Dag Håland

Alder:
  RSS

Om Dag

Følgere

Nøkkelpersoner i kirken

Publisert 30 dager siden - 239 visninger

Frivillige bærer arbeidet vårt i kirken.

Å være menighet er å være sammen som mennesker i tjeneste for Gud. Fellesskap og frivillighet hører sammen. Du hører til i en sammenheng, og der er du regnet med. Enten du har et lønnet arbeid i kirken (noen få av oss har det) eller du bidrar uten at du får betalt for det, er vi et stort fellesskap av medarbeidere som bygger menighet og kirke sammen. Vi trenger hverandre.

I Vardåsen kirke i Asker har vi vært velsignet med mange frivillige medarbeidere. Ved gudstjeneste eller konsert søndager er det mange flere enn prest, organist og kirketjener som medvirker. Mange har oppgaver i gudstjenestene våre, alt fra tekstlesere og søndagsskoleledere til kjøkkenansvar og diakonale oppgaver. Noen bidrar jevnt og trutt uke etter uke, andre 1-2 ganger i halvåret. I uka etter påske i 2017 talte vi frivillighetstimer: I alt medvirket 57 frivillige i tolv ulike tiltak. Cirka 600 var til stede alt i alt på arrangementene som de frivillige medvirket i. Antall frivillighetstimer i løpet av uka etter påske var til sammen 307 timer. Det tilsvarer 8,2 stillinger i full jobb ei uke.

Årets frivillige. 

Mange bidrar på mange og ulike felt i våre menigheter. Ved den uhøytidelige kåringen av «Årets frivillige» på den årlige sommerfesten i juni, er det aldri noe problem å finne mange og gode kandidater. I utgangspunktet er alle gode kandidater. Vi er et stort fellesskap av mennesker som løfter i flokk! I tillegg har vi ikke nevnt alle de spesielle tiltakene i tilknytning til trosopplæringsarbeidet, det diakonale arbeidet og alt innen kultur og musikk. Og alle foresatte som bidrar i forbindelse med at de har ett eller flere barn eller unge i menighetens aktiviteter. Mange er også engasjerte og bidrar i forbindelse med ansvaret menighetsrådet har, og i de mange utvalgene som er opprettet for å ivareta ulike områder av menighetens virksomhet.

I vårt visjonsdokument, som menighetsrådet har utarbeidet, er «Frivillighet» ett av fokusområdene: Vi vil ta vare på våre medarbeidere. Både ansatte og frivillige arbeider sammen og har et særlig fokus på å se hverandre, ta vare på hverandre, oppmuntre hverandre og legge til rette for vekst og utvikling. Frivillige medarbeidere er nøkkelpersoner. Vi vil oppmuntre flest mulig til å bidra i kirkens arbeid både praktisk og økonomisk. Jeg mener det er en grunnleggende forutsetning i alt arbeid med å bygge menighet at alle ansatte i kirken - med et lønnet arbeid – i ulike fagstillinger (prest, diakon, kantor, kateket/menighetspedagog, administrasjon) hele tiden forholder seg til frivillige. Ansatte i kirken eksisterer ikke i et vakuum eller i en solist-tilværelse. Det handler hele tiden om relasjoner.

Alle like viktige. 

Alle ansatte forholder seg til frivillige gjennom rekruttering av nye medarbeidere, oppfølging, oppmuntringer og tilrettelegging. Her er alle like viktige, enten tjenesten er synlig og omfattende, eller den er mer i det skjulte og ikke så tidkrevende. Alle er regnet med og er en del av den store helheten. Vi må hele tiden jobbe med å forsterke opplevelsen av likeverd og teamarbeid hos frivillige og ansatte. Det er så flott at vi iblant kan feire fellesskapet og frivilligheten og melde tilbake at vi er viktige på hver vår plass, med de gaver og evner vi har.

Det skal alltid være frihet for frivillige. Frihet til å gjøre det en selv har lyst til å bidra med, selv sette grenser for hvor mye en kan bidra. Den som har eller har hatt en oppgave skal til enhver tid kunne være fri til å si at «nå har jeg gjort det jeg skulle og må trekke meg tilbake». Frihet til å si ja eller nei når du blir spurt om noe. Det er en tid for alt. En tid for å arbeide, en tid for å hvile.

De personlige relasjonene mellom involverte er viktig i alt frivillig arbeid. Det er ikke nødvendig å formalisere altfor mye, selv om tydelighet i roller og ansvarsfordeling alltid må være der. Vi har ikke praktisert å ha arbeidsavtale med frivillige. Det lages ikke instrukser for frivillige. Da kan det føles som at frivillighetsmomentet blir bort. Frivillighet skal ikke skape byråkrati, og det skal være enkelt å håndtere, fra menneske til menneske, fra uke til uke.

Tydelige og avgrensede. 

Det er viktig å tilrettelegge for frivillig arbeid. Oppgavene må være oversiktlige, tydelige og avgrensede. Dersom det trengs noe utstyr, må det være på plass og i orden (vaffeljernet). Det må være i god stand og enkelt å bruke. Tilretteleggingen for de enkelte oppgavene som skal utføres må være best mulig.

I flere år på rad har de fem kirkene i Asker fått tilskudd fra kommunen til å drive frivillig arbeid. Det viser at menighetenes rolle som «nærmiljøsentraler» og bidragsytere i frivillig arbeid er høyt verdsatt. Jeg mener det er avgjørende at vi har dette fokuset hele tiden. Vi trenger hverandre. Vi får mye når vi deler av tid og krefter i frivillig arbeid. Vi erfarer også at vi får være en del av en sammenheng der vi får gi noe og bety noe for andre. Vi løfter i flokk. Vi bygger menighet sammen. I et mangfold av hender og føtter og stemmer og hendelser skjer det hele tiden.


Trykket i Vårt land 24. april 2018

Gå til innlegget

Lesetips

Kristne i samfunnsdebatten
av
Nils-Petter Enstad
rundt 19 timer siden / 372 visninger
1 kommentarer
Mørke skyer i horisonten
av
Anders Breidlid
rundt 19 timer siden / 98 visninger
0 kommentarer
Når Bibelen blir dystopi
av
Ole Jakob Løland
rundt 20 timer siden / 161 visninger
1 kommentarer
Evna til å tenkje konkret
av
Oddbjørn Heinum
rundt 20 timer siden / 83 visninger
1 kommentarer
Bistand til å bygge en grunnmur
av
Bent Høie
rundt 23 timer siden / 213 visninger
0 kommentarer
Merket mysterier
av
Rolf K Eckhoff
4 dager siden / 85 visninger
0 kommentarer
Åndens mangfold
av
Erling Rimehaug
5 dager siden / 3123 visninger
36 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Bjørn Blokhus kommenterte på
Syria-krisen krever mer enn humanitær hjelp
rundt 1 time siden / 2888 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 2 timer siden / 4867 visninger
Bjørn Abrahamsen kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 8 timer siden / 4867 visninger
Robin Tande kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 9 timer siden / 4867 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Når Bibelen blir dystopi
rundt 9 timer siden / 161 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 9 timer siden / 2361 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 10 timer siden / 2361 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Min entusiasme for Det gamle testamente
rundt 10 timer siden / 878 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Evna til å tenkje konkret
rundt 10 timer siden / 83 visninger
Frode Meland kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 11 timer siden / 4867 visninger
Terje Gjovaag kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 11 timer siden / 4867 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Min entusiasme for Det gamle testamente
rundt 11 timer siden / 878 visninger
Les flere