Bernt Falkum

Alder: 70
  RSS

Om Bernt

Følgere

Dag Inge Ulstein – du klarte det!

Publisert 4 måneder siden

Jeg er en av KrF sine passive medlemmer som er kjempetrøtt både av det røde KrF og det blå KrF. Og tanken har dukket opp: Vil dette rett og slett kunne ødelegge partiet? Og jeg har faktisk tenkt: Ikke usannsynlig!

Men etter et intervju på TV fikk jeg nytt håp, og det skjedde onsdag 24. januar hos Torp på NRK. (Programmet kan sees når som helst på NRK-appen). Der fikk jeg et møte med en ukjent KrF-politiker, nyutnevnt minister i Solberg-regjeringen. Han klarte å kommunisere KrF-politikk på en sånn måte at fargene forsvant! Takk! Og han klarte det med glans, det jeg trodde var umulig i den fastlåste situasjonen som har preget partiet altfor lenge.

Måtte hans klokskap smitte over på KrF-politikere på alle nivåer. Jeg har nemlig ikke tenkt å stemme på et blått KrF framover, heller ikke på et rødt – derfor: Gi meg KrF tilbake – slik jeg kjenner det, slik Dag Inge Ulstein formidlet det på en vakker og sterk måte: Du gav meg håp om at KrF vil kunne spille en viktig og sentral rolle framover i sentrum av norsk politikk – til landets beste. Gi meg tilbake et parti uten sterke farger som taler med en stemme om det som er viktig i politikken!

Gå til innlegget

DAG INGE ULSTEIN - DU KLARTE DET!

Publisert 4 måneder siden

Jeg er en av KrF sine passive medlemmer som er kjempetrøtt av det røde KrF og det blå KrF. Kjempetrøtt!

Jeg er en av KrF sine passive medlemmer som er kjempetrøtt både av det røde KrF og det blå KrF! Og tanken har dukket opp: Vil dette rett og slett kunne ødelegge partiet? Og jeg har faktisk tenkt: Ikke usannsynlig! Men i kveld - onsdag 24. januar - fikk jeg nytt håp, og det skjedde hos Torp på NRK - der fikk jeg et møte med en ukjent KrF-politiker, nyutnevnt minister i Solberg-regjeringen, som klarte å kommunisere KrF-politikk på en sånn måte at fargene forsvant! Takk! Og han klarte det med glans, det jeg trodde var umulig. Måtte hans klokskap smitte over på KrF-politikere på alle nivåer. Jeg har nemlig ikke tenkt å stemme på et blått KrF framover, heller ikke på et rødt - derfor: Gi meg KrF tilbake - slik jeg kjenner det, slik Dag Inge Ulstein formidlet det på en vakker og sterk måte i kveld. Du gav meg håp om at KrF vil kunne spille en viktig rolle i landet vårt framover, men please - spar oss for sterke farger!


PS! Torp-programmet i reprise i kveld: 23.25

Gå til innlegget

Slutt med negative profetier!

Publisert 6 måneder siden

Erna Solberg er en sympatisk statsminister som har styrt Norge med trygg hånd i mange år, og siden de som skal lede ulike prosesser i KrF har en meget utfordrende jobb, vil det være klokt at de får en reell sjanse til å lykkes uten å bli plaget av større og mindre profeter.

KrF har vært i vinden i det siste, i alle kanaler – så pass omfattende at mange har fått mer enn nok av partiet, men siden spørsmålet om regjeringsmakt lå i potten, er det forståelig at det ble som det ble.

Men nå er valget tatt. Det kunne gått til venstre, men partiet gikk knepent mot høyre. Og ingen av valgmulighetene var enkle, det har vi nå fått demonstrert. Noen hadde problemer med Ap og SV, andre hadde problemer med FrP. Så på en måte ville ikke noe valg blitt et lykkelig valg, men likevel en løsning som de fleste kunne leve med. En fullkommen og lytefri regjering har vi aldri sett i dette landet! Men vi kan likevel si at vi lever i et land der de fleste kan leve et godt liv – uavhengig av den farge regjeringen måtte ha!

Nå er valget tatt, og siden jeg har vært passivt medlem i KrF i mange år, har jeg lyst til å komme med en enkel, men viktig appell: Slutt med negative profetier! Det er slett ikke sikkert at de slår til. Ekte profeter er det som kjent ikke mange av!

Hvis «venstre-alternativet» hadde vunnet fram, da kunne de «høyrevridde» fortalt at nå vil alle muligheter for at partiet vil vokse, være utelukket. Ja, hvem kan egentlig vite det? Med all respekt for politiske vurderinger: Om ikke annet er det en negativ profeti som slett ikke trenger å slå til.

Mitt enkle råd er derfor: Siden valget er tatt, og siden Erna Solberg er en sympatisk statsminister som har styrt Norge med trygg hånd i mange år, og siden de som skal lede ulike prosesser i KrF har en meget utfordrende jobb, vil det være klokt at de får en reell sjanse til å lykkes uten å bli plaget av større og mindre profeter!

For partiet kan komme til å lykkes, partiet kan over tid arbeide seg godt over den berømte streken, partiet kan få dyktige ministre i Solberg-regjeringen som kan bli like profilerte som noen av de dyktigste fra de andre partiene.

Alt godt og alle gode ønsker fra et passivt KrF-medlem midt på Jæren.

Bernt Falkum

Gå til innlegget

Takk for debatten, Dokka!

Publisert 9 måneder siden

Jeg viser til Åste Dokkas siste innlegg i Vårt Land, onsdag 29. august: «Apologetikk på ateismens premisser», og jeg vil nå benytte anledningen til å takke for debatten.

Det er nok mulig at noen vurderer meg som litt enkel, siden jeg tror på jomfrufødselen – slik det står skrevet hos Matteus og Lukas. Men det takler jeg fint. Jeg hadde trodd på den som et historisk faktum om det bare var Lukas som hadde fortalt om det. Jeg trenger heller ikke noe vitenskapelig bevis for å tro, og dessuten vil et slikt bevis aldri finnes – rimeligvis.

Men det er vel her at den forunderlige troen kommer inn, for hvis det skulle foreligge bevis, da har vel verken den dyktige matematiker eller teolog bruk for å tro. Men troen er en gave – en gave alle kan åpne seg for.

Jeg har heller ingen problemer med å tro på juleevangeliet som vi finner i Lukas 2, selv om det er mange detaljer her som ikke får sin bekreftelse i andre skrifter – det er likevel en fantastisk hilsen fra Gud om fred på jord og fred i hjertet. Selveste Bergprekenen finner vi bare hos Matteus, men for meg blir ikke den teksten mindre troverdig av den grunn. Det er mer enn nok at Matteus gjengir denne store talen.

Jeg har heller ikke noe problem med Johannesevangeliet, selv om det aller meste av stoffet der ikke finnes i de tre synoptiske evangeliene. Jeg opplever alle ordene der som ekte Jesus-ord, det er bare slik det fungerer. En av Bibelens sterkeste historier finner vi jo nettopp hos Johannes i kapittel 8: «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne.»

For meg betyr det ingenting om en bibelsk sannhet bare finnes i ett skrift, men når fortellingen om jomfrufødselen finnes både hos Matteus og Lukas, da er det bare en glede.

En oppfordring til slutt: Tenk om alle kristne i dette landet fra dags dato valgte å gå oftere til hovedkilden – Bibelen – for det er ingen tvil om at troen kommer og vokser av nærhet til Kristi ord, ja – av nærhet til Kristus selv. Og dette mitt siste poeng kan i alle fall ikke debatteres!

Trykket i Vårt Land 4. september, 2018.

Gå til innlegget

Unødvendig og ubehagelig

Publisert 9 måneder siden

Hvorfor skal vi ikke tro at «hun var en jomfru som var trolovet med en mann som het Josef», når Skriften sier det så tydelig?

Siden Åste Dokka i Vårt Land, ­
21. august – «Nødvendig og ubehagelig», står på sitt: «hun synes ikke jomfrufødselens historiske troverdighet er et interessant spørsmål», så kan også jeg melde at også jeg står på mitt. Jeg har aldri hatt noe problem med jomfrufødselen, snarere ser jeg på den at det var slik Gud ville introdusere sin frelsesplan for verden – vakkert og sterkt skildret hos Lukas i det første kapittel.

Med hvilken rett. 

I den nye artikkelen viser hun til «noe som er ukontroversielt på teologiske fakulteter: At vi ikke vet hvor Jesu genetiske materiale kom fra, og at det også er underordnet». Jeg vil da minne om at allerede i Lukas 2 kommer juleevangeliet som begynner med ordene: «Og det skjedde …» - og spørsmålet dukker selvfølgelig opp: Hvordan står det til med den fortellingens historiske troverdighet? Skjedde det? Eller skal vi plukke også den fortellingen i filler? Og jeg spør: Med hvilken rett? Jeg kjenner heldigvis ingen teolog som har en større innsikt og autoritet enn Skriften selv!

En konsekvens av å karakterisere fortellingen i Lukas 1 som «uinteressant: historisitet» blir: Når vi har en slik holdning til versene 26–38, hva så med de andre versene i kapittel 1? Hva med kapittel 2? Hva med hele Lukas-evangeliet? Kom det altså ingen engel – utsendt fra Gud – til en by i Galilea – til Nasaret? Var Maria heller ikke trolovet med Josef? Hadde hun kanskje hatt et annet «eventyr»?

Sier det så tydelig. 

Hvorfor skal vi ikke tro at «hun var en jomfru som var trolovet med en mann som het Josef», når Skriften sier det så tydelig? Kan vi da heller ikke tro at det var en engel som har sagt alt det vakre, som blir sagt til Maria? Er det bare et sjeldent vakkert dikt uten reelt innhold som en hilsen fra Gud? Er det rein fantasi fra Lukas sin side når Maria protesterte: «Hvordan kan dette gå til, da jeg ikke har levd med noen mann?» Har Maria heller ikke sagt – rent historisk vurdert: «Se, jeg er Herrens tjenerinne! La det skje meg etter ditt ord.»

Jeg er glad for at vi har fått evangeliet slik vi finner det i Det nye testamentet, og jeg kan ikke annet enn å oppfordre mine lesere til å gå direkte til kilden, til de fantastiske historiske kildene som evangeliene og apostlenes gjerninger er, som brevlitteraturen er – og da vet jeg at noen kan komme i nærheten av den innsikt som C.S. ­Lewis kom fram til etter at ateisten var blitt en kristen: «Jeg tror på kristendommen på samme måte som jeg tror at solen har stått opp, ikke bare fordi jeg ser den, men fordi det er ved den jeg ser alt annet».

Trykket i Vårt Land 27. august 2018.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Bli i kirken, Märtha Louise!
av
Vårt Land
11 dager siden / 5161 visninger
Fra utskudd til kraft?
av
Vårt Land
22 dager siden / 4766 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
11 dager siden / 2776 visninger
Bekreftet allerede
av
Joanna Bjerga
27 dager siden / 2330 visninger
Bryllup med bismak
av
Trond Langen
6 dager siden / 1853 visninger
Befri oss fra 1. mai
av
Ole Jakob Warlo
25 dager siden / 1819 visninger
Barns frihet til å velge
av
Berit Hustad Nilsen
13 dager siden / 1803 visninger
Spooky sjamanisme?
av
Vårt Land
3 dager siden / 1553 visninger
Hauge og Marx
av
Vårt Land
25 dager siden / 1545 visninger
Biskoper som blir realpolitikere
av
Espen Ottosen
18 dager siden / 1419 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere