Dag Håland

Alder:
  RSS

Om Dag

Følgere

Nøkkelpersoner i kirken

Publisert over 1 år siden

Frivillige bærer arbeidet vårt i kirken.

Å være menighet er å være sammen som mennesker i tjeneste for Gud. Fellesskap og frivillighet hører sammen. Du hører til i en sammenheng, og der er du regnet med. Enten du har et lønnet arbeid i kirken (noen få av oss har det) eller du bidrar uten at du får betalt for det, er vi et stort fellesskap av medarbeidere som bygger menighet og kirke sammen. Vi trenger hverandre.

I Vardåsen kirke i Asker har vi vært velsignet med mange frivillige medarbeidere. Ved gudstjeneste eller konsert søndager er det mange flere enn prest, organist og kirketjener som medvirker. Mange har oppgaver i gudstjenestene våre, alt fra tekstlesere og søndagsskoleledere til kjøkkenansvar og diakonale oppgaver. Noen bidrar jevnt og trutt uke etter uke, andre 1-2 ganger i halvåret. I uka etter påske i 2017 talte vi frivillighetstimer: I alt medvirket 57 frivillige i tolv ulike tiltak. Cirka 600 var til stede alt i alt på arrangementene som de frivillige medvirket i. Antall frivillighetstimer i løpet av uka etter påske var til sammen 307 timer. Det tilsvarer 8,2 stillinger i full jobb ei uke.

Årets frivillige. 

Mange bidrar på mange og ulike felt i våre menigheter. Ved den uhøytidelige kåringen av «Årets frivillige» på den årlige sommerfesten i juni, er det aldri noe problem å finne mange og gode kandidater. I utgangspunktet er alle gode kandidater. Vi er et stort fellesskap av mennesker som løfter i flokk! I tillegg har vi ikke nevnt alle de spesielle tiltakene i tilknytning til trosopplæringsarbeidet, det diakonale arbeidet og alt innen kultur og musikk. Og alle foresatte som bidrar i forbindelse med at de har ett eller flere barn eller unge i menighetens aktiviteter. Mange er også engasjerte og bidrar i forbindelse med ansvaret menighetsrådet har, og i de mange utvalgene som er opprettet for å ivareta ulike områder av menighetens virksomhet.

I vårt visjonsdokument, som menighetsrådet har utarbeidet, er «Frivillighet» ett av fokusområdene: Vi vil ta vare på våre medarbeidere. Både ansatte og frivillige arbeider sammen og har et særlig fokus på å se hverandre, ta vare på hverandre, oppmuntre hverandre og legge til rette for vekst og utvikling. Frivillige medarbeidere er nøkkelpersoner. Vi vil oppmuntre flest mulig til å bidra i kirkens arbeid både praktisk og økonomisk. Jeg mener det er en grunnleggende forutsetning i alt arbeid med å bygge menighet at alle ansatte i kirken - med et lønnet arbeid – i ulike fagstillinger (prest, diakon, kantor, kateket/menighetspedagog, administrasjon) hele tiden forholder seg til frivillige. Ansatte i kirken eksisterer ikke i et vakuum eller i en solist-tilværelse. Det handler hele tiden om relasjoner.

Alle like viktige. 

Alle ansatte forholder seg til frivillige gjennom rekruttering av nye medarbeidere, oppfølging, oppmuntringer og tilrettelegging. Her er alle like viktige, enten tjenesten er synlig og omfattende, eller den er mer i det skjulte og ikke så tidkrevende. Alle er regnet med og er en del av den store helheten. Vi må hele tiden jobbe med å forsterke opplevelsen av likeverd og teamarbeid hos frivillige og ansatte. Det er så flott at vi iblant kan feire fellesskapet og frivilligheten og melde tilbake at vi er viktige på hver vår plass, med de gaver og evner vi har.

Det skal alltid være frihet for frivillige. Frihet til å gjøre det en selv har lyst til å bidra med, selv sette grenser for hvor mye en kan bidra. Den som har eller har hatt en oppgave skal til enhver tid kunne være fri til å si at «nå har jeg gjort det jeg skulle og må trekke meg tilbake». Frihet til å si ja eller nei når du blir spurt om noe. Det er en tid for alt. En tid for å arbeide, en tid for å hvile.

De personlige relasjonene mellom involverte er viktig i alt frivillig arbeid. Det er ikke nødvendig å formalisere altfor mye, selv om tydelighet i roller og ansvarsfordeling alltid må være der. Vi har ikke praktisert å ha arbeidsavtale med frivillige. Det lages ikke instrukser for frivillige. Da kan det føles som at frivillighetsmomentet blir bort. Frivillighet skal ikke skape byråkrati, og det skal være enkelt å håndtere, fra menneske til menneske, fra uke til uke.

Tydelige og avgrensede. 

Det er viktig å tilrettelegge for frivillig arbeid. Oppgavene må være oversiktlige, tydelige og avgrensede. Dersom det trengs noe utstyr, må det være på plass og i orden (vaffeljernet). Det må være i god stand og enkelt å bruke. Tilretteleggingen for de enkelte oppgavene som skal utføres må være best mulig.

I flere år på rad har de fem kirkene i Asker fått tilskudd fra kommunen til å drive frivillig arbeid. Det viser at menighetenes rolle som «nærmiljøsentraler» og bidragsytere i frivillig arbeid er høyt verdsatt. Jeg mener det er avgjørende at vi har dette fokuset hele tiden. Vi trenger hverandre. Vi får mye når vi deler av tid og krefter i frivillig arbeid. Vi erfarer også at vi får være en del av en sammenheng der vi får gi noe og bety noe for andre. Vi løfter i flokk. Vi bygger menighet sammen. I et mangfold av hender og føtter og stemmer og hendelser skjer det hele tiden.


Trykket i Vårt land 24. april 2018

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Kristen kamelsluking
av
Espen Ottosen
24 dager siden / 3566 visninger
En prest og en gave
av
Anita Reitan
18 dager siden / 2537 visninger
For kort for Jesus?
av
Øyvind Hadland
rundt 1 måned siden / 2483 visninger
Fem om dagen: en sunn tro
av
Berit Hustad Nilsen
18 dager siden / 1863 visninger
Snevert om synd
av
Torunn Båtvik
3 dager siden / 1802 visninger
Politikk og religion sauses sammen
av
Helge Simonnes
15 dager siden / 1703 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
3 dager siden / 1577 visninger
Jakt og offer
av
Hilde Løvdal Stephens
12 dager siden / 1410 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere