Cathrine Elisabeth Weyde Wilhelmsen

Alder: 30
  RSS

Om Cathrine Elisabeth

Følgere

Ja eller nei til "skrikekur"?

Publisert over 1 år siden

Nok en gang har debatten om "skrikekur" dukket opp i norske medier, og som før er det sterke fronter og mye følelser involvert. Men å diskutere om man er for eller mot "skrikekur" har vist seg å være lite hensiktsmessig. Hva foreldre derimot kan gjøre for å etablere gode søvnvaner og behandle søvnproblemer hos spedbarn, er langt mer interessant.

Med jevne mellomrom dukker debatten om spedbarns søvn og "skrikekur" opp i det offentlige rom. Vårt Land skriver på lederplass 14. november om ”Kampen om oppdragelsen” hvor det blant annet handler om at man i Danmark oppfordrer til bokbål av en bok som anbefaler ”skrikekur”, og om denne metoden bør anvendes på spedbarn eller ikke.

Det er ikke bare i Danmark det har stormet i det siste. Også i Norge har det vært ramaskrik og polarisert debatt om "skrikekurer", spedbarns tilknytning og behov. Den nye utgaven av Håndbok for helsestasjoner 0-5 år har blitt hyppig sitert i sosiale medier, og spesielt helsesøster Nina Misværs kapittel om søvn og søvnproblemer har skapt et voldsomt engasjement. Hun skriver blant annet at foreldre ”må overvinne en tendens til å ville trøste barnet med kroppskontakt og nærhet” og henviser til barnelegen Berdnt Eckerberg som har sett på effekten av skrikekur på spedbarn.  

En unyansert debatt om å være for eller mot "skrikekur" – og som vi har hatt gjentatte ganger – fører oss ikke videre. Hva er det vi egentlig forsøker å diskutere? Jo, hva som er best for de aller minste, og hvordan de kan komme inn i gode søvnvaner som igjen påvirker deres sosiale, emosjonelle, fysiske og kognitive utvikling på en positiv måte. Det handler om hva vi som foreldre kan gjøre på en hensiktsmessig måte for å hjelpe dem til å mestre søvnen på egenhånd. Foreldres rolle i spedbarnets første leveår, utover å elske det ubetinget, er å støtte det inn i en god rytme der man veksler mellom våkenhet og søvn (tilstandsregulering). Å sovne og opprettholde søvnen er en lært ferdighet som spedbarn trenger hjelp til, men det er individuelt hvor mye støtte spedbarnet trenger. Foreldres oppgave blir dermed å bli kjent med spedbarnet sitt og gi tilstrekkelig støtte slik at de blir mer selvstendige og mindre avhengige av foreldre og annen stimuli for å sovne og sove sammenhengende. Forskningslitteraturen på feltet viser at rutiner med gode søvnassosiasjoner, forutsigbarhet og minst mulig inngripen fra foreldre er positivt for spedbarnets søvnutvikling og for å etablere gode søvnvaner de første seks månedene av spedbarnets liv. I denne sammenheng er det nyttig at foreldre får kunnskap om spedbarnets søvnsykluser, anbefalt søvnmengde, ulike behov ved ulike utviklingsnivåer og trøstemetoder.

Det er først ved seks måneders alder det er aktuelt å behandle søvnproblemer, og det er her spørsmålet om ”skrikekur” eller søvntrening blir relevant. På dette tidspunktet har noen foreldre og spedbarn kommet inn i samspillsmønstre der søvnen – eller rettere sagt mangelen på søvn – er så utmattende at det begynner å overskygge gleden over å være forelder. For disse familiene kan det være svært avgjørende å få hjelp til å endre spedbarnets søvnvaner slik at hele familien får bedre netter. En gjennomgang av forskningslitteraturen (Leksbø & Wilhelmsen, 2017) viser at systematisk jobbing med leggerutiner og en bevisstgjøring og endring av foreldrenes respons har en positiv effekt på spedbarnets evne til å sovne selv og opprettholde søvnen. For noen foreldre kan dette innebære å slutte å ta opp spedbarnet hver gang det gråter, men heller trøste ved å sitte på en stol ved siden av sengen og snakke rolig. Andre foretrekker å gå inn og ut av rommet. Det er viktig at helsepersonell og andre som jobber med foreldre i denne situasjonen blir enige med foreldrene om en måte å gjennomføre behandlingen på, slik at det er i overensstemmelse med foreldrenes holdninger og overbevisning. Det er dessuten viktig å understreke at søvntrening ikke oppfordrer foreldre til å ignorere spedbarnets signaler og gråt generelt, men at det handler om to-fem kvelder der en jobber aktivt med å endre uheldige samspillsmønstre ved legging som opprettholder dårlige søvnvaner og skaper søvnproblemer. Flere forskningsstudier indikerer også at søvntrening ikke svekker tilknytningen mellom foreldre og barn – heller tvert i mot: Barn som har en utrygg tilknytning til sine foreldre har vist seg å profittere mer på dette enn trygge barn, fordi de får en tryggere tilknytning etter gjennomført søvntrening. Behandling av søvnproblemer ser dermed ut til å styrke tilknytningen mellom foreldre og spedbarn i tillegg til å ivareta spedbarnets behov for forutsigbarhet og søvn. Ved å jobbe forebyggende med å etablere gode søvnvaner det første halve året og å behandle eventuelle søvnproblemer som har oppstått det første leveåret, kan foreldre hjelpe og støtte spedbarnet i sin sosiale, emosjonelle, fysiske og kognitive utvikling. Det er det som er målet.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
24 dager siden / 2899 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 2092 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
12 dager siden / 1108 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
26 dager siden / 618 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
11 dager siden / 577 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
5 dager siden / 564 visninger
Om islam og humanisme
av
Marie Rørvik
23 dager siden / 376 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere