolen, arbeidsledighet, mobbing, ensomhet, barnefattigdom, rus og spillavhengighet, diskriminering på grunn av etnisk bakgrunn, funksjonshemming, soning i fengsel. Listen er lang, det er mange vonde veier ut av det felleskapet mange av oss tar for gitt. I Blå Kors møter vi daglig mange av dem som lever utafor.

Ganske vanlig kan være ganske vanskelig

De som deler sine historier med oss forteller om ganske ulike livssituasjoner, men med en klar fellesnevner: befinner man seg utenfor, kan det som er ganske vanlig være ganske vanskelig. Som en rusavhengig i behandling hos Blå Kors formulerte det:

  • -Folk som ikke selv har rusproblemer tar gjerne seg selv som utgangspunkt når de vurderer hva som er vanskelig og lett. Dagligdagse, vanlige ting som å komme seg opp om morgenen, gå en tur, handle i butikken, planlegge dagen er faktisk ikke noen selvfølge for meg. Det er noe jeg må jobbe med. Det handler ikke bare om å la være å drikke. Det føles som å rykke litt tilbake til start, lære å leve et normalt liv. Det er ikke lett når du ikke har gjort det før.

Å handle i butikken, for eksempel, kan være fryktelig vanskelig for en person med angst. Å gå på fest for en tørrlagt alkoholiker kan fortone seg som en serie med avhør. Hvorfor drikker du ikke? Før var problemet drikkingen, nå er problemet at han ikke drikker. Slik leder utenforskap på en arena fort til utenforskap på en annen.

 Veien til felleskapet 

Mens det er mange vonde veier til utenforskap, er det kun en hovedvei tilbake inn i felleskapet. Langs den veien står det medmennesker som er villige til å lytte, forstå å hjelpe. Den som havner utenfor trenger nemlig hjelp til komme inn igjen. Faller vi utenfor, er det lite hjelp og trøst å finne i en stortingsmelding eller festtaler om inkludering, integrering og felleskap. Det vi trenger å bli møtt av mennesker. Mennesker som ser, bryr seg og hjelper.

Vår erfaring i Blå Kors tilsier at nettopp dette er det mange som ønsker å gjøre. Samtidig opplever vi at stigmaene, fortielsen og kunnskapsløsheten ofte står i veien. Mennesker som ikke selv har kjent på utenforskap, vet for lite om hva utenforskap innebærer.

Mer kunnskap til flere, er noe av det vi ønsker å oppnå med å sette søkelyset på utenforskap og å dele historier fra dem som lever utafor. Skal mennesker som opplever ensomhet og utenforskap oppnå å bli inkludert i samfunnet, er de avhengige av at menneskene rundt dem ser mennesket og ikke bare for eksempel den rusavhengige.

Janka Holstad, Divisjonsdirektør Divisjon Behandling, Blå Kors

 https://www.blakors.no/Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Glansbilder av Sjømannskirken?
av
Arnfinn Eng
24 dager siden / 1869 visninger
Servietter og skam
av
Merete Thomassen
16 dager siden / 1606 visninger
Tenåringstrass i regjeringen
av
Usman Rana
25 dager siden / 1577 visninger
Idiotforklarer kristen høyreside
av
Espen Ottosen
23 dager siden / 1548 visninger
Ord som truer vår religionsfrihet
av
Trond Bakkevig
15 dager siden / 1418 visninger
En samfunnsskapende kraft
av
Berit Hustad Nilsen
17 dager siden / 1353 visninger
Hva skjer Hanvold?
av
Bendik Storøy Hermansen
13 dager siden / 1305 visninger
Stolthet er undervurdert
av
Magne Nylenna
28 dager siden / 1167 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere