Finn Iunker

Alder: 50
  RSS

Om Finn

Forfatter og dramatiker. Phd i tysk litteratur / litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo i 2004. For tiden stipendiat på Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Følgere

Kampen for likeverd

Publisert 10 måneder siden

Rituell genitalbeskjæring av barn skader deres helse og verdighet

I en kronikk i Vårt Land 15. oktober kommer nestleder i Kristelig Folkeparti Olaug Bollestad og parlamentarisk nestleder i Venstre Abid Q. Raja med flere prisverdige perspektiver på kampen mot antisemittisme og rasisme. Denne kampen er ofte irriterende seig fordi lettfattelige premisser (vi kan ikke måle medmennesker på deres tro eller hudfarge) åpenbart ikke når frem til alle.

Jeg deler deres bekymring for at «hatefulle ytringer kan skremme viktige stemmer til taushet», for et velfungerende demokrati forutsetter at alle som ønsker det, får slippe til med sin mening før beslutninger treffes. Jeg er glad for at Bollestad og Raja har funnet sammen i en «felles plattform i kampen for likeverd og ytringsfrihet». Jeg er glad for at de understreker viktigheten av å lære elever «å ha respekt for hverandre» og «verdien av kritiske spørsmål».

Men når de blander omskjæring inn i dette, går det galt. De finner det «bekymringsverdig» at politiske partier ønsker å innføre en aldergrense på 18 år for rituell genitalbeskjæring (omskjæring) av barn. Alle barn. Og de mener at deres stortingskollega Jenny Klinge «viser en skremmende holdning» siden hun – etter Bollestad og Rajas oppfatning – har sagt «rett ut at jøder og muslimer som omskjærer barna sine, kan dra fra landet». Bollestad og Raja bør forstå at deres kollega ikke har sagt eller ment noe slikt. Også Bollestad og Raja har et ansvar for hvordan diskusjonen bringes videre.

Det burde være uproblematisk for våre folkevalgte å påpeke at alle barn har rett til liv, helse og verdighet, at ingen voksne, heller ikke foreldre, har rett til å slå barn eller mobbe dem, at ingen voksne, heller ikke foreldre, har rett til å skjære barn i kjønnsorganene eller andre steder.

Men i Norge er det forskjell på hva som er rett og hva som er lov. Det er hverken rett eller lov å slå barn eller mobbe dem, blant annet fordi det skader deres helse og verdighet. Rituell genitalbeskjæring av jenter er heldigvis strengt forbudt, for det skader jentenes helse og verdighet. Bollestad og Raja mener (tror jeg) at det er rasistisk og/eller antisemittistisk å ønske et rettslig vern også for gutter.

Min interesse for gutter som fratas retten til å leve et genitalt intakt liv, begynte forresten ikke med norske minoriteters rettigheter, men med en irritasjon over at Barneombudet mente og mener at det bør innføres en aldersgrense på 15 eller 16 år for rituell genitalbeskjæring av gutter. (Kjønnsdiskrimineringen oppdaget jeg senere.) Såvidt jeg kan se, svikter Barneombudet disse barna når de tror at en 15 eller 16 år gammel gutt er i stand til å formulere sin egen mening om et så alvorlig inngrep – fritt og uten press – hvis han blir stående alene mot foreldre og menighet, øvrig familie og resten av den kulturen han er født inn i.

Verdien av kritiske spørsmål? Her er et kritisk spørsmål: Hva er forskjellen på rituell genitalbeskjæring av jenter og rituell genitalbeskjæring av gutter? Svar: Genitalbeskjæring av jenter finnes i mange varianter, også mildere former, mens guttene får forhuden amputert, hverken mer eller mindre. For øvrig er det ingen forskjell. Noen vil tillate mildere former for rituell genitalbeskjæring av jenter for å legitimere rituell genitalbeskjæring av gutter. Jeg sier bare: Alle har rett til å leve et genitalt intakt liv dersom de ønsker det.

Kampen for utsatte barns rettigheter er ofte irriterende seig fordi lettfattelige premisser (voksne skal holde seg unna kjønnsorganene til barn) åpenbart ikke når frem til alle.

Nei, foreldre har ikke rettigheter overfor sine barn. De har ingen rett, men en plikt til å gi barnet trygghet og omsorg, til å forberede barnet på en tid da barnet selv skal se nytten ved å stille kritiske spørsmål og kjenne gleden ved selv å vurdere verdien av svarene som kommer.

En baby er bitte liten, men babyens rett til å ha kroppen sin i fred er like stor som alle andres. Forsiktighet må være et stikkord når man forsøker å regne seg frem til hva slags forhold akkurat denne personen vil ha til slektas religion og egen seksualitet om femten år, om femti år.

Mange er fornøyd med å være genitalt beskåret, men jeg lurer på hva Bollestad og Raja har å si til dem som ikke er det. Jeg håper de ikke ønsker å skremme disse stemmene til taushet. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) driver nettstedet ung.no som inntil nå har hatt en egen kategori merket «omskjæring». Det er smertefullt å lese spørsmål fra fortvilte gutter som ikke får meningsfulle svar. Jentene blir bedt om å oppsøke hjelp. De har hele det norske samfunn på sin side.

I dag (7. november) er «omskjæring» borte fra menyen «Spørsmål og svar». Jeg håper Bufdir snart får den tilbake. I dag kan jenter lese på ung.no: «Ingen har rett til å skade kroppen din. Det er du som bestemmer over den.» Og: «Kroppen din er perfekt fra naturens side.» Jeg lurer på hva gutter tenker når de leser dette. Globalt strever rundt 250 000 menn med å restaurere forhuden som ble tatt fra dem da de var barn.

Vi møter som regel andre mennesker med respekt og forsiktighet. Vi tar ikke for gitt hva de vil mene og tro om femten år, om femti år. Vi er varsomme når vi hjelper mennesker som stoler på oss, om de er gamle eller unge. Vi er forsiktige når den vi hjelper, ikke lenger har tipp-topp kognitive evner, eller ennå ikke har det. Hvis han eller hun ikke lenger – eller ennå ikke – kan bestemme, velger vi ikke den mest radikale løsningen.

Min frihet slutter der din kropp begynner. Det er et sunt prinsipp når voksne er på julebord. Det er et sunt prinsipp når de er sammen med barn.


Finn Iunker,

forfatter

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Kristen kamelsluking
av
Espen Ottosen
22 dager siden / 3421 visninger
For kort for Jesus?
av
Øyvind Hadland
28 dager siden / 2459 visninger
En prest og en gave
av
Anita Reitan
16 dager siden / 2457 visninger
Om Gud vil
av
Vårt Land
30 dager siden / 2369 visninger
Fem om dagen: en sunn tro
av
Berit Hustad Nilsen
16 dager siden / 1833 visninger
Politikk og religion sauses sammen
av
Helge Simonnes
13 dager siden / 1667 visninger
Å trene motstandskraften
av
Knut Arild Hareide
29 dager siden / 1511 visninger
Jakt og offer
av
Hilde Løvdal Stephens
10 dager siden / 1405 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere