Øyvind Johannes Vardenær Evenstad

Alder: 23
  RSS

Om Øyvind Johannes

Følgere

Hva er greia med relikvier?

Publisert rundt 1 måned siden - 449 visninger

Hvorfor skal vi bry oss om at relikviene av Den hellige Thérèse av Lisieux nå er i Norge?

Denne måneden kommer relikviene av Den hellige Thérèse av ­Lisieux (1873-1897) og hennes foreldre for første gang til Norge. I løpet av norgesoppholdet skal relikviene besøke mange katolske menigheter, og de troende oppfordres til å delta på arrangementer i tilknytning til dette. Men hva er egentlig ­relikvier, og hvorfor skal vi bry oss om dem?

Tre klasser. 

Ordet «relikvie» kommer fra det latinske reliquiae, som betyr «levning», og en relikvie kan enkelt defineres som en levning fra en hellig person. Kirken opererer med tre ulike «klasser» av relikvier: (1) deler av kroppen til en helgen, (2) klær og andre gjenstander som har tilhørt en helgen, og (3) gjenstander som har vært i berøring med en relikvie av første klasse.

Det har blitt definert som en trossannhet at det er både tillatt og gagnlig med æring av ­relikvier, og katekismen forteller oss at dette utgjør en viktig del av «folkereligiøsiteten» (Den katolske kirkes katekisme, 1674). Siden reformasjonen har katolikker som viser ære til relikvier blitt beskyldt for å drive med avgudsdyrkelse, men det er intet nytt under solen. En prest ved navn Vigilantius kom med den samme anklagen på slutten av 300-tallet.

Den hellige Hieronymus (ca. 342-420) svarte Vigilantius, og skilte mellom to ulike måter å dyrke noen på: latria er den dyrkelsen som tilkommer Gud alene, mens dulia er dyrkelsen av engler og helgener. Hieronymus skriver: «Vi tilber ikke, vi lovpriser ikke, vi bøyer oss ikke ned foran skapningen i stedet for Skaperen, men vi ærer martyrenes relikvier for bedre å kunne lovprise ham som de er martyrer for.» Æring av relikvier blir kalt «relativ dulia» fordi det ikke er gjenstanden i seg selv som dyrkes, men den hellige personen. Samtidig er det Gud som mottar æren her også, gjennom sin skapning.

Tar vare på en lokk. 

Lignende former for ærbødighet finner vi i mange andre sammenhenger: en mor tar kjærlig vare på en lokk av håret til sitt døde barn; en nasjon tar vare på pennen som ble brukt til å skrive under på en viktig traktat; muséer over hele verden gir oss tusenvis av eksempler på den samme holdningen som fra begynnelsen av har fått kristne til å ære det som tilhørte Guds hellige. Ikke fordi det er noe helt spesielt med selve gjenstanden, men fordi den representerer noe annet. I den forstand kan relikvier sammenlignes med statuer og ikoner av helgener, eller foto­grafier av familiemedlemmer.

Æring av relikvier som en utbredt kristen praksis kan spores tilbake til det andre århundret. Den hellige Polykarp av Smyrna (ca. 69-155) var en direkte etterfølger av apostelen Johannes, og etter at han døde fortelles det at disiplene hans «tok opp hans bein, som var mer verdifulle enn edelsteiner, finere enn raffinert gull, og la dem på et passende sted, hvor Herren lar oss komme­ sammen i glede for å feire bursdagen til hans martyrium.» ­Legemet hans var et tempel for Den Hellige Ånd, som en dag skal gjenoppstå i herlighet.

En slik praksis blir ikke omtalt direkte i Bibelen, men skriftene gir oss klare presedenser som den kristne ærbødigheten mot relikvier er basert på. For eksempel kan vi lese at «Moses tok med seg knoklene etter Josef» (2 Mos 13,19) da israelittene forlot Egypt. Det skjedde et mirakel da en død mann ble kastet ned i graven til profeten Elisja: «Med det samme mannen kom nær Elisjas knokler, ble han levende igjen og reiste seg opp» (2 Kong 13,21). Vi leser også at Elisja brukte en relikvie av andre klasse – en kappe fra Elia – til å dele Jordanelven (2 Kong 2,13).

La på de syke. 

Mens Paulus var i Korint og forkynte evangeliet, hendte det at «folk tok tørklær og arbeidstøy som han hadde hatt på seg, og la på de syke. Da slapp sykdommen ­taket, og de onde åndene fòr ut av dem» (Apg 19,12). Gjennom kirkehistorien har mange lignende mirakler blitt tilskrevet relikvier, som er et klart tegn på at Gud gleder seg over at vi ærer dem. Hvorfor skulle han ellers ha gitt oss så mange underfulle gaver i tilknytning til relikviene?

Rustet med denne kunnskapen om relikvier kan vi forberede oss til besøket i oktober med bønn og meditasjon. Både Thérèse og hennes foreldre, Louis og Zélie Martin, er forbilder på hellighet for oss. Relikviene deres kan fungere som påminnelser om at vi alle er kalt til å bli helgener, og gi oss oppmuntring til å etterligne deres liv. Den hellige Thérèse av Lisieux, be for oss!

Innlegget ble opprinnelig publisert på nuk.no – Norges unge katolikker. Gjengitt med tillatelse.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Syversens formaning
av
Berit Aalborg
rundt 10 timer siden / 731 visninger
5 kommentarer
Redelig maktkamp
av
Øystein Blymke
rundt 12 timer siden / 79 visninger
0 kommentarer
Verdt å prøve
av
Vårt Land
rundt 20 timer siden / 287 visninger
4 kommentarer
Vil vi ta på oss ledertrøya?
av
Lisa Sivertsen
rundt 20 timer siden / 155 visninger
0 kommentarer
Armenerne i en brytningstid
av
Egil Sjaastad
rundt 20 timer siden / 87 visninger
0 kommentarer
Hva visste kirken?
av
Torleiv Austad
rundt 20 timer siden / 468 visninger
3 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Når man kaster "et bein" til flokken.....
rundt 2 timer siden / 296 visninger
Øivind Hundal kommenterte på
Kan kristne drive vitenskap?
rundt 2 timer siden / 377 visninger
Øivind Hundal kommenterte på
På feil frekvens
rundt 2 timer siden / 321 visninger
Øivind Hundal kommenterte på
Ich habe genug!
rundt 3 timer siden / 794 visninger
Arne D. Danielsen kommenterte på
Hvor salig er den lille flokk?
rundt 3 timer siden / 461 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Verdt å prøve
rundt 4 timer siden / 287 visninger
Tore Olsen kommenterte på
NRK med kraftig underdrivelse og slagside om rakettangep fra Gaza
rundt 4 timer siden / 1800 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Vil Frp la homofile fra Tanzania få politisk asyl i Norge?
rundt 4 timer siden / 475 visninger
Isak BK Aasvestad kommenterte på
Vil Frp la homofile fra Tanzania få politisk asyl i Norge?
rundt 5 timer siden / 475 visninger
Øivind Hundal kommenterte på
Kjønnsforskning og ideologi
rundt 5 timer siden / 196 visninger
Tore Olsen kommenterte på
NRK med kraftig underdrivelse og slagside om rakettangep fra Gaza
rundt 5 timer siden / 1800 visninger
Les flere