Ellen Johanne Weydahl

Alder: 2
  RSS

Om Ellen Johanne

Følgere

Å vite, eller ikke vite

Publisert rundt 2 måneder siden

At kvinner ønsker å vite at alt er bra med barnet de bærer på, er et av hovedargumentene for å tilby tidlig ultralyd og NIPT til alle gravide kvinner.

I dag velger allerede mange kvinner å oppsøke private tilbydere for å gjennomføre en tidlig ultralyd, og det er svært forståelig at foreldre ønsker mer kunnskap om barnet som er på vei. Men økt kunnskap kan også være en byrde, dersom resultatet av en ultralyd eller NIPT indikerer at ikke alt er bra. I et slikt tilfelle kan den nye kunnskapen føre til stor usikkerhet og mange spørsmål. Kan man stole på at resultatet stemmer, at det ikke er en falsk positiv? Hva er den beste veien videre nå? Det hjelper lite at den nye kunnskapen svært sjelden kan brukes til å gjøre barnet friskt fra sykdommen eller avviket testen indikerer er der. Spørsmålet foreldrene står overfor blir i stedet om de ønsker å beholde barnet eller ikke.

 

Å vite er ikke alltid et gode. Vet man mer, kjenner man også på et større ansvar for valgene man tar basert på denne kunnskapen. Mulighetene bio- og genteknologien gir oss til å helbrede sykdommer og øke kunnskapen om oss mennesker er utrolige, men den stadig voksende kunnskapen kan også føre til at man i større grad blir holdt ansvarlig for de valgene man tar under et svangerskap. Og da er det viktig at alle foreldre kjenner seg trygge på at deres barn, uansett antall kromosomer, blir ønsket varmt velkommen til verden. 

 

Vi må ta inn over oss at mulighetene teknologien gir fremover, kan føre oss inn på et spor der kun det perfekte er godt nok. Dagens tester kan gi kunnskap om mye, men alt tyder på at dette bare er begynnelsen. En dag er det kanskje mulig å håndplukke neste generasjons genetiske sammensetning og egenskaper. Hvilket press og ansvar det kan legge på vordende foreldre er vanskelig å forestille seg. Likeledes hva som defineres som normalt i et samfunn der egenskaper kan håndplukkes. Derfor må vi allerede i dag ta et valg om hvilke prinsipper som skal være førende i møte med en slik teknologisk utvikling. Vi må velge en vei som verner om mangfoldet, likeverdet og hensynet til kommende generasjoner. 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
20 dager siden / 1479 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 1288 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
11 dager siden / 1062 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
7 dager siden / 958 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
29 dager siden / 611 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
16 dager siden / 426 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere