Egil Magne Hovdenak

Alder: 91
  RSS

Om Egil Magne

Følgere

Utvikling må skje innafra

Publisert rundt 1 måned siden - 110 visninger

Reportasjen i Vårt land 11. september om «bekymringsideologen» professor Paul Collier, reiser mange spørsmål om hvordan vi diskuterer utviklingsspørsmål, om våre strategier i utviklingsarbeid, og om hva vi mener om hverandres arbeidsmåter.

For å begynne med Colliers kritikk av «ideelle organisasjoner som reiser til fattige land og skal bygge sivilsamfunn betalt av oss». (Sitat fra Norfund-direktør Kjell Roland). Mener Roland at dette er en karakteristikk som rammer alle frivillige organisasjoner, «unntatt Kirkens Nødhjelp», som han sier?

Dømt feil. 

Jeg mener han tar feil, og at organisasjoner som føler seg dømt på feil grunnlag bør tilbakevise en slik omtale. Føler noen seg truffet, må vi håpe de justerer utviklingsfilosofien og arbeidsmåtene sine. Roland slår fast at «man kan ikke lage sivilsamfunn utenfra – det må vokse nedenfra». Riktigere kan det knapt sies.

Av og til undres vi over innlegg i pressa som tyder på lite innsikt og lite gjennomtenkte ideer. Dette gjelder også enkelte politiske reformatorer og enkelte yngre politikere uten nok bakgrunn. Skal vi kunne bidra med noe utafra, kan vi ikke bruke vårt eget samfunn som mønster. Før vi kan bidra med noe, må vi kjenne historie, kultur og samfunnsforhold i landet/området vi vil støtte. Vi må lære av folket sjøl. De må gi råd og være med i prosessen fra planlegging til gjennomføring. Det er viktig at de bidrar med sin innsikt i lokale forhold og med sin arbeidsinnsats. Når noe er gjennomført, må de kunne si: «Dette har vi gjort sjøl!». Det viktigste vi kan bidra med utafra er oppmuntring til sjølstendighet og sjølrespekt.

Ny forståelse. 

Jeg støtter Professor Thomas Hylland Eriksens kommentar: «Vi trenger også en ny forståelse av begrepet utvikling, slik at det måles som livskvalitet, heller enn å bare se på BNP slik Verdensbanken eller IMF gjør». (BNP: brutto nasjonalprodukt. IMF: International Monetary Fund.)

Trykket i Vårt Land 17. september 2018.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Kjell G. Kristensen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
3 minutter siden / 4050 visninger
Tore Olsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
10 minutter siden / 4050 visninger
Dagfinn Gaarde kommenterte på
Prestekrisen krever tiltak
40 minutter siden / 200 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
43 minutter siden / 4050 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Det et noko som betyr meir enn alt anna
rundt 1 time siden / 314 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 1 time siden / 4050 visninger
Tore Olsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 1 time siden / 4050 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 1 time siden / 4050 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Ordet fanger, ikke
rundt 1 time siden / 350 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Ordet fanger, ikke
rundt 1 time siden / 350 visninger
Tove H. Beck-Berntsen kommenterte på
Vårt Land og politikken
rundt 2 timer siden / 3751 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 2 timer siden / 4050 visninger
Les flere