Birgitte Lange

Alder: 53
  RSS

Om Birgitte

Sjef for Redd Barna i Norge, Jobber for at alle barn skal overleve, lære og være trygge- slik de har rett til.

Følgere

Slik kan du bekrefte lederskapet, Ulstein

Publisert 5 måneder siden

Redd Barna er glade for å få utviklingsministerens forsikring om at utdanning er topp prioritert i Utenriksdepartementet. Derfor tillater jeg meg å komme med tre anbefalinger om hvordan lederskapet bør forvaltes nå i forkant av FNs generalforsamling.

Etter at jeg etterlyste et sterkere norsk lederskap for global utdanning, svarte Utviklingsminister Dag Inge Ulstein i Vårt Land 29. august at Norge fortsatt prioriterer kampen for kvalitetsutdanning for alle.

Redd Barna er glade for å få utviklingsministerens forsikring om at utdanning er topp prioritert i Utenriksdepartementet. Derfor tillater jeg meg å komme med tre anbefalinger om hvordan lederskapet bør forvaltes nå i forkant av FNs generalforsamling:


1) Lag en global plan for utdanning

Verden er altfor langt unna å nå bærekraftsmålet om kvalitetsutdanning for alle innen 2030. UNESCO, som er FNs organisasjon for utdanning, har laget et veikart som er en god start, men det er ikke forpliktende og ikke konkret nok. Veikartet må følges av en global handlingsplan inspirert av den globale handlingsplanen på helse. Planen må si noe hva som må gjøres, av hvem og til hvilken tid. Bare slik vil vi kunne oppfylle løftene vi har gitt i bærekraftsmål 4. Norge tok initiativ til den globale planen på helse, og bør gjøre det samme innen utdanning. FNs Generalforsamling er det perfekte stedet å starte dette arbeidet.


2) Doble støtten til Education Cannot Wait – fondet for utdanning i kriser og konflikt

Penger er ikke alltid løsningen, men penger sammen med politisk vilje er krutt. Fondet for utdanning i kriser og konflikt som ble etablert i 2015, begynner å bli tomt. I 2019 støtter fondet utdanning i 32 land, og på få år har det bygget broer mellom humanitær innsats og langsiktig bistand. Til nå har fondet nådd over 1,7 millioner barn. Under Generalforsamlingen inviterer Education Cannot Wait givere til å gi nye forpliktelser. Storbritannia har gått foran og har allerede lovet 1 milliard kroner over de neste fire årene. Norge bør følge etter og gå inn med 600 millioner kroner over samme tid – en dobling av det Norge har gitt tidligere. Timingen vil være perfekt: Norge har akkurat oppfylt lovnaden om at 15% av den humanitære innsatsen i Syria og nabolandene skal gå til utdanning. Ved å doble støtten til Education Cannot Wait, kan Norge opprettholde en ledende rolle for utdanning i krise og konflikt.


3) Driv kampanje for at utdanning blir gratis – på ordentlig!

Ny statistikk om barn som ikke går på skole, viser at pilene peker feil vei. Etter mange år med fremgang, øker nå antall barn som ikke har tilgang til skole. Vi er oppe i 64 millioner globalt. Det er for mange, og tar vi ikke grep nå for å stoppe trenden, når vi ikke målet om kvalitetsutdanning for alle. Men det er mulig å få det. Da må vi sammen fjerne et av de største hindrene for skolegang: Det koster penger. Brookings Institute har beregnet at husholdninger står for så mye som en tredjedel av utdanningsbudsjettet i lavinntektsland. Det er utgifter til uniformer, bøker, transport og kanskje kronerulling for læreren som har en lønn som ikke strekker til. Og noen ganger er det snakk om skolepenger. Vi oppfordrer deg til å være en tydelig og handlekraftig talsperson for retten til gratis utdanning og dra i gang en global kampanje for de fattigstes mulighet til skolegang; inspirert av kampanjen for å fjerne skolepenger for 20 år siden. FNs Generalforsamlingen gir deg en plattform til å kjempe for dette.

Lykke til med lederskapet. Med mange gode krefter samlet kan vi få det til!

Gå til innlegget

Norge sponser våpen som tar barneliv

Publisert 9 måneder siden

Jeg er en våpenhandler og eier minst 10.000 kroner i noen av verdens største våpenselskaper.

Dette er ord jeg aldri skulle tro jeg måtte skrive. Pengene mine er  blant annet investert i selskaper som lager bomber som brukes mot noen av de barna det er min jobb å beskytte. Det er helt uakseptabelt, og jeg vil ut.

Til sammen eier alle vi som bor i Norge flere titalls milliarder kroner i internasjonal våpenindustri til den nette sum av 10.000 kroner på hver og en av oss. I selskaper som Raytheon, der bombene til selskapet er brukt i angrep mot barn i Jemen og i angrep i Syria eller som Dassault, hvis jagerfly er brukt i flere av de 19.000 flyangrepene som er gjennomført i Jemen siden krigen startet i 2015.

Gjennom Oljefondet har hver og en av oss investert i den internasjonale våpenindustrien. Noen av våpnene brukes ulovlig i krig. De dreper barn og andre sivile. Det er våpen som du og jeg tjener penger på, og våpenpengene sparer vi til kommende generasjoner. Til sammen eier Oljefondet titalls milliarder kroner i 40 av verdens største våpenselskaper. I tillegg estimerer rapporten, som vi har utgitt sammen med flere andre organisasjoner, at fondet er eier i opp mot 400 produsenter av våpen eller nøkkelkomponenter til våpen.

Sivile offer 

Ett eksempel er det amerikanske våpenselskapet Raytheon, der Oljefondet vårt eier aksjer for over 3,6 milliarder kroner. Selskapet selger bomber til Saudi-Arabia, og vi vet at disse bombene brukes mot sivile. Rester fra Raytheons bomber har nemlig blitt funnet etter flere flyangrep i Jemen. Blant annet har de blitt brukt til å angripe en skole, et boligområde, et kjøretøy og et bryllup. I de to sistnevnte angrepene ble til sammen 23 barn drept. Den yngste var bare ett år.

Når vi investerer i våpenindustrien i dag, risikerer vi å tjene penger på at barn og andre ­sivile angripes i morgen. For det er vanskelig å vite hvor våpen selges videre og hvor de ender opp i framtiden. Nesten ett av fem barn i verden bor i konflikt-soner. Det er flere enn på noe tidspunkt de siste tretti årene. I 2017 ble over 10 000 barn drept eller lemlestet i krig, og dette tallet er dessverre bare toppen av isfjellet på grunn av store mørketall.

Skamfulle verdier 

Jeg vil ikke at vi skal bygge framtidens verdier på virksomhet som tar barns liv. Jeg vil ikke eie en krone i våpenindustrien. Jeg vil ikke være en våpenhandler. Sammen må vi kreve at Oljefondet slutter å investere i våpen. Jeg vil at verdiene i Oljefondet skal være de samme verdiene som vi setter høyt i Norge. Jeg vil at Oljefondet skal trekke seg ut av våpenindustrien.

I kveld legger barna mine seg trygt under dyna, fulle av forventninger til morgendagen. For i morgen er det 17. mai. Vi skal ta på oss finstasen, finne fram flagget og feire at vi lever i et land med fred, frihet og demokrati. Det er verdier vi kan være stolte av. Men noen norske verdier, de som måles i kroner og øre og som vi sparer opp gjennom vårt felles oljefond, tjener vi på krig. På utryggheten til flere millioner barn som ikke får bo og vokse opp i et fredelig land. Det er på høy tid at vi sier stopp, og krever at Oljefondet trekker seg ut av våpen. Er du med?

Gå til innlegget

Midt i skuddlinjen

Publisert rundt 1 år siden

Nå når den norskledede observatørstyrken TIPH ikke lenger er tilstede i Hebron, forteller lærere Redd Barna at elevene føler seg mer utrygge på skoleveien.

Nå når den norskledede observatørstyrken TIPH ikke lenger er tilstede i Hebron, forteller lærere Redd Barna at elevene føler seg mer utrygge på skoleveien.

Jeg var nylig en uke i de palestinske okkuperte områdene. Noen dager før TIPH-styrken måtte forlate Hebron fredag 1. februar, møtte jeg TIPH-lederen Einar Aas til en samtale. Vi snakket om hvordan TIPH som en del av sitt oppdrag observerer barn på vei til og fra skolen hver eneste dag.

I Hebron trenger barn hjelp for å komme seg trygt til skolen. Barna lever midt i en spent og fastlåst konflikt. Skoleveien er ikke trygg. Barna havner bokstavelig talt midt i skuddlinjen. Vi kan alle forestille oss hvor uutholdelig en slik situasjon er. Jeg ville ikke sendt min datter ut på skoleveien. Hun hadde ikke villet gå.

Grunnleggende rettigheter. 

Redd Barnas mandat er å sørge for at barn overlever, er trygge, og at de lærer. Vi bryr oss ikke om hvilken side av en konflikt foreldrene deres er på eller hvor barna bor. Vi er opptatt av å nå de mest utsatte barna, de som virkelig trenger hjelp. Vårt arbeid tar utgangspunkt i FNs barnekonvensjon og barns grunnleggende rettigheter. Mitt formål med reisen var derfor å forstå hvordan barn overlever og lever. Og hvordan vi best kan hjelpe dem.

Skoler bør være fredssoner. I en annen konflikt i et annet land for flere år siden, i Nepal, framforhandlet Redd Barna avtaler med partene om at de skulle holde seg unna skoler. «Skoler som fredssoner» har siden blitt en fast tilnærming for oss i vårt internasjonale arbeid for barn. I mange konflikter, i en tid hvor angrep på skoler og elever øker, arbeider vi og våre partnere for å snu utviklinger og for at skoler skal ha et særlig vern.

Vi er stolte av at Norge har gått i bresjen for deklarasjonen for trygge skoler – Safe Schools Declaration. Deklarasjonen ligger til grunn for alt vårt utdanningssamarbeid med skoler og lokale organisasjoner i Palestina. 83 stater har til nå skrevet under på at skoler og universiteter ikke skal brukes til militære formål. Å få partene i konflikten til å anerkjenne denne erklæringen, vil være et viktig skritt videre for å sikre at barn i Hebron kan oppleve at det hvert fall er trygt de timene de er på skolen og at skoleveien ikke er et sted for trakassering fra soldater eller andre. Barn har en grunnleggende rett til å være trygge på skolen.

Nå er det slutt. 

I årevis har observatører patruljert for å gjøre skoleveien litt tryggere. Nå er det slutt for TIPH. Også andre observatører har måttet trekke seg ut. Mange års konflikt, utrygghet og fattigdom preger barna som vokser opp i Hebron nå. Framtiden for barn i Hebron er ikke optimistisk.

Men barn skal ikke være et offer for de voksnes politikk. Hverken i Hebron aller andre steder hvor voksne kriger. Vi ber alle parter om å beskytte barn og familier som fortjener å få leve i sikkerhet og verdighet. Vi må gjøre alt vi kan for å stoppe krigen mot barn.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere