Janka Ekrem Holstad

Alder: 49
  RSS

Om Janka Ekrem

Følgere

Utenforskap – hva er det egentlig?

Publisert 5 måneder siden

Hvordan er det egentlig å være småbarnsmor og leve for 1000 kroner i uka? Ville du vært villig til å bytte navn for å få jobb? Hvordan opplever en tørrlagt alkoholavhengig å gå på fest?

Disse spørsmålene og mange flere skal vi i Blå Kors i tiden fremover løfte inn i samfunnsdebatten fra mennesker som lever utafor fellesskapet. Vi gjør dette fordi utenforskap er et stort samfunnsproblem vi snakker for lite om. Utenforskap kommer i mange former: psykisk og fysisk sykdom, frafall i skolen, arbeidsledighet, mobbing, ensomhet, barnefattigdom, rus og spillavhengighet, diskriminering på grunn av etnisk bakgrunn, funksjonshemming, soning i fengsel. Listen er lang, det er mange vonde veier ut av det felleskapet mange av oss tar for gitt. I Blå Kors møter vi daglig mange av dem som lever utafor.

Ganske vanlig kan være ganske vanskelig

De som deler sine historier med oss forteller om ganske ulike livssituasjoner, men med en klar fellesnevner: befinner man seg utenfor, kan det som er ganske vanlig være ganske vanskelig. Som en rusavhengig i behandling hos Blå Kors formulerte det:

  • -Folk som ikke selv har rusproblemer tar gjerne seg selv som utgangspunkt når de vurderer hva som er vanskelig og lett. Dagligdagse, vanlige ting som å komme seg opp om morgenen, gå en tur, handle i butikken, planlegge dagen er faktisk ikke noen selvfølge for meg. Det er noe jeg må jobbe med. Det handler ikke bare om å la være å drikke. Det føles som å rykke litt tilbake til start, lære å leve et normalt liv. Det er ikke lett når du ikke har gjort det før.

Å handle i butikken, for eksempel, kan være fryktelig vanskelig for en person med angst. Å gå på fest for en tørrlagt alkoholiker kan fortone seg som en serie med avhør. Hvorfor drikker du ikke? Før var problemet drikkingen, nå er problemet at han ikke drikker. Slik leder utenforskap på en arena fort til utenforskap på en annen.

 Veien til felleskapet 

Mens det er mange vonde veier til utenforskap, er det kun en hovedvei tilbake inn i felleskapet. Langs den veien står det medmennesker som er villige til å lytte, forstå å hjelpe. Den som havner utenfor trenger nemlig hjelp til komme inn igjen. Faller vi utenfor, er det lite hjelp og trøst å finne i en stortingsmelding eller festtaler om inkludering, integrering og felleskap. Det vi trenger å bli møtt av mennesker. Mennesker som ser, bryr seg og hjelper.

Vår erfaring i Blå Kors tilsier at nettopp dette er det mange som ønsker å gjøre. Samtidig opplever vi at stigmaene, fortielsen og kunnskapsløsheten ofte står i veien. Mennesker som ikke selv har kjent på utenforskap, vet for lite om hva utenforskap innebærer.

Mer kunnskap til flere, er noe av det vi ønsker å oppnå med å sette søkelyset på utenforskap og å dele historier fra dem som lever utafor. Skal mennesker som opplever ensomhet og utenforskap oppnå å bli inkludert i samfunnet, er de avhengige av at menneskene rundt dem ser mennesket og ikke bare for eksempel den rusavhengige.

Janka Holstad, Divisjonsdirektør Divisjon Behandling, Blå Kors

 https://www.blakors.no/Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
25 dager siden / 2255 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
22 dager siden / 1821 visninger
Fleksibel og sliten
av
Merete Thomassen
10 dager siden / 1309 visninger
Klima er viktigst!
av
Arne Danielsen
rundt 1 måned siden / 1242 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
15 dager siden / 1122 visninger
Respektløshet og bedrag i Jesu navn
av
Pål Georg Nyhagen
25 dager siden / 1088 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
19 dager siden / 917 visninger
Prestekallet kommer innenfra
av
Maryam Trine Skogen
30 dager siden / 902 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere