Sigurd Ormbostad

Alder: 74
  RSS

Om Sigurd

Følgere

Presisering

Publisert rundt 1 år siden

I Vårt Land i dag (14/3) kommer det fram nye opplysninger i homofilisaken ved Iveland bedehus. Jeg ser at saken er mer komplisert enn jeg hadde inntrykk da jeg skrev mitt innlegg Kristelig eksklusjon.

En må kunne forvente at Vårt Land opplyser saken mer forsvarlig enn tilfellet har vært her. For min egen del ber jeg om at de synspunkter jeg målbærer må betraktes som prinsipielle, og ikke som en kommentar til den aktuelle saken.

Gå til innlegget

Kristelig eksklusjon

Publisert rundt 1 år siden

 

Jeg synes det er vondt å lese i Vårt Land at en mann ikke får synge i lovsangskoret ved Iveland bedehus fordi han er homofilt samlevende. Leser også i en oversikt over praksisen i de ulike kristne organisasjoner at man praktiserer det samme overfor heterofilt samlevende. Ja, da er det iallefall konsekvent, tenker en umiddelbart. Men ved nærmere ettertanke ser man fort at dette ikke er sammenlignbart. Heterofile kan jo gifte seg, og da er problemet løst. Homofile kan også gifte seg, men på Iveland bedehus er de like langt (eller like kort).
Undertegnede står på det tradisjonelle kristne synet på ekteskapet. Men jeg synes vi må akseptere at homofile blir glad i hverandre og lever i et kjærlighetsforhold. Det som skjer ved Iveland bedehus fortoner seg temmelig formalistisk og ubarmhjertig. Hvis vi skal begynne å vurdere hvem som er verdig til å synge i kirkekoret, kunne vi selvsagt funnet mye annet å gripe tak i. Dette er i det hele tatt en ganske betenkelig vei å begi seg inn på. Det samme gjelder spørsmålet om vi kan anbefale homofile om ikke å gå til Herrens bord.

Gå til innlegget

Kjærlighet uten korset

Publisert rundt 1 år siden

Kjærlighet uten korset


Jeg leser med interesse betraktningene i Vårt Land 6.1 rundt spørsmålet om hvorvidt Gud kan være vred. Noen av de unge teologistudentene har vansker med å forstå at Gud, som er absolutt kjærlighet, kan straffe sin egen sønn med døden på korset for å sone våre synder. Jeg forstår godt deres betenkeligheter rundt dette.
    Nei, det var nok ikke Gud som var vred da Jesus ble korsfestet. Det var menneskene. Og da tenker jeg ikke bare på de som rent konkret henrettet ham for 2000 år siden; jeg tenker på hele menneskeheten, hele vår historie, all ondskapen i verden, all undertrykkelse, krig, overgrep og utnytting, all usannhet og egoisme. Og vi er alle en del av det. Vi tilhører alle menneskeheten. Å sette seg utenfor historien vil være hovmod. Den gamle (starets) Sosima i Brødrene Karamazov sier det slik: Vi er alle skyldige i alt overfor alle.
    Nei, Gud var ikke vred. Han er kjærlighet. Men jeg tenker han må ha vært dypt fortvilet. Han sendte Sønnen til oss for å vise oss sin gode vilje, men ble forkastet. Gud gikk så langt som det er mulig. Han lot verden gjøre med seg som verden ville; han ofret alt, ga avkall på sin allmakt, løp linen ut. Men tok også all makt tilbake. Dette er det bare Allmakten som makter. Slik vant han en uendelig seier over synden og døden. Derfor kan han tilgi oss vår synd og skyld. For Jesu skyld.
    Jeg mener korset fortsatt må være helt vesentlig i forståelsen av Kirkens identitet. Hvis vi kun betoner kjærligheten uten korset, får vi selvsagt en snill og god Gud, men ikke en hellig Gud. Hva er Guds kjærlighet uten korset?
   

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere