Hans Christofer Børresen

Alder: 1
  RSS

Om Hans Christofer

Dr. med. Hans Christofer Børresen er tidligere overlege ved Rikshospitalet og professor ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Han er spesialist i Medisinsk biokjemi og i Nukleærmedisin. Hans hovedinnsats var fra annen halvdel av 1960-årene å utvikle nye oppløsninger og metoder til livreddende intravenøs ernæring av "kirurgiske spedbarn". Han tok også morsmelken tilbake i barnekirurgisk og pediatrisk intensivklinikk. Børresen er æresmedlem i Ammehjelpen. Inntil 1991 var han rektor for Bioingeniørhøyskolen på Rikshospitalet. Sammen med professor Lorentz Eldjarn tok han i 1968 initiativet til ettårig videreutdanning av bioingeniører. Siden 2005 har han forelest og skrevet om kjernefysikkens historie, kjernevåpen (også ved FFI), og om etterretningsbildet og kjernefysikken bak krigen mot det norske tungtvannet 1942 - 1944; det siste bl. a. i Oslo Militære Samfund. Han har holdt mange forelesninger om Katti Anker Møller, om kampen i gammel tid for livreddende amming av «uekte» barn, og om forfølgelse, utstøting og redning av «tyskerjentene» og krigsbarna. Nylig har han begynt å forelese om den profilerte antifeminist, veterinærdirektør Ole Malm. Han har vært intervjuet i radio (NRK2 Ekko) og NRK TV (Dagsnytt 18 den 14. mars 2016) om naturlig amming, morsmelk og ammefysiologi. Børresen ble 35 år gammel utnevnt til Ridder 1. klasse av St. Olavs orden

Følgere

Kvinnefiendtlig kristendom?

Publisert nesten 2 år siden

DET ER GODE grunner til å fraråde tvillingabort, men ikke til å innskrenke kvinners rett til å bestemme selv.

DET ER GODE grunner til å fraråde tvillingabort, men ikke til å innskrenke kvinners rett til å bestemme selv. Forskruede idéer om Guds plan bør være lovverket uvedkommende. Poenget med selvbestemmelsesretten er at den gravide kvinne innen vide grenser kan treffe beslutninger som andre misliker. Dersom fosterreduksjon forbys, er det fare for at kvinner som får påvist flerlinger før utgangen av tolvte uke, vil benytte seg av sin soleklare rett til å abortere samtlige fostere.

Mange kristne tror at «Guds vilje» forbyr selvbestemt abort, og da særlig fosterreduksjon og senabort av fostre med misdannelser. Her kan det være lærerikt å gå tilbake til kirkelæreren Thomas Aquinas fra 1200-tallet. Han slo fast «samvittighetens primat», altså menneskets rett, plikt og evne til å følge sin opplyste samvittighet. Den kristne begår en synd ved å adlyde diktater fra paven eller andre autoriteter dersom samvittigheten sier noe annet. De nordiske katolske biskoper understreket dette i 1968 i et rundskriv om pave Paul den VI’s uheldige innskjerping av forbudet mot prevensjon. Biskopene ville dog ikke godta samvittighetens primat i spørsmålet om selvbestemt abort.

Martin Luther gjorde ubotelig skade ved å hevde at syndefallet var så dypt at mennesket helt mistet evnen til å treffe moralske valg av egen kraft. Dermed avskaffet han hjemmelen for selvbestemmelses-retten, og det betaler kvinner i mange land fortsatt den høyeste pris for. Heldigvis finnes det opplyste kristne som tillater seg å tenke selv, og som avviser troen på et gudelig forbud mot «sorteringssamfunnet». 

Det er betenkelig at politikere som Kjersti Toppe og statsministeren legger opp til uklarhet her.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere