Elisabeth Meling

Alder: 42
  RSS

Om Elisabeth

Følgere

Siste uken i Mai ble det kjent at behandlingen av saken om vern for bifile og transpersoner i straffelovens bestemmelser om hatkriminalitet ble utsatt til høsten av Justiskomiteen. I et intervju i Norge IDAG uttalte leder for justiskomiteen at forslaget var kontroversielt, og at man trengte mer tid for å få en bredere debatt. Arbeiderpartiet på sin side uttaler at deres begrunnelse for å utsette har med corona situasjonen å gjøre.

Det er forunderlig at Arbeiderpartiet som fremmet forslaget om økt vern nå velger å utsette avstemming om disse endringene, når et samlet storting faktisk gikk inn for å utrede disse forbedringene i straffeloven i 2018. Det er og uheldig at Arbeiderpartiet bruker corona situasjonen som unnskyldning for å utsette behandlingen av denne saken. Ungarn sin reversering av rettighetene til transpersoner er et eksempel for hvordan politikere kan bruke en krise til å fremme sine diskriminerende holdninger. Ved å utsette behandlingen av styrket rettsvern for en utsatt gruppe bidrar nå Arbeiderpartiet og SV til ekstra støy, og usikkerhet blant de av oss som er bifile og transpersoner.

Det er en del som har uttalt seg at vern for bifile og transpersoner allerede er omfattet i lovverket, men det er ikke tilfelle. Historier om transpersoner som er blitt angrepet eller truet på grunn av deres kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, og der politiet han henlagt sakene da den eneste kategorien man har er homofil orientering, viser oss at dette vernet ikke er inkludert.

Hver gang det diskuteres forbedring og styrking av rettighetene til LHBT-personer, så blir trosfrihet brukt som et argument for hvorfor man motsier seg endringene. Det var det samme i debatten om å forby konverteringsterapi i fjor høst, og det er det samme argumentet nå igjen når man ønsker å styrke rettighetene til bifile og transpersoner.

Trosfrihet er definert i FN’s menneskerettserklæring som «frihet til enten alene eller sammen med andre, offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro i lære, gjerning, utøving og etterleving» (artikkel 18).

Det er et paradoks at kristne bruker trosfrihet som et trumfkort for å holde tilbake forbedring og styrking av rettighetene til LHBT-personer når de er mer beskyttet bak den friheten, enn bifile og transpersoner er under vanlige lover.

Som kristen og transkjønnet så vet jeg veldig godt hvilke argumenter som kristne bruker i møte med de av oss som er trans. Det at man ønsker å fastholde at de kun finnes 2 kjønn er en menneskelig tolkning av Bibelsk tekst. Historiene til de av oss som er transkjønnede blir ikke lyttet til, og man vender det døve øret til når vi forteller om ubehaget (definert som kjønnsdysfori) som det medfører å være født med en kjønnsidentitet som ikke matcher kroppen. Våre opplevelser blir bare ansett som subjektive opplevelser, og at vi er ødelagte eller ikke er ordentlige kristne.

Jeg levde selv i skapet i 40 år, selv om jeg hadde kjent på ubehaget siden jeg var 6 år, mye grunnet disse holdningene blant enkelte kristne grupper. Så om dysfori er en subjektiv opplevelse så la meg være tydelig på at det for mange av oss transkjønnede har vært et sant helvete å leve med det ubehaget. Når vi så velger å ta steget ut for å leve autentisk etter at mange av oss har levd flere tiår med undertrykking av vår indre identitet, så får vi bare høre at vi er forvirrede.

Det er også blitt argumentert at man er usikker på hva som ligger i begrepene forhåne eller å vise ringakt som står i straffeloven i dag, og om det kan bli straffbart å hevde at mor-far-barn-relasjonen står i særstilling, og at det bare finnes to kjønn. Det virker som man prøver å gripe etter et halmstrå for å befeste sin posisjon i å trenere styrkingen av disse rettighetene for bifile og transpersoner. 

Som kristen så vil jeg fronte trosfrihet, og at de gruppene kristne som mener dette skal få mulighet til å stå for det som er deres subjektive oppfattelse og tolkning, men det må ikke gå på bekostning av sikkerheten for livene til de av oss som er LHBT. Trosfriheten stopper der den begynner å skade andre.

Gå til innlegget

Skapelsesberetningen blir ofte løftet opp som utgangspunktet i diskusjoner om seksualitet og kjønnsidentitet. Er bilde virkelig så snevert? Hva sier Bibelen selv?

I debatten om å være skeiv og kristen så blir ofte skapelsesberetningen løftet opp som det som er riktig, og at homofile, lesbiske og bifile synder mot skaperordningen om de søker forhold med personer av samme kjønn. For transpersoner og transkjønnede så blir argumentet at man synder mot skaperverket når man er tro mot sitt virkelige jeg. 

Det er mange forskjellige modeller som blir brukt for å forfekte bildet som nevnt over. I 1 Mos. 1:27 står det at «Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem», men er det hele historien? Betyr det at det bare er mann og kvinne som er det riktige, eller er bildet med komplekst enn så?

Så kommer og spørsmålet: Hva så med de som er intersex, og har kropper som ikke passer inn i mann og kvinne kategoriene? De blir betegnet som personer som er født med kjønnskarakteristika som enten ved fødselen, eller senere i den kjønnslige utviklingen, ikke samsvarer med verken mannlig eller kvinnelig kjønn. Det vil si at personen ikke uten videre kan beskrives som gutt eller jente ved fødselen

Den enkle forklaringen mange kristne slenger ut, er at de som er intersex er et eksempel på syndefallet, og at skapelsen er i en forvrengt tilstand. Megan DeFranza, som har jobbet med intersex og teologi samt skrevet en bok om temaet, «Male, female og intersex in the image of God», skriver at skapelsesberetningen ser ut til å tegne de store linjene, og at den dualismen som 1 Mosebok snakker om ikke omfatter hele Guds skaperverk. På samme måte som man har mann og kvinne, så har man natt og dag, måne og sol, hav og land. Men hva så med skumring, sump, amfibier?

Eksemplene på intersex viser oss at bildet er mye mer komplekst enn det bildet som mange kristne grupper prøver å fronte. Jødene på Jesus tid kjente til 4 andre kjønnskategorier utenom mann og kvinne. Disse er omtalt i Talmud, som er en viktig Jødisk tekst for diskusjoner rundt jødiske lover og teologi. Den blir også omtalt som den muntlige loven.

Totalt er det nevnt 6 kategorier;

  • - Zachar, stammer fra ordet for en spiss gjenstand, og refererer til det mannlige kjønnsorganet. Dette er vanligvis oversatt til mann.
  • - Nekevah stammer fra ordet som er relatert til en sprekk eller åpning, og man tror at det er en referanse til det kvinnelige kjønnsorganet, og blir vanligvis oversatt med kvinne.
  • - Androgynos, en person som har både mannlige og kvinnelige kjønnskarakteristikker.
  • - Tumtum, en person som har kjønnskarakteristikker som er udefinerbare eller uklare.
  • - Aly'lonit, en person som ble identifisert som jente ved fødselen, men som utvikler mannlige karakteristikker ved puberteten og som er ufruktbar.
  • Saris, en person som ble identifisert som gutt ved fødsel, men som utviklet kvinnelige karakteristikker ved puberteten og/eller manglet mannlige kjønnsorgan. I Bibelen og greske tekster ble denne personen ofte omtalt som evnukk.

Når det i skapelsesberetningen i 1 Mos 1:27 står, «Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem» så kan det nevnes at det var flere grupper av jøder på Jesu tid som trodde at det første mennesket faktisk da var Androgynos, og hadde både mannlige og kvinnelige kjønnskarakteristikker.

 En som var saris/evnukk kunne enten være en Saris Hamah, en naturlig Saris som var født sånn fra mors liv, eller Saris Adam, som da var en som var blitt gjort evnukk av mennesker. Jesus i Matt 19:12 omtaler evnukkene slik, «Dette er noe ikke alle kan ta til seg, men bare de som det er gitt. For noen er evnukker fordi de er kommet slik fra mors liv (Saris Hamah), andre fordi mennesker har gjort dem til evnukker (Saris Adam), men det er også noen som har gjort seg selv lik en evnukk for himmelrikets skyld. La den som kan, ta dette til seg.» Jesus snur alt på hodet når han nevner at noen har valgt å være lik evnukkene på grunn av Guds rike.

Faktum er at Bibelen vitner om et større mangfold enn mange tar innover seg.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
26 dager siden / 1511 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
6 dager siden / 1431 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
17 dager siden / 1104 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
13 dager siden / 1004 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 672 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
22 dager siden / 457 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere