Chiek Er

Alder:
  RSS

Om Chiek

Følgere

Hvis du vil vite hele sannheten og ingenting annet enn sannheten, ikke stole på predikanter og teologer. Les bibelen! Og be at Den Hellige Ånd vil åpne dine øyne og ører.

Gå til kommentaren

Jeg gleder meg over døden.

Publisert 12 måneder siden

Fordi jeg da vil bli gjenforenet med mine kjære som har gått foran meg. 

Gå til kommentaren

Udødelighet?

Publisert 12 måneder siden

Selv om vi lurer oss selv for et sekund ved å tro at utødelighet er mulig, bør det være å frata oss fra denne dumme tenningen å leve på denne raskt desintegrerende jorden.
Gå til kommentaren

Rett til livet

Publisert 12 måneder siden

"Den bestselgende forfatteren og historikeren Yoval Noah Harari hevder at kampen mot døden vil være det store temaet i det 21. århundre: «Retten til liv er menneskehetens mest grunnleggende verdi. Det er åpenbart at døden krenker denne rettigheten – derfor er døden en forbrytelse mot menneskeheten, og vi bør gå til full krig mot den.» "  Bra sagt. Men hvem vil da kjempe for det ufødte barnets ukrænkelige rett til livet?

Gå til kommentaren

En kirke er ingenting uten gode kirkeledere som er trofaste mot Gud og holder på Jesu Kristi befaling om å ta vare på sauene.

'Han sier tredje gang til ham: Simon, Johannes’ sønn, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at han den tredje gangen sa til ham: Har du meg kjær? Og han sier til ham: Herre, du vet alt, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: Fø mine får! ' Johannes 21:17 https://www.bible.com/bible/102/JHN.21.17

Guds ord og bud er uforanderlige. Det er ikke kirken som må tilpasse seg forandringssamfunnet. Det er samfunnet, hvis de virkelig er hans sauer, det må fortsette å holde fast Guds uforanderlige måter. De som faller bort og aldri kommer tilbake, var aldri hans utvalgte sauer.Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Pride har nådd sin peak
av
Tonje Gjevjon
20 dager siden / 8199 visninger
Vi som ikkje forstår Pride
av
Emil André Erstad
21 dager siden / 6176 visninger
Sangens elv stopper opp
av
Harald Bjørkøy
15 dager siden / 3324 visninger
Isolerte menigheter
av
Vårt Land
10 dager siden / 2568 visninger
Det er normalt å bli eldre
av
Magne Nylenna
18 dager siden / 2125 visninger
Sant og usant fra Lomheim
av
Merete Thomassen
6 dager siden / 1791 visninger
KRIK og samlivsteologien
av
Aksel Johan Lund
rundt 1 måned siden / 1744 visninger
En verdig død for alle
av
Marie Aakre
8 dager siden / 1658 visninger
Oase og snever kritikk
av
Vårt Land
4 dager siden / 1595 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere