Endre Dingsør

Alder: 70
  RSS

Om Endre

Samfunnskritiker (Cand. mag. jus/psy, dipl.øk. 20 års frivillig arbeid for barns rettigheter, Politisk sekretær, lærer, offshore og oppdrett, energi grunder, jur arbeid, kunst og kultur - gardbruker.…)

Følgere

Seksuell trakassering, hva skjer?

Publisert rundt 1 år siden

Er vi mannfolk fremdeles belemret med et urinstinkt med hug etter kvinnen?

Seksuell trakassering.

Hva skjer….?

Seksuell trakassering karakteriseres nå som en tilnærming fra mannen som føles ubehagelig, nedverdigende eller truende. Ikke bare i handling, men også i ord.

Vårt moderne samfunn har strenge regler for mannens tilnærming til kvinnen, og verre skal det bli. Terskelen for seksuell trakassering er på full fart nedover.

Det viktige vi nå må lære er å innrette oss på en ny kjønnsrelasjon.

Er vi mannfolk fremdeles belemret med et urinstinkt med hug etter kvinnen? I så fall må forholdet mellom mann og kvinne formes på nytt.

Ny viten dukker nå opp. 70 % av våre kvinner hevder å ha vært utsatt for seksuell trakassering. Ja, så mange som 29 kvinner på selveste Stortinget hevder det samme. 

Siste år melder 314 politikvinner om uønskede seksuelle tilnærmelser.

Det hevdes at alle som varsler om trakassering eier sin egen historie.

Her lærer vi noe nytt!

Arbeiderpartiet hevder at alle anklager skal bli trodd.

Problemet er selvsagt da at etablerte rettsprinsipper må skrotes til fordel for en foretrukket intern vurdering av tillit.

Partsforklaringer faller da vekk.

Selv om Ap’s kvinnepolitiske talskvinne Anniken Huitfeldt sier at «det må være lov til å gå på en smell», så hevder vår egen mor Brundtland å ha blitt trakassert da hun ble strøket på halsen av en kollega for 40 år siden.

Enda verre er det i partiet Høyre. Her vrakes det kontradiktoriske system fullstendig i og med at alle varslere tillates å fremstå anonymt og uten overgripers kunnskap om hvem, hva, hvor eller når noe skal ha skjedd.

Med andre ord kan den antatte trakassør ikke forsvare seg i tråd med hva vårt rettssystem er baser på. Dette er meget alvorlig, spesielt for et lovparti som Høyre!

Vi lærer altså nå at selv anonyme påstander er nok til å stoppe en politisk karriere, noe som forøvrig også kan tilsløre interne karriereknep eller mulige injurier etter Straffeloven.

Noen tror i tillegg at hyppige presseoppslag ytterligere sannsynliggjør påstandene.

Vår anonymitet skiller oss tydelig fra USA, hvor de fleste varslerne står frem med fullt navn. Der vises grusomme rettssaker på direkte TV med både de unge jentene og overgriper i salen.

Men hos oss er altså anonyme påstander tilstrekkelig til å sette i gang alvorlige prosesser!

Vi er tydeligvis på gyngende grunn på en ukjent arena og må stadig lære noe nytt.

Det synes som om en ny og ukjent form for kjønnskamp er i emning.

Noen sier hekseprosess, mens andre hevder at det er historisk betimelig at kvinner endelig skal bli hørt etter årtusen med nedverdigende behandling.

Det hevdes videre at trakassering ikke er en hersketeknikk, men et resultat av maktforskjeller.

Vi andre «normale» skal nå tilpasse oss en ny verden. Samtidig som vi må skue oss over skulderen i frykt for at vi tidligere skulle ha beveget oss i dette nye grenseland.

Kan fortiden innhente oss? En utenforstående profilert kvinne uttalte offentlig forleden: «Jeg hater menn inntil det motsatte er bevist».

Hele sakskomplekset er høyst forvirrende.

I Frp glemmer lederen utrolig nok at hun i årevis har fått varsler om overgrep.

I tillegg er det påtagelig at alle distanserer seg kraftig fra overgriperne og samtidig har en plutselig og enorm medfølelse for ofrenes ve og vel, uansett anonymitet og grad av trakassering.

Et reelt seksuelt overgrep er en uhyrlighet, men vi må ikke blindes!

Vi plikter å være årvåkne, basert på vår viten om de siste års mange justismord og falske anklager om overgrep som er avdekket i rettsapparatet.

Vi må heller ikke glemme de mange falske hevn bekymringsmeldinger til Barnevernet.

For øvrig dilter vi som ellers etter USA. Ikke slik å forstå at vi har en president som skryter på åpent TV at han pleier å gripe jentene i skrittet, og slippe unna med det.

Nei sannelig ikke. Men vi har andre problemstillinger.

Til tross for at varslerinstituttet hos oss har fått utviklet seg over lang tid og på mange områder, så hevdes det nå at mørketallene for overgrep er formidable. Mye ligger tydeligvis udetonert, noe som tilsier at vi vil få mange anklager fremover. I tillegg er myndighetene faktisk med på å presse potensielle varslere for opplysninger. I Tysfjordsaken trues det nå med bøter for dem som holder tilbake eventuell info som kan bidra til oppklaring av de mange påståtte overgrepene i bygden.

I tillegg melder flere områder seg på. Andre partier, organisasjoner, idretten, filmindustrien osv.

Så vel nye saker som gamle. Til og med Ingmar Bergmann trekkes nå frem som en potensiell overgriper ettersom han var langt over dobbelt så gammel som vår 20-årige Liv Ullmann.

Innen idretten trekker en svært populær bergensk sportsjournalist seg tilbake ettersom hans tjuagutts oppfostrede æreskodeks oppleves trakasserende i sminkerommet. Slik kan begrep som ‘ære’ settes i spill og lett desavueres etter behov og tilsmusses til fordel for mer passende anskuelser.

Spekulative metoder og fantasier kan fryktes fremelsket.

Vi har allerede erfart at politiet entrer fysisk teltene ved russefeiring og advarer omfavnende russ mot mulig trakassering.

Sverige forbereder et lovverk som forlanger et tydelig ja før man inngår intim kontakt.

Hos oss planlegges det nå seksualundervisning og oppfordring til varsling allerede i barnehagen.

Det vil antageligvis ikke være noe som forbauser fremover.

Allerede settes det spørsmål ved eventyr som Snøhvit som hevdes å oppmuntre til barnerov ved at prinsen vekker henne fra heksens søvn med et kyss.

Kan det hele bare bli tragisk? Kan det positive ved ‘#MeToo’ havne i bare fjas? Hos oss? Ja…!

Det spøkes allerede med om et signert samtykkekort i forkant kan være løsningen.

Kan vi på tampen spore fremtidige varsler eller trusler om varslinger?

Det er engstelse for det faktum at hver femte gjest drar ruset på byen i helgen.

Står vi oppreist, så er det i tillegg neppe vanskelig å tenke seg at forsmådde partnere i gitte situasjoner nå kan trigges og tolke en hendelse i fortid som seksuell trakassering.

Det faktum at en og samme hendelse kan oppleves totalt forskjellig fra mann til kvinne, kan heller ikke forventes å forsvinne over natten.

Vi vet også at vennesex er blitt vanlig og at enkelte spør seg om dette kan influere på antall varslinger.

Nei, dette blir sannelig ikke lett. Forhåpentligvis blir løsningen noe annet enn at vi til slutt må medisineres mot et av skaperverkets sterkeste drifter…..

 Endre Dingsør

     Skåbu

Gå til innlegget

Seksuell oppmerksomhet

Publisert over 1 år siden

Seksuell oppmerksomhet, trakassering og overgrep.«Nå må menn på banen» lyder parolen…

 

Seksuell oppmerksomhet, trakassering og overgrep.

«Nå må menn på banen» lyder parolen…

 

En medieprofil utbasunerer nå at han har erfart en masse

overgrep i sitt virke. Han hevder videre å vite hvem synderne er.

Nå står han frem og utfordrer alle mannfolk som vet noe,

om å komme på banen. Gamle som unge.

 

Han blir prompte støttet av politikere som hevder han viser mot.

Som en representant for den norske varsleriveren, så kan han

nok benevnes som en frontkjemper, men å kalle dette for mot,

er vel å bomme en smule. Menns angiveri på dette området er vel

muligens noe annet, og det spørs om man sanker mange poeng….

 

Får denne holdning spre seg, så bør man alvorlig bekymre seg for

de mange motiver som ligge skjult bak det å tyste på andre.

Dette kan bli en særs alvorlig sak som krever særlige nyanser.

 

MEN å få menn generelt på banen er ellers høyst velkommen.

Menn som føler frustrasjon av påstandene som nå florerer.

De som frykter at terskelen for trakassering er i fritt fall og at

mulige straffereaksjoner skimtes i det fjerne.

 

Stå frem gutter og si hva dere mener! Taushet blir misforstått.

Det hevdes nemlig tusenvis av urapporterte voldtekter.

Ikke vær redd for å mistenkes å være en fordekt overgriper.

For sladrehanker må ikke få operere alene på denne arenaen…

 

Greit nok at vårt favorittland USA avslører en mengde grisete maktmenn med grotesk adferd og at en engelsk minister går av etter å ha lagt hånden på låret til en yngre dame for femten år siden.

Men å slippe dette løs i et varslerland som vårt, kan bli en tragedie.

 

Selvsagt har vi sykelige maktmenn og perverse som har forbrutt seg også her, men med vår tragiske historie med falske anklager bør vi trå forsiktig.

De mange avdekkede justismord i rettspleien må også være et varsko.

 

Det meldes nå fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet at et økende antall unge jenter henvender seg til deres nettside «ung.no» med spørsmål om voldtekt.

De ønsker ekspertråd om hvorvidt terskelen for overgrep er overtrådt.

Dette er viktig ettersom de vil da kunne ha krav på hundretusener i

voldsoffererstatning samt fri advokatbistand. Dette gjelder så vel nåtid

som i fortid, og i groveste tilfeller så langt tilbake som 25 år.

Det er å håpe at det ringer noen bjeller her....

 

Vi har nok kjønnskamp her til lands, om ikke vi skal risikere å gå amok.

La vanlige folk få slippe til i debatten og la eksperter, politikere og

særinteresser ta seg en pause til det verste er over.

Slik kan vi få et langt bedre utfall for alle parter i denne vanvittige prosessen, uten at altfor mange skadede ligger igjen på slagmarken….

 

Endre Dingsør

      Skåbu

Gå til innlegget

Sextrakkasering

Publisert over 1 år siden

Er jeg en tafser...?

 

ER JEG EN TAFSER….?
Vel, jeg er sannelig ikke sikker, men noen må stå frem.
Kanskje jeg er en av de mange som har holdt hånden litt for langt nede på ryggen i siste dansen på lokalet, eller fått en hånd full av pupp i klinekroken på nachspielet.
Men antageligvis har det skjedd med konduite og fintfølelse siden jeg ikke har erfart noen fiendtlige reaksjoner. Jeg kan heller ikke hevde å ha opplevd skam hverken fra min partner eller meg selv.
I så fall, så hadde jeg og tusener på tusener av lignende gutter ligget særs tynt an.
Vel, nå er det litt kronglete å produsere skam og anger i ettertid bare på grunn av nåtidens populære tema i media.
Nei, det skal ikke være lett…

Kanskje en personlig hendelse kan bidra noe.
På en fest i slyngelalderen ble jeg av to populære jenter bedt inn på et tilliggende værelse hvor begge tok av seg bh ’n og spurte om jeg kunne være dommer.
De ville vite hvem jeg syntes hadde de beste puppene. De forlangte at jeg måtte både betrakte og kjenne etter. Smigret og beæret over å bli vurdert som en kjentmann på området, ga jeg straks etter.

I dag hadde jeg nok sett meg over skulderen og slått på mobilopptakeren i tilfelle påstand om sextrakassering i ettertid. Ved et eventuelt intervju om saken, så hadde jeg nok også felt en moderne mannetåre.

Vel gutter, en tusenårig klåing er sannsynligvis historie. Vi får overlate arenaen til gamle griser og de perverse – for ikke å glemme de sykelige menn som føler at de utøver makt ved å ta dama på rumpa.
Eller be våre fremtidige partnere bestrebe seg på å skille klinten fra hveten der og da!
Skulle jeg derimot bli definert som #Idotoo, så tikker nok anmeldelsene snart inn…

Endre Dingsør
Skåbu

Gå til innlegget

Vil terroristene komme hit...?

Publisert over 1 år siden

Norge har vært kraftig engasjert i Vestens angrep på muslimske land

 

Vil terroristene komme hit….?

 

Ja, det er ikke utenkelig.

Norge har vært kraftig engasjert i Vestens angrep på muslimske land.

Vi har som vanlig fulgt hakk i hel etter USA.

 

I dag er det en økende forståelse for at muslimenes enorme raseri skyldes Vestens ønske om å dominere og omskape deres samfunn i vårt bilde.

Og vi her på berget er så absolutt med på leken!

Ikke bare i Midtøsten, men for vår del mest overfor Libya.

 

Afrikas den gang rikeste land med høyere levestandard enn Italia og

Australia - ble med hjelp av norske F-16 jagerfly bombet i stykker.

 

Vedtaket om angrep ble initiert av daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Et ikke protokollført vedtak via sms og telefon ble fikset fra fredag til mandag, og vips var flyene på vingene.

Et angrep som forøvrig var høyst vilkårlig.

 

Vi gikk berserk og bombet alt som rørte på seg. Tre av fire bomber ble sluppet etter pilotenes forgodtbefinnende.

En forferdelig opplevelse pålagt unge jagerflygere.

På 583 tokt slapp vi 588 grusomme bomber.

Tross mandatet om at Gaddafi ikke skulle fjernes,

så ble det meldt fra det Amerikanske militære at det var to norske

F16 fly som natt til mandag 25.april 2011 bombet Gaddafis residens i Tripoli.

 

Norges målsetting var begrunnet i å bidra til å beskytte sivilbefolkningen mot Gaddafi etter en FN resolusjon,

eller som Støre selv uttalte det:

«..for oss dreier det seg om å fremme dyptgripende verdier vi tror på»!

 

Selv om et politisk flertall ga sin støtte, så ble utenriksminister Støre anmeldt for krigsforbrytelser mot menneskeheten.

Men han unngikk som kjent å bli stilt for Krigsdomstolen i Haag.

Høyst merkelig mente noen.

 

Tusenvis ble drept og landet lagt i grus – og styres i dag av ISIS- og Al Qaida fraksjoner.

Men de bombede libyerne har ikke glemt den norske utenriksministeren og det fredselskende landet Norge

som gikk berserk med sine skjebnesvangre bomberaid.

 

Vel, vi har altså invitert libyske terrorister til Norge – og da er det muligens

en smule skummelt å velge Jonas Gahr Støre som statsminister….

 

Endre Dingsør

     Skåbu

Gå til innlegget

Har vi sovet i timen?

Publisert nesten 2 år siden

Det er barna som gjelder...

 

HAR VI SOVET I TIMEN?

Vårt kjære land raser av gårde i stor fart.

Det er så vidt vi klarer å følge med.

Er dette en styrt og gjennomtenkt utvikling og et bevisst ønske i å forme landet vårt

- eller et resultat av at vi har gått over på autopilot?

 

Med hvilke kriterier skal vi måle vår eventuelle suksess?

BNP, arbeidsplasser, barnehagedekning, sykehjem, kvinneandel etc?

Ja, så gjerne…

Men hva er det egentlige vitnesbyrd på om landet vårt er på rett vei?

Jo, våre barn!

Det er selvsagt hvorledes det står til med våre kjæreste og deres fremtid i «verdens beste land»!

 

Har vi noe svar?

Skal vi prøve oss og være dønn ærlige og uhildet?

Vel vitende om at det da trakkes på en gjeng av forståsegpåere.

En massemønstring av folk uten grunngitte premisser eller opplyst målsetting.

Et konglomerat av tåkete agendaer.

 

Vel, hva er svaret?

Barna har det ikke bra!!

Å hevde noe annet er en illusjon!

Se hva vi har beredt dem.

Et familieliv i fullstendig oppløsning med resultat at titusenvis av barn hvert år må betale prisen.

Psykiske problemer, vold, mobbing og selvmord. De er overrepresentert i alle negative statistikker.

Tusenvis faller ut av skolen og blir uføre. Like mange kan ikke lese ordentlig.

De vil aldri komme i arbeid!

Undersøkelser avslører et stort savn etter sine foreldre og at titusenvis hevder å ikke ha en bestevenn.

Våre barn topper verdensstatistikken i diabetes og europa-toppen i smerter.

 

Hvem skulle tro dette for en generasjon siden.

Men vi burde jo ha visst. Det manglet ikke på advarsler!

At titusenvis av samlivsbrudd hvert år ville resultere i utallige negative konsekvenser var selvsagt.

Spesielt når barne- og familielovene skjøv far ut i periferien.

Det politikerstyrte konfliktregime mellom kjønnene var en trussel.

Det ble advart mot økende familievold uten at noen ville høre.

Det var tydelig at målet helliget middelet. Men hva var målet?

 

Skal vi våge å si det høyt? Det er som å banne i kirken.

Kvinnekamp!

Pusst…!

Til og med forkjemperen og nestoren Berit Ås har beklaget at barna måtte betale regningen.

 

Men har vi tenkt å stoppe denne oppløsningen mellom barna og deres foreldre?

Nei, og atter nei….!

Vi fortsetter ufortrødent videre.

«Full barnehagedekning» er blitt et honnørord!

Det skal muligens også bli obligatorisk fra 1ste leveår og gratis.

Hvor kommer dette fra?

Hvem står bak dette historiske eksperiment og hva er begrunnelsen?

Jeg har aldri hørt et saklig argument på hvorfor det skal være så fantastisk for barna å bli adskilt fra sine foreldre.

Sågar kvinneaktivisten Torild Skard ønsker å gi barna 3 år før de tas vekk fra foreldrenes hjemlige omsorg.

 

Å fjerne alternativene er også på god vei, slik som kontantstønad og barnetrygd.

Det gjelder å tukte økonomisk de som ikke adlyder denne tsunamien.

Et søkt premiss er at på denne måten skal innvandrermødre tvinges ut av hjemmet.

En siste rest av tradisjonelt familieforhold. Øvrige mødre har allerede gitt opp ettersom et klart flertall svarer at de ville foretrukket å være hjemme med sine barn dersom mulighet for det.

 

Det må være betimelig å spørre om hvilken moral som styrer denne tragiske utviklingen.

Det er i hvert fall ikke nestekjærlighet!

Hvor er vår kristne tradisjon? Har vi helt glemt vår barnetro? Vi vet jo hva som er rett og galt!

Hvorfor debatteres og diskuteres alt annet enn vår stigende moralske forvillelse?

Hvorfor stilles det aldri spørsmål til oss voksnes sviktende verdier.

 

Vel, vi har sovet i timen! Det er tydelig!

Vi hørte ikke på alle advarslene og valgte heller å ofre våre barn…

Nå er det for sent å oppmuntre til å klemme hverandre.

Det er for sent å rope på empati og inkludering.

Det er med andre ord for sent å male over de røde hundene…                                                                                        

Endre Dingsør

     Skåbu

 

Gå til innlegget

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere