Jan Gulllik Sørbø

Alder: 62
  RSS

Om Jan Gulllik

Følgere

Kvalbein bekrefter fordommer om KrF

Publisert 10 måneder siden

Jon Kvalbein skriver i Vårt Land 6. september om en kulturliberal vending i KrF. I sin iver etter å markere posisjon i gamle symbolsaker, risikerer han å oppnå det stikk motsatte av hva han sier han ønsker. Med det han skriver vil han kunne gjøre KrF til et parti som er uinteressant for enda flere. Ved å gjøre motstanden mot likekjønna ekteskap til den ene store saken, flyttes oppmerksomheten bort fra saker hvor KrF kan gjøre en forskjell. Ekteskapsloven har bred støtte i Stortinget og vil ikke endres sjøl om KrF skulle få både 5 og 10 prosent. Den ­saken er faktisk tapt. Han ­bekrefter manges­ fordommer om at partiet er ­utdatert og fjernt fra virkeligheten.

Med sin harde retorikk representerer Jon Kvalbein og hans meningsfeller en større trussel mot KrFs eksistens enn Geir Jørgen Bekkevolds vielse av to kvinner. Kvalbein holder liv i gamle konflikter om saker hvor KrF aldri kan få gjennomslag. Når tapte saker ikke kan legges til side, vil partiet preges av indre splid og tappes for energi. I tillegg undergraver Kvalbein Knut Arild Hareides posisjon som valgt leder. Og hans lefling med en destruktiv amerikansk debattform, med antydningen om at partiledelsen sprer falske nyheter, er farlig. Farlig ikke bare for KrF som parti, men også for den grunnleggende respekten for demokratiske spilleregler.

Når sperregrensa truer, må alle krefter samles om saker hvor KrF kan få innflytelse. Innflytelse i saker som faktisk er på dagsorden. Folk gir sin stemme til partier som får til noe. Det er greit med uenighet og bra med diskusjon, men la debatten dreie seg om saker som kan vinnes.

Trykket i Vårt Land 11. september 2018.

Gå til innlegget

Se til siden!

Publisert 11 måneder siden

Hvor er de som ønsker KrF mot venstre? Har de gjort som meg, og meldt seg ut i frustrasjon over at partiet har gått så langt mot høyre?

Jeg tror det er flere enn meg som ikke kan forstå at KrF får best gjennomslag for sine grunnverdier i samarbeid med Høyre, Venstre og Frp. Jeg mener KrF må se mot venstre etter nye velgere heller enn stadig å strekke seg lengre mot høyre for å gjøre til lags gamle konservative som truer med å melde seg ut. La dem gå. La dem gå til «De kristne» eller andre partier som er mer opptatt av blankpusse sine gamle symbolsaker enn å kjempe for saker som kan få gjennomslag og bety noe. Se mot yngre og mer radikale grupper som vil en politikk bygd på idealene vi kan lese om i Bibelen. De vil kunne stemme KrF hvis de opplever at partiet bidrar til et samfunn Jesus kan være bekjent av.

 Vi er usynlige. 

Jeg tror vi er mange som ser mot venstre, men vi er usynlige. Hver gang det er uro i KrF, er det de konservative som får oppmerksomhet. Gang på gang ser vi i at media gir plass til sinte tillitsvalgte som protesterer når de ikke synes partiet er kristelig nok. Forutsigbart nok kom det store oppslag om de som meldte seg ut da Bekkevold viet et homofilt par. Som om kampen mot likekjønna ekteskap fortsatt pågår. Den saken er tapt. Om KrF går aldri så langt til høyre, blir ikke den loven endra. Det har lite for seg å finpusse gamle og tapte symbolsaker bare for å markere egen prektighet og motstand mot avkristning. Det er på tide å se seg rundt og akseptere at samfunnet trenger noe annet enn da det var fulle bedehus i hver bygd.

Hvorfor gå mot venstre? Fordi ideologi faktisk betyr noe. Og det er forskjell på ideologien til venstre og til høyre. Det betyr ikke mye om arveavgiften eller formueskatten justeres litt ned. Det betyr ikke mye om arbeidsmiljøloven justeres litt så arbeidsgiverne kan ha ansatte litt lenger på midlertidige kontrakter. Men om vi vrir kursen en grad til høyre eller til venstre nå, vil vi være på helt forskjellige steder ti eller tjue år.

Større forskjeller. 

De største truslene framover er økende sosiale forskjeller og endringer i klima og miljø. Når forskjellene blir store, når en stor nok andel av befolkningen opplever seg utenfor, blir den politiske utviklingen uforutsigbar. Vi får daglig rapporter om hva splittelse i befolkningen kan gjøre med et så etablert demokrati som USA. Når folk blir tilstrekkelig frustrerte, stemmer de på partier og ledere som faktisk ikke vil dem vel.

For noen år siden fikk den anerkjente økonomen Thomas Piketty stor oppmerksomhet med sin bok Kapitalen i det 21. århundre. Og før det blei mange overbevist av dokumentasjonen i boka Ulikhetens pris (Wilkinson og Pickett). Begge bøkene fører en solid argumentasjon for at store forskjeller er negativt både for fattige og rike, for økonomien generelt og for samfunnet som helhet. Samfunn med små sosiale forskjeller skårer høyest på de fleste indikatorer som beskriver velfungerende samfunn.

Grobunn for misnøye. 

Hvilken side er så best til å hindre at forskjellene øker? Du trenger ikke være nobelprisvinner i økonomi for å se at ideologi er viktig. Skattelette og mindre avgifter fører til opphoping av kapital hos stadig færre familier. Og det gir i neste runde grobunn for misnøye og politisk uro. Trump hadde ikke blitt valgt hvis rikdommen i USA var bedre fordelt. Og hvis KrF frykter fløypartiene som følger med i et samarbeid, er det ganske åpenbart at Listhaug har et større potensial til påføre Norge skade enn Moxnes.

KrF må akseptere at noen av hjertesakene faktisk er tapt. At noen melder seg ut når de forstår dette, er ikke veldig dramatisk hvis disse sakene er det eneste de vil kjempe for. Viktigere er det å vende seg mot de som ikke stemte KrF ved siste valg. De som ønsker et KrF som kan forme Norge til et samfunn preget av de verdiene og idealene kristen tenkning og tradisjon bygger på. Jeg tror det er flere enn meg som er klare til å melde seg inn igjen i KrF hvis vi ser at partiets politikk kommer litt nærmere det vi forbinder med kristne verdier.

Trykket i Vårt Land 1. september 2018.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Pride har nådd sin peak
av
Tonje Gjevjon
21 dager siden / 8247 visninger
Vi som ikkje forstår Pride
av
Emil André Erstad
22 dager siden / 6205 visninger
Sangens elv stopper opp
av
Harald Bjørkøy
16 dager siden / 3336 visninger
Isolerte menigheter
av
Vårt Land
11 dager siden / 2584 visninger
Det er normalt å bli eldre
av
Magne Nylenna
19 dager siden / 2136 visninger
Sant og usant fra Lomheim
av
Merete Thomassen
7 dager siden / 1879 visninger
En verdig død for alle
av
Marie Aakre
9 dager siden / 1686 visninger
Oase og snever kritikk
av
Vårt Land
5 dager siden / 1622 visninger
Den tunge arven
av
Ingrid Nyhus
5 dager siden / 1506 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere