Jon Georg Dale

Alder: 34
  RSS

Om Jon Georg

Samferdselsminister

Følgere

Vi skal framleis styre norsk jernbane

Publisert 2 måneder siden - 748 visninger

Forbundssekretær Grethe Thorsen i Norsk Lokomotivmannsforbund er i Vårt Land 2. november oppteken av at vi skal ha demokratisk kontroll over vår eigen jernbane. Det er eg òg. Men Thorsen tar for hardt i når ho skriv at EUs fjerde jernbanepakke betyr obligatorisk konkurranseutsetting av persontogtilboda. For under visse føresetnader opnar regelverket for å direktetildele drift av persontogtilbod, slik staten har gjort med NSB til no.

Thorsen gir inntrykk av at Noreg ikkje tapar noko på å seie nei til jernbanepakka. Vi kan berre kopiere EU så mykje vi vil, men så enkel er nok ikkje verda. Med et nei risikerer Noreg å få ein svekt posisjon på den felleseuropeiske marknaden for jernbaneprodukt og tenester. Dette kan mellom anna føre til at vi ikkje får like rask tilgang til jernbaneutstyr og nye tog som andre land, og at godkjenningsprosessar blir fordyrande og tidkrevjande. Konsekvensen blir mindre jernbane for skattebetaleranes pengar.

Thorsen meiner det er grunnlovsstridig å overføre myndigheit til EUs jernbanebyrå ERA. Vi har etter nøye vurdering kome fram til at myndigheitsoverføringa er så avgrensa at det ikkje utgjer eit vesentlig inngrep. To viktige grunnar er at Noreg faktisk skal delta på lik line med andre land i ERAs arbeid, og at Statens jernbanetilsyn alltid skal bli førelagt søknadar til ERA om jernbanedrift i Noreg.

Det viktigaste for meg er uansett at Statens jernbanetilsyn alltid kan avgjere om sjølve togkøyringa i Noreg er sikker. Jernbanetilsynet kan alltid gripe inn for å stanse togdrift i Noreg som utgjer ein alvorleg sikkerheitsrisiko. Eventuelle tvistar om dette er det berre norske domstolar som kan avgjere. Ingen EU-organ kan overprøve slike avgjerder. Vi overlèt med andre ord ikkje sikkerheitsansvaret for jernbanen til ERA, og ifølgje Statens jernbanetilsyn kjem sikkerheitsnivået på norsk jernbane anten til å bli vidareført eller styrkt med jernbanepakka. Ingen treng difor å uroe seg for at vi skal miste kontrollen over norsk jernbane.

Gå til innlegget

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 81724 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44478 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35458 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28758 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
10 måneder siden / 22824 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22452 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 21485 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20352 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19403 visninger

Lesetips

En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
rundt 1 time siden / 123 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
rundt 4 timer siden / 582 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
rundt 4 timer siden / 154 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
1 dag siden / 118 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
1 dag siden / 212 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
1 dag siden / 42 visninger
Mangelfull bokomtale
av
Ola Tjørhom
2 dager siden / 103 visninger
Mangelfull kritikk
av
Per Eriksen
2 dager siden / 165 visninger
Stygt og trist fra Amundsen
av
Rune Berglund Steen
2 dager siden / 358 visninger
Les flere

Siste innlegg

Vil KrF overleve?
av
Berit Aalborg
42 minutter siden / 118 visninger
Seier uten verdi
av
Vårt Land
rundt 1 time siden / 239 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
rundt 1 time siden / 123 visninger
Vårt Nytt på nytt-Land?
av
Stein-Vegard Antonsen
rundt 2 timer siden / 43 visninger
Var Hareide en god leder for Krf ?
av
Johannes Taranger
rundt 3 timer siden / 89 visninger
Om strutser og kameler
av
Johannes Strømstad
rundt 3 timer siden / 58 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
rundt 4 timer siden / 582 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
rundt 4 timer siden / 154 visninger
Avsporing av abortdebatten
av
Steinar Steinkopf Sund
rundt 6 timer siden / 592 visninger
Bibelens Ufeilbarlighet
av
Øyvind Døvik
rundt 8 timer siden / 297 visninger
Les flere