Birgitte Lange

Alder: 52
  RSS

Om Birgitte

Sjef for Redd Barna i Norge, Jobber for at alle barn skal overleve, lære og være trygge- slik de har rett til.

Følgere

Midt i skuddlinjen

Publisert rundt 1 måned siden

Nå når den norskledede observatørstyrken TIPH ikke lenger er tilstede i Hebron, forteller lærere Redd Barna at elevene føler seg mer utrygge på skoleveien.

Nå når den norskledede observatørstyrken TIPH ikke lenger er tilstede i Hebron, forteller lærere Redd Barna at elevene føler seg mer utrygge på skoleveien.

Jeg var nylig en uke i de palestinske okkuperte områdene. Noen dager før TIPH-styrken måtte forlate Hebron fredag 1. februar, møtte jeg TIPH-lederen Einar Aas til en samtale. Vi snakket om hvordan TIPH som en del av sitt oppdrag observerer barn på vei til og fra skolen hver eneste dag.

I Hebron trenger barn hjelp for å komme seg trygt til skolen. Barna lever midt i en spent og fastlåst konflikt. Skoleveien er ikke trygg. Barna havner bokstavelig talt midt i skuddlinjen. Vi kan alle forestille oss hvor uutholdelig en slik situasjon er. Jeg ville ikke sendt min datter ut på skoleveien. Hun hadde ikke villet gå.

Grunnleggende rettigheter. 

Redd Barnas mandat er å sørge for at barn overlever, er trygge, og at de lærer. Vi bryr oss ikke om hvilken side av en konflikt foreldrene deres er på eller hvor barna bor. Vi er opptatt av å nå de mest utsatte barna, de som virkelig trenger hjelp. Vårt arbeid tar utgangspunkt i FNs barnekonvensjon og barns grunnleggende rettigheter. Mitt formål med reisen var derfor å forstå hvordan barn overlever og lever. Og hvordan vi best kan hjelpe dem.

Skoler bør være fredssoner. I en annen konflikt i et annet land for flere år siden, i Nepal, framforhandlet Redd Barna avtaler med partene om at de skulle holde seg unna skoler. «Skoler som fredssoner» har siden blitt en fast tilnærming for oss i vårt internasjonale arbeid for barn. I mange konflikter, i en tid hvor angrep på skoler og elever øker, arbeider vi og våre partnere for å snu utviklinger og for at skoler skal ha et særlig vern.

Vi er stolte av at Norge har gått i bresjen for deklarasjonen for trygge skoler – Safe Schools Declaration. Deklarasjonen ligger til grunn for alt vårt utdanningssamarbeid med skoler og lokale organisasjoner i Palestina. 83 stater har til nå skrevet under på at skoler og universiteter ikke skal brukes til militære formål. Å få partene i konflikten til å anerkjenne denne erklæringen, vil være et viktig skritt videre for å sikre at barn i Hebron kan oppleve at det hvert fall er trygt de timene de er på skolen og at skoleveien ikke er et sted for trakassering fra soldater eller andre. Barn har en grunnleggende rett til å være trygge på skolen.

Nå er det slutt. 

I årevis har observatører patruljert for å gjøre skoleveien litt tryggere. Nå er det slutt for TIPH. Også andre observatører har måttet trekke seg ut. Mange års konflikt, utrygghet og fattigdom preger barna som vokser opp i Hebron nå. Framtiden for barn i Hebron er ikke optimistisk.

Men barn skal ikke være et offer for de voksnes politikk. Hverken i Hebron aller andre steder hvor voksne kriger. Vi ber alle parter om å beskytte barn og familier som fortjener å få leve i sikkerhet og verdighet. Vi må gjøre alt vi kan for å stoppe krigen mot barn.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Ditt ubotferdige hjerte
av
Håvard Nyhus
27 dager siden / 2693 visninger
Uten skam
av
Liv Osnes Dalbakken
16 dager siden / 2527 visninger
Før døden skiller oss ad
av
Ingrid Nyhus
9 dager siden / 2335 visninger
Kristen gutt-syndromet
av
Merete Thomassen
3 dager siden / 2122 visninger
#metoo og oss selv
av
Berit Hustad Nilsen
5 dager siden / 1512 visninger
Uttalelsen er et veiskille
av
Gyrid Gunnes
30 dager siden / 1460 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere