Eva Ramm

Alder: 93
  RSS

Om Eva

Følgere

Jeg vil takke Vårt Land som også gir ateister spalteplass. At nettopp Vårt Land skulle gjøre det, finner jeg overensstemmende med noe av det beste jeg ser i kristendommen, som raushet, overbærenhet, respekt for andre etc. Hadde bare mesteparten kristne, og andre religioners tilhengere, oppført seg likedan!

Jeg har mye godt å si om kristendommen på sitt beste. Som den fremhever, er Gud lik kjærlighet. Hvorfor ikke ta den på ordet? Men mange såkalt kristne opptrer så følelseskaldt at det grøsser i meg. Jeg tenker for eksempel på norsk innvandringspolitikk, og verdens mange innflytelsesrike politikere og makthavere som smykker seg med kristennavnet. Men jeg tror altså ikke på de menneskeskapte gudene, som ble oppfunnet lenge etter at mennesket ble til. En del av mine bøker handler om dette emnet. Jeg tror at mennesket må ned fra sin høye hest som gudebarn, og bli en del av den høyst varierte naturen, skapt av en eller flere krefter vi aldri vil forstå, men som vi alle er en del av. Vennlig hilsen til alle venner, enige som uenige, fra Eva Ramm.

Gå til innlegget

Menneskehet uten guder?

Publisert rundt 1 år siden

Ville verden hatt det bedre uten gudetroen? Det er neimen ikke godt å si. Selv kaller jeg meg ateist, men jeg vet jo at det finnes milliarder troende i verden, som setter sin lit til – og elsker - gudene sine. Problemet er at mange av historiene om dem åpenbart ikke er sanne. Det lar seg dessuten ikke nekte at religion er årsak til mange kriger og konflikter, at religiøse herskere ofte undertrykker og mishandler kvinner, barn og ”vantro”, og at de har en ubarmhjertig rettspraksis. Men at mye godt også har skjedd i gudenes navn, skal ikke underslås. Gudetroen har til dels også sivilisert de ville skapningene vi engang var.

I min oppvekst var jeg selv kristen. Det var en på mange måter fin tid, men innebar også en frykt for å gjøre syndefulle ting. Jeg måtte ikke danse, ikke gå på kino, ikke lese verdslige bøker, ikke flørte, noe jeg omtrent alltid hadde lyst til. Min kjærlighet til Jesus og hans far holdt meg borte fra den slags i årevis, helt til jeg begynte å lure på hvorfor guddommen egentlig brydde seg med sånt småtteri.  

Så var jeg agnostiker i mange år, før jeg endte opp som ateist. Et skremmende begrep for mange, men for meg har det betydd tankens frihet, og langt større forståelse for andre mennesker.

Det spørres ofte: Hvem har skapt oss, hvis ikke Gud? Men hva eller hvem har da skapt Gud? For egen del antar jeg at ubevisste krefter har samhandlet i evigheters evighet, og vil fortsette slik i ytterligere evigheter. Jeg finner det i hvert fall utrolig at det skulle finnes guder med familie og bastante oppfatninger om jordboerne et sted oppe i himmelen.

Mange ateister tror ikke at det finnes mer i tilværelsen enn det man kan se og forstå. For egen del har jeg opplevd så mye ”mirakuløst” at jeg ikke avskriver alt jeg ikke skjønner. Jeg er vel kjent med paranormale fenomener, og har ofte samtaler med mitt indre. Slikt stammer ikke fra engler og demoner, men er et resultat av at jeget er mangfoldig, og at hjernen har store, ofte ukjente, kreative evner.

Religionenes skapere har selv ansvar for over- og underjordiske vesener som mange kan møte som stemmer og syner. Dette er en uheldig form for personlighetsspaltning, og medfører oftest en psykiatrisk diagnose. Men hvis man ikke er overtroisk, og bruker sin fornuft, kan kommunikasjon med underbevisstheten være noe mange psykologer vil anse for både normalt og nyttig.   

Mitt ønske etter 92 år på denne kloden er at menneskeheten oppgraderer sine beste, medmenneskelige egenskaper, gjensidig respekt, menneskelig godhet osv., og forkaster forestillingene om guder og djevler, helvete og paradis, slik at de ikke til stadighet dukker opp som uheldig menneskelig tankegods.   

Men selv uten guder vil det alltid kunne skje ting vi ikke forstår, og som derfor kan oppfattes som undere. Menneskehetens fortsatte eksistens er et slikt under. Vår klode gjennomfører stadig – etter 4,5 milliarder år – sin rutinerte ferd rundt solen, med menneskeheten til stede, til tross for den uendelige mengden av truende steiner og kometer som stadig suser rundt den.  

Gudene i hellige bøker utgjør et utilbørlig maktpress mot menneskene, med sin blanding av kjærlig tilgivelse og ubønnhørlig straff. Troen på dem kan dessuten resultere i både borgerkrig og folkemord. Hvis gudenes presteskap løsnet sitt grep, kunne flere oppleve hvordan det er å tenke og føle fritt, og forholde seg som likeverdige medmennesker overfor hverandre.

Kjærlige foreldre kunne – i samtaler med sine barn – erstatte gudene med en trygg og klok indre kraft. I en slik oppdragelse inngår ikke straff, tukt og avvisning, ikke trusler om helvete, og heller ikke lokkes det med annet paradis enn det eventuelt jordiske.

Skal vi ha noen god og felles fremtid, må vi kunne ta felles beslutninger. Opplæring til fredelig samarbeid burde ha prioritet foran klimaendringene. For hva skal vi med en veltemperert klode, hvis vi fortsetter å fylle den med eksplosiver og blod, barneskrik og ulidelig sorg? Mennesker på evig flukt?

Men da må vi også tilstrebe en likeverdighet som samler hele menneskeheten. Det er mye annet enn tro som skiller oss, rase, nasjonalitet, ideologi, språk, kjønn, helse, legning, alder, kriminalitet, fattigdom osv.                                                                

På lengre sikt kan også robotisering bli en fare. Mens våre hjerner forer fremtidens mekaniske art med vår egen intelligens, kan den menneskelige hjernen i tidens løp bli noe som robotene vitser om ved leirbålet – når de har lært hva spøk er.

Også roboter kan dessuten bli både religiøse og herskesyke. Men vi mennesker er fortsatt skapere av vår egen fremtid. Mange håper at den tiden vil komme, da jordboerne sammen starter på utviklingen av en samarbeidende, fornuftig, vennlig og fredelig menneskeart, det virkelig store underet i vårt univers.

Gå til innlegget

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere